Logo

Praktijk-update Belasting, belonen en arbeidsvoorwaarden

Blijf up-to-date over fiscale en administratieve wet -en regelgeving

Opleidingbeeld
Fiscaliteit is voortdurend in beweging. Niet alleen de regels rondom de belastbaarheid van vergoedingen en verstrekkingen veranderen. Ook de inzet van de werkkostenregeling (WKR) en de beschikbaarheid van loonsubsidies en premieheffingen wijzigen. Al deze mutaties hebben gevolgen voor het arbeidsvoorwaardenpakket dat je medewerkers aanbiedt. Van jou wordt verwacht dat je up-to-date bent en de noviteiten in de dagelijkse HR-praktijk kunt toepassen. Het brengt je in één dag weer volledig op de hoogte van fiscale actualiteiten rondom belonen en geldende administratieve verplichtingen.

Praktijk-update Belasting, belonen en arbeidsvoorwaarden: in het kort 

In dit seminar krijg je een volledige kennis-update over de actualiteit op het gebied van fiscaliteit en loonheffing. Je wordt geïnformeerd over de huidige praktijk rondom de WKR en de impact van de nog geldende steunmaatregelen op de verloning en de blijvende vrijstellingen. Ook komen de fiscale aspecten van jouw mobiliteitsbeleid, bijtelling bij leaseauto, premiekortingen en loonkostensubsidies aan bod. Ten slotte krijg je een update over de huidige stand van zaken ten aanzien van het werken met ZZP’ers en de Wet DBA. 

We geven o.a. antwoord op vragen als: 

 • Zet je de werkkostenregeling op de meest gunstige manier in?  
 • Hoe kunnen wij plaats onafhankelijk werken vanuit fiscaal oogpunt optimaal faciliteren in binnen- en buitenland (incl. soorten mobiliteit)? 
 • Maken wij nog altijd optimaal gebruik van beschikbare steunmaatregelen? 
 • Pas je bij het inhuren van flexwerkers en het uitbesteden van werk aan ZZP’ers de wet DBA en de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS) op de juiste wijze toe, zonder risico’s te lopen op boetes en naheffingen?  

Ook krijg je tips en tricks op het gebied van compliancy. Wij laten je zien hoe je door het helder definiëren van processen kunt analyseren wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat je nauwkeurig aan geldende compliance verplichtingen kunt voldoen.  

Wat leer je in dit seminar? 

Na afloop van het seminar heb je actuele kennis over belasting, belonen en arbeidsvoorwaarden, met deze resultaten: 

 • Je kent de plannen uit het Regeerakkoord omtrent fiscaliteit en hebt zicht op de meest recente wetswijzigingen, voortvloeiend uit het Belastingplan 2022 
 • Je weet of je de Werkkostenregeling (WKR) optimaal benut (o.a. vaststellen hoogte vrije ruimte mogelijkheden aanvullende vergoedingen en verstrekkingen)  
 • Je kent de fiscale regels voor thuiswerkende werknemers (o.a. gerichte vrijstelling voor ARBO-voorzieningen en de onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- in relatie tot een reiskostenvergoeding en reiskostenvergoeding) 
 • Je kent de regels voor de bijtelling van de auto van de zaak, het mobiliteitsbudget en de fiets van de zaak 
 • Je kent de actuele verplichtingen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 
 • Je hebt handvaten om aan geldende compliance verplichtingen te kunnen voldoen 

Voor wie is dit seminar? 

Tijdens dit interactieve seminar krijg je actuele kennis van fiscale actualiteiten rondom belonen en geldende administratieve verplichtingen. Ook toets je het optimale gebruik van de WKR en krijg je in op hoofdlijnen zicht op de impact van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in combinatie met de Wet Ketenaansprakelijkheid. En je krijgt gelegenheid eigen casuïstiek in te brengen, die ter plekke door de docente wordt besproken.  

  

Dit seminar is zeker geschikt als je je hier in herkent: 

 • Je bent binnen uw organisatie verantwoordelijk of betrokken bij taken die relateren aan het beloningsbeleid.  
 • Je wilt volledig up-to-date zijn en blijven van recente wet- en regelgeving én jurisprudentie rondom fiscaliteit en belonen. 
 • Je wilt op de hoogte blijven van de uitvoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB), evenals de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS). 


 

Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf. 

 

NB. Mocht het vanwege het oplaaien van het virus onverhoopt niet mogelijk zijn om de opleiding op locatie te geven, dan kunnen wij deze ook online aanbieden in een virtual classroom. Zo bent u ervan verzekerd dat de opleiding altijd kan doorgaan.  

Praktijk-update Belasting, belonen en arbeidsvoorwaarden: het programma

Docent: Imke Bos


Blijf up to date over de actuele regelgeving en jurisprudentie met een focus op fiscale wet -en regelgeving


Dit is het programma:


09.00 - 09.15
: Introductie en kennismaking 


09.15 - 10.00
: Plaats onafhankelijk werken 


Met aandacht voor: 

 • Fiscale gevolgen van thuiswerken in Nederland 
 • Fiscale gevolgen van thuiswerken in een ander land (OESO-modelverdrag en de Europese verordening ten aanzien van toewijzing van het stelsel van sociale zekerheid (EG 883/2004). 


10.00 - 10.30
: Systematiek van de WKR 


Met aandacht voor: 

 • Waar vind je de relevante informatie voor de WKR? 
 • Wanneer maak je als werkgever een keuze om de belastingheffing voor eigen rekening te nemen en wanneer niet? 
 • Diverse cijfervoorbeelden (verschil tussen bruteren en het opnemen van kosten in de vrije ruimte). 


10.30 - 12.00
: Coronamaatregelen 


Met aandacht voor: 

 • Steunmaatregelen van verschillende regeringen 
 • Tijdelijke regelingen (o.a. onbelaste reiskostenvergoeding) 
 • Permanente regelingen (gerichte vrijstelling)
 • Versoepelingen van maatregelen in internationaal verband (OESO-commentaar en regelingen met België en Duitsland). 


12.00 - 13.00
: Pauze 


13.00 - 14.00
: Verschillende soorten mobiliteit 


Met aandacht voor: 

 • Reizen met openbaar vervoer, de leaseauto, de fiets van de zaak, reiskostenvergoeding, declaraties van werkelijke kosten 
 • Fiscale gevolgen van thuiswerken in Nederland 
 • Fiscale gevolgen van thuiswerken in een ander land (OESO-modelverdrag en de Europese verordening ten aanzien van toewijzing van het stelsel van sociale zekerheid (EG 883/2004). 


14.00 - 15.00
: Premiekortingen en andere subsidies  

 • Met aandacht voor o.a. WBSO, de LIV & LKV en de SLIM/STAP subsidies  


15.00 - 16.00
: Wet DBA  

 • Wat is de huidige stand van zaken rondom het werken met ZZP’ers? 


16.00 - 17.00
: Hoe zorg je ervoor dat je compliant bent?  

Imke Bos

Sprekersfoto
Fiscalist
Mr. Imke Bos heeft haar eerste jaren ervaring opgedaan als belastingadviseur bij de grotere advieskantoren (Mazars en PwC), daarna is zij als in house fiscalist verantwoordelijk geweest voor de loonheffingen (voor zowel de werkgever als de werknemer) voor 33 landen. Na een klein uitstapje bij een Boutique kantoor heeft zij de stoute schoenen aangetrokken en is op 1 januari 2022 voor zichzelf begonnen als interimmer. Daarnaast verzorgt ze diverse trainingen en denkt ze mee over een loonbelasting-opleiding bij een grote uitgever. Ook doceert ze op de Universiteit van Amsterdam en probeert zich hier en daar in te zetten voor kinderen die geen “normale” thuissituatie hebben.

Cedeo
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.