Logo

Bouwen aan een dynamisch functiehuis

Plan van aanpak voor een up-to-date functiegebouw

Opleidingbeeld
In veel organisaties werken mensen niet volledig meer in afgebakende functies, maar steeds meer in projecten en rollen. Wat betekent dit voor het bestaande functiehuis? Moet u naast functies gaan werken met generieke rollen? Kortom, hoe zorgt u voor een dynamisch up-to-date functiehuis voor uw organisatie? In deze 2-daagse masterclass met online onderdelen werkt u aan een plan van aanpak voor implementatie van of grootschalig onderhoud aan uw functiehuis.

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis: in het kort

 

Wat leert u in deze masterclass?

 

In deze masterclass maakt u kennis met verschillende wijzen van functie-ontwerp en de toepassing van waarderingsmethodieken. Ook leert u de bouwstenen te gebruiken voor het ontwikkelen en onderhouden van: 

 • een functiehuis dat meebeweegt met veranderingen binnen en rond uw organisatie en daarmee de wendbaarheid van uw organisatie ondersteunt;
 • een functiehuis dat zorgt voor de herkenbaarheid van functies, gebaseerd op een objectieve waardering en indeling;
 • een functiehuis dat een legitimatie vormt van beloningsverschillen;
 • een functiehuis dat ingebed is in andere HR-instrumenten voor organisatieontwikkeling en performance. 

Daarmee legt u de concrete basis voor een plan van aanpak voor het nieuw bouwen en/of onderhouden van uw functiehuis. U krijgt daarbij hulp en input van de docent en de andere deelnemers. Samen bespreekt u praktijkvoorbeelden en trekt u lessen die bijdragen aan het uitwerken van uw plan.

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass: 

 • U heeft een heldere (toekomst)visie op hoe functiewaardering past in een moderne HR-context en de ontwikkelingen binnen uw organisatie ondersteunt.
 • U kunt bepalen welke systeem van functiewaardering het beste past bij uw organisatie of hoe u met uw huidige systematiek om kunt gaan.
 • U kent de principes en vormen van een functiebeschrijving, het onderscheid tussen een functie en een rol en u weet welk type functie-/rolbeschrijving past bij uw organisatie. 
 • U heeft een plan van aanpak om uw functiehuis te verbouwen of aan te passen aan de actuele situatie.

En u krijgt als bagage mee:

 • Kennis van (erkende) systemen van functiewaardering en functie-ontwerp.
 • Inzicht in de elementen, die het ‘format’ van een functiebeschrijving bepalen.
 • Kennis van de verschillen tussen de diverse soorten functiebeschrijvingen: specifieke en generieke, feitelijke en organieke.
 • Inzicht in de verschillen tussen functies en rollen en de mogelijkheden van een rollenhuis.

 

Hoe leert u in deze masterclass? 


Blended learning Deze opleiding bestaat uit een online deel in de HR Academy eCampus én twee opleidingsdagen op locatie.
Twee opleidingsdagen In de twee opleidingsdagen draait het om interactie en verdieping. De docent bouwt voort op de inhoud uit het online deel.
eCampus De eCampus geeft met video's en artikelen basiskennis, extra informatie en opdrachten over uw eigen organisatie.
Persoonlijk actieplan Tijdens de masterclass stelt u een persoonlijk actieplan op en een plan van aanpak voor het nieuw bouwen en/of onderhouden van uw functiehui
   

Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf. 

NB. Mocht het vanwege het oplaaien van het virus onverhoopt niet mogelijk zijn om de opleiding op locatie te geven, dan kunnen wij deze ook online aanbieden in een virtual classroom. Zo bent u ervan verzekerd dat de opleiding altijd kan doorgaan. 


Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is zeker geschikt als u zich hierin herkent:

 • U bent verantwoordelijk voor het functiehuis binnen uw organisatie en u geeft sturing aan het bouwen of onderhouden ervan.
 • U wilt weten hoe u het functiegebouw en de functiebeschrijvingen up-to-date kunt houden om mee te bewegen met veranderingen binnen en rond uw organisatie.
 • U wilt aan de slag met het uitwerken van een plan van aanpak om uw functiehuis te ontwikkelen of aan te passen aan de actuele omstandigheden binnen de organisatie.

 

 

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis: programma 


Docent: Wilma van Vuuren 

 

In deze 2-daagse masterclass krijgt u inzicht in verschillende functiewaarderingssystemen, functie-ontwerpen, functiehuizen en de ontwikkeling van functies naar rollen. Na afloop bent u klaar om op eigen kracht de (ver)bouw van uw functiehuis in gang te zetten.

 

Naast het verkrijgen van kennis en het opdoen van vaardigheden werkt u in deze 2-daagse masterclass – samen met de docenten en andere deelnemers - aan een persoonlijk actieplan en een plan van aanpak voor implementatie of grootschalig onderhoud van uw functiehuis. 

 

 

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis - eCampus

 

2 weken voor Dag 1 - Openstelling eCampus

HR Academy eCampusDe HR Academy eCampus is het online deel van de opleiding. De eCampus:

 • Biedt u basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads.
 • Bevat opdrachten over uw organisatie.
 • Helpt u met de voorbereidingen op de opleidingsdagen.
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdagen.
 • Begeleidt u door de hele 'leerreis' van de opleiding.

 

 

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis - Dag 1

 

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma


Aandacht voor:

 • Introductie en leerdoelen voor persoonlijk actieplan van deelnemers
 • Inzicht in functie-ontwerp
 • Verschillende systemen van functiewaardering
 • Verschillende vormen en typen functiebeschrijvingen en toepassingen
 • Do's en don'ts bij beschrijven van functies

 

HR Academy eCampus Bespreking van opdrachten uit de eCampus.

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma


Aandacht voor:            

 • De inzet van functiebeschrijvingen voor meer dan alleen beloning
 • Implementatie of actualisatie van het functiebouwwerk
 • Functies versus rollen
 • Specifieke en generieke functiehuizen en de rollenmatrix

HR Academy eCampus Bespreking voorbereiding dag 2 uit de eCampus.

 

17.00 uur - Afsluiting

 

 

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis - Dag 2

 

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma


HR Academy eCampus Behandeling huiswerkopdrachten uit de eCampus.

 

Plan van aanpak voor implementatie of grootschalig onderhoud van uw functiehuis

 

 • Presentatie per deelnemer
 • Feedback van docent en deelnemers
 • Do's & don'ts

 

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma

Aandacht voor:           

 • Juiste format voor uw plan van aanpak
 • Omgaan met stakeholders
 • De toekomst van functiewaardering

 

17.00 uur - Afsluiting

 

 

 

 

 

 

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.

Downloads


Cedeo

Gerelateerde opleiding

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.