Logo

Live online masterclass: Thuiswerken regel je zo

Alle juridische, fiscale en arbo-technische ins & outs op een rij

Opleidingbeeld
Door corona is thuiswerken voor veel medewerkers de dagelijkse praktijk. En door hybride werken zal dat ook zo blijven. Maar in hoeverre hebben werkgevers hun thuiswerkbeleid hier al op aangepast? Wat zijn de juridische, fiscale en arbo-technische gevolgen? En wat betekent dit voor uw mobiliteitsbeleid? Na het volgen van deze masterclass weet u precies wat u moet doen om thuiswerken voor uw organisatie arbeidsvoorwaardelijk én toekomstbestendig in te richten.

Live online masterclass: in het kort

Door het structurele karakter van thuiswerken bij hybride werken moeten veel bestaande regelingen en afspraken met werknemers nodig geactualiseerd worden. Hieraan kleven juridische, fiscale en arbo-aspecten. Maar ook de kostenkant speelt mee. En hoe verhoudt een aanpassing van de thuiswerkregeling zich tot een eventuele aanpassing van uw mobiliteitsbeleid (OV-kosten of leaseauto)? 

 

Arbeidsvoorwaardelijke aanpassingen vanwege thuiswerken staan dus niet op zichzelf; het is belangrijk om er integraal naar te kijken. De online masterclass ‘Thuiswerken regel je zo’ geeft u – in 2 ochtenden met 4 docenten - alle input voor een toekomstbestendige invulling als onderdeel van uw totale arbeidsvoorwaarden.

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass: 

 • U weet hoe ver de werkgeversaansprakelijkheid reikt ten aanzien van thuiswerken;
 • U weet aan welke arbo- en RI&E-verplichtingen u moet voldoen ten aanzien van thuiswerkplekken;
 • U weet welke kosten u (onbelast) kunt vergoeden op de thuiswerkplek;
 • U kent de privacy-rechtelijke grenzen bij het monitoren van thuiswerkers;

En als bagage neemt u mee:

 • U heeft alle ingrediënten voor het opstellen van een goede thuiswerkovereenkomst (incl. handige template);
 • U weet wat een redelijke vergoeding voor thuiswerkkosten is;
 • U weet hoe u een thuiswerkplek arbo-proof kunt inrichten;
 • U heeft inzicht in de mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen in het kader van thuiswerken en mobiliteit.

 

 

Hoe werkt een live online masterclass?

Net als bij een gewone masterclass op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docenten op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docenten én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

HR Academy - Live online seminar

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is geschikt voor HR-professionals die (mede)verantwoordelijk zijn voor de arbeidsvoorwaarden in hun organisatie en hun bestaande thuiswerkregeling willen updaten of opnieuw opstellen.

Daarnaast is de masterclass interessant voor HR-professionals die hun thuiswerk- en mobiliteitsbeleid op een hoger plan willen brengen.

 

Live online masterclass: programma 

Deze live online masterclass bestaat uit vier onderdelen verdeeld over twee ochtenden. De eerste ochtend start met de juridische aspecten van thuiswerken, gevolgd door de fiscale kant. Op de tweede ochtend worden de arbo-technische eisen aan de thuiswerkplek behandeld. De masterclass wordt afgesloten met thuiswerken en mobiliteitsbeleid als onderdeel van de totale arbeidsvoorwaarden.


Dit is het programma:

 

DAGDEEL 1

9.00 uur – Juridische aspecten van thuiswerken – docent: Petra Kroon 


Aan bod komen:

 • De Wet flexibel werken
 • Thuiswerken: recht of plicht?
 • Registratie arbeids- en rusttijden 
 • Werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken
 • Personeelscontrole en invloed van medezeggenschap op thuiswerkbeleid
 • Hoe stel je een thuiswerkovereenkomst, -protocol of -regeling op?

 

10.30 uur - Thuiswerkvergoeding en fiscale aspecten – docent: Jacqueline Nietveld


Aan bod komen:

 • Wat is het verschil tussen een werkplek in fiscale zin en een thuiswerkplek?
 • Welke kosten kan de werkgever onbelast vergoeden op de thuiswerkplek?
 • Wat als de werkgever een individueel keuzebudget of een cafetariaregeling ter beschikking stelt?
 • Hoe zit het met de vaste (reis)kostenvergoedingen en thuiswerken (binnen de WKR)?
 • Hoe zit het met de auto van de zaak en thuiswerken?
 • Wat is een redelijke vergoeding?
 • Kun je middelen voor de thuiswerkplek in bruikleen geven?

 

12.00 uur – Einde dagdeel 1

 

DAGDEEL 2

09.00 uur - Arbo en veiligheid op de thuiswerkplek – docent: Erwin Napjus


Aan bod komen:

 • Hoe zorg je dat medewerkers thuis optimaal kunnen werken?
 • Hoe richt je de thuiswerkplek arbo-proof in?
 • Welke ergonomische eisen worden er gesteld aan werkplekken?
 • Zijn thuiswerkplekken onderhevig aan de RI&E?
 • Welke aandachtspunten gelden bij het leidinggeven aan thuiswerkers? 
 • Hoe kun je welzijn en vitaliteit van medewerkers – op afstand – verhogen?

 

10.30 uur - Thuiswerkbeleid en mobiliteit – docent: Esther Flipse


Aan bod komen:

 • Thuiswerken in relatie tot mobiliteitsbeleid: welke kansen biedt het structureel borgen van thuiswerken in beleid op het gebied van flexibiliteit en kostenbesparing?
 • Hoe om te gaan met het (lease) wagenpark dat nu grotendeels stilstaat terwijl de kosten gewoon doorgaan? Wat zijn de alternatieven?
 • Hoe staat het met de reiskosten? Moeten die worden aangepast?
 • Is uitruilen van arbeidsvoorwaarden in het kader van thuiswerken en mobiliteit een optie?

 

12.00 uur – Einde dagdeel 2

 

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die je in jouw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die je weer helpen de wetgeving in jouw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van 'Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties'. Ook schrijft zij (onder meer) de uitleg bij de wetsartikelen die gaan over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer in de uitgave 'Arbeidsovereenkomst' van Wolters-Kluwer.

Esther Flipse

Sprekersfoto
Consultant Moderniseren Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsvoorwaardenspecialist
Esther Flipse haar specialisatie is het realiseren van een doelgericht en eigentijds (modern) beloningsbeleid. Haar kennis over de wetgeving gecombineerd met de kennis en ervaring van de IT-technologie, stelt haar in staat klanten kritisch te ondersteunen bij het moderniseren/ flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden en gerelateerde HR-vraagstukken. Samen met de organisatie én medewerkers ontwikkelt zij beloningsbeleid dat past bij hun persoonlijke situatie en de bedrijfsvoering. Uitgangspunt is het realiseren van oplossingen zonder de risico’s van onvoorspelbare kosten.

Jacqueline Nietveld

Sprekersfoto
Fiscaal jurist
Mr. Jacqueline Nietveld is fiscaal-juriste en gespecialiseerd in loonheffingen sinds 2005. Sinds 2015 heeft zij haar eigen praktijk waarin zij met alle facetten van loonheffingen te maken heeft.

Erwin Napjus

Sprekersfoto
Arbeids- & organisatiedeskundige
Als arbeids- & organisatiedeskundige adviseert en begeleidt Erwin Napjus organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers, het aanpakken van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en het verminderen van arbeidsrisico’s die voortkomen uit menselijk handelen. Belangrijke organisatie-elementen zijn hierbij de organisatiecultuur en het gedrag van medewerkers. Alles met het doel om een werkomgeving te creëren waarin werknemers gezond, productief en met plezier werken.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.