Logo

Live online seminar: Arbeidsvoorwaarden wijzigen

Inclusief do’s & don’ts voor eenzijdig wijzigen

Opleidingbeeld
Covid-19 vraagt offers van zowel werkgevers als werknemers. Verandering van de werkdagen of -tijden, een functiewijziging of aanpassing van de onkostenvergoeding: er kunnen goede redenen zijn voor een werkgever om de arbeidsvoorwaarden van een werknemer te wijzigen. Maar kunt u dit zomaar eenzijdig bepalen? Wanneer wel en wanneer niet? Het live online seminar ‘Arbeidsvoorwaarden wijzigen’ geeft antwoorden en biedt uitkomst.

Live online seminar Arbeidsvoorwaarden wijzigen: in het kort

Wat leert u in het seminar?

Voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden is toestemming nodig van zowel werknemer als werkgever. Maar in bepaalde gevallen kunt als werkgever een wijziging van arbeidsvoorwaarden toch eenzijdig doorvoeren. Dat kan als in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Maar ook als er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden mogelijk. In dat geval geldt het volgende:

 • Is er sprake van een redelijke aanleiding?
 • Is een redelijk voorstel aan de werknemer gedaan?
 • Kan in redelijkheid van de werknemer worden verlangd met dit voorstel in te stemmen?

Tijdens het live online seminar neemt de docent de (on)mogelijkheden voor het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden voor uw situatie onder de loep.

 

Dit zijn de resultaten van het seminar:

 • U krijgt inzicht in welke situaties u eenzijdig arbeidsvoorwaarden kunt wijzigen.
 • U weet welke arbeidsvoorwaarden u kunt wijzigen (en welke niet).
 • U krijgt praktische voorbeelden die nauw aansluiten op uw praktijk.

En u krijgt als bagage mee:

 • Jurisprudentie over de verschillende redenen voor wijziging en de belangenafweging bij een eenzijdig wijzigingsbeding.
 • Vuistregels voor hoe u wijziging van arbeidsvoorwaarden in uw eigen praktijk kunt doorvoeren. 

 

Stel uw vragen en breng uw eigen case in

Tijdens het live online seminar kunt u vragen stellen en uw eigen praktijkcases inbrengen. Omdat het aantal deelnemers maximaal 10 bedraagt is er optimale (digitale) interactie mogelijk. Daarnaast ontvangt u na afloop van het online seminar de presentatie per e-mail.

 

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan u computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

 

Voor wie is dit seminar?

Dit live online seminar is bedoeld voor HR-professionals en lijnmanagers:

 • die met wijzigingen van arbeidsvoorwaarden te maken hebben
 • en willen begrijpen welke eisen daaraan worden gesteld

 

 

 

 

Live online seminar Arbeidsvoorwaarden wijzigen: programma 

Tijdens het live online seminar neemt de docent de (on)mogelijkheden voor het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden voor uw situatie onder de loep.

 

Docent: Petra Kroon

 

Dit is het programma:

 

9.00 uur – Start 

 

Bij dit live online seminar ligt de nadruk op de juridische aspecten van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. En welke daarvoor in aanmerking (kunnen) komen.

 

Met aandacht voor:

 • Wat zijn arbeidsvoorwaarden en wat niet?
 • Individuele arbeidsvoorwaarden versus collectief en primair/secundair/tertiair
 • Welke arbeidsvoorwaarden kun je wijzigen (van salaris en pensioen tot leaseauto, vakantieopname, werk/openingstijden, werkdagen, locatie, taken/demotie)?
 • Redenen voor wijziging (bedrijfseconomisch of persoonlijk, ingegeven door wetgeving of door wens van werkgever)
 • De belangenafweging bij een eenzijdig wijzigingsbeding 

Aan de slag met: 

 • Vuistregels voor van wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Voorbeelden uit de praktijk en rechtspraak 

 

12.00 uur – Afsluiting

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die je in jouw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die je weer helpen de wetgeving in jouw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van 'Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties'. Ook schrijft zij (onder meer) de uitleg bij de wetsartikelen die gaan over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer in de uitgave 'Arbeidsovereenkomst' van Wolters-Kluwer.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.