Logo

Online Cursus Zieke werknemers en Poortwachter

Helder zicht op regels en procedures bij zieke medewerkers

Opleidingbeeld
STAP opleiding mogelijk
Het is van belang dat de regels die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft correct worden toegepast. Gebeurt dat niet dan kost het de werkgever namelijk veel extra tijd en geld! Er zijn veel regels en stappen gekoppeld aan langdurig verzuim van medewerkers. Deze online cursus biedt je de essentiële kennis over het proces van de ziekmelding tot aan de WIA-aanvraag volgens de Wet verbetering poortwachter. Je kan hier direct mee aan de slag!

HR Academy eCampus Online cursus Zieke werknemers en Poortwachter: in het kort

Wat leer je in deze online cursus?

In deze online cursus leer je welke stappen werkgever en werknemer op welk moment moeten zetten om te voldoen aan de re-integratieverplichtingen volgens Wet verbetering poortwachter. Ook is vermeld hoe UWV omgaat met de impact van Covid-19 op het re-integratieproces.


Met deze resultaten: 

  • Je kent het wettelijk kader van de Wet verbetering poortwachter.
  • Je leert in 12 overzichtelijke stappen het proces van de ziekmelding tot aan de WIA-aanvraag.
  • Je weet welke inspanningsverplichtingen de werkgever en werknemer hebben volgens de Wet.
  • Je kan een plan van aanpak opzetten en bijstellen op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts.
  • Je weet welke (juridische) stappen je kan nemen als je werknemer niet meewerkt aan de re-integratie.
  • Je begrijpt het belang van het inzetbaarheidsprofiel en het arbeidsdeskundig onderzoek.
  • Je kan een eerstejaarsevaluatie uitvoeren en je weet wanneer je het tweede spoor in moet zetten.
  • Je kan beoordelen of het re-integratieverslag compleet is.
  • Je hebt inzicht in de beoordelingscriteria van het UWV voor de poortwachterstoets.
  • Je kan vanuit het wettelijk kader een koppeling maken naar je eigen praktijk.

           Voor wie is deze online cursus? 

           Deze online cursus geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan met Wet verbetering poortwachter binnen je eigen organisatie. In de volgende situaties is het programma zeker voor je geschikt: 

           • Verzuim en Wet verbetering poortwachter zijn een nieuw onderdeel van je takenpakket en je wilt weten welke stappen je wanneer moet doorlopen.
           • Je bent verantwoordelijk voor de afdeling verzuim binnen je organisatie en je wilt jouw kennis met betrekking tot Wet verbetering poortwachter updaten.
           • Je wilt je kennis over verzuim en Wet verbetering poortwachter ontwikkelen om daarmee de waarde voor je organisatie en je carrièreperspectief te vergroten.

           Volg ook de verdiepings seminar: ziekteverzuim en re-integratie

            

           Bekijk het programma

            

            

           Hoe leer je in deze online cursus?             

            

           Online kennis en informatie

           De eCampus geeft je praktische kennis en informatie. Je ziet video’s, toelichting, en voorbeelden uit de rechtspraak, links en downloads. Ook toets je jezelf op je eigen kennis middels quizvragen.

            

           Overal eCampus

           Online leren doe je waar en wanneer het je uitkomt. Gebruik de eCampus op jouw laptop, tablet of smartphone. Dan heb je de eCampus altijd bij de hand. 

            
               

            

            

           De totale duur van de online cursus is circa 6 uur, net zolang als een seminar op een locatie.
           Maar je hoeft er niet de deur voor uit en je bepaalt zelf wanneer je aan de slag gaat!

           HR Academy eCampus Online cursus Zieke werknemers en Poortwachter: programma


             

            Docent: Petra Kroon

            

            Programma

            


           HR Academy eCampus Welkom en instructie

           • Introductie docent en online cursus

           HR Academy eCampus Introductie Wet verbetering poortwachter 

           • Wet verbetering poortwachter
           • Jurisprudentie
           • Wat weet je al over de Wet verbetering poortwachter? 

           HR Academy eCampus Ziekmelding en probleemanalyse 

           • Stap 1: Ziekmelding en probleemanalyse
           • Stap 2: Melding bij bedrijfsarts/arbodienst
           • Stap 3: Probleemanalyse door bedrijfsarts/arbodienst
           • Second opinion
           • Wat weet je nu over de ziekmelding en probleemanalyse?

           HR Academy eCampus Plan van aanpak en voortgang bewaken

           • Stap 4: Opstellen plan van aanpak en het aanstellen van de casemanager
           • Passende arbeid
           • Stap 5: Voortgang bewaken
           • Deskundigenoordeel
           • Loopopschorting en loonstaking
           • Wat weet jij nu over het opstellen van een plan van aanpak?

           HR Academy eCampus Ziekmelding UWV, inzetbaarheidsprofiel en arbeidsdeskundig onderzoek

           • Stap 6: Ziekmelding bij UWV
           • Stap 7: Inzetbaarheidsprofiel en arbeidsdeskundig onderzoek
           • Jurisprudentie
           • Wat weet je nu over de ziekmelding bij UWV?

           HR Academy eCampus Eerstejaarsevaluatie en spoor 2

           • Stap 8: Eerstejaarsevaluatie
           • Stap 9: Spoor 2
           • Jurisprudentie
           • Wat weet je nu over de eerstejaarsevaluatie en het tweede-spoortraject?

           HR Academy eCampus WIA-aanvraag en poortwachterstoets

           • Stap 10: Actueel oordeel bedrijfsarts en eindevaluatie
           • Stap 11: Re-integratieverslag en WIA-aanvraag
           • Stap 12: Poortwachtertoets
           • Jurisprudentie
           • Wat weet je nu over de WIA-aanvraag en poortwachterstoets?

           HR Academy eCampus Vul je toolkit

            

            

             

           De totale duur van de online cursus is circa 6 uur, net zolang als een seminar op een locatie. Maar je hoeft er niet de deur voor uit en je bepaalt zelf wanneer je aan de slag gaat en hoelang je erover doet! Je hebt drie maanden volledige toegang tot alle onderdelen van het programma.

            

           Petra Kroon

           Sprekersfoto
           Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
           Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die je in jouw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die je weer helpen de wetgeving in jouw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van 'Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties'. Ook schrijft zij (onder meer) de uitleg bij de wetsartikelen die gaan over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer in de uitgave 'Arbeidsovereenkomst' van Wolters-Kluwer.

           Cedeo
           © Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.