Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

7 dagen

Collegereeks Strategie en Bedrijfskunde voor HR

De belangrijkste MBA-vakken voor HR Executives | In samenwerking met TIAS School for Business and Society

Details
Lengte

7 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

do 3 oktober 2024

Prijs (excl. btw)

€ 2.799

Ontwikkel je tot strategische gesprekspartner in de boardroom via de collegereeks Strategie en Bedrijfskunde voor HR. In zeven colleges nemen de beste hoogleraren en experts van TIAS School for Business and Society en HR Leadership Academy je mee in de belangrijkste bedrijfskundige en strategische onderwerpen, toegespitst op HR–professionals. In zeven colleges ontwikkel je je tot strategische gesprekspartner in de boardroom.

Organisaties zijn succesvoller wanneer HR een strategische business partner is. Daarvoor is het noodzakelijk dat de HR-professionals voldoende afweten van strategie en bedrijfskunde, en hoe die inzichten toe te passen in HR.

Tijdens de reeks Strategie en Bedrijfskunde voor HR, nemen de beste hoogleraren en experts van Tias School for Business Society en HR Academy je mee in de belangrijkste bedrijfskundige en strategische onderwerpen, toegespitst op HR–professionals. In zeven colleges ontwikkel je je tot strategische gesprekspartner in de boardroom.

Elk college bestaat uit een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en interactieve discussies om een holistisch begrip van bedrijfskunde en strategie in relatie tot HR te ontwikkelen. We nodigen je uit om deel te nemen aan de discussies, vragen te stellen en je eigen inzichten te delen.

Na deze reeks

 • Kan je HR strategisch inzetten in jouw organisatie
 • Ben je voorbereid op de belangrijkste strategische vraagstukken voor HR in de komende jaren
 • Heb je een duidelijke visie op wat de digitale transformatie betekent voor de mensen in je organisatie en hoe die aangestuurd moeten worden
 • Kun je als HR-professional managementbeslissingen beter onderbouwen met scherpe financiële analyses
 • Ken je de essentie van duurzaam veranderen en weet je hoe je mensen in je organisatie meekrijgt
 • Kun je zelf succesvol aan de slag met innovatie en transformatie

Geef je business vaardigheden een boost met de meest actuele MBA-topics - Schrijf je vandaag nog in voor de reeks Strategie en Bedrijfskunde voor HR.

Deelnemers aan de Collegereeks Strategie en Bedrijfskunde voor HR ontvangen een certificaat en het boek: Morele dilemma’s in de boardroom van Prof. dr. Mijntje Lückerath.

Aanbevelingen van eerdere deelnemers

Mooie en toepasbare inspiratie, vanuit waar je voor jezelf kan bepalen op welke thema of thema's je je verder wil verdiepen.” – Carla de Jong, HR manager bij ROC Midden Nederland

De kennis die je opdoet kun je daarna zelf toepassen in je eigen praktijk.” – Simon van der Heijden, HR-specialist bij InWork Techniek

In samenwerking met:

Tijden

Alle colleges starten om 16:00 uur en eindigen omstreeks 19:30 uur

 • Inloop tussen 15:30 – 16:00
 • Eerste tijdblok college: 16:00 – 17:30
 • Mini buffet/ warme maaltijd: 17:30 – 18:00
 • Tweede tijdblok college: 18:00 – 19:30.

 

Programma

College 1: Financieel management voor HR

De prestaties van medewerkers in organisaties worden vaak gemeten op basis van financiële cijfers. Denk bijvoorbeeld aan accounting informatie. Dit lijkt objectief, maar is dat ook zo? Wat is accounting informatie eigenlijk?

Prof. dr. Ir. Michael Corbey, hoogleraar Management Accounting & Control, zal laten zien dat deze vorm van prestatiemeting kan leiden tot ongewenst gedrag. Andersom is ook mogelijk: gewenst gedrag kan leiden tot ongunstige prestatiemeting (en -beoordeling). HR-professionals moeten zich hiervan bewust zijn omdat zij nauw betrokken zijn bij de prestatiebeoordeling van medewerkers.

 • Krijg inzicht in de aard van accounting informatie en waarom deze informatie vaak korte termijn gedrag in de hand werkt.
 • Begrijp waarom budgetten in organisaties kunnen leiden tot dysfunctioneel gedrag.
 • Raak bekend met diverse verbetermogelijkheden om deze problemen te verkleinen.

Prof. dr. Ir. Michael Corbey, Hoogleraar Management Accounting & Control, TIAS School for Business and Society.

 

College 2: AI en digitale transformatie

De ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en digitalisering zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Wat betekent dat voor de toekomst van HR? Wat is de impact van deze ontwikkelingen op organisaties en op de HR functie? En hoe kun je door de toepassing van AI het HR-beleid naar een hoger niveau tillen?

Dr. Willem Peter de Ridder, auteur van "Digital by Default" en "Winnen met Kunstmatige Intelligentie", neemt je mee in de ontwikkelingen en bespreekt de nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld voor strategische personeelsplanning, effectievere en meer diverse werving en selectieprocessen, gepersonaliseerde ontwikkelpaden en het voorspellen van personeelsverloop. En hij helpt je te reflecteren op de kansen en de risico’s voor jouw eigen organisatie.

 • Krijg een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van AI en digitalisering in HR
 • Begrijp de impact van deze ontwikkelingen voor jouw organisatie en HR
 • Ontwikkel ideeën en strategieën om de mogelijkheden van AI en digitalisering binnen jouw organisatie te benutten

Dr. Willem Peter de Ridder, docent bij TIAS School for Business and Society en directeur van Future Studies

 

College 3: Verandermanagement voor HR

Je weet dat de organisatie moet veranderen om toekomstbestendig te zijn. Maar wat betekent dat voor HR? Welke rol kan je spelen, zowel naar het bestuur als de medewerkers? Hoe kan je je kennis van de mensen in de organisatie inzetten om het bestuur, de managers en leidinggevenden te adviseren? En hoe zorg je ervoor dat de medewerkers worden meegenomen in het verandertraject, en dat zij dat zelf ook kunnen beïnvloeden?

Prof. dr. Woody van Olffen, auteur van “Engage! Travel guide for change adventures”, neemt je mee van het begin tot het einde van een verandertraject en de rol die HR daarin kan hebben. Hij helpt je om stil te staan bij de veelzijdige implicaties van veranderingen voor HR en hoe je die proactief kan managen, ongeacht of het nu gaat om de eerste plannen voor een verandering, het omgaan met weerstand tijdens de verandering, of de evaluatie op het einde van het verandertraject.

 • Vergaar inzicht in de rol die HR kan en moet spelen bij verandertrajecten
 • Leer hoe je het bestuur, managers en leidinggevenden kan adviseren in veranderingen
 • Ontwikkel strategieën om medewerkers te betrekken bij en invloed te laten uitoefenen op verandertrajecten

Leer hoe je medewerkers mee kan nemen in de veranderingen en transities waar je organisatie voor staat en hoe om te gaan met weerstand.

Prof. dr. Woody van Olffen, Hoogleraar Organisational Change and Development aan TIAS School for Business and Society.

 

College 4: Strategische HR vraagstukken in de komende jaren

Halverwege de collegereeks is het tijd om even de balans op te maken en de connectie te leggen met de belangrijkste strategische HR vraagstukken van de huidige tijd. We staan stil bij de krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk, verzuim, sociale veiligheid, diversiteit en inclusie, en talent management. Wat zijn de nieuwste inzichten uit de wetenschap over het managen van deze thema’s? En hoe kan je die op de strategische agenda plaatsen van de organisatie?

Dr. Hans van Dijk, auteur van “Destructieve dynamieken. 9 problematische patronen in organisaties en hoe die te doorbreken”, neemt je in sneltreinvaart mee door de verschillende recente ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt van vandaag, hoe die van invloed zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst, en helpt je om te reflecteren op wat dit betekent voor je HR strategie en beleid.

 • Leer over welke ontwikkelingen de arbeidsmarkt van vandaag en morgen vormgeven
 • Verkrijg een beter inzicht in hoe die ontwikkelingen van invloed zijn op de koers van je organisatie
 • Reflecteer op de afwegingen die je moet maken om een HR strategie en beleid vorm te geven die goed inspeelt op de ontwikkelingen

Dr. Hans van Dijk, Associate Professor in HR, TIAS School for Business & Society.

 

College 5: Strategiemaken voor HR

De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Organisaties moeten voortdurend inspelen op de dynamiek om hen heen om succesvol te blijven. Het goed omgaan met het menselijke kapitaal wordt steeds belangrijker in het behalen van succes. Maar wat betekent dit voor HR? Wat is de rol van het menselijke kapitaal in de organisatie? Hoe past dat binnen de strategie? En welke rol speelt HR daarin? Hoe beter HR een antwoord heeft op deze vragen, hoe beter ze haar rol als Business Partner kan vervullen.

Camilla van den Boom, auteur van “3458”, neemt je mee in de wereld van strategiemaken en organisatiekraken, en geeft je handvatten hoe je als HR een integraal onderdeel wordt van het succes van je organisatie. Daarbij laat ze je reflecteren op de rol van het menselijke kapitaal in de organisatie en de rol die dit, en daarbij ook HR, speelt in de algehele strategie voor de toekomst.

 • Begrijp hoe strategie werkt in de turbulente wereld van nu, hoe je doelen stelt maar ook haalt
 • Reflecteer op de rol van het menselijke kapitaal, en daarbij ook de rol van HR, in de organisatie
 • Krijg inzicht in hoe je als HR en Business Partner bij kan dragen aan de strategie van je organisatie

Camilla van den Boom, Lecturer Strategisch Management, TIAS School for Business and Society

 

College 6: Dynamieken in de Boardroom

Als Business Partner kan je regelmatig in contact komen met de top van de organisatie. Zij moeten afwegingen maken tussen meerdere belanghebbenden, waaronder de werknemers. Als businesspartner ben je een belangrijke bron van informatie voor de top. Mede op basis van jouw advies en analyse neemt het bestuur moeilijke besluiten. Het is dus belangrijk om te weten hoe zij afwegingen maken, welke belangen er tegengesteld kunnen zijn en hoe je bestuurders en commissarissen zo goed mogelijk kan informeren.

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, auteur van “Morele dilemma’s in de boardroom”, laat je zien hoe de processen tussen bestuurders en toezichthouders lopen, wie waarvoor verantwoordelijk is en neemt je mee in een aantal casussen waar het bestuur voor moeilijke dilemma’s stonden. Ze vertelt hoe die bestuurders ermee omgingen, welke dynamieken er ontstonden, en welke rol HR daarbij kan spelen. Op basis van die casussen helpt Mijntje jou om te reflecteren op welke rol jij kan innemen mij moeilijke dilemma’s, welke dynamieken je kan verwachten, en hoe je daarmee om kan gaan.

 • Krijg inzicht in en begrip voor de dynamiek in de bestuurskamers en de morele dilemma’s in de boardroom en keuzes die daarin gemaakt worden
 • Reflecteer op de rol die je vanuit HR kan nemen bij deze besluiten en morele dilemma’s in de boardroom
 • Anticipeer op dynamieken in de boardroom die je kan verwachten en leer hoe je daarmee om kan gaan.

Prof. Dr. Mijntje Lückerath, Hoogleraar Corporate Governance, TIAS School for Business and Society.

 

 

College 7: Marketing en Innovatie voor HR

Marketing is een vakgebied dat snel ontwikkelt en dat een cruciale rol speelt in de aantrekkelijkheid van je organisatie. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van marketing? Wat zijn de risico’s en kansen voor HR? Hoe kan HR gebruik maken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van marketing om de aantrekkelijkheid van de organisatie te vergroten, en hoe kan HR op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en daar gebruik van blijven maken?

Prof. dr. Rudy Moenaert, auteur van “Marketing met ballen. De negen gedragskenmerken voor meer lef en ondernemerschap”, praat je bij over alle ontwikkelingen en innovaties op het gebied van marketing. Hij helpt je begrijpen wat de laatste trends zijn op het gebied van employer branding, hoe je daar gebruik van kan maken, en waar je op moet letten. Tevens geeft hij tips over hoe je goed geïnformeerd kan blijven over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marketing.

 • Leer over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marketing
 • Reflecteer op de risico’s en kansen van de huidige marketingmogelijkheden voor HR
 • Ontwikkel ideeën over hoe je de aantrekkelijkheid van je organisatie kunt vergroten

Prof. dr. Rudy Moenaert MBA, hoogleraar Strategische Marketing, TIAS School for Business and Society.

Mijntje Lückerath
Mijntje Lückerath
Hoogleraar Corporate Governance bij TIAS School for Business & Society
Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan TIAS Tilburg University. Haar onderzoek richt zich op de rol van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en corporate governance, met name waar het gaat om langetermijnwaardecreatie en boardroomdynamics (inclusief onze biases, onafhankelijkheid, evaluatie, transparantie en diversiteit). Ze is de auteur van de jaarlijkse Nederlandse 'Female Board Index' en co-auteur van het jaarlijkse Nationaal Commissarissen… meer info
Willem Peter de Ridder
Willem Peter de Ridder
Docent bij TIAS School for Business and Society en directeur van Future Studies
Willem Peter de Ridder is strategieconsultant, spreker en postacademisch docent. Als directeur van Futures Studies ondersteunt hij organisaties bij het verkennen van de toekomst en het formuleren van een toekomstbestendige strategie. Hij verzorgt keynotes op congressen en medewerkersbijeenkomsten, geeft strategieworkshops voor managementteams en doceert in executive programma’s van onder andere de Erasmus Universiteit Rotterdam en TIAS. Daarnaast is hij commissaris/toezichthouder met een strategisch, financieeleconomisch en… meer info
Woody van Olffen
Woody van Olffen
Hoogleraar Organisational Change and Development aan TIAS School for Business and Society
Woody van Olffen is hoogleraar Organisational Change and Development aan TIAS School for Business and Society. Hij is sinds april 2013 Academic Director van het TIAS programma Master of Management and Organisation (MMO). Van Olffen studeerde en promoveerde (in 1999) aan de Universiteit Maastricht en was van 2007 tot 2013 hoofddocent Strategie en Organisatie aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Hij… meer info
Hans van Dijk
Hans van Dijk
Associate Professor in HR, TIAS School for Business & Society.
Hans is Associate Professor bij TIAS School for Business and Society en mede-oprichter van Including Behavior Institute. Hij heeft zijn PhD over diversiteit in teams cum laude behaald, heeft gepubliceerd in wetenschappelijke toptijdschriften in management (zoals Academy of Management Annals) en toegepaste psychologie (zoals Journal of Applied Psychology), en heeft een populair managementboek geschreven over destructieve dynamieken in organisaties. meer info
Michael Corbey
Michael Corbey
Hoogleraar Management Accounting & Control, TIAS School for Business and Society.
Michael Corbey is hoogleraar Management Accounting & Control aan TIAS School for Business and Society. Hij is daarnaast Academic Director van de postdoctorale controllingprogramma's (RC/EMFC) te Tilburg en Utrecht. Na het behalen van het diploma Gymnasium-ß studeerde Michael Corbey Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) waarna hij werkzaam was in de industrie en de advisering. Later promoveerde hij tot doctor (ook aan de… meer info
Camilla van den Boom
Camilla van den Boom
Lecturer Strategisch Management, TIAS School for Business and Society
Camilla van den Boom is bedrijfskundige en oprichter van strategisch adviesbureau sturrm. Met 25+ jaar ervaring op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling is ze een veelgevraagd adviseur van grote en middelgrote bedrijven. Ze werkte als management consultant bij Accenture, Andersen en Deloitte waar ze bedrijven hielp bij het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën, innovatieve businessmodellen en wendbare organisaties. Ze is gespecialiseerd in het creëren van voorwaarden… meer info
Collegereeks Strategie en Bedrijfskunde voor HR
Startdatum 3 oktober
do 3 oktober 2024
16:00 - 19:30
Omgeving Utrecht
do 10 oktober 2024
16:00 - 19:30
Omgeving Utrecht
do 17 oktober 2024
16:00 - 19:30
Omgeving Utrecht
do 7 november 2024
16:00 - 19:30
Utrecht
do 14 november 2024
16:00 - 19:30
Utrecht
do 21 november 2024
16:00 - 19:30
Utrecht
do 28 november 2024
16:00 - 19:30
Omgeving Utrecht
Routebeschrijving