Logo

Betrokkenheid en verbinding met een optimale employee journey

Creëer een employee experience die het verschil maakt

Opleidingbeeld
In tijden van voortdurende verandering is aandacht voor de optimale employee journey en een sterk employer brand essentieel. Medewerkers kiezen voor een organisatie die aansluit bij hun eigen identiteit, purpose, wensen en behoeften. En eenmaal binnen moeten zij zich thuis voelen om elke dag het beste van zichzelf te kunnen geven en weten hoe ze kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijke ambitie. In deze masterclass ga je stapsgewijs aan de slag met het uitwerken van een optimale employee journey vanaf de pre-boarding tot en met het afscheid.

De masterclass in het kort

Voor organisaties wordt het steeds moeilijker om de juiste talenten aan te trekken. Ervaren professionals en goed opgeleide starters zijn schaars en ze hebben de organisaties voor het uitkiezen. Een onderscheidend werkgeversmerk versterkt de positie van jouw organisatie op de arbeidsmarkt. Bovendien is het van belang dat reeds aanwezige medewerkers niet alleen betrokken zijn maar ook verbonden en aligned.


Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met je de 3 fasen van de employee journey. Je leert de belangrijkste factoren die van invloed zijn op betrokkenheid en verbinding kennen en zet gefaseerd de stappen naar een succesvolle employee experience. 


Daarbij krijg je antwoord op vragen als: 

 • Hoe creëer je een optimale employee experience?
 • Hoe ontwikkel je jouw employer brand? 
 • Hoe stel je een Employee Value Proposition (de belofte aan potentiële en bestaande medewerkers) op?
 • Hoe kom je tot een aligned workforce?
 • Hoe kom te tot een juiste communicatiestrategie?

Dit zijn de resultaten van de masterclass

 • Je kent de 3 fases van de employee journey en weet hoe je in verschillende fasen van de journey interventies kunt plegen om de bevlogenheid en alignment van medewerkers te vergroten;
 • Je weet wat een Employee Value Proposition (EVP) is en hoe je die tot leven kunt brengen in de employee journey van jouw organisatie;
 • Je hebt handvatten, tips en tricks om direct aan de slag te gaan met het verbeteren van de employee journey en het creëren van een optimale employee experience.

Als bagage neem je mee

 • Je hebt inzicht in het belang van alignment, betrokkenheid, verbinding en de optimale employee experience; 
 • Je hebt verdiepende kennis van de verschillende fases van de employee journey en de theorie daarachter;
 • Je kent relevante cases en concrete praktijkvoorbeelden van een geslaagde employee journey.

 

 

 

Voor wie is deze masterclass?

In de volgende gevallen is deze masterclass zeker voor jouw geschikt:

 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor employer branding medewerkersbetrokkenheid, employee experience en de employee journey in jouw organisatie;
 • Je wilt weten uit welke fasen de employee journey is opgebouwd en hoe je de employee experience in jouw organisatie kunt verbeteren;
 • Je wilt werken aan échte aandacht voor medewerkers en serieus aan de slag met het aantrekken, binden en boeien van medewerkers.

Deelnemers aan de masterclass ontvangen gratis een exemplaar van het boek ‘De Employee Journey’ t.w.v. €27,95. Specialisten Sascha Becker en Wenda Bolink nemen je stap voor stap mee in het optimaliseren van de employee experience tijdens de hele employee journey. Het boek biedt inzicht in de belangrijkste factoren en contactmomenten, concrete handvatten en veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. 

Stappenplan werken aan employee alignment

Hoewel elke organisatie anders is en haar eigen DNA heeft, zijn er wel een aantal stappen te noemen die voor alle organisaties gelden en die de communicatie- en HR-professionals helpen in het werken aan alignment in de praktijk.

 1. Het begint met inzicht

  Ga in gesprek met relevante doelgroepen: medewerkers en doelgroepen op de arbeidsmarkt. Onderzoek wat er leeft in de organisatie, of de ambitie duidelijk is, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de medewerkers zich voelen en wat hen aanspreekt. Breng de interne populatie in kaart, kijk naar medewerkers, naar de cijfers van interne betrokkenheidsonderzoeken. Kortom: zorg dat de basics op orde zijn. Van cijfers over instroom, doorstroom, uitstroom en tevredenheid tot aan de kwaliteit van managementvaardigheden. Ga ook met externe groepen in gesprek over wat hen aantrekt in een werkgever en wat hen drijft om voor een bepaalde baan bij een organisatie te kiezen. Concludeer aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de ambitie van de organisatie te realiseren.

 2. En daarna volgt een goed en vooral relevant verhaal

  Werken aan alignment begint met een helder, concreet en vooral relevant verhaal dat de grote lijnen uitzet voor het waarom, wat en hoe van de organisatie en dat de koers van de komende jaren beschrijft. Per stap van de employee journey vraagt dit basisverhaal om verdere uitwerking.

 3. Volgende stap: een eenduidige doelgroepspecifieke strategie in elke fase van de employee journey

  De benadering van bestaande en potentiële medewerkers vraagt om logische en ook strategische stappen.


  Fasering

  De fasering verschilt per interne en externe doelgroep. De volgende fasering geldt voor een strategie richting interne doelgroepen:


  Urgentie 
  – In deze fase wordt uitgelegd waarom het nodig is wat er staat te gebeuren en wordt de urgentie is en het belang van een bijdrage van alle managers en medewerkers.


  Betrekken
  – Nadat is uitgelegd wat er staat te gebeuren, moet de vertaalslag naar de medewerker worden gemaakt.


  Activeren
  – Medewerkers weten wat er staat te gebeuren en wat dit betekent voor hun werk. In de activatiefase worden mensen getriggerd hun bijdrage te leveren. Bewijsvoering – Na verloop van tijd zijn mensen gewend aan de verandering en de gevraagde bijdrage. De eerste resultaten zijn ook al geboekt en het bewijs van de strategie is daar. In deze fase gaat het er vooral om dat de communicatie  mensen stimuleert om hun verhalen te delen.


  Doelgroepen

  Een belangrijke stap is in het realiseren van een aligned workforce is om de verschillende doelgroepen en ‘insights’ (zoals vonken en belemmeringen) goed in kaart te hebben.


  Doelstellingen en KPI’s

  Per doelgroep is het van belang om de juiste doelstellingen en KPI’s te bepalen.


  Kernboodschappen

  De kernboodschap omvat in enkele zinnen de why, how en what. 

 4. Een sterk concept

  Als de strategie staat, wordt met een creatief team een creatief (communicatie)concept ontwikkeld. Een concept heeft het voordeel dat het richting geeft, verbindt, samenhang creëert en context schets.

 5. Het belang van goede executie

  In de executie kun je daadwerkelijk het verschil maken. Eenmaal goedgekeurd is de volgende stap de uitwerking van het concept goed te verzorgen. In de uitwerkingsfase worden de introductie, de middelen, het communicatieritme en onderlinge samenwerking uitgedacht. Contentformules en de mediastrategie krijgen vorm. Vorm en inhoud komen samen en ten slotte worden de middelen geproduceerd en uitgerold.

 6. Meten is weten

  Meet continu het effect van de communicatie-inspanningen. Worden de vooraf gestelde doelen gehaald? Waar valt te verbeteren, waar moeten we bijsturen? Het inrichten van een gebruiksvriendelijk HR-/Communicatie dashboard en rapportage stramien, op basis van de KPI’s en geformuleerde doelstellingen, is essentieel.

Wil je ook werken aan een wendbare organisatie en betrokken medewerkers? Tijdens de masterclass ‘Betrokkenheid en verbinding met een optimale employee journey’ ga je stapsgewijs aan de slag met het uitwerken van een optimale employee journey vanaf de pre-boarding tot en met het afscheid. 


Betrokkenheid en verbinding met een optimale employee journey: het programma


Docent: Bea Aarnoutse


Tijdens deze masterclass maak je kennis met de drie fasen van de employee journey. Vervolgens ga je aan de slag met alignment en bevlogenheid van medewerkers gedurende de gehele employee journey in jouw organisatie.  

 

HR Academy werkt bij de uitvoering van dit programma samen met verschillende gespecialiseerde docenten, die het programma wisselend voor je verzorgen. 

 

Dit is het programma:  


09.00 uur
- Start van het ochtendprogramma


Met aandacht voor:

 • Kennismaken en leerdoelen 
 • De basis van betrokkenheid, verbinding en alignment
 • Trends & ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in communicatie 
 • Introductie van de employee journey

Aan de slag met:

 • Opdracht 1: De Employee Value Proposition (EVP) 

 

13.30 uur – Start van het middagprogramma

Met aandacht voor de belangrijkste contactmomenten van de drie fasen van de employee journey:

 • Fase 1: Zichtbaarheid van het werkgeversmerk, preboarding
 • Fase 2: Onboarding, re- en crossboarding
 • Fase 3: Afscheid nemen, alumni-activiteiten 

Aan de slag met:

 • Opdracht 2: De EVP tot leven brengen binnen de employee journey, opstellen gaps en kansen 

17.00 uur – Einde masterclass

Bea Aarnoutse

Sprekersfoto
Managing director
Bea Aarnoutse is managing director en heeft meer dan twintig jaar managementervaring aan zowel bureau- als aan klantzijde. Auteur van het boek Alignment 2.0. Ze is een expert op het gebied van employer branding, de alignment van medewerkers, interne communicatie, change- en reputation management. Ze adviseert zowel communicatie- als HR professionals.

Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.