Logo

HR-boostcamp: job crafting en job carving

Houd mensen langer inzetbaar in slimmere banen

Opleidingbeeld
HR moet het denken in vast omschreven banen en functies doorbreken en slimmer met taken en rollen van medewerkers omgaan. Als je banen ontrafelt in onderdelen, creëer je meer mogelijkheden om te sleutelen aan de (duurzame) inzetbaarheid van individuele medewerkers. Dit sleutelen noemen we job engineering, waar job crafting en job carving onderdeel van uitmaken. Doel is medewerker en organisatie optimaal van elkaar te laten profiteren en banen en functies toekomstbestendig te maken.
Datum en locatie: dinsdag 12 maart 2019 om 10:30, Postillion Hotel Bunnik
Prijs: € 590 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers
Soort: Boostcamp

Job engineering (waaronder job crafting en job carving, maar nog veel meer) past naadloos bij de discussies over de toekomst van werk, robotisering en verdere automatisering. Wanneer werk structureel gaat veranderen in aard, inhoud, volume of vorm dan zal dat op zijn minst geleidelijk en op taakonderdelen gebeuren. Hoe kunnen taakontwikkelingen in banen meebewegen met wat werknemers kunnen en willen? Hoe kom je van functies naar rollen? Hoe kun je werknemers hierbij betrekken?

 

Het doel van job engineering? Banen slimmer en wendbaarder maken om als (nieuwe) medewerker langer optimaal inzetbaar te blijven – ondanks de voortdurende dynamiek in werk. 

 

Wat gaan we tijdens de boostcamp doen?

 • Tijdens het ochtendprogramma gaat Luc Dorenbosch in op de dynamiek in het huidige werk en het belang daarvan voor HRM. 
 • Vervolgens gaat hij dieper in op diverse job engineering technieken om banen slimmer mee te laten bewegen met medewerker en markt.
 • Het ochtendprogramma wordt afgesloten met de vorming van groepjes die in de middag aan de slag gaan met job engineering.
 • In de middag gaan teams aan de slag met 3 verschillende HR-uitdagingen: sleutelen aan nieuwe banen (vacature), huidige banen of toekomstige banen.

U hebt na het volgen van dit middagprogramma de kennis en technieken verworven om met uw eigen functiecasus aan de slag te gaan. 

 

Hoe gaan we te werk tijdens de boostcamp?

In kleine groepjes (teams) wordt interactief gesleuteld aan slimme, duurzame functies. Aan het eind van de dag presenteert uw team concrete baanoplossingen aan de hele groep. We nemen hierbij drie HR-uitdagingen als leidraad:  

 

Resultaat van de boostcamp

 

 • Onvervulde vacatures: U sleutelt samen met een team aan een vacature waar nu niemand op reageert. Er is weinig interesse. De baan zoals nu omschreven blijkt niet te voldoen aan de wensen van potentiële kandidaten. U kunt blijven doorzoeken, maar u besluit de vacature zelf eens onder handen te nemen. Hoe pakt u dat aan? 
 • Bestaande banen die onder druk staan: U sleutelt samen met een team aan een bestaande functies waarin huidige medewerkers steeds meer moeite hebben om goed mee te kunnen. U kunt de medewerkers allemaal op cursus sturen, maar u besluit de functie zelf aan te passen. Wat is er mogelijk? Hoe pakt u dat aan?  
 • Toekomstig werk: Er staat een grote technologische verandering op stapel die het werk structureel gaat veranderen. U sleutelt samen met een team aan de toekomst van een huidige functie die ingrijpend gewijzigd wordt. Hoe blijven de taken van de toekomst passen bij wat uw medewerkers willen en kunnen? Hoe blijft werk zinvol? Hoe pakt u dat aan? 

 

Doel en resultaten van de boostcamp:

 • U maakt kennis met een breed palet aan job engineering technieken om te sleutelen aan slimme en duurzame banen op maat (klik op tabblad Details voor meer informatie).
 • U ziet meer interventiemogelijkheden door het hanteren van een taakperspectief op werk.
 • U kunt scherper adviseren op welke onderdelen van het werk er aanpassingen nodig zijn, zonder daarbij hele functiegebouwen opnieuw in te hoeven richten.
 • U kunt alternatieven formuleren voor onaantrekkelijke vacatures. De kans op een fit met een sollicitant is daardoor veel groter en dus succesvoller.
 • U kunt meer op maat alternatieven formuleren voor huidige functies die onder druk staan. U weet hoe u daarbij ook medewerkers kunt betrekken.  
 • U ziet meer mogelijkheden om te anticiperen op veranderende takenpakketten en weet daarmee de uitholling van functies te voorkomen. 

In een HR-boostcamp werk je in een klein groepje onder begeleiding van professionals aan een challenge. Het is de bedoeling dat in korte tijd een concreet concept wordt opgeleverd. Snel schakelen en denken stimuleert alertheid, focus en creativiteit. Aan het eind van de dag moet een concreet product of idee worden gepresenteerd. Je werkt aan vaardigheden als samenwerken, kennisconstructie, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken. Onderstaande afbeelding laat zien welke creatieve mogelijkheden de inzet van job engineering biedt bij het ontrafelen van banen.

 

 

Job Engineering

10.30 uur            

Luc Dorenbosch - Waarom banen continue in beweging zijn en waarom job engineering nuttig kan zijn als HR-domein. 

 

11.30 uur            

Wat is het doel van de boostcamp? En hoe gaan we dat tijdens de boostcamp realiseren? Tevens worden de groepen samengesteld.

 

12.00 uur            

Lunch

 

13.00 uur            

Start boostcamp. 

 

15.30 uur            

Eindpresentatie door de groepen en bespreking van hoe de resultaten in de eigen praktijk geconcretiseerd kunnen worden.

 

16.00 uur            

Afsluiting.

 

 

*Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

Locatie
Postillion Hotel
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik (bereken route)


Plattegrond

Dr. Luc Dorenbosch

Sprekersfoto
Baaningenieur / Programma Manager NSvP
Dr. Luc Dorenbosch is zelfstandig baaningenieur bij het bureau de baaningenieurs, een spin-out van TNO. Luc studeerde Human Resource Studies en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoeks- en interventiegebied is de manier waarop job crafting en job engineering werk en daarmee de medewerker wendbaarder kan maken. Hij zal het hebben over de ‘Smart Job’, een baan die op maat weet mee te bewegen met de veranderende wensen, sterktes en capaciteiten van medewerkers.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.