Logo

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

In twee dagen een plan voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Opleidingbeeld
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit staan hoog op de HR-agenda van uw organisatie. De eerste stappen naar een beleid zijn gezet. Maar hoe geeft u het beleid handen en voeten en hoe zorgt u voor een succesvolle implementatie? Tijdens dit programma gaat u aan de slag met de uitwerking en implementatie van uw DI- en vitaliteitsbeleid. Enerzijds door de kosten en baten van duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken. Anderzijds door het opstellen van een concreet en werkend plan van aanpak.
Prijs: € 1490 Helaas we hebben deze training momenteel niet op de planning, toch interesse? Klik hieronder op 'Houd mij op de hoogte' of vraag 'Incompany info' aan.

Tijdens dit tweedaagse programma gaat u aan de slag met de uitwerking en implementatie van het duurzame inzetbaarheid en vitaliteitbeleid binnen uw organisatie. U wordt klaargestoomd om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken onder stakeholders én lijnmanagement. U leert hoe u lijn en medewerkers kunt informeren over de voortgang en de effectiviteit van uw inzet en u leert hoe u de inspanningen (financieel) meetbaar kunt maken. U zult niet alleen kennis opdoen, maar u gaat vooral ook ervaringen en ‘best practices’ met elkaar delen én daadwerkelijk met een effectief en werkend plan aan de slag gaan. 

 

Aan de slag met een werkend plan
De docenten schetsen het theoretisch kader rondom duurzame inzetbaarheid vertaald naar de praktijk, geïllustreerd met een groot aantal inspirerende praktijkvoorbeelden. Daarbij laten zij u zien waarom duurzame inzetbaarheid belangrijk is voor uw organisatie en welke risico's u loopt als daar geen duidelijke visie bij is. Daarnaast krijgt u de beschikking over verschillende tools en worden er handvatten gegeven, die u ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van uw plan.

 

Inzet van nuttige instrumenten
Zo gaat u aan het werk met de

 1. Scan Duurzame Inzetbaarheid: het uitgangspunt van deze scan is om op vier dimensies en drie niveaus te beoordelen hoe de beleving en inzet is van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. Het geeft ook direct een beeld wat goed is belegd en waar verdere ontwikkeling nodig is.
 2. KOBA-DI-tool: deze kosten-batentool is door TNO ontwikkeld voor het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en leert u om de opbrengsten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid inzichtelijk te maken. Bij die tool worden vragen ingevuld over loonsom en inspanningen en gezondheid en verzuim. Zo kunt u zien wat voor invloed c.q. rendement het een op het ander heeft wanneer u als HR aan bepaalde knoppen draait. 

Met de uitkomsten van beide vragenlijsten kunt u vervolgens echt concreet aan de slag met het vormgeven van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. U weet dan immers:

 • wat de sterkten en zwakten zijn van uw huidige beleid op dit gebied en in welke mate dit al dan niet bijdraagt aan uw organisatiestrategie;
 • op welke acties en interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid u het beste de focus kunt leggen. 

Tevens krijgt u tijdens het programma de ingrediënten van een effectief plan van aanpak gepresenteerd, door samen met andere deelnemers een ‘serious game’ te spelen, waarmee theorie en praktijk worden samengebracht. Dit geeft u een reeks aan handvatten die u helpen uw plan van aanpak binnen de organisatie - in overleg met de docenten en collega-deelnemers - uit te werken en vervolgens zelfstandig te implementeren. Daarbij staan de effectiviteit van uw inzet en het financieel meetbaar maken van het resultaat centraal!

 

Leerdoelen
Het programma 'Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid' biedt u:

 • Kennis over actuele trends en ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
 • Uniek inzicht in de huidige effectiviteit van duurzame inzetbaarheid in uw organisatie;
 • Handvatten om draagvlak te creëren voor uw duurzame inzetbaarheidsbeleid (stakeholderanalyse);
 • Inzicht in de invloed c.q. het rendement van door HR gepleegde interventies in het kader van duurzame inzetbaarheid;
 • Een concreet plan van aanpak en een communicatieplan om op een krachtige en doeltreffende wijze uw duurzame inzetbaarheidsbeleid binnen uw organisatie vorm te geven en te implementeren. 


Doelgroep
Deze masterclass is een must voor HR-professionals die zich bezig houden met de modernisering van het HRM beleid en het duurzame inzetbaarheid en vitaliteitbeleid. Niet alleen in het beleid van de organisatie, maar ook in het uitdragen van de uitgangspunten van het beleid. 

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
Organisaties zijn in grote verandering en constant in beweging. Alles lijkt om flexibiliteit, wendbaarheid, aanpassings-en verandervermogen te draaien. Dat stelt steeds hogere eisen aan mensen. Kennis en vaardigheden verouderen snel en niemand ontkomt meer aan een leven lang (blijven) leren en ontwikkelen.

 

Zorgen voor een gezonde geest in een gezond lichaam is steeds minder een exclusieve verantwoordelijkheid van de werknemer. Het vraagt om goed beleid van organisaties die werknemers kunnen stimuleren en mogelijkheden kunnen bieden, maar vraagt ook om meer durf van medewerkers om initiatieven te nemen en veranderingen te omarmen. De werkgever kan hieraan op diverse manieren bijdragen door als aantrekkelijke werkgever te zorgen voor goed ontwikkelingsbeleid, goede werkconditites en aandacht voor arbeidsomstandigheden en voorwaarden; van gezondheidsprogramma's, een passende collectieve zorgverzekering tot en met zorgen voor boeiend werk waarin de medewerkers zelf een belangrijke stem hebben. Dit maakt deel uit van een gericht beleid rondom duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

 

Dag 1: Duurzaamheid en vitaliteit – waarom?

 

09.00 - 09.30 uur     Ontvangst 

 

09.30 - 10.00 uur     Inleiding

 • Theoretisch kader rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
 • Toelichting op de duurzame inzetbaarheidstool, belang van balans en achtergrond (aanpakken van de juiste personele risico's) 

10.00 - 11.00 uur     Van theorie naar praktijk

 

11.00 - 11.15 uur     Pauze

 

11.15 - 13.00 uur     Serious Game, deel 1

In de ochtend starten we met de game, met aandacht voor:

 • Het creëren van draagvlak voor een duurzaam inzetbaarheidsbeleid
 • Structureren; het opzetten van een projectteam en structuren (stakeholderanalyse)
 • Analyseren/interpreteren van informatie en het formuleren van een actielijst 

13.00 - 13.30 uur     Lunch

 

13.30 - 15.30 uur     Serious Game, deel 2

Na de lunch een vervolg, met:

 • Belang van goede balans strategie/beleid, werkomgeving, primair proces en werknemers 

15.30 – 15.45 uur     Pauze

 

15.45 – 16.15 uur     Voorbereiding op uw Plan van Aanpak 

Met de leerdoelen uit de 1e dag krijgt u een aantal opdrachten mee die u in de praktijk moet uitvoeren. Daarbij wordt specifiek ingegaan op het: 

 • ontwikkelen en opstellen van een plan van aanpak voor beleid duurzame inzetbaarheid
 • opstellen van een communicatie plan voor medewerkers 

16.15 - 16.30 uur     Afsluiting; reflectie op de dag

 

16.30 uur                   Borrel

 

 

Dag 2: Duurzaamheid en vitaliteit – hoe?

 

09.00 - 09.30 uur     Ontvangst 

 

09.30 - 11.00 uur     Uw plan van aanpak besproken

Tijdens dag 2 gaan we verder in op de casuïstiek die bij uw organisatie speelt en bespreken we uw eigen Plan van Aanpak. Specifieke aandacht gaat uit naar: 

 • het meten en bespreken van de impact van uw bestaande initiatieven en interventies; de keuze voor de juiste strategie 
 • vormen van communicatie 
 • de impact van de inzet van andere methodes 

11.00 - 11.15 uur     Pauze

 

11.15 – 12.30 uur     Uw plan van aanpak besproken – vervolg

 

12.30 – 13.00 uur     Lunch

 

13.00 – 15.00 uur     Implementatie van uw Plan van aanpak

Op basis van de uitkomsten uit het ochtendprogramma bespreken met elkaar welke impact uw keuzes binnen het plan van aanpak hebben op uw huidig beleid en welke praktische besluiten dit van u vraagt.

 

15.00 – 15.15 uur     Pauze

 

15.15 – 16.00 uur     Lessons learned

We sluiten de dag af met een gezamenlijk opgestelde lijst van ‘lessons learned’, opgebouwd uit de door zelf aangeleverde casuïstiek. De lessons learned bieden u o.a. praktische tips

 • bij de implementatie van uw Plan van Aanpak Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit;
 • omtrent de effectiviteit van uw inzet en het financieel meetbaar maken van het resultaat. 

16.00 - 16.15 uur     Afsluiting; reflectie op de dag

 

16.15 uur                   Borrel

Guillerm van der Lans

Sprekersfoto
Consultant, Aon, Corporate Wellness
Guillerm van der Lans (RADI®) adviseert en begeleidt grotere werkgevers bij het maken van strategische en beleidsmatige keuzes op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Hij verbindt de gekozen visie van de werkgever op Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers aan de organisatiedoelstellingen om zo maximaal gebruik te maken van de inzet en het potentieel van de medewerkers. Daarnaast geeft hij regelmatig masterclasses, seminars en trainingen op het gebied van Werkgeluk, #168 en Grip op Werkstress.

Anouk van Stipriaan

Sprekersfoto
Talent & organisation consultant bij Aon Corporate Wellness
Anouk van Stipriaan is talent & organisation consultant bij Aon Corporate Wellness. Zij begeleidt werkgevers bij verandertrajecten, het meten en verbeteren van bevlogenheid van werknemers en bredere duurzame inzetbaarheidsvraagstukken. Daarnaast is ze gecertificeerd voor Management Drives en past dit toe bij verandertrajecten, zowel in individuele coaching als in team workshops. Ze geeft workshops op het gebied van duurzame inzetbaarheid om organisaties te ondersteunen de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen ten aanzien van hun strategie en beleid en de operationele invulling daarvan. Daarnaast ontwikkelt ze ook workshops om aan organisatie-specifieke behoeften te voldoen en invulling te kunnen geven aan een programma op maat.

Femke Baeten

Sprekersfoto
Register Consultant Verzuim en Duurzame Inzetbaarheid bij Aon, Corporate Wellness
Femke Baeten heeft een HR achtergrond en heeft zich gespecialiseerd in Verzuim en Duurzame Inzetbaarheid. Sinds vijf jaar is zij consultant bij Aon, Corporate Wellness. Zij begeleidt werkgevers bij het maken van strategische keuzes en de borging en implementatie, onder andere op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid vraagstukken, met als aandachtsgebied het creëren van draagvlak en fundament binnen een organisatie. Ze geeft workshops op het gebied van duurzame inzetbaarheid om organisaties te ondersteunen de juiste keuzes te maken. Daarnaast ondersteunt ze bedrijven met diverse verzuim en arbeidsongeschiktheidsvraagstukken. Zij geeft regelmatig presentaties en kennissessies en trainingen over ‘Verzuim (preventie)’ en ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gekoppeld aan thema’s als Zorg, Ziektewet, WWZ en WGA. Ook ontwikkelt ze ook workshops om aan organisatie-specifieke behoeften te voldoen en invulling te kunnen geven aan Duurzame Inzetbaarheid programma’s op maat.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.