Logo

Live online seminar: Werken aan optimaal inzetbare medewerkers

Maak uw organisatie wendbaar voor de crisis

Opleidingbeeld
Hoe wendbaar zijn de medewerkers in uw organisatie eigenlijk? Nu we plotseling in een crisissituatie zitten, is dit een zeer urgente vraag. Met welke medewerkers in welke rol gaat u de crisis doorkomen? En welke instrumenten kunt u vanuit HR inzetten om dit te ondersteunen? In dit live online seminar leert u hoe u medewerkers optimaal kunt inzetten voor maximale wendbaarheid van de organisatie.

Live online seminar: in het kort

Wat leert u?

De coronacrisis laat eens temeer zien hoe aanpassingsvermogen dé kritieke succesfactor is voor langetermijn succes en zelfs om te overleven als organisatie. Daarmee evolueert strategische workforce planning in een sneltreinvaart naar een volgend niveau, waarin organisaties voortdurend in beweging zijn en doorlopend leren en veranderen. Optimale inzetbaarheid van medewerkers - in meerdere rollen - is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

 

Organisaties zullen snel moeten vaststellen in hoeverre ze daar klaar voor zijn met hun personeelsbestand (zowel kwalitatief als kwantitatief) en wat daarvoor moet gebeuren vanuit HR.

 

In dit live online seminar is dat het centrale vraagstuk en besteden we aandacht aan:

 • Wat maakt organisaties wendbaar?
 • Wat zijn de kenmerken van HR-processen in een wendbare organisatie?
 • Hoe zorg je eenvoudig en doorlopend voor optimale afstemming in wat medewerkers kunnen en waarvoor ze het beste zijn in te zetten (continue personeelsanalyse)?
 • Welke HR-instrumenten hebben daarop de meeste impact?
 • Wat is de rol van leidinggevenden daarbij?

Stel uw vragen en breng uw eigen case in

Tijdens het live online seminar kunt u vragen stellen en uw eigen praktijkcases inbrengen. Omdat het aantal deelnemers maximaal 10 bedraagt is er optimale (digitale)  interactie mogelijk. Daarnaast ontvangt u na afloop van het online seminar de presentatie per e-mail.

 

 

 

 

Hoe werkt een live online seminar? 

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docenten op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docenten én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan u computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

Een paar dagen voordat het eerste live online seminar begint, nemen we contact met u op om een proefverbinding te maken met de online software. Zo weet u zeker dat u ongestoord kunt deelnemen!

 

 

Voor wie is dit live online seminar?

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt: 

 • U bent binnen uw organisatie verantwoordelijk voor of betrokken bij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en/of de workforce planning.
 • U moet advies geven over de toekomstige personeelsbezetting van uw organisatie.
 • U bent betrokken bij flexibel organiseren en wendbaar maken van uw organisatie.

 

 

Live online seminar: programma

Spreker: Jan Tjerk Boonstra 

 

Met welke medewerkers in welke rol gaat u de crisis doorkomen? En welke instrumenten kunt u vanuit HR inzetten om dit te ondersteunen? In dit live online seminar leert u hoe u medewerkers optimaal kunt inzetten voor maximale wendbaarheid van de organisatie. 

 

Dit is het programma: 

 

9.00 uur - Start live online seminar

 

Aandacht voor:

 • Kenmerken van een organisatie die wend- en veranderbaar is
 • Kenmerken van HR-processen in een wendbare organisatie
 • De Adaptability Quotiënt (AQ) van medewerkers
 • Hoe kun je medewerkers optimaal inzetten, zodat ze wendbaar worden en van waarde voor de organisatie (en voor henzelf op de arbeidsmarkt)?
 • Werkwijzen voor workforce planning en continue personeelsanalyse
 • De rol van HR en leidinggevenden

Aan de slag met:

 • Kort assessment van de eigen organisatie op basis van een quickscan

12.00 uur - Afsluiting live online seminar

 

 

 

 

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.