Logo

(R)evolutie van de Talent Journey

De Grote Uittocht voorkomen

Opleidingbeeld
Een krappe arbeidsmarkt en een groeiende gig-economie. En medewerkers die meer verwachten van hun werkgever en controle willen over hun werk en privéleven. Om nu talent te werven en te behouden, vraagt om een andere benadering. Die laat zien waar het je als werkgever om gaat en waarbinnen medewerkers echt centraal staan. Dit congres geeft inzicht in de grote uitdagingen en biedt inspiratie voor oplossingen.

(R)evolutie van de Talent Journey: in het kort

Dit congres ontvouwt de belangrijkste uitdagingen in de werving en het behoud van medewerkers. Je krijgt inzicht in het belang van de Employee Value Proposition. Je leert hoe die richting geeft aan modern inclusief werven, duurzaam organiseren, leren en ontwikkelen en coachend leiderschap. Het congres inspireert je voor aansprekende en boeiende talent journeys die aansluiten bij veranderde behoeften van de medewerkers van nu.

Aantrekkelijk zijn en blijven voor talent

Door het toenemende personeelstekort is het werven en behouden van personeel het belangrijkste onderwerp op de HR-agenda. Organisaties die hun medewerkers niet centraal stellen, lopen het risico op een uittocht van talent. Met een beschadigd werkgeversmerk en productiviteitstekorten als gevolg. 

Alle reden om juist nu te investeren in een authentieke Employee Value Proposition die bijdraagt aan de onderscheidende aantrekkelijkheid als werkgever en de verbinding met de medewerkers. En waarmee jouw kostbare talenten een boeiende reis met jouw organisatie ervaren! 

Tijdens het congres krijg je onder meer antwoord op volgende vragen:

 • Wat zijn de actuele verwachtingen en voorkeuren van (potentiële) medewerkers en hoe speel je daar op in?
 • Hoe helpt de Employee Value Proposition de organisatie te positioneren in de war for talent ten opzichte van concurrenten?
 • Wat is nodig om talent te overtuigen, werven en behouden in de huidige arbeidsmarkt?
 • Hoe geef je diversiteit, inclusie en het werken met vier of vijf generaties op de werkvloer een betekenisvolle plek in de talentreis van jouw organisatie?
 • Wat vraagt een op skills gebaseerde personeelsplanning van mijn HR-beleid?

Het congres (R)evolutie van de Talent Journey geeft inzicht in de grote uitdagingen en biedt inspiratie voor de mogelijke oplossingen.

Een greep uit het programma

De Employee Value Proposition (EVP)

 • Purpose en ambitie vertalen naar een aantrekkelijke belofte
 • EVP als USP ten opzichte van concurrenten 
 • Medewerkers verbinden aan identiteit en waarden

Werven en selecteren 

 • Voorkeuren en verwachtingen van medewerkers in de gig-economie
 • De Talent Value Proposition, afgeleid van de EVP 
 • Diversiteit en inclusie als essentieel onderdeel van werving en selectie
 • Aantrekken van talent vereist een creatieve wervingsstrategie

Boeien

 • Learning en Development als aanjager van betrokken medewerkers
 • Oog voor persoonlijke drijfveren
 • Effect van divers samengestelde teams op het ontwikkelen en behoud van talenten 
 • Persoonlijk en waardegedreven leiderschap, autonomie en zelfregie 

Binden

 • Verbindend leiderschap en engagement
 • Creëren van een levensbewuste Employee Experience
 • Workforce planning en (future) skills
 • Datagedreven Talent Journey 
Focus op praktische toepassing

 • Je leert hoe aansprekende talent journeys bijdragen aan engagement en een motiverende werkomgeving 
 • Je ziet hoe je een krachtige Employee Value Proposition koppelt aan purpose en ambitie
 • Je weet welke eigentijdse wervingstechnieken helpen bij het aantrekken van nieuwe en talentvolle medewerkers
 • Je leert met welke bouwstenen je de optimale Employee Experience creëert
 • Je neemt concrete tips mee om uit verhalen van experts en ervaringsdeskundigen uit de praktijk

Voor wie is het congres?

Het congres is relevant voor HR-professionals en (lijn)managers die betrokken zijn bij het beleid van werven, selecteren, ontwikkelen, binden en boeien in de eigen organisatie. 

(R)evolutie van de Talent Journey: in het kort

 


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.