Logo

HR Academy - Online leren

 

Actueel

Binnenkort beschikbaar

Aan de slag met scenarioplanning voor HR

Met welke belangrijke externe ontwikkelingen en veranderingen heeft uw organisatie te maken? En hoe stemt u het HR-beleid hierop af? Door aan de slag te gaan met scenarioplanning kunt u zich hier tijdig op voorbereiden. Na het volgen van deze masterclass weet u hoe u relevante toekomstscenario’s voor uw eigen organisatie moet opstellen en wat dit betekent voor uw HR-beleid.
€ 845 excl. 21% btw Meer info >

Aan het werk met nieuwe vormen van organiseren

Organisaties moeten zich aanpassen aan veranderingen. Dat vraagt om toename van de innovatiekracht, dynamiek en vernieuwing. In deze masterclass maakt u een diagnose van uw organisatie, leert u meer over flexibele organisatievormen en hoe u deze invoert.
1 dag | € 690 excl. 21% btw Meer info >

Effectief leiderschap bij zelfsturing in wendbare organisaties

Autonomie, zelfsturing, het 'loslaten' door managers en het sturen op resultaat staan centraal binnen hedendaagse organisaties. In dit verband geeft SMART als managementinstrument weinig energie: doelen zijn vaak moeilijk helemaal SMART te maken en na een paar maanden al weer door de werkelijkheid ingehaald. Als alternatief is er TRUST, het slimme zusje van SMART.
€ 790 Meer info >

Employee Experience verbeteren met HR analytics

Het optimaliseren van de Employee Experience staat hoog op de prioriteitenlijst van HR. Maar, in hoeverre is de Employee Experience meetbaar en hoe breng je de perceptie van medewerkers – anders dan met een ‘traditioneel’ medewerkersonderzoek - in kaart? Tijdens deze masterclass gaat u aan de slag met de stem van de medewerker - ook wel Voice of the Employee genoemd - en leert u methoden en technieken toe te passen om de experience binnen uw organisatie structureel en datagedreven te verbeteren.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Het optimale HR-dienstverleningsmodel

Hoge dynamiek en veel veranderingen in organisaties stellen nieuwe eisen aan HR. Dit vraagt om een gerichte HR-transformatie: welke rollen van de HR-afdeling voegen de meeste waarde toe voor de organisatie? Welke rollen vult HR zelf in en welke taken worden uitbesteed? En welke competenties moet u in huis hebben om een toekomstbestendige HR-afdeling in te kunnen richten? Tijdens deze training gaat u aan de slag met het optimale HR-dienstverleningsmodel voor uw organisatie en de impact daarvan op de HR-rollen en inrichting van uw HR-organisatie.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

HR en integriteit: tools om uw vertrouwensrol te pakken

Pestgedrag, seksuele intimidatie, medewerkers die zich onveilig voelen op de werkvloer, diefstal, CV-fraude… Iedere HR-professional krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Weet u ook hoe u in voorkomende gevallen het beste kunt handelen? En welke preventieve maatregelen u kunt nemen? Het komt allemaal aan bod in het seminar ‘HR en integriteit: tools om uw vertrouwensrol te pakken’.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

HR-boostcamp: business case in een handomdraai

Een innovatief mobiliteits- en opleidingsplan, een noodzakelijke investering in e-HRM of een prachtige kans om talentontwikkeling of duurzame inzetbaarheid te stimuleren? Ideeën genoeg, maar dan komt de lastige vraag vanuit het management: ‘Wil je het plan even uitwerken in een business case met financiële onderbouwing?’ Door gebruik te maken van een standaard format en een aantal eenvoudige technieken maakt u voortaan een business case in een handomdraai.
€ 690 excl. 21% btw Meer info >

HR-boostcamp: job crafting en job carving

Om medewerkers flexibeler en beter inzetbaar te maken, moet je slimmer met taken en rollen in de organisatie omgaan. Als je banen ontrafelt in onderdelen, creëer je meer mogelijkheden hiervoor. Dit noemen we job engineering, waar job crafting en job carving onderdeel van uitmaken.
€ 590 excl. 21% btw Meer info >

HR-Boostcamp: slimmer werven van nieuwe medewerkers

In een schaarse markt is het vechten om talent en vraagt het werven steeds meer inspanning. Waar kunt u nu de juiste kandidaten vinden en hoe kunt u ze verleiden om te reageren? In deze boostcamp leert u hoe u sneller in contact komt met kandidaten voor uw vacatures.
1 dag | € 690 excl. 21% btw Meer info >

HR-taken outsourcen: zo pakt u het aan

Blijft u de werving van nieuwe medewerkers zelf doen of gaat u dit uitbesteden? Kunt u de kwaliteit en efficiency van uw HR-dienstverlening verhogen door onderdelen te outsourcen? Deze masterclass geeft u handvatten om de juiste sourcingkeuzes te kunnen maken en hiervoor een business case en projectplan op te stellen.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Human Resource Management A

HRM’ers die het vak zijn ingerold zonder gerichte vooropleiding, hebben toch behoefte aan een stevig fundament. Het vak is breed en diepgaand en kent vele facetten. Met de praktijkgerichte opleiding Human Resource Management A ontwikkelt u zich als zelfverzekerde en proactieve HRM’er, met toegevoegde waarde voor de organisatie.
8 dagen of 16 avonden | € 2450 excl. btw | IMK OpleidingenMeer info >

Human Resource Management B

Met deze unieke leergang wordt u een serieuze gesprekspartner voor directie, managers en andere stakeholders, zoals OR en vakbonden. Naast inhoudelijke kracht biedt de opleiding Human Resource Management B een grote inspiratiebron voor uw strategische HR beleid. Hiermee scherpt u de professionaliteit van uw HR functie flink aan.
8 lesdagen | € 2750 excl. btw | IMK OpleidingenMeer info >

Leergang Persoonlijk leiderschap voor HR

V&D vraagt van alle medewerkers een loonoffer. De commotie die daarop ontstond was zonder weerga. Had HRM leiderschap moeten tonen? Ulrich geeft het in zijn model al aan: HRM moet de business context goed begrijpen en moet in praktijkgerichte daden geloofwaardig zijn. Maar dat is onmogelijk als HR geen leiderschap toont. Persoonlijk leiderschap betekent ook dat de rol van HRM binnen organisaties prominenter wordt. En dat belang moet verzilverd worden! Gelijk hebben is natuurlijk prachtig, maar HRM wordt afgerekend op het gelijk krijgen.
3 dagen | € 3995 Meer info >

Live online boostcamp - Werkdruk te lijf

Steeds meer medewerkers klagen over stress en het aandeel burn-outs neemt flink toe. Werkgerelateerde klachten zijn niet altijd de hoofdoorzaak; ook privé of financiële problemen kunnen een rol spelen. Hoe maakt u stress bespreekbaar en hoe kunt u de ervaren werkdruk binnen de organisatie terugdringen? In deze live online boostcamp leert u hoe u signalen van (werk)stress tijdig kunt oppikken en wat u preventief kunt doen.
1 dag | € 590 excl. 21% btw Meer info >

Live online boostcamp: Aan de slag met de vier pijlers van werkgeluk

Werkgeluk maakt medewerkers gezonder, succesvoller, productiever, innovatiever en creatiever. Aandacht voor een positieve werkcultuur is – zeker in actuele remote en hybride werksituaties – dan ook van essentieel belang. Maar, waar begin je als je hiermee aan de slag wilt gaan? Tijdens deze online boostcamp creëer je aan de hand van een Happy Office Manifest stap voor stap een positieve werkcultuur voor jezelf, jouw teams en de organisatie. Een manifest dat leidt tot meer werkgeluk en een betere team alignment.
€ 590 excl. 21% btw Meer info >

Live online congres: Mentaal verzuim

Nu er veel thuis gewerkt wordt, ontbreekt het sociale vangnet van directe collega’s. Dit kan leiden tot mentaal verzuim; je medewerker is er met z’n hoofd niet meer bij en is maar half zo productief. Dat leidt tot rendementsverlies en als het langer duurt zelfs tot verzuim. Hoe herken je mentaal verzuim bij medewerkers op afstand? En hoe ga je daar als HR mee om? Het congres mentaal verzuim geeft u handvatten om grip te krijgen op mentaal verzuim.
€ 369 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Flexibel organiseren met rollen

De coronacrisis vergt maximale wendbaarheid van organisaties en dus ook van hun medewerkers. Flexibel – vaak op afstand – samenwerken in teams is belangrijker dan ooit. Dat kan botsen met de bestaande organisatie-inrichting en functiebeschrijvingen. Hoe doorbreek je dit? En wat komt er voor in de plaats? In de live online masterclass ‘Flexibel organiseren met rollen’ gaat u de antwoorden hierop definiëren voor uw eigen organisatie.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Het model van Ulrich in de praktijk

Het model van Ulrich met de vier rollen voor HR is al bijna 25 jaar oud. Toch is het nog steeds erg populair. Maar de toepassing in de praktijk blijkt lastig. Waar ligt voor HR-professionals de kracht van het model? En hoe kan het de basis zijn voor waardevolle HR-dienstverlening aan de organisatie? Deze live online masterclass geeft optimaal inzicht in hoe u het model van Ulrich in uw praktijk kan gebruiken.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Metrics en Analytics in de praktijk

U wilt datagedreven HR-beleid ontwikkelen door HR Metrics en Analytics binnen uw organisatie in de praktijk te brengen? Maar, bent u in staat de juiste vragen te formuleren? Weet u welke bronnen u moet gebruiken en hoe de juiste analyse te maken? En kunt u rapportages overtuigend presenteren aan uw organisatie? In deze online masterclass gaat u aan de slag om HR Metrics en Analytics effectief in te zetten en te gebruiken als onderdeel van uw werkzaamheden.
4 dagdelen | € 1490 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Moderne HR-cyclus ontwerpen

We moeten stoppen met het jaarlijkse ritueel van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De HR-cyclus is een papieren tijger. Maar wat komt ervoor in de plaats? In deze live online masterclass stelt u in twee dagdelen een plan van aanpak op voor modernisering van uw HR-cyclus en een ontwerp voor effectief performance management.
2 dagdelen | € 790 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Performance vertalen naar modern beloningsbeleid

Hoe beloon je ‘rollen’ wanneer de organisatie steeds meer projectmatig werkt? Hoe ga je om met teambeloning? Hoeveel ruimte is er om individueel maatwerk te bieden binnen je beloningsbeleid? In deze live online masterclass legt u uw huidige arbeidsvoorwaarden langs de meetlat van modern belonen.
2 dagdelen | € 790 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Succesvol sturen op productiviteit en werkplezier

Werkvermogen is het evenwicht tussen wat medewerkers kunnen en willen én de eisen die het werk stelt. Werkvermogen bepaalt de arbeidsproductiviteit, werkplezier, ziekteverzuim en uitval. Veranderingen kunnen het werkvermogen verstoren. Dan vraagt het extra aandacht. In deze online masterclass leer je om grip te krijgen op werkvermogen en hoe je medewerkers tevreden, productief en langdurig inzetbaar houdt.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Live online masterclass: Thuiswerken regel je zo

Door corona is thuiswerken voor veel medewerkers de dagelijkse praktijk. Maar in hoeverre hebben werkgevers hun thuiswerkbeleid hier al op aangepast? Wat zijn de juridische, fiscale en arbo-technische gevolgen? En wat betekent dit voor uw mobiliteitsbeleid? Na het volgen van deze masterclass weet u precies wat u moet doen om thuiswerken voor uw organisatie arbeidsvoorwaardelijk én toekomstbestendig in te richten.
€ 790 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar - Arbeidsrecht voor HR

Als HR-professional bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor arbeidsrechtelijke vragen. Daarom is het van belang dat uw basiskennis van de wet- en regelgeving actueel en goed op orde is. Want uw advies kan grote gevolgen hebben voor de organisatie en moet dus altijd juridisch juist zijn. Tijdens dit live online seminar krijgt u in twee ochtenden de noodzakelijke kennis van het arbeidsrecht die u in uw HR-praktijk nodig heeft.
2 dagdelen | € 590 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Anders werken en de rol van HR na corona

Daar waar nieuwe manieren van werken voorheen veel tijd en inspanning vergden, gaan veranderingen sinds de corona-uitbraak razendsnel. Zo wil een groot deel van de medewerkers blijvend vanuit huis kunnen werken en beleeft online vergaderen de definitieve doorbraak. Wat kunnen we leren van deze bijzondere tijd en hoe nemen we andere manieren van werken mee naar de toekomst? Dit live online seminar helpt u op weg.
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Arbeidsvoorwaarden wijzigen

Covid-19 vraagt offers van zowel werkgevers als werknemers. Verandering van de werkdagen of -tijden, een functiewijziging of aanpassing van de onkostenvergoeding: er kunnen goede redenen zijn voor een werkgever om de arbeidsvoorwaarden van een werknemer te wijzigen. Maar kunt u dit zomaar eenzijdig bepalen? Wanneer wel en wanneer niet? Het live online seminar ‘Arbeidsvoorwaarden wijzigen’ geeft antwoorden en biedt uitkomst.
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Creëer draagvlak met effectieve HR-communicatie

Om voldoende draagvlak te creëren bij medewerkers voor noodzakelijke maatregelen is effectieve HR-communicatie onmisbaar. Tegelijkertijd is dit voor veel HR-professionals ook onbekend terrein; zeker als je niet beschikt over een eigen communicatieafdeling. Hoe communiceer je effectief en zorg je voor betrokkenheid bij medewerkers? In dit live online seminar leer je welke 6 stappen je moet zetten voor effectieve communicatie vanuit HR.
€ 590 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Gespreksvoering in hybride werksituaties

Nu thuiswerken structureel onderdeel is van veel werksituaties, vraagt dit nieuwe vaardigheden van leidinggevenden. Hoe geef je leiding aan medewerkers die (deels) op afstand werken? Hoe stel je hen in staat zich te ontwikkelen? En wat doe je als er twijfels zijn over het functioneren van een medewerker? In dit live online seminar krijgt u gesprekstechnieken aangereikt om houding en gedrag van medewerkers in hybride werksituaties positief te beïnvloeden.
€ 590 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Grip op tijd en HR-taken in het nieuwe normaal

Sinds de coronacrisis ziet ons takenpakket en de werkweek er heel anders uit. Velen werken vanuit huis, maar ook nu willen medewerkers snel een antwoord op een HR-vraag. Tegelijkertijd verwacht de directie een actieve bijdrage van HR bij het opstellen en uitwerken van nieuwe projectplannen. Hoe krijg je structureel grip op je tijd? Dit live online seminar helpt u met time management en het stellen van de juiste prioriteiten.
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Ondanks de noodmaatregelen vanuit de overheid kan de coronacrisis toch personele gevolgen hebben voor uw organisatie. Wat zijn de voorwaarden voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? Heeft een eventuele NOW-aanvraag hier nog invloed op? En hoe bepaalt u de ontslagvolgorde? Na het volgen van dit live online seminar is uw juridische kennis in een halve dag weer helemaal up-to-date!
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Reboarding in tijden van corona

De coronacrisis leidt tot verandering bij veel organisaties. Met een effectief reboardingprogramma neem je medewerkers daar zorgvuldig in mee. Reboarding is onboarding van huidige medewerkers: alle activiteiten die helpen om medewerkers te begeleiden en faciliteren bij de transitie van a naar b. Tijdens dit live online seminar ga je aan de slag met de stappen die HR – samen met communicatie en leidinggevenden - kan zetten om succesvol te werken aan de reboarding van medewerkers en teams.
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Reorganiseren door corona

Een reorganisatie is voor een aantal bedrijven helaas onvermijdelijk. Hoe kan je dit vanuit HR zo goed mogelijk voorbereiden? En hoe faciliteer je op verantwoorde wijze bij de uitvoering van een reorganisatie? Na het volgen van dit live online seminar bent u op de hoogte van alle (spel)regels en do's & don'ts van reorganiseren in de praktijk.
2 dagdelen | € 590 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Vakantie en verlof in coronatijd

Kunt u vanwege de coronacrisis van werknemers vragen om vakantiedagen in te leveren? En kunt u afdwingen dat uw werknemers geen vakantie opnemen vanwege piekdrukte na afloop van de beperkende maatregelen? Van welke verlofregelingen kunnen werknemers nu gebruik maken in verband met het coronavirus? In dit live online seminar krijgt u duidelijke antwoorden op deze en gerelateerde vragen.
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Vitaal en betrokken blijven vanuit huis

Door de corona-uitbraak werken momenteel veel mensen vanuit huis. Sommige medewerkers reageren goed op deze verandering en weten hun weg wel te vinden. Voor anderen is de impact van deze verandering enorm. Voor HR en leidinggevenden ligt er dan ook een uitdaging om hun medewerkers goed te begeleiden en weerbaarder te maken voor deze nieuwe (tijdelijke) manier van werken. Hoe houd je medewerkers vitaal en betrokken vanuit huis?
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Werken aan optimaal inzetbare medewerkers

Hoe wendbaar zijn de medewerkers in uw organisatie eigenlijk? Nu we plotseling in een crisissituatie zitten, is dit een zeer urgente vraag. Met welke medewerkers in welke rol gaat u de crisis doorkomen? En welke instrumenten kunt u vanuit HR inzetten om dit te ondersteunen? In dit live online seminar leert u hoe u medewerkers optimaal kunt inzetten voor maximale wendbaarheid van de organisatie.
€ 299 excl. 21% btw Meer info >

Live online seminar: Ziekteverzuim en re-integratie tijdens corona

Werknemers werken massaal thuis. Maar ook zij kunnen ziek worden, besmet raken en (gedwongen) in quarantaine gaan. Hoe ga je daar als werkgever mee om? Daarnaast doemen door een coronabesmetting op de werkvloer nieuwe vragen op in relatie tot de privacy van werknemers. Maar ook: onder welke voorwaarden kan een medewerker zich ziek melden? Hoe gaat u om met re-integratieverplichtingen? Wat moet u doen (en laten)? Actuele vragen waarop u in dit live online seminar van een halve dag antwoord krijgt.
€ 299 Meer info >

Masterclass Naar strategisch talentmanagement in vijf stappen

Het binden en boeien van mensen aan uw organisatie is in tijden van verandering een enorme uitdaging. Bovendien vragen anders werken en anders organiseren om het ontwikkelen van kennis en competenties van medewerkers. Wat is nodig om de juiste talenten aan uw organisatie te binden en hen te ontwikkelen? En hoe zorgt u ervoor dat uw talentmanagementbeleid is gekoppeld aan de strategie van de organisatie?
1 dag | € 790 excl. 21% btw Meer info >

Online congres: Arbeidsvoorwaarden 2021

De coronacrisis heeft vrijwel alle organisaties overvallen. En dat heeft niet alleen grote gevolgen voor de economie, maar ook voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Waarschijnlijk zal dit jaar het jaar van herstel worden. En dit geeft ook aanleiding om kritisch naar arbeidsvoorwaarden te kijken. Moeten we arbeidsvoorwaarden laten mee-ademen met de situatie waarin bedrijven en sectoren zich in bevinden? En hoe pak je dat aan? Het congres Arbeidsvoorwaarden geeft antwoorden.
€ 369 excl. 21% btw Meer info >

Online congres: Hybride werken

Met meerdere vaccins in aantocht moeten organisaties gaan nadenken over hun post-covid werkstrategie. Wat wordt de nieuwe verhouding tussen remote werken en samenkomen in een kantooromgeving? Is hybride werken de heilige graal? Wat betekent dit voor je personeelsbeleid en de inrichting van de werkomgeving?
€ 469 excl. 21% btw Meer info >

Online congres: Remote werven en selecteren

Corona heeft grote invloed op het wervings- en selectieproces. Werken op afstand maakt de wervingspool groter en nieuwe recruitmenttechnologie wordt in hoog tempo ingevoerd. Wat zijn de trends in online werving- en selectie? Welke technologie kan je inzetten om talent aan te trekken? En hoe ga je daar als HR mee om? Dit online congres biedt u nieuwe inzichten, concrete oplossingen én aansprekende praktijkcases.
€ 369 excl. 21% btw Meer info >

Online congres: Slim digitaal werken

Door corona is er een digitaliseringsgolf door werkend Nederland getrokken. Nu we de basisvaardigheden over het algemeen onder de knie hebben, staan we voor een nieuwe uitdaging: staan we voor een nieuwe uitdaging: hoe zorgen we voor verbondenheid op afstand en voor meer vitaliteit en werkgeluk bij medewerkers?
€ 369 excl. 21% btw Meer info >

Online event: Nationaal HR Analytics Congres 2021

Meer dan ooit wordt ons dagelijks leven beïnvloed door data. Besmettingscijfers, ziekenhuisopnames, weekgemiddelden. De overheid baseert beslissingen voortdurend op basis van de trends. Data is zelfs essentieel om tijdig te kunnen ingrijpen. Waarom zou dit niet voor HR-beleid gelden? Hoe zet je data in bij het bepalen van de juiste HR-interventies?
€ 499 excl. 21% btw Meer info >

Online teamworkshop: Maak juist nu het verschil met je HR-team

Door corona is onze manier van werken in korte tijd radicaal veranderd. Dat heeft grote gevolgen voor je HR-team. Maar juist met een gemotiveerd HR-team kun je nu het verschil maken. Hoe? Door in deze online workshop samen met je team - binnen 2 ochtenden - de juiste prioriteiten te stellen en deze uit te werken in een concreet plan van aanpak.
Prijs op aanvraag Meer info >

Overtuigend leiderschap voor HR

Leiderschap is een kritische succesfactor bij het behalen van succes door HR. Overtuigend leiderschap betekent ook dat de rol van HRM binnen organisaties prominenter wordt. Tijdens deze tweedaagse masterclass gaat u uw leiderschapskwaliteiten ontwikkelen.
2 dagen | € 1490 Meer info >

Persoonlijk leiderschap voor HR Professionals

Wilt u een stap maken in uw persoonlijk leiderschap en uw stijl van leidinggeven effectief inzetten, maar er dan nu werk van!
1 dag | € 590 Meer info >

Smart & Healthy Workplace: het kantoor als waardedrager

Thuiswerken is in korte tijd gemeengoed geworden en door de coronacrisis staat het kantoor als werkomgeving meer dan ooit onder druk. Voor welke activiteiten komen medewerkers nog naar kantoor? Hoe zorg je voor een gezonde en vitale werkomgeving? En hoe kan de toepassing van technologie daarbij helpen?
€ 1490 excl. 21% btw Meer info >

Strategisch HRM-plan opstellen

Hoe maakt u nu eigenlijk een strategisch HRM-plan? Tijdens deze masterclass gaat u heel concreet aan de slag met strategisch HRM.
2 dagen | € 790 Meer info >

Succesvol HR-veranderprocessen begeleiden

Een strategische heroriëntatie, een nieuwe manier van werken, een fusie of reorganisatie betekent organisatieverandering. Vanuit HR heeft u daarbij een belangrijke rol, omdat organisatieverandering impact heeft op leidinggevenden en medewerkers. Hoe kunt u in de rol van programmamanager de beoogde verandering daadwerkelijk realiseren?
€ 1490 excl. 21% btw Meer info >

Tomorrow@work 2021: Terug naar kantoor

Organisaties werken aan scenario's om terug te keren naar kantoor. Hybride lijkt het sleutelwoord. Maar grote vragen blijven, ook als medewerkers twee of drie dagen per week thuiswerken. Welke vraagstukken zijn van belang om hybride écht en duurzaam te laten werken? Het online event Tomorrow@work 2021 geeft inspiratie en oplossingsrichtingen.
€ 469 excl. 21% btw Meer info >

Vergroot uw impact als HR-adviseur

Heeft u behoefte om uw impact te vergroten en de kwaliteit van uw HR-advisering te versterken? Wilt u mensen beter leren overtuigen en met uw advies de organisatiestrategie beïnvloeden? Tijdens deze masterclass gaat u aan het werk met instrumenten die uw beïnvloedings- en adviesvaardigheden optimaliseren.
1 dag | € 890 excl. 21% btw Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

CEDEO-erkenning

Alle opleidingen hebben een CEDEO-erkenning.
Cedeo erkenning

© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.