Logo

Veranderen of transformeren?

Plan van aanpak voor interne verandertrajecten

Opleidingbeeld
STAP opleiding mogelijk
Veranderen, verbeteren, vernieuwen, innoveren of transformeren: organisaties hebben allemaal wel in meer of mindere mate te maken met dynamiek en verandering. Dit vraagt continu aanpassingsvermogen van medewerkers. Wat komt hier allemaal bij kijken? Hoe pak je de regie vanuit HR? En hoe ga je om met weerstand? Na afloop van deze masterclass heb je een plan van aanpak om vanuit HR interne verandertrajecten te faciliteren.

Veranderen of transformeren: in het kort 


Wat leer je in deze masterclass? 

Digitaliseren en automatiseren zorgen voor veel veranderingen. Slimmer en agile werken maken organisaties toekomstbestendiger, efficiënter en productiever. Van HRM wordt door het management verwacht dat het een actieve rol speelt in een veranderende organisatie. In de praktijk is dit voor veel HR-professionals relatief nieuw en daarmee begeven ze zich op onbekend terrein. In deze masterclass verzamel je alle input en vaardigheden om vanuit HR de regie te kunnen pakken in een intern verandertraject.  

 

Dit levert je de volgende resultaten op: 

 • Je hebt een plan van aanpak om veranderingen te realiseren. 
 • Je hebt de opzet voor een communicatieplan dat bij verandertrajecten cruciaal is. 
 • Je hebt een overzicht van interventies die je vanuit HR kunt toepassen. 
 • Je hebt inzicht in mogelijke valkuilen in het proces. 
 • Je weet hoe je moet omgaan met weerstand. 

En dit neem je als bagage mee: 

 • Inzicht in soorten veranderingen en wat veranderen en transformeren voor mensen betekent 
 • Een analyse van jouw huidige positie op het terrein van transformatie binnen jouw eigen organisatie (‘waar staan wij nu in het proces?’). 
 • Inzicht in best practices van effectieve transformatie bij andere organisaties. 
 • Vaardigheden ter ondersteuning van het transformatieproces. 

  Voor wie is deze masterclass? 

De masterclass is gericht op HR-directeuren, –managers en -adviseurs en HR Business Partners die te maken hebben of krijgen met een transformatie van hun organisatie. En daarbij willen weten welke stappen ze moeten zetten om dit optimaal te faciliteren. Aan de slag met je eigen team? 

We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompany programma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

   

Wil je meer weten? Klik dan hier voor informatie of een offerte.

Veranderen of transformeren: het programma

In deze masterclass verzamel je alle input en vaardigheden om vanuit HR de regie te kunnen pakken in een intern verandertraject. 

  

Docent: Rein Heddema

  

Dit is het programma: 

  

09.00 uur – Ontvangst 

  

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma 

  

Met aandacht voor: 

 

Veranderen 

 • Waarom veranderen? 
 • Wat is veranderen? 
 • Soorten en maten van veranderingen (vernieuwing, verbetering, reorganisatie, transitie, transformatie, disruptie) 

 

Transformeren  

 • Wat is transformeren? 
 • Big bang - agile/waves - evolutionair 
 • Diverse dimensies van transformeren 
 • Verschillende fasen in het transformatieproces 

 

Kiezen van de strategie 

 • Delta verandering bepalen mbv business canvas model 
 • Mogelijkheden/varianten en afwegingsfactoren 
 • Management van veranderingen (stap-voor-stap) 

 

12.30 uur - Lunchpauze 

 

13.30 uur – Start van het middagprogramma 

  

Met aandacht voor: 

 • Plan van aanpak / roadmap: 
 • Wie, wat, hoe, waar, wanneer 
 • Adaptief plannen, scenario’s en scenario-analyse (alternatieven) 
 • Stakeholders (o.a. OR, vakbonden) 

 

Voor iedereen betekent het wat anders… 

 • Denken in doelgroepen en werken met persona’s 
 • Verspreiding en verankering van de verandering (interventies) 
 • Communicatie-aanpak (specifiek en variërend gedurende de looptijd) 
 • Kernboodschap (pitch & storytelling) 

 

Weerstand en beweging (interventies): 

 • Vormen van weerstand 
 • Welke uitingsvormen? 
 • Hoe daarmee om te gaan 
 • Hoe krijg je beweging (3R-model) 

 

17.00 uur – Afsluiting

Rein Heddema

Sprekersfoto
Managing Director van i-Start
Rein heeft rollen vervuld als projectmanager, algemeen secretaris, HR-manager, HR-directeur (ABN AMRO, Fortis), directielid (MeesPierson). Na 25 jaar is hij actief als ondernemer, maar ook als investeerder en toezichthouder. Rein heeft veel ervaring opgedaan met fusies en overnames, outsourcing, offshoring, afsplitsing, afstoting en inkrimping en met HR transformatie-trajecten.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.