Logo

Masterclass: De business case van leren

Leer hoe leren écht bijdraagt aan de resultaten!

Opleidingbeeld
Heeft u moeite om HR-leerprogramma’s te koppelen aan verbeterde businessresultaten? Of krijgt u als HR-professional voortdurend de vraag om de impact van leerprogramma’s op de (core) business te verantwoorden? En heeft u moeite om het management een duidelijk antwoord te geven? Kom dan naar onze masterclass: De business case van leren!

Jaarlijks investeren bedrijven en overheden ruim 8 miljard euro in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Investeren in mensen is nodig om de actuele uitdagingen rondom o.a. mobiliteit, zelfsturende teams, digitalisering en big data aan te pakken. Leren is daarmee cruciaal voor het (toekomstige) succes en de winstgevendheid van een organisatie, maar wat leveren deze investeringen nu daadwerkelijk op?

 

Organisaties die investeren in leren hebben een voorsprong op organisaties waar leren wordt gezien als een kostenpost. HR heeft de uitdaging om HRD en het nieuwe leren vorm te geven en (financieel) te onderbouwen met een business case die de impact op de performance van de organisatie laat zien. Enkele vragen die daarbij spelen zijn:

 • Wat zijn de leerbehoeften van de organisatie?
 • Draagt leren bij aan de organisatie doelstellingen (business alignment)?
 • Leidt leren tot het nieuwe gewenste gedrag?
 • Wat is de performance verbetering voor de organisatie?
 • Levert het leerprogramma meer op dan het kost?
 • Is leren wel de beste oplossing?

Effectief leerbeleid

Tijdens deze masterclass gaat Klaas Toes – expert in Strategic People Analytics – met u aan de slag om bovenstaande vragen voor uw eigen organisatie te beantwoorden. Met behulp van de ROI Methodiek en het rendementsmodel leert u een effectief leerbeleid te identificeren en toe te passen. Daarmee wordt u beter in staat te gesteld de juiste leeroplossingen te kiezen, toepassing van gedrag te bevorderen, de impact van leren te verhogen en budgetten te verantwoorden middels een uitgewerkte business case.

 

Business Alignment

Bovendien leert u de strategie te koppelen aan de behoeften en doelstellingen van uw organisatie, de resultaten van uw investeringen op een effectieve wijze te evalueren en vooral ook te analyseren. U gaat aan de slag met uw eigen business case voor leren en zult aan de hand van Business Alignment de relatie tussen investeren in leren en de impact op de organisatiedoelen en (individuele of team) prestatie indicatoren kunnen aantonen.

 

Daarnaast leert u in een aantal simpele stappen hoe u de impact van leren kunt aantonen aan uw management. We geven u inzicht in wat er nu eigenlijk gevraagd wordt als u de impact van leren moet aantonen. Leer het juiste gesprek voeren met de business, wordt een ware HR business partner die leerprogramma’s echt laat aansluiten op de business. De masterclass is ook relevant voor managers aan de business kant die het gesprek aan willen gaan met HR.

 

Leerresulttaat

Na het volgen van de masterclass bent u in staat:

 • een behoefte analyse (Business Needs) te maken;
 • heldere doelstellingen (Business Objectives) te formuleren;
 • een inschatting (Forecast) te maken van de potentiële kosten;
 • een inschatting (Forecast) te maken van potentiële opbrengsten;
 • een inschatting te maken van de impact op de business;
 • om vooraf de business case van leren en opleiden vast te stellen;
 • om leerdilemma’s te overwinnen.

Doelgroep

Deze masterclass richt zich op HR-, HRD of opleidingsverantwoordelijken en business partners die de noodzaak van leren willen vaststellen, de meest effectieve leeroplossing willen kiezen, de toepassing van het gewenste gedrag willen ondersteunen, de impact van de leeroplossing willen beoordelen en het opleidingsrendement willen becijferen. Daarnaast nodigen wij u uit om ook uw managers vanuit de business te interesseren voor dit programma, zodat u na afloop samen het gesprek aan kunt gaan om tot de meest effectieve leeroplossingen te komen, die de gewenste performance verbetering zullen bewerkstelligen. 

 

 

 

Deze masterclass wordt samen met ROI Institute Europe verzorgd. U kunt dan ook zowel vanuit HR Academy als vanuit het ROI Institute Europe communicatie over de training ontvangen na inschrijving.

ROI Methodiek

Met behulp van de ROI Methodiek, het rendementsmodel (Business Needs, Business Objectives, Forecasting en ROI) en forecasting kunt u al vooraf een fact-based dialoog voeren over wat het daadwerkelijke effect van leren zal zijn in financiële en niet-financiële opbrengsten (o.a. werknemerstevredenheid en loyaliteit) en vooraf buy-in en support van het management creëren in plaats van alleen achteraf verantwoording af te moeten leggen.

 

Trends in leren

Naast de ROI Methodiek en het opstellen van een business case voor uw organisatie, bespreekt Klaas Toes met u de trends en uitdagingen van leren. Hij leert hij u tevens manieren om leerdilemma’s te overwinnen, door:

 • aan te tonen dat leren de best renderende investering is;
 • verspilde opleidingstijd te identificeren en te elimineren;
 • toepassing van gewenst gedrag aan te tonen en de performance verbetering vast te stellen;
 • management te voorzien van voor hen relevante informatie;
 • indien nodig te kiezen voor een andere interventie dan een leerprogramma.

 

Verdiepend certificeringsprogramma 

HR Academy biedt naast deze masterclass, samen met het ROI Institute Europe, ook de mogelijkheid om het vijfdaagse ROI-Certificeringsprogramma te volgen. Tijdens dit intensieve programma leert u de impact en de Return On Investment o.a. managementprogramma’s, salesprogramma’s, leiderschap- en salesprogramma’s op een gedetailleerde wijze vast te stellen. U oefent met analyseren, rapporteren en presenteren van resultaten en leert hoe u de ROI Methodiek structureel kunt implementeren in uw organisatie.

 

9.00  uur

Ontvangst & kennismaken

 

9.30  uur

Introductie van de Business Case methodiek

 

10.00 uur

Behoefteanalyse (Business Needs)

 

11.15 uur

Formuleren van heldere doelen (Business Objectives)

 

12.30 uur 

Lunch

 

13.30 uur

Inschatting (forecast) maken van potentiële kosten en opbrengsten

 

14.30 uur

Impact op de business

 

15.30 uur

Opstellen business case van leren

 

16.30 uur 

Afsluiting

Klaas Toes

Sprekersfoto
CEO bij ROI Institute Europe
Als leereconoom is Klaas Toes sinds 1987 werkzaam in de wereld van leren. De waarde van leren voor mensen, organisaties en de samenleving was nergens tastbaar in financiële kengetallen. Dat heeft hem gemotiveerd om in 1998 ROI Institue Europe op te richten. Jack Philips en Donald Kirckpatrick hebben al in 1959 laten zien hoe je die waarde kan berekenen. Het grote probleem daarbij was het collecteren en in effectieve rapportages beschikbaar maken van de informatie over de waarde van leren. Samen met het ROI-team is hij erin geslaagd om een robuuste digitale informatiemotor te bouwen, waardoor klanten financieel inzicht hebben in de waardetoevoeging van goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. De laatste jaren werkt Klaas als CEO van ROI Institute Europe en Council Director Human Capital Analytics voor The Conference Board. Als leereconoom heeft hij samen met klanten de waarde van leren in veel programma’s inzichtelijk gemaakt.Klaas is tevens de auteur van De Waarde van Leren.

Downloads


Cedeo

Partners

In samenwerking met:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.