Logo

STAP Budget

Actueel

Binnenkort beschikbaar

(R)evolutie van de Talent Journey

Een krappe arbeidsmarkt en een groeiende gig-economie. En medewerkers die meer verwachten van hun werkgever en controle willen over hun werk en privéleven. Om nu talent te werven en te behouden, vraagt om een andere benadering. Die laat zien waar het je als werkgever om gaat en waarbinnen medewerkers echt centraal staan. Dit event geeft inzicht in de grote uitdagingen en biedt inspiratie voor oplossingen.
Congres | 1 dag | € 590 excl. 21% btw Meer info >

Employee Experience verbeteren met HR analytics

Het optimaliseren van de Employee Experience staat hoog op de prioriteitenlijst van HR. Maar, in hoeverre is de Employee Experience meetbaar en hoe breng je de perceptie van medewerkers – anders dan met een ‘traditioneel’ medewerkersonderzoek - in kaart? Tijdens deze masterclass gaat u aan de slag met de stem van de medewerker - ook wel Voice of the Employee genoemd - en leert u methoden en technieken toe te passen om de experience binnen uw organisatie structureel en datagedreven te verbeteren.
€ 890 excl. 21% btw Meer info >

Gratis webinar: Employee Experience 2023

In de huidige arbeidsmarkt is inzicht de eNPS steeds belangrijker. Daarom onderzoekt AnalitiQs jaarlijks de perceptie ten aanzien van Employee Experience met behulp van een eNPS benchmark onderzoek in Nederland. Met dit eNPS onderzoek geeft AnalitiQs inzicht in de landelijke employee experience ontwikkelingen en de ontwikkelingen per sector. In dit gratis webinar presenteren Irma Doze en Ronald Lenselink de employee experience resultaten van 2023.
Het webinar duurt circa 45-60 minuten | AnalitiQsMeer info >

Gratis webinar: Haal als eigenrisicodrager meer uit de WGA

Als eigenrisicodrager voor de WGA weet je wat de voordelen zijn voor jouw organisatie. Zelf de regie hebben, betekent meer grip en bespaart je kosten. Maar de huidige tijd waarin menselijk kapitaal schaars is, vraagt om een andere kijk op langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Nu draait het om mensen blijvend inzetbaar te houden. Dit webinar laat zien hoe je als eigenrisicodrager de voordelen maximaal benut door met arbeidsperspectief juist in te zetten op kansen en inzetbaarheid van medewerkers.
Circa 50 minuten Meer info >

Gratis webinar: Minder tijd besteden aan HR-processen, meer tijd maken voor mensen

Hoe maak je tijd voor dat wat belangrijk is? Voor elk onderdeel van de organisatie wordt tijd steeds schaarser. In dit Engelstalige webinar gaan we in op verminderde productiviteit en hoe dit kan leiden tot haperende processen, niet verbonden medewerkers of een gebrek aan innovatie. Ook laten we zien hoe je deze problemen kan aanpakken om zo productieve tijd terug te winnen. Oftewel: minder tijd kwijt aan processen, meer tijd beschikbaar voor mensen.
1 uur | WebinarGeekMeer info >

Gratis webinar: performance management en dossiervorming

Menig leidinggevende ziet een actief performancemanagementbeleid als tijdrovend en weinig positief. Reviewgesprekken worden geskipt, uitgesteld of toch met een voldoende afgerond. Bang voor ziekmelding van een niet te missen arbeidskracht. Het belang van dossiervorming, van vastlegging en monitoring van wederzijdse verwachtingen, neemt echter alleen maar verder toe.
ca. 50 minuten | WebinarGeekMeer info >

Gratis webinar: Personeelstekorten aanpakken in Retail, Productie en Logistiek

Organisaties in Retail, Productie én Logistiek worstelen vaak met grote personeelstekorten. Hoe groter een bedrijf, hoe meer uitdagingen. Juist deze grote bedrijven waar de nood het hoogst is, laten veelal ook grote mogelijkheden onbenut. Door processen te 'verslimmen' kunnen zij beschikbare capaciteit ook daadwerkelijk benutten. Dit webinar laat zien hoe grote bedrijven door workforce management met hun huidige medewerkers meer productiviteit én hogere tevredenheid kunnen krijgen.

Gratis webinar: Skills voor de toekomst; essentieel voor HR!

Organisaties vinden het vaak moeilijk om grip te krijgen op de continu veranderende skills- of vaardigheidsbehoeften. Het definiëren van de zogenaamde 'skills van de toekomst' is voor veel HR-afdelingen nog steeds een grote uitdaging. Om nog maar te zwijgen van het trainen of vinden van deze toekomstige vaardigheden! In dit webinar krijg je inzicht in hoe je met een dynamische skills-aanpak grip krijgt op de skills voor de toekomst.
ca. 50 minuten Meer info >

Gratis webinar: Van medewerkersonderzoek naar een doorlopend feedbackprogramma

Organisaties willen steeds vaker en sneller korte feedback verzamelen van hun medewerkers. Want dit soort medewerkersonderzoek helpt om sneller in te spelen op veranderingen. Maar hoe geef je de medewerkers écht een stem zonder de lange vragenlijst van het gebruikelijke medewerkersonderzoek? Dit webinar geeft inzicht in de trends rondom employee experience, het belang van het snel verzamelen van feedback en de verschillende manieren om dat te doen.
Gratis webinar | ca. 50 minuten Meer info >

Het optimale HR-dienstverleningsmodel

Hoge dynamiek en veel veranderingen in organisaties stellen nieuwe eisen aan HR. Dit vraagt om een gerichte HR-transformatie: welke rollen van de HR-afdeling voegen de meeste waarde toe voor de organisatie? Welke rollen vult HR zelf in en welke taken worden uitbesteed? En welke competenties moet u in huis hebben om een toekomstbestendige HR-afdeling in te kunnen richten? Tijdens deze training gaat u aan de slag met het optimale HR-dienstverleningsmodel voor uw organisatie en de impact daarvan op de HR-rollen en inrichting van uw HR-organisatie.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

HR DAY 2022: Ready for the Future

De uitdagingen van HR zijn nog nooit zo divers en complex geweest als in de afgelopen periode. Krapte op de arbeidsmarkt, hybride werken, technologische en innovatieve uitdagingen en nieuwe medewerkers uit de generatie Y en Z. Dit betekent een nieuwe manier van werken en vooruit kijken. Aan de HR-professional de veelomvattende taak om aantrekkelijk te blijven voor alle generaties.
Event | 1 dag | € 349 Groepsticket 2 personen - € 299,00 Groepsticket 3 of meer personen - € 269,00 | CHRO & HR AcademyMeer info >

HR Update Wetten, regels & regelingen

In dit online event krijg je in één ochtend met vier sessies het overzicht over de belangrijkste recente wijzigingen in wet- en regelgeving in het HR-werkveld. Juristen, fiscalisten en andere deskundigen praten je bij én geven praktische tips en adviezen over actualiteiten in het arbeidsrecht, fiscale regelingen, verzuimbeheersing en de Wet verbetering poortwachter en de privacy regels rond vaccineren.
Online event | € 399 excl. 21% btw Meer info >

HR-boostcamp: business case in een handomdraai

Een innovatief mobiliteits- en opleidingsplan, een noodzakelijke investering in e-HRM of een prachtige kans om talentontwikkeling of duurzame inzetbaarheid te stimuleren? Ideeën genoeg, maar dan komt de lastige vraag vanuit het management: ‘Wil je het plan even uitwerken in een business case met financiële onderbouwing?’ Door gebruik te maken van een standaard format en een aantal eenvoudige technieken maakt u voortaan een business case in een handomdraai.
€ 749 excl. 21% btw Meer info >

HR-boostcamp: job crafting en job carving

Om medewerkers flexibeler en beter inzetbaar te maken, moet je slimmer met taken en rollen in de organisatie omgaan. Als je banen ontrafelt in onderdelen, creëer je meer mogelijkheden hiervoor. Dit noemen we job engineering, waar job crafting en job carving onderdeel van uitmaken.
€ 590 excl. 21% btw Meer info >

HR-Boostcamp: slimmer werven van nieuwe medewerkers

In een schaarse markt is het vechten om talent en vraagt het werven steeds meer inspanning. Waar kunt u nu de juiste kandidaten vinden en hoe kunt u ze verleiden om te reageren? In deze boostcamp leert u hoe u sneller in contact komt met kandidaten voor uw vacatures.
1 dag | € 690 excl. 21% btw Meer info >

HR-taken outsourcen: zo pakt u het aan

Blijft u de werving van nieuwe medewerkers zelf doen of gaat u dit uitbesteden? Kunt u de kwaliteit en efficiency van uw HR-dienstverlening verhogen door onderdelen te outsourcen? Deze masterclass geeft u handvatten om de juiste sourcingkeuzes te kunnen maken en hiervoor een business case en projectplan op te stellen.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Hybride event: Binden, boeien en behouden van medewerkers

Ambities worden realiteit als je medewerkers bevlogen zijn en je ze informeert, motiveert en toerust om bij te dragen aan succes. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt een extra uitdaging; een overstap naar een andere werkgever is sneller gemaakt dan ooit. Daarom staat een sterke employee journey bovenaan de HR-agenda van 2023. Dit hybride event helpt je bij het ontwikkelen van de korte en middellange termijn plannen om medewerkers te binden, te boeien en te behouden. Want alleen door de mensen die bij een organisatie werken centraal te stellen, gedurende de hele employee journey, kun je als organisatie succesvol zijn.
Hybride Event | 1 dagdeel | € 399 Meer info >

Job crafting als katalysator van werkplezier

Om medewerkers flexibeler en beter inzetbaar te maken, moet je slimmer met taken en rollen in de organisatie omgaan. Job crafting is daarvoor een uitstekende manier. Maar hoe kunnen taakontwikkelingen in banen meebewegen met wat werknemers kunnen en willen? Hoe kom je van functies naar rollen? Hoe kun je werknemers beter betrekken bij de invulling van hun baan? Tijdens deze masterclass leer je op welke wijze je job crafting in de praktijk vorm kunt geven.
Masterclass | 1 dag | € 890 excl. 21% btw Meer info >

Live event: Betrokkenheid door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Werven, binden en behouden van medewerkers is dé uitdaging voor organisaties van dit moment. Aantrekkelijke en duurzame arbeidsvoorwaarden spelen hierin een sleutelrol. Met onderscheidende arbeidsvoorwaarden positioneer je je als aantrekkelijke werkgever. Ook zorgen ze er voor dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en loyaal aan de organisatie zijn. Dit live event geeft je handvatten voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden om personeel te binden, boeien en behouden.
1 dagdeel | € 399 excl. 21% btw Meer info >

Live online boostcamp - Werkdruk te lijf

Steeds meer medewerkers klagen over stress en het aandeel burn-outs neemt flink toe. Werkgerelateerde klachten zijn niet altijd de hoofdoorzaak; ook privé of financiële problemen kunnen een rol spelen. Hoe maakt u stress bespreekbaar en hoe kunt u de ervaren werkdruk binnen de organisatie terugdringen? In deze live online boostcamp leert u hoe u signalen van (werk)stress tijdig kunt oppikken en wat u preventief kunt doen.
1 dag | € 590 excl. 21% btw Meer info >

Live online boostcamp: Aan de slag met de vier pijlers van werkgeluk

Werkgeluk maakt medewerkers gezonder, succesvoller, productiever, innovatiever en creatiever. Aandacht voor een positieve werkcultuur is – zeker in actuele remote en hybride werksituaties – dan ook van essentieel belang. Maar, waar begin je als je hiermee aan de slag wilt gaan? Tijdens deze online boostcamp creëer je aan de hand van een Happy Office Manifest stap voor stap een positieve werkcultuur voor jezelf, jouw teams en de organisatie. Een manifest dat leidt tot meer werkgeluk en een betere team alignment.
€ 590 excl. 21% btw Meer info >

Live online congres: Mentaal verzuim

Nu er veel thuis gewerkt wordt, ontbreekt het sociale vangnet van directe collega’s. Dit kan leiden tot mentaal verzuim; je medewerker is er met z’n hoofd niet meer bij en is maar half zo productief. Dat leidt tot rendementsverlies en als het langer duurt zelfs tot verzuim. Hoe herken je mentaal verzuim bij medewerkers op afstand? En hoe ga je daar als HR mee om? Het congres mentaal verzuim geeft u handvatten om grip te krijgen op mentaal verzuim.
€ 369 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Flexibel organiseren met rollen

De coronacrisis vergt maximale wendbaarheid van organisaties en dus ook van hun medewerkers. Flexibel – vaak op afstand – samenwerken in teams is belangrijker dan ooit. Dat kan botsen met de bestaande organisatie-inrichting en functiebeschrijvingen. Hoe doorbreek je dit? En wat komt er voor in de plaats? In de live online masterclass ‘Flexibel organiseren met rollen’ gaat u de antwoorden hierop definiëren voor uw eigen organisatie.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Het model van Ulrich in de praktijk

Het model van Ulrich met de vier rollen voor HR is al bijna 25 jaar oud. Toch is het nog steeds erg populair. Maar de toepassing in de praktijk blijkt lastig. Waar ligt voor HR-professionals de kracht van het model? En hoe kan het de basis zijn voor waardevolle HR-dienstverlening aan de organisatie? Deze live online masterclass geeft optimaal inzicht in hoe u het model van Ulrich in uw praktijk kan gebruiken.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Succesvol sturen op productiviteit en werkplezier

Werkvermogen is het evenwicht tussen wat medewerkers kunnen en willen én de eisen die het werk stelt. Werkvermogen bepaalt de arbeidsproductiviteit, werkplezier, ziekteverzuim en uitval. Veranderingen kunnen het werkvermogen verstoren. Dan vraagt het extra aandacht. In deze online masterclass leer je om grip te krijgen op werkvermogen en hoe je medewerkers tevreden, productief en langdurig inzetbaar houdt.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Thuiswerken regel je zo

Door corona is thuiswerken voor veel medewerkers de dagelijkse praktijk. Maar in hoeverre hebben werkgevers hun thuiswerkbeleid hier al op aangepast? Wat zijn de juridische, fiscale en arbo-technische gevolgen? En wat betekent dit voor uw mobiliteitsbeleid? Na het volgen van deze masterclass weet u precies wat u moet doen om thuiswerken voor uw organisatie arbeidsvoorwaardelijk én toekomstbestendig in te richten.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Arbeidsvoorwaarden wijzigen

Covid-19 vraagt offers van zowel werkgevers als werknemers. Verandering van de werkdagen of -tijden, een functiewijziging of aanpassing van de onkostenvergoeding: er kunnen goede redenen zijn voor een werkgever om de arbeidsvoorwaarden van een werknemer te wijzigen. Maar kunt u dit zomaar eenzijdig bepalen? Wanneer wel en wanneer niet? Het live online seminar ‘Arbeidsvoorwaarden wijzigen’ geeft antwoorden en biedt uitkomst.
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Creëer draagvlak met effectieve HR-communicatie

Om voldoende draagvlak te creëren bij medewerkers voor noodzakelijke maatregelen is effectieve HR-communicatie onmisbaar. Tegelijkertijd is dit voor veel HR-professionals ook onbekend terrein; zeker als je niet beschikt over een eigen communicatieafdeling. Hoe communiceer je effectief en zorg je voor betrokkenheid bij medewerkers? In dit live online seminar leer je welke 6 stappen je moet zetten voor effectieve communicatie vanuit HR.
€ 590 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Gespreksvoering in hybride werksituaties

Nu thuiswerken structureel onderdeel is van veel werksituaties, vraagt dit nieuwe vaardigheden van leidinggevenden. Hoe geef je leiding aan medewerkers die (deels) op afstand werken? Hoe stel je hen in staat zich te ontwikkelen? En wat doe je als er twijfels zijn over het functioneren van een medewerker? In dit live online seminar krijgt u gesprekstechnieken aangereikt om houding en gedrag van medewerkers in hybride werksituaties positief te beïnvloeden.
€ 590 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Ondanks de noodmaatregelen vanuit de overheid kan de coronacrisis toch personele gevolgen hebben voor uw organisatie. Wat zijn de voorwaarden voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? Heeft een eventuele NOW-aanvraag hier nog invloed op? En hoe bepaalt u de ontslagvolgorde? Na het volgen van dit live online seminar is uw juridische kennis in een halve dag weer helemaal up-to-date!
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Vitaal en betrokken blijven vanuit huis

Door de corona-uitbraak werken momenteel veel mensen vanuit huis. Sommige medewerkers reageren goed op deze verandering en weten hun weg wel te vinden. Voor anderen is de impact van deze verandering enorm. Voor HR en leidinggevenden ligt er dan ook een uitdaging om hun medewerkers goed te begeleiden en weerbaarder te maken voor deze nieuwe (tijdelijke) manier van werken. Hoe houd je medewerkers vitaal en betrokken vanuit huis?
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Werken aan optimaal inzetbare medewerkers

Hoe wendbaar zijn de medewerkers in uw organisatie eigenlijk? Nu we plotseling in een crisissituatie zitten, is dit een zeer urgente vraag. Met welke medewerkers in welke rol gaat u de crisis doorkomen? En welke instrumenten kunt u vanuit HR inzetten om dit te ondersteunen? In dit live online seminar leert u hoe u medewerkers optimaal kunt inzetten voor maximale wendbaarheid van de organisatie.
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Masterclass Naar strategisch talentmanagement in vijf stappen

Het binden en boeien van mensen aan uw organisatie is in tijden van verandering een enorme uitdaging. Bovendien vragen anders werken en anders organiseren om het ontwikkelen van kennis en competenties van medewerkers. Wat is nodig om de juiste talenten aan uw organisatie te binden en hen te ontwikkelen? En hoe zorgt u ervoor dat uw talentmanagementbeleid is gekoppeld aan de strategie van de organisatie?
1 dag | € 899 excl. 21% btw Meer info >

Masterclass: De business case van leren

Leer een business case te bouwen voor het investeren in mensen. Met behulp van Design Thinking principes kunt u ervoor zorgen dat uw leerprogramma's en projecten resultaat opleveren!
€ 490 | ROI Institute EuropeMeer info >

Nieuwe vormen van organiseren

Organisaties moeten zich aanpassen aan veranderingen. Dat vraagt om toename van de innovatiekracht, dynamiek en vernieuwing. In deze masterclass maakt u een diagnose van uw organisatie, leert u meer over flexibele organisatievormen en hoe u deze invoert.
1 dag | € 749 excl. 21% btw Meer info >

Online congres: Hybride werken

Met meerdere vaccins in aantocht moeten organisaties gaan nadenken over hun post-covid werkstrategie. Wat wordt de nieuwe verhouding tussen remote werken en samenkomen in een kantooromgeving? Is hybride werken de heilige graal? Wat betekent dit voor je personeelsbeleid en de inrichting van de werkomgeving?
€ 469 excl. 21% btw Meer info >

Online congres: Remote werven en selecteren

Werken op afstand maakt de wervingspool groter en nieuwe recruitmenttechnologie wordt in hoog tempo ingevoerd. Wat zijn de trends in online werving- en selectie? Welke technologie kan je inzetten om talent aan te trekken? En hoe ga je daar als HR mee om? Dit online congres biedt u nieuwe inzichten, concrete oplossingen én aansprekende praktijkcases.
€ 369 excl. 21% btw Meer info >

Online congres: Slim digitaal werken

Door corona is er een digitaliseringsgolf door werkend Nederland getrokken. Nu we de basisvaardigheden over het algemeen onder de knie hebben, staan we voor een nieuwe uitdaging: staan we voor een nieuwe uitdaging: hoe zorgen we voor verbondenheid op afstand en voor meer vitaliteit en werkgeluk bij medewerkers?
€ 369 excl. 21% btw Meer info >

Online event: Diversiteit en inclusiviteit in organisaties. Nu doen!

Actief werken aan diversiteit en inclusie vormt één van de oplossingen voor de toenemende personeelstekorten. Ook hebben D&I een positieve impact op het werven van talent in een krappe arbeidsmarkt. Daarom moeten organisaties er nu mee aan de slag! Een divers personeelsbestand getuigt van maatschappelijke betrokkenheid, zorgt voor tevreden en loyale medewerkers en maakt je organisatie op de langere termijn productiever en innovatiever. Dit online event geeft inspiratie en je leert van collega’s hoe je voor jouw organisatie een succesvol een inclusief diversiteitsbeleid opzet.
€ 399 excl. 21% btw Meer info >

Online event: Nationaal HR Analytics Congres 2021

Meer dan ooit wordt ons dagelijks leven beïnvloed door data. Besmettingscijfers, ziekenhuisopnames, weekgemiddelden. De overheid baseert beslissingen voortdurend op basis van de trends. Data is zelfs essentieel om tijdig te kunnen ingrijpen. Waarom zou dit niet voor HR-beleid gelden? Hoe zet je data in bij het bepalen van de juiste HR-interventies?
€ 499 excl. 21% btw Meer info >

Online seminar: Verdieping ziekteverzuim en re-integratie

Binnen veel organisaties is het aantal verzuimdossiers hoog opgestapeld. Actuele kennis over de Wet verbetering poortwachter is onontbeerlijk voor HR-professionals die zich dagelijks bezig houden met verzuimbegeleiding van zieke medewerkers. Maar zelfs dan kun je tegen onverwachte obstakels aanlopen tijdens het re-integratieproces. Dit online seminar gaat in op verdiepende aspecten rond ziekteverzuim en re-integratie van medewerkers.
Halve dag | € 349 excl. 21% btw Meer info >

Online teamworkshop: Maak het verschil met je HR-team

Onze manier van werken is radicaal veranderd. Dat heeft grote gevolgen voor je HR-team. Maar juist met een gemotiveerd HR-team kun je nu het verschil maken. Hoe? Door in deze online workshop samen met je team - binnen 2 ochtenden - de juiste prioriteiten te stellen en deze uit te werken in een concreet plan van aanpak.
Prijs op aanvraag Meer info >

Praktijk-update Belasting, belonen en arbeidsvoorwaarden

Fiscaliteit is voortdurend in beweging. Niet alleen de regels rondom de belastbaarheid van vergoedingen en verstrekkingen veranderen. Ook de inzet van de werkkostenregeling (WKR) en de beschikbaarheid van loonsubsidies en premieheffingen wijzigen. Al deze mutaties hebben gevolgen voor het arbeidsvoorwaardenpakket dat je medewerkers aanbiedt. Van jou wordt verwacht dat je up-to-date bent en de noviteiten in de dagelijkse HR-praktijk kunt toepassen. Het brengt je in één dag weer volledig op de hoogte van fiscale actualiteiten rondom belonen en geldende administratieve verplichtingen.
Seminar | 1 dag | € 690 excl. 21% btw Meer info >

Privacy op de werkvloer: bent u al AVG-proof?

Sinds 25 mei 2018 heeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. Voor HR betekent dit dat er strenge eisen worden gesteld aan de opslag van gegevens van medewerkers. Veel HR-afdelingen van organisaties voldoen nog niet aan de nieuwe privacyregels. Wel van belang, omdat de boetes fiks zijn. Dit seminar geeft u inzicht in de werking van de nieuwe wet en tips om adequaat met de privacyregels aan de slag te gaan!
1 dag | € 690 excl. 21% btw Meer info >

Roadmap naar hybride werken

Nu de maatschappij weer meer 'open' gaat, is het voor organisaties zaak om de post-covid werkstrategie op orde te krijgen. Hybride werken lijkt nu de oplossingsrichting. Maar wat wordt bij u de verhouding tussen op kantoor en remote werken? En wat is de impact op organiseren, samenwerken en cultuur? In deze masterclass werkt u concreet aan de uitdagingen voor het (opnieuw) organiseren van werk, herinrichten van de werkomgeving en begeleiden de verandering.
Masterclass | 2 dagen | € 1690 excl. 21% btw Meer info >

ROI Certificeringsprogramma: rendement van opleiden

Wat heeft u nodig om uw management ervan te overtuigen dat investeren in mensen geen kosten zijn, maar juist een investering zijn, die uw organisatie rendement oplevert? Hoe maakt u inzichtelijk wat het effect is van een leertraject?
5 modules | € 3950 | ROI Institute EuropeMeer info >

Smart & Healthy Workplace: het kantoor als waardedrager

Thuiswerken is in korte tijd gemeengoed geworden en door de coronacrisis staat het kantoor als werkomgeving meer dan ooit onder druk. Voor welke activiteiten komen medewerkers nog naar kantoor? Hoe zorg je voor een gezonde en vitale werkomgeving? En hoe kan de toepassing van technologie daarbij helpen?
€ 1490 excl. 21% btw Meer info >

Stop met beoordelen! Begin met performance management

Voor veel HR-professionals is de traditionele beoordelingssystematiek een doorn in het oog. Immers, medewerkers nemen meer eigen regie over hun werk. Hierdoor ligt verantwoordelijkheid voor werk en ontwikkelen meer bij hen en moet de organisatie (en dus leidinggevende) meer empoweren en faciliteren. Maar hoe pak je deze omslag naar een moderne performance cyclus nu aan? Dit online congres geeft je praktische inzichten over passende vorm van beoordelen. Ook helpen inspirerende praktijkcases je om concreet in actie te komen!
Online event | 1 dagdeel | € 399 excl. 21% btw Meer info >

Strategisch HRM-plan opstellen

Hoe maakt u nu eigenlijk een strategisch HRM-plan? Tijdens deze masterclass gaat u heel concreet aan de slag met strategisch HRM.
2 dagen | € 790 Meer info >

Succesvol HR-veranderprocessen begeleiden

Een strategische heroriëntatie, een nieuwe manier van werken, een fusie of reorganisatie betekent organisatieverandering. Vanuit HR heeft u daarbij een belangrijke rol, omdat organisatieverandering impact heeft op leidinggevenden en medewerkers. Hoe kunt u in de rol van programmamanager de beoogde verandering daadwerkelijk realiseren?
€ 1490 excl. 21% btw Meer info >

Summer Refresher: Effectieve werving via social media met framing

De War for Talent is in volle gang. Social media spelen een cruciale rol bij het onder de aandacht brengen van vacatures. Maar hoe zet je LinkedIn, Facebook, Instagram en andere social media effectief in om de ideale kandidaat te vinden? En hoe kan framing jouw boodschap versterken? In deze Summer Refresher krijg je handvatten om zelf aan de slag te gaan met recruitment via social media. En leer je hoe je - met juiste framing - op een subtiele manier het gedrag van kandidaten positief kunt beïnvloeden.
Summer Refresher | 1 dag | € 690 excl. 21% btw Meer info >

Summer Refresher: HR-projecten sturen zonder gedoe

Na de zomervakantie barst de najaarsdrukte in volle hevigheid los. Daarom is het van belang om nu al je keuzes te maken voor de juiste projecten en projectaanpak, om op die manier snel concrete resultaten te leveren. Deze Summer refresher geeft je in één dag de tools om urgente HR-projecten succesvol te sturen. Bovendien leren we je hoe je deze projecten kunt managen zonder gedoe, zodat dit geen energie kost, maar juist energie oplevert!
Summer Refresher | 1 dag | € 590 excl. 21% btw l In plaats van € 690,- Meer info >

Thuiswerken, hybride werken en de Starbucksvariant

Werken op kantoor is bij veel organisaties niet langer de standaard. We werken plaats onafhankelijk: thuis, hybride of maken gebruik van de Starbucksvariant. We werken in Nederland, maar ook steeds gemakkelijker vanuit het buitenland. De nieuwe flexibiliteit biedt kansen, maar vraagt ook om heldere kaders in je thuiswerkbeleid. Wat zijn de juridische, fiscale en arbo-technische kaders van je thuiswerkbeleid? Na het volgen van dit seminar weet je precies wat je moet doen om hybride werken voor jouw organisatie arbeidsvoorwaardelijk én toekomstbestendig in te richten.
Seminar | 1 dag | € 690 excl. 21% btw Meer info >

Tomorrow@work 2021: Terug naar kantoor

Organisaties werken aan scenario's om terug te keren naar kantoor. Hybride lijkt het sleutelwoord. Maar grote vragen blijven, ook als medewerkers twee of drie dagen per week thuiswerken. Welke vraagstukken zijn van belang om hybride écht en duurzaam te laten werken? Het online event Tomorrow@work 2021 geeft inspiratie en oplossingsrichtingen.
€ 469 excl. 21% btw Meer info >

Veranderen of transformeren?

Veranderen, verbeteren, vernieuwen, innoveren of transformeren: organisaties hebben allemaal wel in meer of mindere mate te maken met dynamiek en verandering. Dit vraagt continu aanpassingsvermogen van medewerkers. Wat komt hier allemaal bij kijken? Hoe pak je de regie vanuit HR? En hoe ga je om met weerstand? Na afloop van deze masterclass heb je een plan van aanpak om vanuit HR interne verandertrajecten te faciliteren.
Masterclass | 1 dag | € 899 excl. 21% btw Meer info >

Vergroot uw impact als HR-adviseur

Heeft u behoefte om uw impact te vergroten en de kwaliteit van uw HR-advisering te versterken? Wilt u mensen beter leren overtuigen en met uw advies de organisatiestrategie beïnvloeden? Tijdens deze masterclass gaat u aan het werk met instrumenten die uw beïnvloedings- en adviesvaardigheden optimaliseren.
1 dag | € 890 excl. 21% btw Meer info >

Verzuim aanpakken met HR Analytics

Werken met verzuimpercentages en meldingsfrequenties lijkt vaak simpel. Maar, in de praktijk blijkt dit toch eenvoudiger gezegd dan gedaan. Welke data zitten achter verzuimcijfers, hoe kunnen deze data met behulp van HR Analytics worden geanalyseerd en hoe effectief zijn interventies in het voorkomen en verlagen van verzuim? In deze tweedaagse masterclass ga je aan de slag met verzuimdata en leer je hoe je onderbouwd advies kunt geven hierover.
Masterclass | 2 dagen | € 1690 excl. 21% btw Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

CEDEO-erkenning

Alle opleidingen hebben een CEDEO-erkenning.
Cedeo erkenning

© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.