Logo

Online seminar: Verdieping ziekteverzuim en re-integratie

Blijf up-to-date over actuele regelgeving en jurisprudentie

Opleidingbeeld
Binnen veel organisaties is het aantal verzuimdossiers de afgelopen maanden hoog opgestapeld. Actuele kennis over de Wet verbetering poortwachter is onontbeerlijk voor HR-professionals die zich dagelijks bezig houden met verzuimbegeleiding van zieke medewerkers. Maar zelfs dan kun je tegen onverwachte obstakels aanlopen tijdens het re-integratieproces. Dit live online seminar gaat in op verdiepende aspecten rond ziekteverzuim en re-integratie van medewerkers.
Datum en locatie: donderdag 1 september 2022 om 09:00
Prijs: € 349 excl. 21% btw | Nu met zomerkorting! Normaal €490.00

Online seminar: Verdieping ziekteverzuim en re-integratie: in het kort


Wat leer je in het seminar? 

De Wet verbetering poortwachter vraagt jou én jouw zieke medewerker om zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts in te spannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.   


Uitgangspunt daarbij is wat de werknemer ondanks zijn beperkingen nog wèl kan. De werkgever wordt verantwoordelijk gehouden voor het bereiken van dit doel. Bij onvoldoende inspanningen volgt een jaar verlenging van de loondoorbetalingsverplichting.  

 

Tijdens dit seminar informeert arbeidsrechtjuriste Petra Kroon je mede aan de hand van recente jurisprudentie over diverse actualiteiten rondom ziekteverzuim en re-integratie. Ook laat ze je zien wat de impact en de stand van zaken is van het wetvoorstel om het advies van de bedrijfsarts leidend te laten zijn bij het uitvoeren van de poortwachterstoets.  

 

Dit zijn de resultaten van het seminar:  

 • Je hebt geleerd wat de impact is van een door de werkgever opgelegde loonsanctie op de loondoorbetaling tijdens de eerste 2 ziektejaren  
 • Je weet wat de gevolgen zijn van het arrest van de Hoge Raad van 17 april 2020 voor de mogelijkheid van een werknemer om zijn re-integratie op te schorten 
 • Je kent de regels voor ontslag voor medewerkers die weigeren mee te werken aan hun re-integratie 

 

En als bagage neem je mee: 

 • Second opinion versus deskundigenoordeel 
 • Loonopschorting / loonstaking en de opschorting van de re-integratieverplichting 
 • Eerder inzetten van het tweede spoor: een gemiste kans? 
 • Uitstellen van de WIA-aanvraag in gezamenlijk overleg tussen werkgever en werknemer  
 • De problematiek van de 35-minner  
 • De loondoorbetaling in het 3e ziektejaar 
 • Ontslagperikelen  

 


Voor wie is deze online cursus?  

Dit seminar is geschikt voor HR-professionals, verzuimcoördinatoren en leidinggevenden die te maken hebben met het begeleiden van zieke medewerkers en het ziekteverzuim binnen hun organisatie willen terugdringen.   

Dit is een verdieping op de online cursus: Zieke werknemers en Poortwachter, we raden je aan deze eerst te volgen.Aan de slag met jouw eigen team? 

We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompany programma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

   

Wil je meer weten? Klik dan hier voor informatie of een offerte.

Programma Verdieping ziekteverzuim en re-integratie 

Spreker: Petra Kroon


Tijdens dit live online seminar ga je praktisch met de (juridische) theorie aan de slag. Je leert alles over het opschorten van loon en de opschorting van de re-integratieverplichting. Tevens ga je aan de slag met het tweede spoor, de problematiek van de 35-minner en regels voor ontslag. 


09:00 uur – Start live online seminar


Met o.m. aandacht voor: 

 • Introductie en kennismaking 
 • Second opinion en deskundigenoordeel  
 • Loonopschorting en –staking en arrest van HR 17 april 2020 
 • Vervroegde inzet spoor 2  
 • Loondoorbetalingsverplichtingen  
 • Problematiek 35-minner 
 • Actualiteiten ontslag in relatie tot poortwachterstoets 

12:00 uur – Afsluiting live online seminar

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die je in jouw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die je weer helpen de wetgeving in jouw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van 'Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties'. Ook schrijft zij (onder meer) de uitleg bij de wetsartikelen die gaan over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer in de uitgave 'Arbeidsovereenkomst' van Wolters-Kluwer.

Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.