Logo

Live online seminar: Dossiervorming bij disfunctioneren van medewerkers

Inclusief verbeterplan en wettelijk toetsingskader bij ontslag

Opleidingbeeld
Het succes van een organisatie valt of staat met het functioneren van de medewerkers. Maar wat nu als een medewerker disfunctioneert? Hoe pak je dat aan vanuit HR en als leidinggevende? Hoe leg je dit vast in een dossier? En wat is het wettelijk toetsingskader bij een voorgenomen ontslag? In dit live online seminar van een halve dag leert u hoe u een dossier opbouwt en een concreet verbeterplan opstelt bij disfunctioneren van een medewerker.

Live online seminar: in het kort

Wat leert u in het seminar?

Tijdens dit live online seminar gaat u praktisch met de (juridische) theorie aan de slag. U leert welke rollen HR-professionals en lijnmanagers vervullen bij werknemers die disfunctioneren. Na afloop weet u wat de vereisten zijn die de wetgever aan werkgevers stelt in het geval van een ontslagzaak op grond van disfunctioneren. 

 

Ook is er voldoende gelegenheid om individuele vragen, knelpunten en onduidelijkheden uit uw dagelijkse werk voor te leggen.

 

Dit zijn de resultaten van het seminar: 

 • U weet hoe u een dossier opbouwt bij disfunctioneren van een medewerker dat juridisch standhoudt in een ontslagprocedure;
 • U weet aan welke eisen een verbeterplan bij disfunctioneren moet voldoen en hoe daar concreet invulling aan geeft.
 • U begrijpt het wettelijk toetsingskader bij ontslag wegens disfunctioneren.
 • U overziet de consequenties van een voorgenomen ontslag wegens disfunctioneren.

En als bagage neemt u mee:

 • Een stappenplan voor dossiervorming (ook bruikbaar bij een eventuele ontslagprocedure);
 • Een model verbeterplan bij disfunctioneren van een medewerker;
 • Praktische handvatten voor het omgaan met een samenloop van (privé) problemen of bij ziekmelding na een slechtnieuwsgesprek.

 

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

Voor wie is dit live online seminar?

 • Dit seminar is geschikt voor HR-professionals en lijnmanagers die met disfunctioneren van medewerkers te maken hebben, en
 • willen begrijpen welke eisen worden gesteld aan een goed onderbouwd personeelsdossier; 
 • willen weten hoe je een verbeterplan opstelt bij disfunctioneren van een medewerker.

 

Live online seminar: programma

Docent: Petra Kroon 

 

Tijdens dit live online seminar gaat u praktisch met de (juridische) theorie aan de slag. U leert welke rollen HR-professionals en lijnmanagers vervullen bij werknemers die disfunctioneren. Na afloop weet u wat de vereisten zijn die de wetgever aan werkgevers stelt in het geval van een ontslagzaak op grond van disfunctioneren.

 

Dit is het programma:

 

09:00 uur – Start live online seminar

 

Met aandacht voor:

 • Hoe analyseer je het disfunctioneren van een medewerker?
 • Hoe bouw je een dossier van een medewerker op?
 • Hoe begeleid je lijnmanagers bij het opbouwen van dossiers?
 • Hoe voorkom je disfunctioneren?
 • Welke eisen stelt de wet aan een ontslag op grond van disfunctioneren?
 • Hoe wordt dit in de praktijk toegepast (voorbeelden uit de rechtspraak)?
 • Van welke andere ontslaggronden kun je gebruik maken?
 • Met welke vergoedingen krijg je te maken bij ontslag?

12:00 uur – Afsluiting live online seminar

 

 

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die je in jouw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die je weer helpen de wetgeving in jouw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van 'Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties'. Ook schrijft zij (onder meer) de uitleg bij de wetsartikelen die gaan over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer in de uitgave 'Arbeidsovereenkomst' van Wolters-Kluwer.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.