Logo

HR-webinar: Juridische aspecten van thuiswerken

Rechten en plichten van werkgevers en werknemers

Opleidingbeeld
Door corona werken veel mensen thuis. En ook als we straks zijn gevaccineerd zal thuiswerken een integraal onderdeel blijven uitmaken van de bedrijfsvoering. Maar werkgevers hebben nog steeds vragen over de juridische aspecten van thuiswerken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de arbo-gerelateerde voorschriften? En hoe zit het met de werkgeversaansprakelijkheid voor thuiswerken? Deze webinaropname geeft inzicht en tips.

HR-webinar: in het kort

Deze webinaropname gaat over de wetten en regels rondom thuiswerken, zoals het recht op thuiswerken, de arbo-verplichtingen van werkgevers en mogelijke (en verplichte) kostenvergoedingen. Ook gaat het om de vraag hoe werkgevers thuiswerkend personeel kunnen monitoren, met aandacht voor de privacyrechtelijke grenzen. Daarnaast komen medezeggenschapsrechtelijke aspecten van de invoering van een thuiswerkregeling aan bod.

 

Tijdens dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De Wet flexibel werken
  • Thuiswerken: recht of plicht?
  • Registratie arbeids- en rusttijden 
  • Het verlicht arbo-regime bij thuiswerken
  • Werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken
  • Personeelscontrole en invloed van medezeggenschap op thuiswerkbeleid

Alle webinaropnames uit de serie:

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die je in jouw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die je weer helpen de wetgeving in jouw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van 'Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties'. Ook schrijft zij (onder meer) de uitleg bij de wetsartikelen die gaan over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer in de uitgave 'Arbeidsovereenkomst' van Wolters-Kluwer.

Cedeo
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.