Logo

Masterclass: Strategische personeelsplanning in tijden van schaarste

Aan de slag met datagedreven SPP in 9 stappen

Opleidingbeeld
STAP opleiding mogelijk
In een krappe arbeidsmarkt is het verleidelijk om de focus te leggen op een succesvolle werving van nieuwe medewerkers. Maar juist nu is het van belang om naast je wervingsbeleid aandacht te hebben voor strategische personeelsplanning (SPP), omdat het helpt anders te kijken naar vrijgekomen functies en potentieel binnen de organisatie. En bij het maken van de juiste strategische keuzes. Wil jij ook aan de slag met datagedreven SPP? Deze inspirerende en praktische masterclass helpt je op weg!
Datum en locatie: donderdag 9 november 2023 om 09:00, Postillion Hotel Bunnik
Vervolgdata: 16 nov
Prijs: € 1790 excl. 21% btw

Strategische personeelsplanning: in het kort

Wat leer je in deze masterclass?

   

Met een strategische personeelsplanning kan je op een efficiënte manier je personeel sturen. In het ideale personeelsplan is uitgewerkt hoeveel mensen, met welke competenties en tegen welke kosten (beloning) er op welk moment op welke plaats benodigd zijn en in welke vorm (arbeidsverhouding). 


In deze masterclass leer je hoe je een succesvol SPP-proces kunt ontwerpen, begeleiden, implementeren en verankeren in jouw organisatie. Je krijgt zicht op hoe je de gewenste personeelsbezetting kunt bepalen. En hoe je de verschillen tussen de gewenste personeelsomvang en de verwachte bezetting kunt inventariseren. Ook laten we je zien hoe SPP je helpt keuzes te maken bij het aannemen van mensen met de juiste, toekomstgerichte competenties, bij het ontwikkelen van een passend opleidingsbeleid en bij het boeien en laten doorstromen van talenten. Zo kan SPP er – ook in een krappe arbeidsmarkt – voor zorgen dat jouw organisatie aantrekkelijk is en waardevolle talenten weet te binden en behouden.


Dit zijn de resultaten:

 • Je kunt een SPP-proces ontwerpen: praktisch, resultaatgericht en op maat voor jouw organisatie.
 • Je kunt de huidige personeelsformatie in beeld brengen.
 • Je kunt een analyse maken van de actuele en de toekomstig gewenste personeelsbezetting. 
 • Je kunt een vertaling maken van de nieuwe positionering van de organisatie naar toekomstige competenties van mensen.
 • Je kunt personele toekomstscenario’s maken en analyseren en hiervoor een effectief SPP-plan opstellen.


Na afloop neem je daarnaast als bagage mee:

 • Kennis van datagedreven HR en de manier waarop je hiermee aan de slag kunt gaan.
 • Inzicht in de wijze waarop je jouw organisatie kunt begeleiden en faciliteren met SPP, zowel in het proces als met de inhoud.
 • SPP-voorbeelden en opdrachten die je helpen een directe vertaalslag te maken naar jouw dagelijkse praktijk.
 • Een plan van aanpak voor de implementatie of verbetering van de strategische personeelsplanning binnen jouw organisatie.

 

 

Voor wie is deze masterclass?

In de volgende situaties is deze masterclass zeker geschikt voor jou:

 • Je gaat in jouw organisatie aan de slag met SPP. Je geeft leiding aan dit proces, of bent er nauw bij betrokken.
 • Je wil weten hoe je SPP voor jouw organisatie kunt toepassen en je wilt weten wat daarbij komt kijken.
 • Je wil jezelf ontwikkelen in SPP om daarmee de waarde voor jouw organisatie én jouw carrièreperspectief te vergroten.

  

Aan de slag met je eigen team? 

We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompany programma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

   

Wil je meer weten? Klik dan hier voor informatie of een offerte.

Ook interessant voor je

 • Na het succesvol deelnemen aan deze training kunnen aanvullende masterclasses worden gevolgd, zoals de masterclass ‘datavisualisatie’.
 • Deze training is onderdeel van een uitgebreider opleidingsprogramma rondom HR-analytics. Heb je de basistraining nog niet gevolgd? Bekijk dan ook eens de 2-daagse en 5-daagse training HR-metrics en HR-analytics.

Wij bieden je de mogelijkheid om de trainingen (deels) digitaal te volgen in plaats van op locatie. Uiteraard zorgen we ervoor dat je net als andere deelnemers, interactief kunt meedoen aan de training.

Datagedreven strategie en Strategische Personeelsplanning 


Strategische Personeelsplanning (SPP) wordt ook wel gezien als de bedrijfskundige uitwerking van de organisatiestrategie door HR. SPP neemt met name de bouwsteen ‘mens’ onder de loep, met als doel: het juiste aantal mensen met de juiste kwaliteiten, de juiste kosten en de juiste flexibiliteit op het juiste moment op de juiste plaats in huis te hebben voor het uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om de strategische doelen te halen. In tijdens van krapte kan SPP helpen om medewerkers te binden en boeien.


De 9 stappen van Strategische Personeelsplanning (SPP)


Stap 1: Voorbereiding

Wie zijn er bij betrokken en hoe krijg je commitment? Hoe koppel je SPP aan andere processen binnen jouw organisatie? Wat wordt de scope van jouw (eerst)volgende project? Voor welke onderdelen van de organisatie ga je aan de slag? Hoe ver wil je vooruitkijken?


Stap 2: Huidige formatie & bezetting

Je bepaalt de huidige formatie, dat wil zeggen: huidige interne bezetting + externe inhuur + vacatures - boventalligheid.


Stap 3: Externe analyse

Welke externe factoren hebben er allemaal invloed op de strategische personeelsplanning van jouw organisatie?


Stap 4: Interne analyse

Welke strategische keuzes zijn er gemaakt en hoe verbind je deze aan jouw personeelsplanning?Stap 5: Toekomstige gewenste formatie

Op basis van de externe ontwikkelingen en de strategische keuzes rond positionering breng je per scenario een gewenste formatie in beeld.


Stap 6: Toekomstig verwachte bezetting

Hoe ziet een toekomstige personeelsbestand eruit bij ongewijzigd beleid? En wat als je kiest voor een andere strategie (bijvoorbeeld een fusie)? In deze stap wordt ook het huidige personeelsbestand doorgelicht: de 'vlootschouw'. Hoeveel, hoe oud, hoe duur, hoe flexibel, en welke kwaliteit heb je al in huis? Hoe zien de doorstroom en uitstroom eruit? En hoe voldoen deze aan de gewenste kwaliteiten voor de toekomst?


Stap 7: Gap-analyse

Door de toekomstige gewenste formatie te vergelijken met de toekomstige verwachte bezetting wordt duidelijk in welke mate en waar er sprake is van een kwantitatief en/of kwalitatief overschot of tekort.


Stap 8: Externe arbeidsmarktontwikkelingen

Je kijkt naar de ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt. Wat betekent de huidige krapte op de arbeidsmarkt voor jouw beleid? Maar ook: hoe aantrekkelijk ben je als werkgever op deze arbeidsmarkt?


Stap 9: Actieplannen

De verschillende bevindingen en discrepanties uit de voorgaande fase leiden tot adviezen voor jouw beleid, actieplannen en HR-interventies. SPP maakt het daarmee mogelijk tijdig te anticiperen, in plaats van steeds naderhand op korte termijn brandjes te moeten blussen. 

 

Masterclass Strategische personeelsplanning: Programma

Docent: Irma Doze

In deze masterclass leer je grip te krijgen op de gewenste personeelsbezetting in tijden van schaarste. Je gaat aan de slag met het inventariseren van de verwachte personeelsbezetting en de gewenste bezetting in de toekomst. Je leert daarbij hoe je personele knelpunten op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau aan moet pakken.


Tijdens het programma ga je werken aan jouw eigen praktijkcasus. Aan het eind van de training ligt er een plan van aanpak voor de implementatie of verbetering van de strategische personeelsplanning voor jouw organisatie. Tevens krijg je enkele SPP-praktijkopdrachten waarmee je oefent en direct de vertaalslag maakt naar jouw organisatie.

Dit is het programma: 

Dag 1

09.00 uur – Start van het ochtendprogramma


Verwachtingen & leerdoelen

Theorie en inbedding datagedreven strategie en Strategische Personeelsplanning.


En aandacht voor:

 • Wat en waarom van SPP?
 • Waarom datagedreven SPP?
 • Hoe start je met SPP en hoe geef je het praktisch handen en voeten in de praktijk?
 • Hoe ontwerp je een SPP-proces op maat, passend voor jouw organisatie?
 • Hoe creëer je draagvlak, eigenaarschap en commitment? Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden?
 • Afstemming met bestaande processen zoals jaarplan en budget cyclus


13.00 uur – Start van het middagprogramma


Stap 1: voorbereiding en scope

Stappen 2 t/m 4: huidige formatie/bezetting en externe en interne ontwikkelingen


Daarin o.a. aandacht voor:

 • Top down of Bottom up benadering?
 • Hoe kom je aan data?
 • Welke werkvormen in te zetten in de verschillende stappen?
 • Huiswerk: plan van aanpak voor een SPP-traject binnen de eigen organisatie

17.00 – Einde dag 1

Dag 2

9.00 uur – Start van het ochtendprogramma

Huiswerk: presentatie en bespreken plan van aanpak SPP (eigen organisatie)


Stappen 5 en 6


Met aandacht voor:

 • Kritieke competenties en vlootschouw (o.a. HR3P en 9-grid)
 • Conclusies trekken uit analyses


13.00 uur – Start van het middagprogramma


Stappen 7 t/m 9

Presenteren van de resultaten


Met aandacht voor:

 • Innovatieve en effectieve interventies en oplossingen om de ‘gap’ te dichten
 • Hoe een goed actie- en communicatieplan te schrijven
 • Hoe nu verder binnen uw eigen organisatie?

17.00 – Einde masterclass

Locatie
Postillion Hotel
Baan van Fectio 1
Bunnik (bereken route)


Plattegrond

Irma Doze

Sprekersfoto
MD AnalitiQs, Customer Intelligence & HR analytics
Irma Doze is eigenaar van AnalitiQs en een expert in Customer Intelligence & HR Analytics. ‘Turning data into profit’, is zowel de persoonlijk passie van Irma Doze, als de missie van haar bedrijf AnalitiQs. Met een achtergrond in alle vormen van intelligence: datamanagement, marktonderzoek, (predictive) analytics en reporting, helpt Irma bedrijven die meer willen halen uit de ‘people’ data die ze in HR systemen, via onderzoek, online én offline verzamelen. In deze data liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen waarmee bedrijven duurzaam hun medewerkerstevredenheid én hun bottom-line resultaten kunnen verbeteren. Irma deelt haar kennis en ervaring al jarenlang met veel plezier met klanten, collega’s, cursisten en leerlingen in de vorm van trainingen, workshops en coaching. De aanpak van Irma in projecten én trainingen wordt gekenmerkt door passie en resultaat. De combinatie van strategisch denken en hands-on uitvoering is haar favoriete manier van werken; de combinatie van theorie met cases en oefeningen is haar favoriete trainingsmethode.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.