Logo

Het optimale HR-dienstverleningsmodel

Aan de slag met de juiste rollen en taken

Opleidingbeeld
Hoge dynamiek en veel veranderingen in organisaties stellen nieuwe eisen aan HR. Dit vraagt om een gerichte HR-transformatie: welke rollen van de HR-afdeling voegen de meeste waarde toe voor de organisatie? Welke rollen vult HR zelf in en welke taken worden uitbesteed? En welke competenties moet u in huis hebben om een toekomstbestendige HR-afdeling in te kunnen richten? Tijdens deze training gaat u aan de slag met het optimale HR-dienstverleningsmodel voor uw organisatie en de impact daarvan op de HR-rollen en inrichting van uw HR-organisatie.

Hoewel de HR-rollen die de Amerikaanse professor Dave Ulrich eind jaren negentig vaststelde inmiddels tot het vaste repertoire van strategisch HR behoren, worstelen veel organisaties nog steeds met de inrichting van hun HR-functie. Ligt de focus op de rol van strategisch (business) partner? Moet de nadruk juist liggen op de rol van HR als change agent of employee champion? Of heeft uw organisatie een combinatie nodig?

 

Inrichting van uw HR-organisatie

Tijdens dit interactieve programma gaat u - onder leiding van HR & Change expert Klaas Schouwstra – aan de slag met de optimale inrichting van uw HR-organisatie. 

 

Daarbij staan o.a. de volgende kernvragen centraal.

 • Welke veranderingen doen zich in uw organisatie voor en in hoeverre is dit relevant voor HRM?
 • Waar en hoe kan HR waarde toevoegen in deze dynamiek door zich anders te organiseren?
 • Hoe bepaalt u de juiste uitgangspunten voor een optimale invulling van de HR-rollen binnen uw organisatie?
 • Hoe kunt u de HR-afdeling zodanig flexibel inrichten dat u maximaal gaat bijdragen aan het realiseren van de organisatiestrategie? 

HR-rollen en –processen

Het programma geeft u strategisch inzicht in het denken in HR-rollen en –processen en leert u vanuit HR waarde toe te voegen aan de organisatie. U onderzoekt samen met uw teamleden een aantal vragen over de eigen organisatie en wat daarbij het beste past. Daarbij werkt u o.a. met de modellen van Ulrich, Bersin en Treacy & Wiersema. Naast de theorie staat ook de praktijk centraal. 

 

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma heeft u:

 • inzicht in het flexibel en dynamisch inrichten van uw HR-organisatie;
 • inzicht in de optimale HR-rollen binnen uw HR-organisatie;
 • handvatten om draagvlak te creëren om uw HR-afdeling toekomstbestendig te maken.

Doelgroep

De training is ontwikkeld voor HR-directeuren, –managers en -adviseurs die op zoek zijn naar een toekomstbestendige inrichting van hun HR-organisatie en in het verlengde daarvan de taken en rollen van HR onder de loep willen nemen in de context van een dynamische en veranderende omgeving. 

 

Incompany of maatwerk?
Daarnaast is het programma uitermate geschikt om als incompany programma – samen met uw complete HR-team – te volgen. Het programma wordt in dat geval direct toepasbaar gemaakt op uw eigen werksituatie. Bovendien bevordert de in huis aanpak de onderlinge samenhang binnen het team, omdat u groepsgewijs werkt aan opdrachten die de persoonlijke en organisatieontwikkeling ondersteunen. Wilt u meer informatie over de incompany mogelijkheden, neem dan contact met ons op of plan een belafspraak.

 

09.00 uur

 • Ontvangst
 • Agenda en persoonlijke leerdoelen deelnemers

09.30 uur

 • Dynamiek in de organisatie: nieuwe contexten waarbinnen HR waarde moet toevoegen
 • Van denken in functies en beheersbaarheid naar denken in rollen, processen en waarde toevoegen
 • Rollen van Ulrich en evolutie daarvan
 • Integrale strategische aanpak van Bersin
 • Rollen binnen de HR-afdeling
 • Drie waardestrategieën (Treacy & Wiersema) voor HR
 • Niveaus HR Management en volgordelijkheid in operationalisatie
 • Hoe kom je tot een HR-strategie en -aanpak die vertrekt vanuit wat de business werkelijk nodig heeft?

10.45 uur

 • Soorten HR-strategieën en -processen
 • Uitgangspunten rollen binnen HRM in de organisatie
 • Hoe kan de HR-professional/HR-afdeling werkelijk waarde toevoegen?
 • Competenties bij de nieuwe rollen: hoe valt de afdeling HR optimaal te bezetten?

12.30 uur
Lunch

 

13.30 uur

 • HR Organisation Effectiveness: the next level
 • HR Sourcing: make, share, ally &
 • Eerste vertaling naar de eigen organisatie

16.45 uur
Afsluiting

 • Evaluatie masterclass a.d.h.v. agenda en leerdoelen
 • Hoe nu verder voor de deelnemers?

17:00 uur
Borrel

 

Programma op maat

Mocht u besluiten om samen met uw (HR-)team aan de slag te gaan, dan nemen wij graag contact met u op om de inhoud en datum voor de opleiding met u af te stemmen. Daarop volgt de telefonische intake met de docent. Doel van de intake is om de verwachtingen van uw team over de resultaten van de opleiding te inventariseren en af te stemmen. Gespreksonderwerp is ook de te behandelen casuïstiek. 

Klaas Schouwstra

Sprekersfoto
Eigenaar Human Horizons Consulting
Klaas Schouwstra is eigenaar van Human Horizons Consulting, een onafhankelijk bureau op het gebied van Human Resources & Change Management. Klaas heeft meer dan twintig jaar ervaring in Human Resources & Change Management in diverse interne en externe rollen als (interim) lijnverantwoordelijke, programma/projectmanager en consultant op het snijvlak tussen HRM, Bedrijfskunde en ICT. Hij is gespecialiseerd in het implementeren en optimaliseren van Human Resources Organization Effectiveness op drie vlakken. Ten eerste HR Business Partner: opzetten/transformeren HR-strategie/beleid/afdeling/rollen, zodat zij optimaal bijdragen aan realiseren organisatiestrategie/-doelstellingen. Ten tweede HR Service Delivery Model/HR Sourcing: vertalen organisatie- en HR-strategie naar het optimale HR Service Delivery Model, inclusief sourcing (Shared Service Centers tot en met Business Process Outsourcing). Vervolgens ontwerp en modelleren afdelingen/rollen/processen en aansturen implementatie daarvan. En ten derde e-HRM: analyse en (her-)ontwerp HRM-processen, opstellen Programma van eisen, leveranciers-/pakketselectie en project/programmamanagement t.a.v. de technische en organisatorische implementatie van e-HRM functionaliteit.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.