Logo

HR-boostcamp: job crafting en job carving

Houd mensen langer inzetbaar in slimmere banen

Opleidingbeeld
Om medewerkers flexibeler en beter inzetbaar te maken, moet je slimmer met taken en rollen in de organisatie omgaan. Als je banen ontrafelt in onderdelen, creëer je meer mogelijkheden hiervoor. Dit noemen we job engineering, waar job crafting en job carving onderdeel van uitmaken. Doel is medewerker en organisatie optimaal van elkaar te laten profiteren en banen en functies toekomstbestendig te maken. Tijdens deze HR-boostcamp ga je hiermee concreet aan de slag.
Prijs: € 590 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers
Soort: Boostcamp

HR-boostcamp job carving en job crafting: in het kort

 

Wat leert u in deze boostcamp?

Job engineering (waaronder job crafting en job carving, maar nog veel meer) sluit naadloos aan bij de wens van organisaties om dynamisch en wendbaar te blijven. Hoe kunnen taakontwikkelingen in banen meebewegen met wat werknemers kunnen en willen? Hoe kom je van functies naar rollen? Hoe kun je werknemers beter betrekken bij de invulling van hun baan?

 

Doel en resultaten van de boostcamp:

 • U kunt meer op maat alternatieven formuleren voor huidige functies die onder druk staan. U weet hoe u daarbij ook medewerkers kunt betrekken.  
 • U ziet meer mogelijkheden om te anticiperen op veranderende takenpakketten en weet daarmee de uitholling van functies te voorkomen. 
 • U kunt scherper adviseren op welke onderdelen van het werk er aanpassingen nodig zijn, zonder daarbij hele functiegebouwen opnieuw in te hoeven richten.

En als bagage neemt u mee:

 • Kennis van een breed palet aan job engineering technieken om te sleutelen aan slimme en duurzame banen op maat (klik hier voor details).
 • Alternatieve formuleringen voor onaantrekkelijke - en daardoor moeilijk vervulbare - vacatures; de kans op een fit met een sollicitant is daardoor veel groter en dus succesvoller.
 • Meer interventiemogelijkheden door het hanteren van een taakperspectief op werk.

In een HR-boostcamp werkt u in kleine groepjes onder begeleiding van een expert aan een relevante voorbeeldcasus. Tegelijkertijd werkt u aan vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken. Aan het eind van de dag moet een concreet product of idee worden gepresenteerd.

 

 

Wat gaat u in deze boostcamp doen?

In kleine groepjes wordt interactief gesleuteld aan slimme, duurzame functies onder leiding van Luc Dorenbosch. We nemen hierbij drie HR-uitdagingen als leidraad: 

 • Onvervulde vacatures: u sleutelt samen met een team aan een vacature waar nu niemand op reageert. Er is weinig interesse. De baan zoals nu omschreven blijkt niet te voldoen aan de wensen van potentiële kandidaten. U kunt blijven doorzoeken, maar u besluit de vacature zelf eens onder handen te nemen.
 • Bestaande banen die onder druk staan: u sleutelt samen met een team aan een bestaande functies waarin huidige medewerkers steeds meer moeite hebben om goed mee te kunnen. U kunt de medewerkers allemaal op cursus sturen, maar u besluit de functie zelf aan te passen. 
 • Toekomstig werk: er staat een grote technologische verandering op stapel die het werk structureel gaat veranderen. U sleutelt samen met een team aan de toekomst van een huidige functie die ingrijpend gewijzigd wordt. Hoe blijven de taken van de toekomst passen bij wat uw medewerkers willen en kunnen?

Aan het eind van de dag presenteert uw team concrete baanoplossingen aan de hele groep. U hebt na het volgen van deze boostcamp de kennis en vaardigheden verworven om met uw eigen casus aan de slag te gaan. 

 

Bekijk het programma

 

 

Voor wie is deze boostcamp? 

In deze HR-boostcamp job crafting en job carving werkt u in kleine groepjes aan voorbeeldcases. U leert hoe u slimmer kunt omgaan met banen, taken en rollen zodat de organisatie wendbaarder wordt en medewerkers beter inzetbaar zijn.

In onderstaande gevallen is deze boostcamp zeker interessant voor u:

 • De huidige banen en functies 'knellen' en sluiten onvoldoende aan bij de wensen en dynamiek van de organisatie.
 • Uw organisatie moet de transitie maken naar toekomstig werk en u wilt weten hoe u de medewerkers hierbij kunt helpen.
 • U heeft moeilijk vervulbare vacatures en u bent op zoek naar alternatieven om de gezochte functies te omschrijven.

 

 

Wat is job engineering?

 

Iedere baan of functie bestaat uit verschillende taken, die na verloop van tijd verschuiven of een andere invulling krijgen. Daardoor sluiten ze niet altijd goed aan bij competenties, voorkeuren of talenten van de medewerker, en wordt over het hoofd gezien dat er nieuwe combinaties of indelingen mogelijk zijn. Alleen op taakniveau kun je dus effectief aan een baan sleutelen en sprongen vooruit maken als het gaat om motivatie, betere inzetbaarheid en prestaties.

 

Trek banen - samen met de medewerker - uit elkaar in taken. Vergeet even de vaste patronen en maak er slimme bewegende banen van. Onderstaande afbeelding laat zien welke creatieve mogelijkheden de inzet van job engineering biedt bij het ontrafelen van banen:

 

 

Job Engineering

 

 

Bekijk het programma

 

HR-boostcamp job crafting en job carving: programma

 

Docent: Luc Dorenbosch

 

09.30 uur - Ontvangst

10.00 uur - Start van het ochtendprogramma 

 

Aandacht voor: 

 • de dynamiek in het huidige werk en het belang daarvan voor HRM
 • job engineering technieken om banen slimmer mee te laten bewegen met medewerker en markt

 

11.30 uur            

Afstemming doelstellingen van de boostcamp 

 

Vervolgens opdeling in drie groepjes met de volgende onderwerpen:

 

Resultaat van de boostcamp

 

 

13.00 uur - Start van het middagprogramma    

 

Start boostcamp

 

In drie groepjes aan de slag met:

 • sleutelen aan nieuwe banen (vacature)
 • huidige banen
 • of toekomstige banen

 

15.30 uur            

Eindpresentatie door de groepen en bespreking van hoe de resultaten in de eigen praktijk geconcretiseerd kunnen worden.

 

16.00 uur            

Afsluiting

Dr. Luc Dorenbosch

Sprekersfoto
Baaningenieur / Programma Manager NSvP
Dr. Luc Dorenbosch is zelfstandig baaningenieur bij het bureau de baaningenieurs, een spin-out van TNO. Luc studeerde Human Resource Studies en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoeks- en interventiegebied is de manier waarop job crafting en job engineering werk en daarmee de medewerker wendbaarder kan maken. Hij zal het hebben over de ‘Smart Job’, een baan die op maat weet mee te bewegen met de veranderende wensen, sterktes en capaciteiten van medewerkers.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.