Logo

Thuiswerken, hybride werken en de Starbucksvariant

Alle juridische, fiscale en arbo-technische ins & outs op een rij

Opleidingbeeld
Werken op kantoor is bij veel organisaties niet langer de standaard. We werken plaats onafhankelijk: thuis, hybride of maken gebruik van de Starbucksvariant. We werken in Nederland, maar ook steeds gemakkelijker vanuit het buitenland. De nieuwe flexibiliteit biedt kansen, maar vraagt ook om heldere kaders in je thuiswerkbeleid. Wat zijn de juridische, fiscale en arbo-technische kaders van je thuiswerkbeleid? Na het volgen van dit seminar weet je precies wat je moet doen om hybride werken voor jouw organisatie arbeidsvoorwaardelijk én toekomstbestendig in te richten.

Thuiswerken, hybride werken en de Starbucksvariant: in het kort

Het structurele karakter van hybride en thuiswerken vraagt om heldere afspraken met werknemers. Hieraan kleven arbeidsrechtelijke, fiscale en arbo-aspecten. Maar ook de kostenkant speelt mee. Hoe verhoudt een aanpassing van de thuiswerkregeling zich tot een aanpassing van je mobiliteitsbeleid (OV-kosten of leaseauto)? En wat betekent werken vanuit het buitenland voor premies, belastingen en sociale verzekeringen?

Arbeidsvoorwaardelijke aanpassingen vanwege hybride werken staan niet op zichzelf; het is belangrijk om er integraal naar te kijken. Het seminar ‘Thuiswerken, hybride werken en de Starbucksvariant’ geeft je alle input voor een toekomstbestendige invulling van jouw totale arbeidsvoorwaarden. Bovendien word je bijgepraat over de Wet flexibel werken en het wetsvoorstel Werken waar je wilt. 

Dit zijn de resultaten van dit seminar:  

 • Je weet hoe ver de werkgeversaansprakelijkheid reikt ten aanzien van thuiswerken; 
 • Je weet aan welke arbo- en RI&E-verplichtingen je moet voldoen bij plaats onafhankelijk werken; 
 • Je weet welke kosten je (onbelast) kunt vergoeden op de thuiswerkplek; 
 • Je kent de privacy-rechtelijke grenzen bij het monitoren en tracken van thuiswerkers; 
 • Je kent de internationale arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten van hybride werken. 

En als bagage neem je mee: 

 • Je weet welke aanpassingen je (eenzijdig) kunt doen in arbeidsvoorwaarden in het kader van thuiswerken en mobiliteit; 
 • Je kent de grenzen die gelden arbo en werkgeversaansprakelijkheid; 
 • Je weet hoe de arbeidsrechtelijke verplichtingen zich verhouden tot de wet op de loonbelasting en de WKR; 
 • Je kent de regelingen voor grensarbeid en hun belasting en premiepositie. Voor wie is dit seminar? 

Het seminar is geschikt voor HR-professionals die (mede)verantwoordelijk zijn voor de arbeidsvoorwaarden in hun organisatie en hun bestaande thuiswerkregeling willen updaten of opnieuw opstellen.

Daarnaast is het seminar interessant voor HR-professionals die hun (internationale) thuiswerk- en mobiliteitsbeleid op een hoger plan willen brengen.  

Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat je gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kun je terecht op de websites van de locaties zelf. 

 

NB. Mocht het vanwege het oplaaien van het virus onverhoopt niet mogelijk zijn om de opleiding op locatie te geven, dan kunnen wij deze ook online aanbieden in een virtual classroom. Zo ben je ervan verzekerd dat de opleiding altijd kan doorgaan.  

Thuiswerken, hybride werken en de Starbucksvariant: het programma

Docenten: Petra Kroon & Imke BosBlijf up to date over de actuele regelgeving en jurisprudentie met een focus op fiscale wet -en regelgeving

Dit is het programma:

Dagdeel 1  - Petra Kroon


09.00 – 10.00 

 • Kennismaking en introductie 
 • Wet flexibel werken en wetsvoorstel Werken waar je wilt 
 • Thuiswerken, hybride werken en de Starbucksvariant 
 • Thuiswerken als arbeidsvoorwaarde of op instructie  
 • Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden door thuiswerken 
 • Implementatie van thuiswerken en hybride werken in de organisatie (thuiswerkbeleid, incl. medezeggenschapsaspecten) 

 

10.00 – 11.00 

 • Arbo en werkgeversaansprakelijkheid, met aandacht voor:
  o Verlicht arboregime
  o Fysieke belasting
  o Psychosociale belasting
  o RI&E   
  o Werkgeversaansprakelijkheid igv schade
 • Thuiswerken als ‘doeltreffende aanpassing’ in de zin van de WGBH/CZ voor arbeidsgehandicapten
 • Bereikbaarheid en arbeidstijden
 • Controle op de werknemer en privacy (“bossware”/tracking software en de AVG) 

 

11.00 – 12.00 

 • Internationale aspecten hybride werken
  o Toepasselijk recht
  o Bevoegde rechter
 • Ontslag- en loonbetalingsperikelen door thuiswerken
  o Actuele jurisprudentie 


12.00 – 13.00
Pauze 

Dagdeel 2 - Imke Bos

 

13.00 – 14.00 

 • Thuiswerken in Nederland
  o Wet op de Loonbelasting en de WKR (eindheffingssystemtiek)
  o Gerichte vrijstelling vs. vaste kostenvergoeding, nihilwaardering en vrije ruimte
          ∙ Hoe verhouden de arbeidsrechtelijke verplichtingen zich tot de wet op de loonbelasting? 
          ∙  Welke typische “thuiswerkkosten” kunnen onbelast vergoed of verstrekt worden?
  o Cafetariseren (brutoloon omruilen voor nettoloon) en IKB

 

14.00  15.00 

 • Mobiliteit & thuiswerken
  o Reiskostenvergoeding, nihilwaardering voor OV-kaarten, gerichte vrijstellingen voor openbaar vervoer, overige onbelaste vergoedingen
  o Gerichte vrijstelling en onbelaste reiskostenvergoeding  

 

15.00  16.00 

 • Thuiswerken buiten Nederland
  o OESO-modelverdrag en nationale wetgeving van landen & Covid- gerelateerde uitzonderingen
  o Algemeen kader sociale verzekeringen binnen de EU (verordening 883/2004)
  o Grensarbeiders en hun belasting, en- premiepositie
  o Belasting- en premieheffing bij thuiswerken in een ander Europees land
  o Belasting- en premieheffing bij thuiswerken elders ter wereld 

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die je in jouw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die je weer helpen de wetgeving in jouw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van 'Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties'. Ook schrijft zij (onder meer) de uitleg bij de wetsartikelen die gaan over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer in de uitgave 'Arbeidsovereenkomst' van Wolters-Kluwer.

Imke Bos

Sprekersfoto
Fiscalist
Mr. Imke Bos heeft haar eerste jaren ervaring opgedaan als belastingadviseur bij de grotere advieskantoren (Mazars en PwC), daarna is zij als in house fiscalist verantwoordelijk geweest voor de loonheffingen (voor zowel de werkgever als de werknemer) voor 33 landen. Na een klein uitstapje bij een Boutique kantoor heeft zij de stoute schoenen aangetrokken en is op 1 januari 2022 voor zichzelf begonnen als interimmer. Daarnaast verzorgt ze diverse trainingen en denkt ze mee over een loonbelasting-opleiding bij een grote uitgever. Ook doceert ze op de Universiteit van Amsterdam en probeert zich hier en daar in te zetten voor kinderen die geen “normale” thuissituatie hebben.

Cedeo

© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.