Logo

HR-webinar: Juridische aspecten van thuiswerken

Rechten en plichten van werkgevers en werknemers

Opleidingbeeld
Vanwege de corona-uitbraak werken veel mensen momenteel thuis. En ook als het virus straks is uitgedoofd zal thuiswerken een integraal onderdeel blijven uitmaken van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd heerst bij veel werkgevers onduidelijkheid over de juridische aspecten van thuiswerken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de arbo-gerelateerde voorschriften? En hoe zit het met de werkgeversaansprakelijkheid ten aanzien van thuiswerken? Dit webinar geeft inzicht en tips.

HR-webinar: in het kort

In dit webinar wordt het juridisch kader rondom thuiswerken beschreven. Docent mr.drs. Petra Kroon gaat in op het recht op thuiswerken, de arbo-verplichtingen van werkgevers en mogelijke (en verplichte) kostenvergoedingen. Ook staat ze stil bij de wijze waarop werkgevers thuiswerkend personeel kunnen monitoren, met aandacht voor de privacyrechtelijke grenzen. Daarnaast komen medezeggenschapsrechtelijke aspecten van de implementatie van een thuiswerkregeling aan bod.

 

Tijdens dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De Wet flexibel werken 
  • Registratie arbeids- en rusttijden 
  • Het verlicht arbo-regime bij thuiswerken
  • Werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken
  • Personeelscontrole en invloed van medezeggenschap op thuiswerkbeleid

Stel uw vragen

Tijdens het webinar kunt u vragen stellen aan Petra Kroon. Indien het binnen het tijdsbestek van het webinar te veel tijd kost om de vraag te beantwoorden, dan zal zij uw vraag na afloop via e-mail beantwoorden.

 

Daarnaast ontvangt u na afloop van het webinar de presentatie per e-mail.

 

 

 

 

 tip

 

 

Alle webinars uit de serie:

HR-webinar: programma

Spreker: Mr.drs. Petra Kroon

 

14.00 uur

Thuiswerken: een recht of een plicht?

 

14.10 uur

Beantwoording van de ingediende vragen van deelnemers en eerste poll

 

14.15 uur

Arboregels en werkgeversaansprakelijkheid

 

14.25 uur

Beantwoording van de ingediende vragen van deelnemers en tweede poll

 

14.30 uur

Personeelscontrole en medezeggenschap

 

14.45 uur

Beantwoording van de ingediende vragen

 

15.00 uur

Afsluiting webinar

 

Wij adviseren u om 10-15 minuten voor de start van het webinar in te loggen via de e-mail die u heeft ontvangen na aanmelding.

 

 

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die u in uw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die u weer helpen de wetgeving in uw praktijk toe te passen.

Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.