Logo

Strategisch HRM-plan opstellen

In 5 stappen uw HR-agenda op orde

Opleidingbeeld
Hoe maakt u nu eigenlijk een strategisch HRM-plan? Waar begint u, wie betrekt u er bij en hoe ziet dat er dan concreet uit. Tijdens deze masterclass gaat u heel concreet aan de slag met strategisch HRM. Aan de hand van een beproefde, praktische aanpak leert u om in 5 stappen een strategische HR-agenda op te stellen.

In deze masterclass gaan we concreet aan de slag met strategisch HRM. We maken een koppeling tussen de turbulente omgeving waarbinnen u acteert en de gewenste wendbaarheid van de HR-afdeling die daarbij hoort. Wat betekent dat voor de HR-agenda én voor de samenwerking met het lijnmanagement, in de vorm van co-makership?

 

Aan de slag met strategisch HRM 

U krijgt handvatten om de HR-agenda af te stemmen op de strategie van de organisatie. U leert concrete HRM-thema’s te benoemen en deze te vertalen naar 3 ‘knoppen’ waar u als HR-professional aan kunt draaien: 

  • HRM-instrumentarium;
  • cultuur;
  • leiderschap. 

Vervolgens worden deze 3 ‘knoppen’ omgezet in concrete doelen en concrete acties. En tot slot uiteraard aandacht voor de cruciale vraag: wie gaat deze strategische HRM-agenda uitvoeren? De co-productie met het lijnmanagement betekent optimaal draagvlak voor de strategische HRM-agenda en optimaal draagvlak voor gezamenlijke uitvoering. Hoezo, strategisch HRM een feestje van HR?

 

Uw HRM-agenda in 5 stappen 

In een interactieve vorm gaan we tijdens deze masterclass aan de slag. Geen zware theorie, maar 5 concrete stappen die we doorlopen. U maakt daarbij telkens de vertaling naar uw eigen organisatie. U wordt geholpen door de voorbeeldcasus van het bedrijf ‘Choco’, die ook de 5 stappen heeft doorlopen. We schakelen in de masterclass regelmatig van perspectief: wat zou de lijnmanager nu zeggen, welke rol kan HR hier pakken, wat zou u samen kunnen doen?

 

Leerdoelen

Aan het eind van de masterclass heeft u het volgende bereikt: 

  • kennis en vaardigheden hoe te komen tot een strategische HRM-agenda voor de eigen organisatie of eenheid, 
  • een daadwerkelijke eerste schets van de strategische HRM-agenda van uw organisatie,
  • ideeën hoe u de kracht van de lijn kunt opzoeken en daar uw eigen kracht als HR-professional naast zet,
  • genoeg bagage om de volgende dag concreet in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan!

 

Doelgroep

Deze masterclass is speciaal bedoeld voor HR-professionals die bezig zijn of gaan met het succesvol introduceren van een strategisch HRM-plan.

 

Deelname

Deelnemers van deze masterclass ontvangen gratis het boek: Strategisch HRM van Eelke Pol t.w.v. €32,50.

Incompany of maatwerk?
Daarnaast is het programma uitermate geschikt om als incompany programma – samen met uw complete HR-team – te volgen. Het programma wordt in dat geval direct toepasbaar gemaakt op uw eigen werksituatie. Bovendien bevordert de in huis aanpak de onderlinge samenhang binnen het team, omdat u groepsgewijs werkt aan opdrachten die de persoonlijke en organisatieontwikkeling ondersteunen. Wilt u meer informatie over de incompany mogelijkheden, neem dan contact met ons op of plan een belafspraak.

 

 

09.00 uur      

Ontvangst

 

09.30 uur      

Kennismaking en uitvraag van de leerwensen

 

10.00 uur      

Het 5-stappenaanpak om te komen tot een strategische HR-agenda

 

10.30 uur      

koffiepauze

 

11.45 uur      

Vervolg op de introductie, met daaraan toegevoegd het 3 knoppenmodel: u leert te draaien aan de knoppen HRM-instrumentarium, cultuur en leiderschap

 

12.30 uur      

Lunch

 

13.30 uur      

Praktische uitwerking van het ochtendprogramma, met aandacht voor:

Hoe ziet de strategische HR-agenda eruit? Hoe lang is de agenda houdbaar? Hoe stuurt u bij gewijzigde omstandigheden?

 

15.00 uur      

Koffiepauze

 

15.15 uur      

Hoe kan ik lijnmanagement (nog) beter inzetten bij het

strategisch HRM-plan

 

16.00 uur

Optimalisatie eigen HRM-rol en uitwerking individueel actieplan voor de follow up

 

16.45 uur      

Afronding

 

17.00 uur

Borrel

Drs. Eelke Pol

Sprekersfoto
Hoofd HR, gemeente Gouda
Drs. Eelke Pol MMC is docent Strategisch HRM - MBA Hogeschool Windesheim en Hoofd HR, gemeente Gouda . Daarvoor was hij docent HRM bij De Baak, Hoofd HR Advies en Beleid bij Stichting Philadelphia Zorg en adviseur HRM bij Rijnconsult. Eelke Pol is de auteur van het succesvolle boek Strategisch HRM.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.