Logo

Groene arbeidsvoorwaarden: hoe en waarom?

Keuzes en kosten duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket

Opleidingbeeld
STAP opleiding mogelijk
De opmars van de groene arbeidsvoorwaarden is niet meer weg te denken. Organisaties geven sustainability een centrale plaats in de strategie en werknemers kiezen voor een werkgever die duurzaamheid belangrijk vindt. Aan HR de taak om ook het arbeidsvoorwaardenbeleid meer te koppelen aan de duurzaamheidskoers van organisatie en medewerkers. In dit online seminar leer je hoe je arbeidsvoorwaarden kunt vergroenen en laten we je zien wat de kosten zijn voor werkgever en werknemer.
Datum:
Overzicht van alle beschikbare data en locaties:
Prijs: € 749 excl. 21%

Groene arbeidsvoorwaarden: in het kort

  
Wat leer je in deze masterclass?

Steeds meer werkgevers kiezen voor een arbeidsvoorwaardenpakket dat medewerkers stimuleert duurzame keuzes te maken en te werken aan een gezonde lifestyle. Naast uiteenlopende thuiswerkmogelijkheden zien we o.a. groene mobiliteitsregelingen (fiets, lease en reiskosten), groene vakantieregelingen en mogelijkheden voor individueel duurzaamheidsbudgetten. Daarnaast hebben grote werkgevers de verplichting om Enviromental, Social en Governance (ESG)- maatregelen te nemen. Voor werkgevers met meer dan 100 werknemers bestaat vanaf 1 januari 2024 de verplichting om de C02 uitstoot van werknemers bij te houden en te rapporteren aan de overheid.

Dit seminar laat zien welke keuzes in groene arbeidsvoorwaarden je kunt maken en wat de kosten én fiscale gevolgen zijn voor werkgever en werknemer. Ook staan we stil bij de noodzakelijk administratieve verplichtingen. Uiteraard krijg je tips en tricks op het gebied van compliancy. Wij laten je zien hoe je door het helder definiëren van processen kunt analyseren wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat je nauwkeurig aan geldende compliance verplichtingen kunt voldoen. 

We geven o.a. antwoord op vragen als: 

 • Kun je een variabele beloning inzetten om duurzaamheidsdoelen te behalen? 

 • Hoe kunnen we ons mobiliteitsbeleid duurzamer maken én wordt de werknemer gestimuleerd duurzamere keuzes te maken?
 • Kan een individueel keuzebudget gekoppeld worden aan duurzame privé keuzes?
 • Kan plaatsonafhankelijk werken ingezet worden om duurzaamheidsdoelen te behalen? 


Na afloop van dit seminar heb je actuele kennis over belasting, belonen en arbeidsvoorwaarden, met deze resultaten: 

 • Je weet meer over groene arbeidsvoorwaarden, zoals de groene reiskostenregeling, een groene mobiliteitsregeling, een groene vakantiedagenregeling of een individueel duurzaamheidsbudget
 • Je weet hoe je de werkelijke kosten van de arbeidsvoorwaarden moet berekenen en hoe dit administratief (door HR, finance en de loonadministratie) verwerkt moet worden in bijvoorbeeld de WKR
 • Je kent de fiscale regels voor thuiswerkende werknemers (o.a. gerichte vrijstelling voor ARBO-voorzieningen en de onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,15 in relatie tot een reiskostenvergoeding en reiskostenvergoeding) 
 • Je kent de regels voor de bijtelling van de auto van de zaak, het mobiliteitsbudget en de fiets van de zaak 
 • Je hebt handvaten om aan geldende compliance verplichtingen te kunnen voldoen 
  

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan u computer veranderd of geinstalleerd te worden!

 

 HR Academy - Live online seminar

Tijdens dit interactieve seminar krijg je actuele kennis van fiscale actualiteiten rondom groen en duurzaam belonen en geldende administratieve verplichtingen. Ook toets je het optimale gebruik van de WKR en krijg je in op hoofdlijnen zicht op de impact van. En je krijgt gelegenheid eigen casuïstiek in te brengen, die ter plekke door de docente wordt besproken.  


Voor wie is dit online seminar ? 

Dit online seminar is zeker geschikt als je je hier in herkent: 

 • Je bent binnen jouw organisatie verantwoordelijk of betrokken bij taken die relateren aan compensation & benefits en het inrichten van een modern beloningsbeleid.  

 • Je wilt volledig up-to-date zijn en blijven van recente wet- en regelgeving én jurisprudentie rondom fiscaliteit en groene arbeidsvoorwaarden. 

 

Aan de slag met jouw eigen team? 


We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompany programma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

   

Wil je meer weten? Klik dan hier voor informatie of een offerte.

Groene arbeidsvoorwaarden: Programma

Docent: Imke Bos

Aan de slag met groene arbeidsvoorwaarden. Wat zijn de mogelijkheden en welke kosten brengen die met zich mee. Dit is het programma:

Dag 1

09.00 - 09.30   Introductie en kennismaking

09.30 - 12.30   Beloningsvormen: opzoek naar de voordeligste optie voor werkgever en werknemer


Met aandacht voor: 

 • Hoe kan de werkgever bijdrage aan duurzame keuzes van werknemers? 

Hier wordt stilgestaan bij de drie vormen van belonen: brutoloon in de vorm van bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget, nettoloon, en het ruilen van arbeidsvoorwaarden.

 • Wat zijn de fiscale gevolgen (in algemene zin) voor de werkgever en hoe zien de administratieve verplichtingen eruit?
 • Diverse cijfervoorbeelden (verschil tussen bruteren en het opnemen van kosten in de vrije ruimte) en cafetariseren (uitruilen van brutoloon)

Dag 2

9.00 - 11.00   Verschillende soorten groene mobiliteit

Groene arbeidsvoorwaarden kunnen worden ingedeeld in enerzijds bijdragen door de werkgever in materiaal, bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen. In dit seminar zullen populaire groene arbeidsvoorwaarden de revue passeren. Daarnaast kan een werkgever werknemers stimuleren om duurzame keuzes te maken, zoals een extra vrije dag als de werknemer (in privé) de trein pakt in plaats van het vliegtuig.

Ook wordt hierbij stilgestaan bij de verschillende soorten groene mobiliteit zoals:

 • Wat is een groene reiskostenregeling en wat kost het?
 • Wat is een groene fietsregeling en wat kost het?
 • Wat is een groene leaseregeling en wat kost het?

Gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de wens van millennials, gen X en gen Y om flexibel te werken kan een werkgever beleid introduceren waarbij het werknemers toestaat om in het buitenland te werken voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld na een conferentie, of aansluitend op een vakantie. Hiermee worden de reisbewegingen beperkt.

In dit verlengde ligt het thuiswerken in Nederland, om zo reisbewegingen te beperken. Op welke manier kunnen werknemers gestimuleerd worden om vanuit te huis werken en wat zijn de verplichtingen van de werkgever (vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief). Hierbij wordt ook ingegaan op de kosten voor de werkgever ten aanzien van het thuiswerken.

11.00- 13.00   De ESG (Environment Social Governance) verplichting

Voor grote ondernemingen bestaat de verplichting om ESG beleid op te stellen. Hierbij dient aangegeven te worden welke maatregelen worden genomen op het gebied van mensenrechten en milieu.

Als onderdeel van de ESG verplichting geldt dat werkgevers met meer dan 100 werknemers in dienst met ingang van 1 juli 2023 verplicht zijn om een C02 registratie bij te houden voor hun werknemers. In dit onderdeel wordt ingegaan op de eisen en registratieplicht. Daarnaast worden praktische tips gegeven hoe binnen de organisatie een dergelijke verplichting in combinatie met het implementeren van duurzame arbeidsvoorwaarden kan worden ingeregeld (bijvoorbeeld: wagenpark vervangen met elektrische voertuigen, en het invoeren van hybride werken).

Imke Bos

Sprekersfoto
Fiscalist
Mr. Imke Bos heeft haar eerste jaren ervaring opgedaan als belastingadviseur bij de grotere advieskantoren (Mazars en PwC), daarna is zij als in house fiscalist verantwoordelijk geweest voor de loonheffingen (voor zowel de werkgever als de werknemer) voor 33 landen. Na een klein uitstapje bij een Boutique kantoor heeft zij de stoute schoenen aangetrokken en is op 1 januari 2022 voor zichzelf begonnen als interimmer. Daarnaast verzorgt ze diverse trainingen en denkt ze mee over een loonbelasting-opleiding bij een grote uitgever. Ook doceert ze op de Universiteit van Amsterdam en probeert zich hier en daar in te zetten voor kinderen die geen “normale” thuissituatie hebben.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.