Logo

Masterclass Naar strategisch talentmanagement in vijf stappen

Succesvol detecteren en ontwikkelen van A-spelers

Opleidingbeeld
Het binden en boeien van mensen aan uw organisatie is in tijden van verandering een enorme uitdaging. Bovendien vragen anders werken en anders organiseren om het ontwikkelen van kennis en competenties van medewerkers. Wat is nodig om de juiste talenten aan uw organisatie te binden en hen te ontwikkelen? En hoe zorgt u ervoor dat uw talentmanagementbeleid is gekoppeld aan de strategie van de organisatie?

De masterclass in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

Deze masterclass leert welke keuzes ten grondslag liggen aan uw strategisch talentmanagementbeleid. In vijf stappen helpen wij u met het opstellen van een effectief plan van aanpak waarin aandacht is voor: 

 • talentontwikkeling in relatie tot strategische organisatie doelen
 • het benoemen van cruciale posities in uw organisatie
 • de kloof tussen strategische doelen en beschikbaar talent (gap-analyse)
 • de ontwikkelaanpak voor A-spelers: medewerkers die willen groeien en dezelfde normen en waarden nastreven als de organisatie 
 • en de aanpak voor medewerkers die dat niet (van nature) doen (B-spelers)

Ook krijgt u inzicht in de manier waarop u anderen succesvol bij besluitvorming betrekt en hoe u de koppeling maakt met verschillende HR-instrumenten die het ontwikkelen van talent bevorderen.

 

Dit levert de volgende resultaten op:

 • U weet hoe u de vertaalslag maakt van de organisatiestrategie naar A-posities;
 • U kunt de (top)talenten onder de huidige omstandigheden detecteren;
 • U heeft geleerd een gap-analyse te maken; 
 • U weet hoe u de strategische competenties van talenten ontwikkelt en benut;
 • U kunt andere HR-instrumenten koppelen aan uw talentmanagementbeleid.
 • U heeft een aanpak om in uw organisatie naar strategisch talentmanagement te bewegen.

En als bagage krijgt u mee:

 • U kent de verschillen tussen generiek talentmanagement en strategisch talentmanagement;
 • U heeft inzicht in de rol van HR als strategisch talentmanager;
 • U weet hoe u talentmanagement in tijden van crisis en veranderingen kunt inzetten als strategische succesfactor.

  

Bekijk het programma

  

Voor wie is deze masterclass?

In deze situaties is deze masterclass zeker voor u geschikt: 

 • U bent (mede)verantwoordelijk voor talentmanagement en -ontwikkeling in uw organisatie;
 • U wilt weten in hoeverre uw huidige personeelsbestand aansluit bij de nieuwe situatie als gevolg van de coronacrisis;
 • U wilt talentmanagement binnen uw organisatie op een hoger (strategisch) niveau brengen.

 

  

 

Masterclass: programma

Docent: Simon Noorman

 

In deze masterclass leert u welke stappen u een strategisch talentmanagementbeleid ontwikkelt, waarmee u een succesvol team van A-spelers samenstelt en ontwikkelt.

 

Dit is het programma:

  

09.00 uur – Start van het ochtendprogramma

 

Aandacht voor 

 • het inventariseren van doelen, strategie, speerpunten en toekomstscenario’s voor uw organisatie:
  o Talentmanagement als strategische succesfactor
  o Verschil tussen generiek talentmanagement en strategisch talentmanagement
  o Afstemming tussen organisatiestrategie en talentstrategie
 • het huidige en gewenste talentmanagementbeleid binnen uw eigen organisatie.
  o Detecteren van talent binnen de organisatie
  o Wat betekent dit voor uw talentmanagementbeleid?

 

Aan de slag met de eigen praktijk (ter voorbereiding op dagdeel 2) 

 • Inventarisatie en analyse van je huidige talentmanagementbeleid
 • Bepalen van wensen ten aanzien van human capital vanuit de directie en management

 

13.30 uur – Start van het middagprogramma

 

Aandacht voor: 

 • het bepalen van A-posities en het selecteren van A-spelers
  o Het bepalen van strategische competenties en cruciale A-posities
  o Het selecteren van A-spelers en het samenstellen van A-teams
  o Ontwikkelen van A- en B-spelers
  o Het optimaal benutten van strategische competenties van A-spelers
 • de ontwikkeling naar strategisch talentmanagement binnen uw organisatie en uw rol als strategisch talentmanager
  o Van talentmanagement naar strategisch talentmanagement in 5 stappen
  o De rol van HR als strategisch talentmanager

 

Aan de slag met de eigen praktijk: 

 • Uitwisselen en bespreken van de inventarisaties en analyses van ieders huidige talentmanagementbeleid
 • Plan van aanpak: van talentmanagement naar strategisch talentmanagement

 

17.00 uur – Einde masterclass

 

Simon Noorman

Sprekersfoto
Adviseur, manager, docent
Simon Noorman is ruim 20 jaar actief als adviseur, manager, docent en trainer. Na zijn studie natuurkunde verbreedde hij zijn blikveld door een opleiding bedrijfskunde en een positie als Management Trainee. Aansluitend is Simon in totaal 15 jaar werkzaam geweest als organisatieadviseur bij Andersen Consulting en Twynstra Gudde. Hij was in die rol verantwoordelijk voor de implementatie van verandertrajecten binnen zowel bedrijfsleven als overheid, veelal gerelateerd aan organisatieontwikkeling, Performance Management, strategisch HRM en organisatieleren. Momenteel is Simon als organisatieadviseur verantwoordelijk voor een aantal trajecten rond o.a. de implementatie van Strategische Personeelsplanning, Performance Management en Key Positions.

Cedeo
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.