Logo

Succesvol HR-veranderprocessen begeleiden

Programmamanagement voor HR

Opleidingbeeld
Een strategische heroriëntatie, een nieuwe manier van werken, een fusie of reorganisatie betekent organisatieverandering. Vanuit HR heeft u daarbij een belangrijke rol, omdat organisatieverandering impact heeft op leidinggevenden en medewerkers. Hoe kunt u in de rol van programmamanager de beoogde verandering daadwerkelijk realiseren? Dit tweedaagse programma geeft u de tools in handen om HR-veranderprocessen effectief te begeleiden, zodat de strategische doelen van de organisatie worden gerealiseerd.

Elke organisatie die een strategische verandering wil realiseren, zorgt voor een gedegen veranderprogramma om de verschillende projecten en activiteiten aan te sturen. In uw rol als programmamanager zorgt u er niet alleen voor dat de verschillende projecten en (management)activiteiten goed worden aangestuurd, maar ook dat de gewenste verandering daadwerkelijk plaatsvindt. 

 

Specifieke voorbeelden van HR-veranderprogramma’s zijn:  

 • zorgen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
 • realiseren van een gedragsverandering en/of nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld meer zelfsturing en eigen regie van medewerkers;
 • doorvoeren van een reorganisatie om beter aan te sluiten bij de strategische doelen;
 • anders sturen op performance, bijvoorbeeld door continue feedback in plaats van beoordelingsgesprekken.

Aan de slag met uw eigen case

Het werken in een veranderprogramma is heel anders dan het uitvoeren van reguliere HR-adviestaken. Dit tweedaagse programma is interessant voor elke HR-professional die als programmamanager een verandering moet realiseren door het aansturen van een samenhangend geheel van (deel)projecten en activiteiten.

 

Veel HR-projecten hebben een veranderkundige aanpak nodig, omdat het vaak gaat over het realiseren van ander gedrag. Ook het lijnmanagement speelt hierbij een belangrijke rol. Het betrekken van de lijn en ervoor zorgen dat zij de veranderingen ook daadwerkelijk gaan realiseren, is vaak problematisch. In dit programma wordt dan ook veel aandacht besteed aan verandermanagement en stakeholdermanagement.

 

In het tweedaagse programma ‘Succesvol HR-veranderprocessen begeleiden’ leert u meerdere projecten binnen een programma inrichten, coördineren en effectief aansturen. U legt verbanden met strategische doelstellingen, portfoliomanagement en projectmanagement. U brengt met deze training uw vaardigheden als programmamanager naar een hoger niveau. Bovendien gaat u aan de slag met uw eigen programmaopdracht, zodat het geleerde direct toegepast kan worden.

 

Bent u verantwoordelijk voor een (deel)project op het gebied van HR? Dan is de training Projectmanagement voor HR ook interessant voor u. Bekijk meer informatie.

 

Leerdoelen

Docent Erik Marcelis behandelt tijdens dit tweedaagse programma met u: 

 • hoe u als programmamanager een veranderprogramma, inclusief planning en visiedocument maakt;
 • hoe u de programmaorganisatie en overlegstructuur kunt vormgeven;
 • hoe u de verwachtingen van uw stakeholders kunt managen;
 • hoe u een communicatieplan maakt;
 • hoe u ervoor zorgt dat de beoogde verandering daadwerkelijk gerealiseerd wordt;
 • hoe u om kunt gaan met weerstanden.

Doelgroep

Dit tweedaagse programma is interessant voor HR-professionals: 

 • die een veranderprogramma moeten leiden of een HR-project met veranderkundige elementen;
 • die willen leren hoe je een programma inricht en hoe je sturing geeft aan de projecten en activiteiten die veranderingen moeten realiseren;
 • die willen leren hoe je stakeholders en vooral lijnmanagement kunt managen;
 • die willen leren welke interventies je kunt inzetten om veranderingen te realiseren;
 • die willen weten hoe je om moet gaan met weerstanden.

PROGRAMMA DAG 1

 

09.00 uur

Ontvangst, registratie

 

09.30 uur

Kennismaking, verwachtingen en leerdoelen inventariseren

 

10.00 uur

Wat zijn de stappen in een verandertraject?

 

10.30 uur

Wat is de urgentie om te veranderen?

 

11.00 uur

Pauze

 

11.15 uur

Hoe vorm je een leidend team en hoe ontwikkel je een visie op de verandering?

 

12.30 uur

Lunch

 

13.30 uur

Opdracht: visie beschrijven

 

14.30 uur

Pauze

 

14.45 uur

Van communicatie naar mobilisatie

 

15.45 uur

Pauze

 

16.00 uur

Veranderstrategieën

 

16.45 uur

Vragen, discussie en afsluiting en huiswerk (maak een veranderplan)

 

 

PROGRAMMA DAG 2

 

09.00 uur

Ontvangst, registratie

 

09.30 uur

Veranderrollen

 

10.00 uur

Bespreken veranderplannen

 

11.00 uur

Pauze

 

11.15 uur

Welke fases kent een verandering?

 

11.45 uur

Wie zijn je stakeholders en hoe communiceer je met ze?

 

12.30 uur

Lunch

 

13.30 uur

Wat is weerstand en hoe ga je ermee om?

 

14.30 uur

Pauze

 

14.45 uur

Hoe zorg je ervoor dat het gebeurt?

 

15.45 uur

Pauze

 

16.00 uur

Hoe zorg je voor een nieuwe cultuur?

 

16.45 uur

Vragen, discussie en afsluiting

 

Erik Marcelis

Sprekersfoto
Associate Bonte Bij | docent HR Academy
Erik Marcelis is Associate bij Bonte Bij, een netwerk van ervaren HR-professionals. Na jarenlange ervaring als HR Manager heeft hij zo’n vijf jaar geleden de overstap gemaakt naar HR project- en programmamanagement. Hij wordt vaak gevraagd voor complexe HR-opdrachten, waarin hij met een team zorgt voor concrete resultaten: "Ik merk dat HR-professionals het vaak lastig vinden om met het management vast te stellen wat er bereikt moet worden op HR-gebied. Ook als dit wel lukt, is de realisatie van de doelstellingen en de overdracht naar de lijnorganisatie vaak problematisch. Zeker wanneer dit vraagt om verandering van gedrag en cultuur. Om ervoor te zorgen dat HR echt impact heeft in de organisatie, maakt ik veel gebruik van methodieken uit HR project- en programmamanagement. Door mijn ervaring als HR Manager begrijp ik goed wat de uitdagingen zijn van een HR-professional die projecten en lastige programma’s tot een goed einde moet brengen, naast al het reguliere HR-werk."
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.