Logo

Masterclass: De business case van leren

Leer wat investeren in mensen u echt oplevert!

Opleidingbeeld
Heeft u moeite om HR-leerprogramma’s te koppelen aan verbeterde businessresultaten? Of krijgt u als HR-professional voortdurend de vraag om de impact van leerprogramma’s op de (core) business te verantwoorden? En heeft u moeite om het management een duidelijk antwoord te geven? Kom dan naar de masterclass over de business case van leren, die HR Academy u aanbiedt in samenwerking met het ROI Institute Europe.

De Business Case van leren: in het kort

 

Wat leert u in deze masterclass?

In deze masterclass leert u aan de hand van een aantal simpele vragen hoe u de impact van leren kunt aantonen aan uw management. Leer het juiste gesprek te voeren met de business, wordt een waardevolle HR Business Partner, die leerprogramma's echt laat aansluiten op de individuele uitdagingen en die van de organisatie.

 

Organisaties die investeren in leren hebben een voorsprong op organisaties waar leren wordt gezien als een kostenpost. HR heeft de uitdaging om HRD en het nieuwe leren vorm te geven en (financieel) te onderbouwen met een business case die de impact op de performance van de organisatie laat zien. Enkele vragen die daarbij spelen zijn:

 • Wat zijn de leerbehoeften van de organisatie?
 • Draagt leren bij aan de organisatie doelstellingen?
 • Leidt leren tot het nieuwe gewenste gedrag?
 • Wat is de performance verbetering voor de organisatie?
 • Levert het leerprogramma meer op dan het kost?
 • Is leren wel de beste oplossing?

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • U kunt een behoefte analyse (Business Needs) maken;
 • U kunt heldere doelstellingen (Business Objectives) formuleren;
 • U kunt een inschatting (Forecast) maken van de potentiële kosten en opbrengsten;
 • U kunt een inschatting maken van de impact op de business;
 • Waarmee u vooraf de business case van leren en opleiden vast kunt stellen.

En u krijgt als bagage mee:

 • U heeft leren werken met de ROI Methodiek en het rendementsmodel;
 • U kunt voorafgaand aan de investeringsbeslissing een fact-based dialoog voeren over wat het daadwerkelijke effect van leren zal zijn in financiële en niet-financiële zin;
 • U weet hoe u vooraf buy-in en support van het management kunt creëren;
 • U bent beter in staat beter in staat te gesteld de juiste leeroplossingen te kiezen, toepassing van gedrag te bevorderen, de impact van leren te verhogen en budgetten te verantwoorden middels een uitgewerkte business case.

 

Voor wie is deze masterclass?

In deze situaties is deze masterclass zeker voor u geschikt:

 • U wil vanuit HR-, HRD of als HR Business Partner de noodzaak van leren vaststellen, de meest effectieve leeroplossing kiezen en de toepassing van het gewenste gedrag ondersteunen.
 • U adviseert over de impact van leeroplossingen en wil en het rendement van opleiding kunnen beoordelen en becijferen.
 • U wil als manager het gesprek aangaan met HR-, HRD of uw HR Business Partner om samen met tot de meest effectieve leeroplossingen te komen, die de gewenste performance verbetering zullen bewerkstelligen.
 • U wil een business case opstellen om vooraf inzicht te krijgen in het verwachte resultaat van opleidingsinvesteringen in uw mensen. 

 

LET OP: HR Academy biedt naast deze masterclass, samen met het ROI Institute Europe, ook het vijfdaagse ROI Certificeringsprogramma aan. Tijdens dit programma leert u de impact en de Return On Investment van leren voor uw organisatie op een gedetailleerde wijze vast te stellen. Het gaat daarbij om het effect en rendement op bijvoorbeeld managementprogramma’s, leiderschap- en salesprogramma’s.

 

 

 

 

Deze masterclass wordt samen met ROI Institute Europe verzorgd. U kunt dan ook zowel vanuit HR Academy als vanuit het ROI Institute Europe communicatie over de training ontvangen na inschrijving.

ROI Methodiek

Met behulp van de ROI Methodiek, het rendementsmodel (Business Needs, Business Objectives, Forecasting en ROI) en forecasting kunt u al vooraf een fact-based dialoog voeren over wat het daadwerkelijke effect van leren zal zijn in financiële en niet-financiële opbrengsten (o.a. werknemerstevredenheid en loyaliteit) en vooraf buy-in en support van het management creëren in plaats van alleen achteraf verantwoording af te moeten leggen.

 

ROI Certificeringsprogramma 

HR Academy biedt naast deze masterclass, samen met het ROI Institute Europe, ook de mogelijkheid om het vijfdaagse ROI-Certificeringsprogramma te volgen. Tijdens dit intensieve programma leert u de impact en de Return On Investment o.a. managementprogramma’s, salesprogramma’s, leiderschap- en salesprogramma’s op een gedetailleerde wijze vast te stellen. U oefent met analyseren, rapporteren en presenteren van resultaten en leert hoe u de ROI Methodiek structureel kunt implementeren in uw organisatie.

 

 

 

9.00  uur

Ontvangst & kennismaken

 

9.30  uur

Start ochtendprogramma, met o.a. aandacht voor:

 • Introductie van de Business Case methodiek
 • Behoefteanalyse (Business Needs)
 • Formuleren van heldere doelen (Business Objectives)

 

12.30 uur 

Lunch

 

13.30 uur

Start middagprogramma, met o.a. aandacht voor:

 • Inschatting (forecast) maken van potentiële kosten
 • Inschatting (forecast) maken van potentiële opbrengsten
 • Impact op de business
 • Opstellen Business Case van Leren

 

16.30 uur 

Afsluiting

Klaas Toes

Sprekersfoto
CEO bij ROI Institute Europe
Leereconoom Klaas Toes is sinds 1987 actief op het gebied van HR en leren. Als CEO van ROI Institute Europe heeft Klaas de afgelopen twintig jaar veel adviestrajecten in samenwerking met trainigsbureaus en klanten op zijn naam staan en kan hij met recht een expert op het gebied van Strategic People Analytics worden genoemd. Daarnaast werkt hij sinds 2015 voor The Conference Board als Council Director Human Capital Analytics, waar hij zijn council met andere ervaringsdeskundigen leidt op onderzoek en samenwerking in dit fascinerende gebied.

Downloads


Cedeo

Partners

In samenwerking met:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.