Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

In twee dagen een plan voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Deze cursus is nog niet gepland, klik hier voor ons totale cursusaanbod.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit staan hoog op onze HR-agenda. De eerste stappen naar ons beleid zijn gezet. Maar hoe geven we dit beleid handen en voeten en hoe zorgen we voor een succesvolle implementatie? Tijdens dit programma gaan jullie aan de slag met de uitwerking en implementatie van jullie DI- en vitaliteitsbeleid. Enerzijds door de kosten en baten van duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken. Anderzijds door het opstellen van een concreet en werkend plan van aanpak.

Tijdens dit tweedaagse incompanyprogramma gaan jullie aan de slag met de uitwerking en implementatie van het duurzame inzetbaarheid en vitaliteitbeleid binnen jullie organisatie. Jullie worden klaargestoomd om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken onder stakeholders én lijnmanagement. Jullie leren hoe je de lijn en medewerkers kunt informeren over de voortgang en de effectiviteit van jullie inzet, en hoe je de inspanningen (financieel) meetbaar kunt maken. Jullie zullen niet alleen kennis opdoen, maar vooral ook ervaringen en 'best practices' met elkaar delen én daadwerkelijk met een effectief en werkend plan aan de slag gaan.

Aan de slag met een werkend plan
De docenten schetsen het theoretisch kader rondom duurzame inzetbaarheid, vertaald naar de praktijk, geïllustreerd met een groot aantal inspirerende praktijkvoorbeelden. Daarbij laten zij jullie zien waarom duurzame inzetbaarheid belangrijk is voor jullie organisatie en welke risico's jullie lopen als daar geen duidelijke visie bij is. Daarnaast krijgen jullie de beschikking over verschillende tools en worden er handvatten gegeven die jullie ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van jullie plan.

Inzet van nuttige instrumenten
Zo gaan jullie aan het werk met de volgende instrumenten:

 1. Scan Duurzame Inzetbaarheid: het uitgangspunt van deze scan is om op vier dimensies en drie niveaus te beoordelen hoe de beleving en inzet is van duurzame inzetbaarheid binnen jullie organisatie. Het geeft ook direct een beeld van wat goed is belegd en waar verdere ontwikkeling nodig is.
 2. KOBA-DI-tool: deze kosten-batentool is door TNO ontwikkeld voor het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en leert jullie om de opbrengsten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid inzichtelijk te maken. Bij die tool worden vragen ingevuld over loonsom, inspanningen, gezondheid en verzuim. Zo kunnen jullie zien wat voor invloed c.q. rendement het een op het ander heeft wanneer jullie als HR aan bepaalde knoppen draaien.

Met de uitkomsten van beide vragenlijsten kunnen jullie vervolgens echt concreet aan de slag met het vormgeven van duurzame inzetbaarheid binnen jullie organisatie. Jullie weten dan immers:

 • wat de sterkten en zwakten zijn van jullie huidige beleid op dit gebied en in welke mate dit al dan niet bijdraagt aan jullie organisatiestrategie;
 • op welke acties en interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid jullie het beste de focus kunnen leggen.

Tevens krijgen jullie tijdens het programma de ingrediënten van een effectief plan van aanpak gepresenteerd, door samen met andere deelnemers een ‘serious game’ te spelen, waarmee theorie en praktijk worden samengebracht. Dit geeft jullie een reeks handvatten die helpen jullie plan van aanpak binnen de organisatie - in overleg met de docenten en collega-deelnemers - uit te werken en vervolgens zelfstandig te implementeren. Daarbij staan de effectiviteit van jullie inzet en het financieel meetbaar maken van het resultaat centraal!

Leerdoelen
Het programma 'Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid' biedt jullie:

 • Kennis over actuele trends en ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
 • Uniek inzicht in de huidige effectiviteit van duurzame inzetbaarheid in jullie organisatie;
  Handvatten om draagvlak te creëren voor jullie duurzame inzetbaarheidsbeleid (stakeholderanalyse);
 • Inzicht in de invloed c.q. het rendement van door HR gepleegde interventies in het kader van duurzame inzetbaarheid;
 • Een concreet plan van aanpak en een communicatieplan om op een krachtige en doeltreffende wijze jullie duurzame inzetbaarheidsbeleid binnen jullie organisatie vorm te geven en te implementeren.

Doelgroep
Deze masterclass is een must voor HR-professionals die zich bezighouden met de modernisering van het HRM-beleid en het duurzame inzetbaarheid en vitaliteitbeleid. Niet alleen in het beleid van de organisatie, maar ook in het uitdragen van de uitgangspunten van het beleid.

Aan de slag met jouw eigen team?
Dit interessante programma bieden wij incompany aan. Dat betekent dat we dit programma in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompanyprogramma maken we op maat en is direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Dag 1: Duurzaamheid en vitaliteit – waarom?

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur - Inleiding

We beginnen met een theoretisch kader over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. We leggen uit waarom dit belangrijk is en introduceren de duurzame inzetbaarheidstool, met nadruk op het belang van balans en de achtergrond (aanpakken van de juiste personele risico's).

10.00 uur - Van theorie naar praktijk

11.00 uur - Pauze

11.15 uur - Serious Game, deel 1

In de ochtend starten we met een game waarbij we ons richten op:

 • Het creëren van draagvlak voor een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
 • Het structureren van het opzetten van een projectteam en het uitvoeren van een stakeholderanalyse.
 • Het analyseren en interpreteren van informatie en het formuleren van een actielijst.

13.00 uur - Lunch

13.30 uur - Serious Game, deel 2

Na de lunch gaan we verder met het belang van een goede balans tussen strategie/beleid, werkomgeving, primair proces en werknemers.

15.30 uur - Pauze

15.45 uur - Voorbereiding op jouw Plan van Aanpak

Met de leerdoelen van de eerste dag krijg je een aantal opdrachten mee die je in de praktijk moet uitvoeren. Hierbij richten we ons specifiek op:

 • Het ontwikkelen en opstellen van een plan van aanpak voor beleid duurzame inzetbaarheid.
 • Het opstellen van een communicatieplan voor medewerkers.

16.15 uur - Afsluiting; reflectie op de dag

Dag 2: Duurzaamheid en vitaliteit – hoe?

09.00 - 09.30 uur Ontvangst

09.30 - 11.00 uur Jouw plan van aanpak besproken

Op dag 2 gaan we dieper in op de specifieke situatie bij jouw organisatie en bespreken we jouw eigen Plan van Aanpak. We besteden bijzondere aandacht aan:

 • Het meten en bespreken van de impact van bestaande initiatieven en interventies.
 • De keuze voor de juiste strategie.
 • Effectieve communicatie.
 • De impact van het gebruik van andere methodes.

11.00 uur - Pauze

11.15 uur - Jouw plan van aanpak besproken – vervolg

12.30 uur - Lunch

13.00 uur - Implementatie van jouw Plan van Aanpak

Op basis van de uitkomsten uit het ochtendprogramma bespreken we samen welke impact jouw keuzes binnen het Plan van Aanpak hebben op het huidige beleid en welke praktische beslissingen dit van jou vraagt.

15.00 uur - Pauze

15.15 uur - Lessons learned

We sluiten de dag af met een gezamenlijk opgestelde lijst van 'lessons learned', opgebouwd uit door jou aangeleverde casuïstiek. Deze lessen bieden praktische tips:

 • Voor de implementatie van jouw Plan van Aanpak Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit.
 • Om de effectiviteit van jouw inzet te verbeteren en de resultaten financieel meetbaar te maken.

16.00 uur - Afsluiting; reflectie op de dag