Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Privacy Statement

Dit is een website van Sijthoff Media. We bieden opleidingen en online media aan, onder andere op het gebied van HRM en voor facility management. We zijn gevestigd in Capital C, 4e etage, Weesperplein 4A, 1018 XA Amsterdam.

Als u onze websites bezoekt, een opleiding bij ons volgt of een ander product of dienst bij ons afneemt, dan verzamelen en verwerken we bezoek- en persoonsgegevens. Hieronder leggen we dat nader uit.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren (rectificeren) of te verwijderen (vergetelheid). Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

​We proberen ervoor te zorgen dat u deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat u in uw gebruikersaccount via een van onze websites uw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen. Of bijvoorbeeld doordat we in onze e-mailnieuwsbrieven u de mogelijkheid bieden om zich af te melden voor een of meerdere e-mailnieuwsbrieven zodat u deze niet meer zult ontvangen.

U kunt ons ook een verzoek doen om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dat doet u door een e-mail te sturen naar privacy@mindcampus.nl. Specificeer uw verzoek zoveel mogelijk en bewijs als het kan dat het ook uw persoonsgegevens zijn. We zullen snel, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Bezoek websites, gebruik van cookies
Wij streven er naar om onze websites relevant en prettig in het gebruik te maken. We hebben daarvoor bezoek- en gebruiksinformatie nodig. Daarom plaatsen we cookies, kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan onze websites worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer of smartphone. Waar we het hierna hebben over ‘cookies’, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw (bestel)gegevens in te voeren of uw voorkeuren aan te geven. Ze geven ons ook inzicht in het bezoekersgedrag op onze websites. De cookies kunnen ook andere partijen inzicht geven in uw bezoekgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

De cookies bevatten geen informatie over uw naam of de organisatie waar u werkt. De cookies bevatten wel de unieke code van uw apparaat en het IP-nummer. In de cookies bent u dus niet als een concrete persoon bekend, maar met de technische gegevens van uw apparaat.

Als u een website van MindCampus bezoekt, dan vragen wij u toestemming voor het gebruik van cookies. We gebruiken de volgende soorten cookies:

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de websites, bijvoorbeeld om te kunnen inloggen.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zoals bijvoorbeeld hoe vaak de websites worden bezocht, welke pagina’s en hoe er wordt genavigeerd. Dit helpt ons te blijven werken aan het verbeteren van het gebruiksgemak en het aanbieden van aansprekende inhoud.

Tracking cookies en fingerprints
Dit soort cookies kunnen het bezoekgedrag kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan bezoekers gepersonaliseerde online advertenties, suggesties voor relevante producten en diensten en op maat gemaakte content tonen.

Bewaartermijn
Cookies hebben een verschillende bewaartermijnen, van een dag tot enkele jaren. Maar u kunt uiteindelijk zelf beslissen hoelang cookies op uw apparaat bewaard blijven. In uw webbrowser kun u namelijk de cookies altijd zelf uitzetten of ze helemaal van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat doet verschilt per webbrowser en apparaat. Raadpleeg daarvoor de betreffende gebruiksinformatie. Als u cookies verwijdert, zullen de websites mogelijk niet meer optimaal functioneren.

Gebruikersaccount
Als u een bestelling bij ons plaatst, zich inschrijft voor een opleiding, evenement of webinar, zich registreert voor een gratis lidmaatschap of als u zich abonneert op een nieuwsbrief dan maken we voor u een gebruikersaccount. De toegangscode is uw e-mailadres en een wachtwoord dat u zelf bedenkt. Het wachtwoord wordt uiteraard versleuteld opgeslagen en is niet door ons in te zien. Met deze gegevens samen krijgt u op elke website van MindCampus toegang tot uw unieke gebruikersaccount.

In het gebruikersaccount kunt u uw contact- en profielgegevens en voorkeuren zelf beheren en wijzigen en ziet u welke gegevens wij van u bewaren.

Accountgegevens
Een compleet gebruikersaccount bevat de volgende contact- en profielgegevens:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Organisatienaam
 • Functie
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Organisatiegrootte
 • Branche van de organisatie
 • Aanvullende gegevens kunnen zijn:
 • Factuur(e-mail)adres
 • Zakelijk postadres

In het gebruikersaccount kunt u ook zich ook aan- en afmelden voor gratis e-mailnieuwsbrieven (zie het onderdeel over de e-mailnieuwsbrieven voor meer informatie). Aan het gebruikerssaccount koppelen we de aankopen van producten en diensten en de downloads van gratis whitepapers, e-books en rapporten. Ook koppelen we de bezoekgegevens van onze websites en de openings- en klikgegevens van onze e-mails. Deze gegevens voegen we samen voor statistische informatie over onze websites en e-mails. Dat geeft ons informatie om onze websites en e-mails te verbeteren en deze helpt ons om u relevante informatie aan te bieden.

Doel
De vastlegging en verwerking van de accountgegevens is primair nodig om uw bestellingen en inschrijvingen te kunnen uitvoeren en u e-mails met downloadlinks en (gepersonaliseerde) e-mailnieuwsbrieven te sturen (uiteraard alleen in de gevallen dat u daarvoor gekozen heeft). Aanvullend gebruiken we de gegevens voor statistische informatie over de zakelijke achtergronden van bezoekers. Daarmee kunnen we de inhoud van onze websites en onze producten blijven toesnijden op deze profielen.

Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan uw privacybelang.

Bewaartermijn
De gegevens van en gerelateerd aan uw gebruiksaccount bewaren we zolang uw gebruikersaccount actief is. Zo bepalen we of uw gebruikersaccount actief is:

 • U heeft een inschrijving op één of meer gratis nieuwsbrieven.
 • U heeft niet langer dan twee volledige kalenderjaren geleden een product of dienst van MindCampus gekocht.
 • U heeft niet langer dan één volledig kalenderjaar een gratis whitepaper, e-book, rapport of brochure gedownload.
 • U bent niet langer dan één volledig kalenderjaar geleden ingelogd op een website van MindCampus.

​Als uw gebruikersaccount niet meer actief is, dan verwijderen we het (automatisch) zodat het niet meer beschikbaar is om in te loggen. De gegevens maken we anoniem zodat ze niet meer naar uw persoon zijn te herleiden, zodat een deel van de gegevens nog wel beschikbaar blijft voor statistische doeleinden.

Als u heeft verzocht om verwijdering van het gebruikersaccount, dan controleren we eerst of dat mogelijk is. U kunt bijvoorbeeld nog bestellingen in bewerking hebben waarvoor de accountgegevens nodig zijn. We zullen zo snel mogelijk aan uw verwijderingsverzoek voldoen, maar uiterlijk binnen vier weken. Als u gebruikersaccount automatisch door ons wordt verwijderd of u heeft een verwijderingsverzoek gedaan en u een product of dienst van MindCampus gekocht, dan bewaren we de factuur- en daaraan gerelateerde gegevens nog zeven kalenderjaren om aan de fiscale wetgeving te voldoen. Uw gebruikersaccount wordt wel verwijderd.

E-mailnieuwsbrieven
Op onze websites bieden we de mogelijkheid om in te schrijven voor gratis e-mailnieuwsbrieven. Als u één of meer nieuwsbrieven wilt ontvangen en u heeft nog geen gebruikersaccount, dan maken we voor u een gebruikersaccount (zie het onderdeel over het Gebruiksaccount voor meer informatie). U ontvangt daarna een e-mail om het aanmaken van het gebruikersaccount en het inschrijven op de betreffende gratis e-mailnieuwsbrief te bevestigen.

Afmelden
Als u één of meer e-mailnieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, dan krijgt u met de link Afmelden onderaan elke nieuwsbrief toegang tot het overzicht van de nieuwsbrieven van de merken van MindCampus waarvoor u bent ingeschreven. U kunt zich dan uitschrijven voor één of meer nieuwsbrieven. Als u een gebruikersaccount heeft dan kunt u zich daarin ook aan- en afmelden voor gratis e-mailnieuwsbrieven.

U kunt ons ook een verzoek doen om zich af te melden voor één of meer nieuwsbrieven. Dat doet u door een e-mail te sturen naar privacy@mindcampus.nl. Specificeer in uw verzoek om welke nieuwsbrief of nieuwsbrieven het gaat. We zullen uw verzoek dan direct na ontvangst uitvoeren.

Soorten nieuwsbrieven
We bieden vier soorten nieuwsbrieven aan:

Vaknieuws

Nieuwsbrieven: HR Praktijk Signaal | HR Strategie | F-Facts Facility Platform.
Inhoud: Nieuws, actualiteiten, achtergronden en proposities in het vakgebied.
Verzending: op dinsdag en donderdag aan het begin van de middag | HR Strategie 1 keer per twee weken op dinsdag.
Optioneel (uit te schakelen): op wisselende momenten actuele propositie-informatie van partners.

Opleidingen en evenementen

Nieuwsbrieven: HR Academy | F-Academy.
Inhoud: Een wisselend overzicht van actuele opleidingen en evenementen voor het vakgebied.
Verzending: op maandag en woensdag aan het begin van de ochtend, eens per maand de actuele agenda.
Optioneel (uit te schakelen): op wisselende momenten opleidingen en evenementen die aansluiten bij uw specifieke interesses.

Vacatures

Nieuwsbrieven: F-Facts Jobs.
Inhoud: Een overzicht van actuele vacatures en nieuws voor het vakgebied.
Verzending: op dinsdag en donderdag aan het begin van de middag, HR Strategie 1 keer per twee weken op dinsdag.

Whitepapers en e-books

Nieuwsbrieven: HR Praktijk | F-Facts.
Inhoud: Een overzicht van actuele rapporten, whitepapers en e-books voor het vakgebied.
Verzending: op vrijdag aan het begin van de ochtend.

Whitepapers, e-books, rapporten, brochures, partnercursussen
Op een aantal van onze websites bieden we de mogelijkheid om gratis whitepapers, e-books, rapporten en brochures te downloaden. Als u een dergelijk digitaal bestand wilt downloaden en u heeft nog geen gebruikersaccount, dan maken we voor u een gebruikersaccount (zie het onderdeel over het Gebruiksaccount voor meer informatie). U ontvangt daarna een e-mail met de downloadlink en om het aanmaken van het gebruikersaccount te bevestigen.

Als we een cursus in samenwerking met een partner aanbieden, dan vermelden we dat altijd expliciet op de cursuspagina. Als u zich inschrijft voor een dergelijke cursus, dan geeft u daarmee toestemming om uw gegevens die u heeft ingevuld in het betreffende inschrijfformulier, ook te delen met de betreffende partner zodat deze uw inschrijving kan registreren. U kunt dan ook bij deze partner uw gegevens inzien. Als u hiervoor geen toestemming geeft, dan kunt u zich niet inschrijven voor deze cursus.

Wijzigingen
We behouden ons recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 8 februari 2024.