Logo

Inrichten van een flexibele organisatie

Inzicht in diagnose, advies, ontwerp, invoering

Opleidingbeeld
Organisaties moeten zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat vraagt om toename van de innovatiekracht, dynamiek en vernieuwing. Maar organisaties zitten veelal vast in bestaande structuren en hebben moeite om te bewegen. In deze masterclass maakt u een diagnose van uw eigen organisatie, leert u met welke flexibele organisatievormen u de wendbaarheid vergroot en hoe u deze invoert.
Datum:
Overzicht van alle beschikbare data en locaties:
Prijs: € 790 excl. 21% btw

Hoe u uw organisatie wendbaar maakt

U bent een HR-professional met verantwoordelijkheid voor organisatieontwikkeling. U moet uw management adviseren over flexibel(er) organiseren of een (pilot)project daarvoor starten. Want uw organisatie moet zich aanpassen aan snel veranderende markt- of andere externe omstandigheden. Daarom wilt u meer weten over de mogelijke organisatievormen, welke HR-aspecten daarbij spelen en wat in de praktijk wel en niet werkt. Kortom, u wilt uw kennis en inzicht in de inrichting en invoering van flexibele(re) wijzen van organiseren vergroten.

 

Uw resultaten na deelname

 • Met een quickscan die u in de masterclass maakt, heeft u inzicht in de (in)flexibiliteit van uw organisatie.
 • U heeft de kennis en het inzicht om uw management overtuigend te adviseren over:
  • Welke wijze van flexibel organiseren in uw organisatie effectief zou zijn;
  • Welk HR-beleid u daarvoor formuleert;
  • Hoe u de implementatie zou kunnen vormgeven.
 • En u heeft de bagage om voortvarend (pilot)projecten te begeleiden.

Dit gaat u leren

 • Het theoretisch kader van wat flexibel organiseren is.
 • Wanneer zelfsturing/-organisatie toepasbaar is en wanneer beter niet.
 • Welk HR-beleid bijdraagt aan flexibel organiseren
 • Welke HR-instrumenten u bij de invoering nodig hebt.
 • De werking van flexibele organisatievormen in de praktijk.
 • Wat er bij het flexibiliseren van de organisatie komt kijken.
 • Hoe u een diagnose voor uw eigen organisatie maakt.

Het programma en de onderwerpen

Markt- en andere externe omstandigheden veranderen in hoog tempo. Daar moeten organisaties zich snel op kunnen aanpassen. Dat vraagt om toename van de innovatiekracht, dynamiek en vernieuwing. Maar organisaties zitten veelal vast in bestaande structuren en hebben moeite zich te wapenen tegen de veranderingen. Waar staat uw organisatie? Hoe kan de flexibiliteit van uw organisatie toenemen? Wat vraagt dat van de medewerkers en het management? Deze vragen gaat u beantwoorden in de masterclass.

 

De volgende onderwerpen maken onderdeel uit van deze masterclass:

 • De theorie
  • Flexibele organisatiestructuren en -/inrichting
  • Speciale aandacht voor zelfsturing
 • Praktische toepassing
  • Organiseren van flexibiliteit
  • Flexibilisering in projecten en in processen
  • Differentiatie van flexibiliteitsoplossingen binnen één organisatie
  • Praktijkvoorbeelden
 • Diagnose van uw eigen organisatie
  • Quickscan en nulmeting
 • Het invoeringsinstrumentarium
  • HRM-beleid
  • HRM-instrumenten
  • Van functies naar rollen en taken
 • Management van het veranderproces
  • Uw eigen rol
  • De rol van uw management
  • De rol van andere stakeholders
  • Kwaliteiten van uw medewerkers benutten
  • Mobiliteit van medewerkers
  • Stimuleren van verantwoordelijkheid
  • (Interne) kennisuitwisseling

Incompany of maatwerk?
Daarnaast is het programma uitermate geschikt om als incompany programma – samen met uw complete HR-team – te volgen. Het programma wordt in dat geval direct toepasbaar gemaakt op uw eigen werksituatie. Bovendien bevordert de in huis aanpak de onderlinge samenhang binnen het team, omdat u groepsgewijs werkt aan opdrachten die de persoonlijke en organisatieontwikkeling ondersteunen. Wilt u meer informatie over de incompany mogelijkheden, neem dan contact met ons op of plan een belafspraak.

09.30 uur

Opening
Bespreken doelen en verwachtingen en agenda opzet van de dag

 

09.45 uur

Wat is flexibel organiseren?

 • Hiërarchie en bureaucratie staan haaks op wendbaarheid en snelheid van handelen
 • Organisatie-ontwerp en contingentie; verschillende organisatietypen en implicaties voor HRM
 • Snel kunnen reageren op verandering vraagt om flexibele mensen die in flexibele organisatievormen kunnen opereren
 • Organiseren van meer proces- en projectmatige vormen van werken
 • Organiseren en werken in teams stelt eisen aan inzetbaarheid en (andere) competenties die met samenwerken en aanpassen te maken hebben.

 

10.30 uur

Invulling vragenlijst organisatieflexibiliteit om de (0) situatie van de organisatie van deelnemers te analyseren 

 

10.45 uur

Koffie/thee pauze

 

11.00 uur

Organisatie-aspecten van flexibel organiseren

 • Belangrijkste conclusies naar aanleiding van de vragenlijst
 • Zorgen dat ‘empowerde’ (front line) medewerkers beslissingen met klanten kunnen nemen
 • Hoe organiseer je het werk zodat je wendbaar wordt en kwaliteiten van mensen optimaal benut?
 • Wanneer is zelfsturing en zelforganisatie effectief?
 • Hoe zorg je dat de organisatie in beweging komt en hoe kan de transitie goed verlopen?

 

11.45 uur

HRM beleid contingent met organisatietypen

 • Invulling van HRM beleid per organisatietype
 • Wat is HRM beleid dat een nieuwe wijze van werken en organiseren effectief ondersteunt?
 • Wat zijn (momenteel) bevorderende en belemmerende factoren in de organisatie?

 

12.30 uur

Lunch

 

13.30 uur

Passende strategieën voor HRM

 • Een HR cyclus die past bij flexibel werken en meer eigen verantwoordelijkheid van mensen voor inzetbaarheid en performance
 • Flexibel en gedeeld leiderschap; werken in projecten en (wisselende) teams en meer autonomie, verantwoordelijkheid en professionaliteit van mensen vraagt om flexibeler vormen van leiderschap
 • Condities en werkwijzen die eigen regie van mensen stimuleren en mogelijk maken zoals job crafting en zelforganisatie.
 • Invullen van flexibel werken in functies, rollen en loopbanen
 • Integratie van talent- en performance management, capaciteits- en strategische personeelsplanning
 • Effectiviteit van functies en competenties (en –profielen).

 

14.30 uur

Koffie/thee pauze
 

14.45 uur

Zelfsturing en –organisatie

 • Wanneer past zelfsturing en –organisatie?
 • Consequenties voor de bestaande organisatie; medewerkers, leidinggevenden, staf en management in andere rollen
 • Transitiemogelijkheden vanuit de bestaande organisatie

 

16.00 uur

Resterende vragen en thema's

 

16.45 uur

Afsluiting

 

Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal consultant en propositiemanager Strategisch HRM bij de Human Capital Group, een van de grootste HRM adviesorganisaties in Nederland. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als HRM-adviseur en heeft onder meer bij Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgfederatie, Hay Group, Berenschot en Manpower (Right Management) gewerkt. Zijn ervaring betreft met name het ontwikkelen en implementeren van HRM-strategie, HR-professionalisering en talent- en performancemanagement. Jan Tjerk is ontwikkelaar en docent van diverse masterclasses en leergangen in HRM (voor HR Academy) en voorzitter van het Noordelijk HR-netwerk. Verder is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, van de Advisory Board van business school TIAS en van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie.

Reinier Mak

Sprekersfoto
Organisatieadviseur
Zeer ervaren organisatieadviseur (sinds 1999) met als specialiteit organisatie- en veranderkunde. Heeft zeer uiteenlopende verandertrajecten begeleid. Werkt graag op alle niveaus van een organisatie, zowel Raden van Bestuur, Managementteams, ondersteunende diensten als teams in het primair proces. In veranderingsprocessen werkt hij vaak nauw samen met mensen van HR. De laatste jaren veel gewerkt met organisaties die wendbaarder willen worden d.m.v. vormen van zelfsturing. Deelt graag zijn kennis en ervaring door coaching, het geven van workshops en het schrijven van publicaties. Is auteur van het boek ‘Het Veranderkompas, veranderen met hoofd, hart en handen’ en van diverse publicaties op het gebied van zelforganisatie en het nieuwe werken.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.