Logo

Roadmap naar hybride werken

Stappenplan naar het nieuwe organiseren van werk en werkplekconcepten

Opleidingbeeld
Nu de maatschappij weer meer 'open' gaat, is het voor organisaties zaak om de post-covid werkstrategie op orde te krijgen. Hybride werken lijkt nu de oplossingsrichting. Maar wat wordt bij u de verhouding tussen op kantoor en remote werken? En wat is de impact op organiseren, samenwerken en cultuur? In deze masterclass werkt u concreet aan de uitdagingen voor het (opnieuw) organiseren van werk, herinrichten van de werkomgeving en begeleiden de verandering.

Roadmap naar hybride werken in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

In twee dagen geven experts en ervaringsdeskundigen u de onderdelen om uw eigen roadmap naar hybride werken te maken. Deze routekaart helpt u om in uw organisatie de juiste vragen met de juiste stakeholders te bespreken. Daardoor bent u beter in staat uw nieuwe hybride werkstrategie te ontwerpen, te ontwikkelen en te implementeren.

 

U stelt tijdens het programma de routekaart op en krijgt daarbij o.a. antwoord op de vragen:

 • Wat is bij ons een passende hybride werkstrategie?
 • Hoe laten wij die aansluiten op onze organisatiedoelen?
 • Welke werkconcepten sluiten daar op aan?
 • Wat betekent dat voor diverse vormen van organiseren?
 • Welke veranderstrategie draagt het meest bij aan de gewenste organisatieontwikkeling?
 • Welke stakeholders spelen een rol bij het doorvoeren van deze verandering?
 • Hoe versterkt een multidisciplinaire aanpak de transformatie naar een hybride werkstrategie?

Wat zijn de resultaten van deze masterclass?

In twee opleidingsdagen krijgt u kennis en informatie van experts, geven ervaringsdeskundigen inspirerende voorbeelden en zijn er interactieve discussies. U krijgt een gereedschapset met voorbeelden, modellen en checklists. Daarmee werkt u met de andere deelnemers en de docenten aan opdrachten om uw routekaart in te vullen naar hybride werken in uw organisatie.

 

Dit geeft u de volgende resultaten:

 • U weet welke hybride werkstrategie het beste aansluit op de doelen van uw organisatie.
 • U heeft tools voor de impactanalyse van de hybride werkstrategie op de werkplekconcepten. 
 • U weet wat dit betekent voor de manier(en) waarop u werk moet gaan organiseren.
 • U weet hoe u medewerkers en leidinggevenden meeneemt in alle veranderingen.
 • U heeft een blauwdruk voor de roadmap naar een nieuwe hybride werkstrategie met aandacht  voor de toekomst van werk, de werkomgeving en de veranderstrategie.

En als bagage neemt u mee:

 • U heeft kennis over trends en ontwikkelingen over de nieuwe (hybride) manier van werken.
 • U heeft inspiratie opgedaan voor de inrichting van een innovatieve werkomgeving.
 • U heeft inzicht in veranderstrategieën en de succesfactoren van een gekozen strategie.
 • U heeft inzicht in het krachtenveld om als veranderregisseur de transitie gerichter te sturen.
 • U heeft een gereedschapset met voorbeelden, modellen en checklists om de transformatie naar hybride werken succesvol te implementeren.


Bekijk het programma

 


Voor wie is het programma?

Het programma is speciaal bedoeld voor HR en facility professionals, (senior)managers, beleidsadviseurs en ondernemers die beleidskeuzes moeten maken voor een toekomstbestendige manier van werken. U doet inspiratie op voor het bieden van een passende werkomgeving die bijdraagt aan de betrokkenheid van medewerkers en het succes van de organisatie.

 

 

Succesvol invoeren van hybride werken vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Nodig daarom een collega uit van bijv. Facility, ICT, Finance of Communicatie en profiteer tot wel 10% korting per collega én voor uzelf!


Veiligheid en hygiëne op locatie


De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf. 

NB. Mocht het vanwege het oplaaien van het virus onverhoopt niet mogelijk zijn om de opleiding op locatie te geven, dan kunnen wij deze ook online aanbieden in een virtual classroom. Zo bent u ervan verzekerd dat de opleiding altijd kan doorgaan. 

 

Roadmap naar hybride werken: programma


Docent: Hans Bloemen en Jan Tjerk Boonstra


Voorafgaand aan het programma heeft iedere deelnemer een persoonlijke intake met één van de docenten om individuele leervragen te bespreken. Tijdens het programma ligt de focus op learning by doing. U werkt aan een concrete routekaart naar hybride vormen van werken. Daarbij krijgt u korte handouts, tips en checklists en geen saaie dikke syllabi! U gebruikt ook een online leeromgeving met opdrachten, artikelen en video's.

Opleidingsdag 1 

09.00 uur - Ontvangst


09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Kennismaking en introductie


Werkstrategie in relatie tot organisatiestrategie. U gaat aan de slag met de thema’s:

 • Hybride werken in relatie tot organisatiedoelen
 • Missie, visie en corporate values van jouw organisatie
 • Organisatiecultuur en identiteit 
 • Organisatie typologieën, transformatie en innovatie
 • Samenwerking HR, facility & IT

13.30 uur - Start van het middagprogramma


Werk organiseren


U gaat aan de slag met het organiseren van werk in hybride settings. Daarbij komen o.a. aan de orde: 

 • Vormen van (teamgericht) organiseren en teamrollen
 • Leiderschapsstijlen, autonomie en vertrouwen 
 • Performance management, competentie ontwikkeling en zelf initiërend vermogen
 • Empowerment van medewerkers
 • Verbinding, vitaliteit en werkgeluk


17.00 uur - Afsluiting

Opleidingsdag 2 

 

09.00 uur - Ontvangst


09.30 uur - Start van het ochtendprogramma


Werkomgeving inrichten


Het ochtendprogramma staat in het teken van de inrichting van de werkomgeving. U bewandelt de vervolgstappen op de routekaart. Daarbij is er o.a. aandacht voor: 

 • Hybride werk(plek)concepten: vormen en verschillen 
 • Achtergronden bij hybride werkomgevingen in relatie tot werkprocessen
 • Slimme (digitale) workplace en space 
 • Faciliteren (thuis) werkomgeving – arbo – ri&e
 • Sourcing en flexibilisering van (service) contracten en partnerships


13.30 uur - Start van het middagprogramma


Regisseren van verandering


De laatste sessie gaat over het regisseren van de verandering. De onderwerpen zijn o.a.: 

 • Veranderingsstrategieën: opzet, opties en motivatie
 • Stakeholdersmanagement en werken met ambassadeurs
 • Draagvlak en betrokkenheid creëren
 • Omgang met weerstand en (generatie)diversiteit
 • Integrale aanpak: werken in een multidisciplinair team

17.00 uur - Einde masterclass 

 

Hans Bloemen

Sprekersfoto
Adviseur
Hans Bloemen heeft in zijn carrière ruime ervaringen opgedaan met strategische veranderingen binnen organisaties. Als eindverantwoordelijke of businesspartner hielp hij organisaties bij de concept ontwikkeling en implementatie van strategische HR, huisvesting en facility management vraagstukken. Voor hem is de relatie tussen identiteit, leiderschap, dienstverlening en de drive van de individuele mens de basis van de succesvolle ontwikkeling. Zijn visie op maatwerk tussen organisatorische en fysieke inrichting van de organisatie staan centraal hierin.

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Cedeo
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.