Logo

HR-webinar: Juridische aspecten van thuiswerken

Rechten en plichten van werkgevers en werknemers

Opleidingbeeld
Vanwege de corona-uitbraak werken veel mensen momenteel thuis. En ook als het virus straks is uitgedoofd zal thuiswerken een integraal onderdeel blijven uitmaken van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd heerst bij veel werkgevers onduidelijkheid over de juridische aspecten van thuiswerken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de arbo-gerelateerde voorschriften? En hoe zit het met de werkgeversaansprakelijkheid ten aanzien van thuiswerken? Deze webinaropname geeft inzicht en tips.

HR-webinar: in het kort

In deze webinaropname wordt het juridisch kader rondom thuiswerken beschreven. Arbeidsrechtjuriste Petra Kroon gaat in op het recht op thuiswerken, de arbo-verplichtingen van werkgevers en mogelijke (en verplichte) kostenvergoedingen. Ook staat ze stil bij de wijze waarop werkgevers thuiswerkend personeel kunnen monitoren, met aandacht voor de privacyrechtelijke grenzen. Daarnaast komen medezeggenschapsrechtelijke aspecten van de implementatie van een thuiswerkregeling aan bod.

 

Tijdens dit webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De Wet flexibel werken
  • Thuiswerken: recht of plicht?
  • Registratie arbeids- en rusttijden 
  • Het verlicht arbo-regime bij thuiswerken
  • Werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken
  • Personeelscontrole en invloed van medezeggenschap op thuiswerkbeleid

Alle webinaropnames uit de serie:

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die u in uw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die u weer helpen de wetgeving in uw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties en auteur van de uitgave Arbeidsovereenkomst van Wolters-Kluwer.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.