Logo

Dynamisch functie- en rollenhuis: klaar voor de toekomst

Plan van aanpak voor een up-to-date functie- en rollenhuis

Opleidingbeeld
STAP opleiding mogelijk
Organisaties die flexibel en efficiënt werken combineren functies en rollen van medewerkers. Dat betekent dat er de wens is het vertrouwde functiehuis uit te breiden met (generieke) rolbeschrijvingen. Dit is urgent omdat daarmee ook de kwaliteiten van medewerkers worden erkend en de talenten optimaal worden benut. Hoe maak je die vertaalslag naar een rollenhuis voor jouw organisatie? In deze 2,5-daagse masterclass werk je aan een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een functie- en / of rollenhuis dat past bij een wendbare organisatie.
Datum en locatie: dinsdag 10 oktober 2023 om 09:00, Postillion Hotel Bunnik
Vervolgdata: 31 okt, 14 nov
Prijs: € 1790 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers

Masterclass Dynamisch functie- en rollenhuis: in het kort

Een functie bestaat uit een samenhangend pakket van taken en verantwoordelijkheden die structureel aan een medewerker zijn toegewezen en vallen binnen de kaders van een organisatie. Rollen kunnen een flexibeler verbinding leggen tussen het werk dat moet worden gedaan (en sneller verandert, dus lastiger te plannen is) en de competenties/talenten die een organisatie in huis heeft. Enerzijds zijn rollen belangrijk voor talentontwikkeling en anderzijds voor organisatieontwikkeling. Om dit te realiseren is het absoluut van belang dat het functie- en rollenhuis up-to-date is en dat dit onderdeel is van de organisatiestrategie. 

Wat leer je in deze masterclass?

In deze masterclass maak je een concrete basis voor een plan van aanpak in hoe je rollen incorporeert in het functiehuis. Ook maak je kennis met verschillende wijzen van functie-ontwerp en de toepassing van waarderingsmethodieken. Je leert de bouwstenen te gebruiken voor het ontwikkelen en onderhouden van: 

 • een functiehuis waarin het toenemend belang van rollen een plek krijgt.
 • een functiehuis dat meebeweegt met veranderingen binnen en rond jouw organisatie en daarmee de wendbaarheid van jouw organisatie ondersteunt;
 • een functiehuis dat zorgt voor de herkenbaarheid van functies, gebaseerd op een objectieve waardering en indeling;
 • een functiehuis dat een legitimatie vormt van beloningsverschillen;
 • een functiehuis dat ingebed is in andere HR-instrumenten voor organisatieontwikkeling en performance;

Daarmee leg je de basis voor het nieuw bouwen en/of onderhouden van rollen in jouw functiehuis. Je krijgt daarbij hulp en input van de docent.

Dit zijn de resultaten van de masterclass: 

 • Je kent de principes en vormen van een functiebeschrijving, het onderscheid tussen een functie en een rol en je weet welk type functie-/rolbeschrijving past bij jouw organisatie. 
 • Je weet hoe je om moet gaan met rolbeschrijvingen in relatie met het functiebeschrijvingen.
 • Je hebt een heldere (toekomst)visie op hoe functiewaardering past in een moderne HR-context en de ontwikkelingen binnen jouw organisatie ondersteunt.
 • Je kunt bepalen welke systeem van functiewaardering het beste past bij jouw organisatie of hoe je met jouw huidige systematiek om kunt gaan.
 • Je hebt een plan van aanpak om jouw functiehuis te verbouwen of aan te passen aan de actuele situatie en voor de toekomst.

En je krijgt als bagage mee:

 • Inzicht in de verschillen tussen functies en rollen en de mogelijkheden van een rollenhuis.
 • Hoe je om kunt gaan met het belonen van rollen.
 • Kennis van (erkende) systemen van functiewaardering en functie-ontwerp.
 • Inzicht in de elementen, die het ‘format’ van een functiebeschrijving bepalen.
 • Kennis van de verschillen tussen de diverse soorten functiebeschrijvingen en -huizen: specifieke en generieke, feitelijke en organieke en hoe rollen daarin passen.

 

Hoe leer je in deze masterclass? 


Blended learning Deze opleiding bestaat uit een online deel in de HR Academy eCampus én twee opleidingsdagen op locatie.
Twee opleidingsdagen In de twee opleidingsdagen draait het om interactie en verdieping. De docent bouwt voort op de inhoud uit het online deel.
eCampus De eCampus geeft met video's en artikelen basiskennis, extra informatie en opdrachten over jouw eigen organisatie.
Persoonlijk actieplan 
Je stelt een plan van aanpak op voor het nieuw bouwen en/of onderhouden van jouw functiehuis en krijgt hier feedback op van de docent. In het afsluitende deel van de masterclass bespreek je jouw plan van aanpak tijdens een online ochtenddeel.
   

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is zeker geschikt als je je hierin herkent:

 • Je krijgt steeds meer te maken met het verzoek om een rolbeschrijving en wilt weten hoe dit past in jouw functiehuis en hoe deze te ontwikkelen en bij te houden.
 • Je bent verantwoordelijk voor het functiehuis binnen jouw organisatie en je geeft sturing aan het bouwen of onderhouden ervan.
 • Je wilt weten hoe je het functiegebouw en de functiebeschrijvingen up-to-date kunt houden om mee te bewegen met veranderingen binnen en rond jouw organisatie.
 • Je wilt aan de slag met het uitwerken van een plan van aanpak om jouw functie- en rollenhuis te ontwikkelen of aan te passen aan de actuele omstandigheden binnen de organisatie.

 

 

Aan de slag met jouw eigen team? 

We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompany programma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

   

Wil je meer weten? Klik dan hier voor informatie of een offerte.

Van functies naar rollen

 

Per organisatietype zijn er kenmerken die maken of je wel of niet gaat werken in generieke functies eventueel in combinatie met rollen. Wilma van Vuuren, docent HR Academy, legt in deze video uit hoe je van functies naar rollen gaat. 

Masterclass Dynamisch functie- en rollenhuis: Programma 


Docent: Wilma van Vuuren 

 

In deze 2,5-daagse masterclass krijg je inzicht in verschillende functiewaarderingssystemen, functie-ontwerpen, functiehuizen en de ontwikkeling van functies naar rollen. Na afloop ben je klaar om op eigen kracht de (ver)bouw van jouw functiehuis in gang te zetten. Naast het verkrijgen van kennis en het opdoen van vaardigheden stel je een plan van aanpak op voor implementatie of grootschalig onderhoud van jouw functiehuis. Dit is het programma: 

 

 

Masterclass Dynamisch functie- en rollenhuis - eCampus

 

2 weken voor Dag 1 - Openstelling eCampus

HR Academy eCampusDe HR Academy eCampus is het online deel van de opleiding. De eCampus:

 • Biedt je basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads.
 • Bevat opdrachten over jouw organisatie.
 • Helpt je met de voorbereidingen op de opleidingsdagen.
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdagen.
 • Begeleidt je door de hele 'leerreis' van de opleiding.

 

Masterclass Dynamisch functie- en rollenhuis - Dag 1 (2 dagdelen, live op locatie)

 

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma


Aandacht voor:

 • Introductie en leerdoelen van deelnemers bespreken
 • Trends en ontwikkelingen die invloed hebben op het functiegebouw
 • Inzicht in hoe functies te ontwerpen passend bij de organisatie 
 • Verschillende vormen en typen functiebeschrijvingen en toepassingen (van specifiek naar generiek) en de voor- en nadelen van elk van deze vormen.

 

HR Academy eCampus Bespreking van opdrachten uit de eCampus.

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma


Aandacht voor:            

 • De inzet van functiebeschrijvingen voor meer dan alleen beloning
 • Het juiste format om de doelen te ondersteunen
 • Functies versus rollen, van functie- naar rollenhuis
 • Hoe beloon je functies en rollen
 • Verschillende systemen van functiewaardering

HR Academy eCampus Bespreking voorbereiding dag 2 uit de eCampus.

 

17.00 uur - Afsluiting

 

Masterclass Dynamisch functie- en rollenhuis - Dag 2 (2 dagdelen, live op locatie)

 

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma


HR Academy eCampus Behandeling huiswerkopdrachten uit de eCampus.

 

Plan van aanpak voor implementatie of grootschalig onderhoud van jouw functiehuis

 

 • Toelichting plan van aanpak voor implementatie of grootschalig onderhoud van jouw functie- en rollenhuis
 • Do's & don'ts
 • Omgaan met stakeholders
 • Implementatie of actualisatie van het functiebouwwerk
 • De toekomst van functiewaardering

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma

Aandacht voor:           

 • Presentatie per deelnemer en feedback van docent en deelnemers
 • Omgaan met stakeholders
 • Implementatie of actualisatie van het functiebouwwerk
 • De toekomst van functiewaardering

 

17.00 uur - Afsluiting

 

Masterclass Dynamisch functie- en rollenhuis - Dag 3 (1 dagdeel live online)


09.00 uur
- Start van het ochtendprogramma

Tijdens het afsluitende dagdeel ga je aan de slag met het bespreken van jouw persoonlijke plan van aanpak, gebaseerd op de input die je hebt verzameld tijdens de voorgaande dagen en huiswerkopdrachten in de eCampus.

12:30 uur - Afsluiting

Locatie
Postillion Hotel
Baan van Fectio 1
Bunnik (bereken route)


Plattegrond

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.