Logo

Live online seminar: Gespreksvoering in hybride werksituaties

Krijg grip op het functioneren van thuiswerkende medewerkers

Opleidingbeeld
Nu thuiswerken structureel onderdeel is van veel werksituaties, vraagt dit nieuwe vaardigheden van leidinggevenden. Hoe geef je leiding aan medewerkers die (deels) op afstand werken? Hoe stel je hen in staat zich te ontwikkelen? En wat doe je als er twijfels zijn over het functioneren van een medewerker? In dit live online seminar krijgt u gesprekstechnieken aangereikt om houding en gedrag van medewerkers in hybride werksituaties positief te beïnvloeden.

Live online seminar: in het kort

Wat leert u in het seminar?

Motivatie, ontwikkeling en functioneren van medewerkers komen in een ander daglicht te staan bij thuiswerken. Het is van groot belang dat leidinggevenden met medewerkers communiceren; leidinggevenden moeten het ‘goede gesprek’ voeren. Maar hoe doe je dit ‘op afstand’? En welke middelen zet je vervolgens vanuit HR in om de medewerker op een passende manier te begeleiden?

Dit zijn de resultaten van het seminar:

 • U bent in staat gesprekken met medewerkers op afstand zorgvuldig voor te bereiden en te voeren.
 • U kunt met de juiste aandacht het persoonlijke welzijn van medewerkers bevorderen en leidinggevenden hierbij ondersteunen.
 • U weet hoe u een effectief gesprek voert met een medewerker om zijn/haar houding en gedrag positief te beïnvloeden.
 • U kunt een negatieve houding en ongewenst gedrag van een medewerker onderscheiden en daarop actie ondernemen.

En als bagage neemt u mee:

 • U heeft inzicht in de cruciale rol van leidinggevenden bij het voeren van gesprekken met thuiswerkende medewerkers (en hoe ze hun rol adequaat kunnen uitvoeren).
 • U kent de basisvaardigheden van beïnvloedingsstijlen.
 • U weet hoe u kunt inspelen op de verschillende behoeften van medewerkers ten aanzien van hun leidinggevenden.

 

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.


Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

Voor wie is dit live online seminar?

Dit seminar is geschikt voor HR-professionals en lijnmanagers die meer grip willen krijgen op het functioneren van thuiswerkende medewerkers en willen weten welke gesprekstechnieken je kunt inzetten om houding en gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden.

 

 

Live online seminar: programma

Docent: Charlotte van den Wall Bake 


In dit live online seminar krijgt u gesprekstechnieken aangereikt om houding en gedrag van medewerkers in hybride werksituaties positief te beïnvloeden.


Dit is het programma:

 

DAGDEEL 1 


9.00 uur - Start van het seminar

 

Met aandacht voor:

 • De on- en offline attitude van een leidinggevende 
 • Het geven van aandacht: de (online) continue dialoog aangaan met medewerkers 
 • Vertrouwen geven aan de medewerker, zodat deze eigenaarschap ontwikkelt
 • Het voorbereiden en voeren van een ‘goed gesprek’ met medewerkers (op afstand)
 • Het aansporen van een medewerker tot actie en het afremmen van medewerkers die (mogelijk) te veel van zichzelf vragen

Aan de slag met:

 • Praktische oefenopdrachten

 

12.00 uur – Einde dagdeel 1

 

DAGDEEL 2


9.00 uur - Start dagdeel 2

 

Met aandacht voor:

 • Omgaan met weerstand bij medewerkers
 • Negatieve houding en ongewenst gedrag van een medewerker onderscheiden
 • Beïnvloedingsstijlen effectief inzetten bij gespreksvoering
 • Persoonlijke welzijn van medewerkers bevorderen en leidinggevenden hierbij ondersteunen
 • Gesprekstechnieken om houding en gedrag van medewerkers in hybride werksituaties positief te beïnvloeden

Aan de slag met:

 • Praktische oefenopdrachten

 

12.00 uur - Einde seminar

 

Charlotte van den Wall Bake

Sprekersfoto
Coach en Trainer
Charlotte van den Wall Bake begeleidt medewerkers en teams bij personele en teamvraagstukken. Als ervaren (team)coach en trainer ligt haar ervaring met name bij vraagstukken op het gebied van interpersoonlijke communicatie, gedrag en samenwerken. Charlotte biedt geen pasklare oplossingen, maar leert haar klanten ontdekken hoe ze zélf aan de slag kunnen. Het resultaat hiervan is dat mensen, teams en organisaties in beweging komen én blijven, met direct merkbare positieve consequenties.

Cedeo
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.