Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

3 dagen

Word HR Business Partner met impact

In negen stappen naar een strategisch business partner

Details
Lengte

3 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

di 4 juni 2024, Bunnik

di 12 november 2024, Bunnik

Prijs (excl. btw)

€ 1.790

Als moderne HR Business Partner bezit je een helikopterview en ben je betrokken bij brede organisatievraagstukken. Je ondersteunt het management proactief bij het nemen van belangrijke beslissingen in strategische situaties. Jij zorgt voor de juiste condities waardoor management en medewerkers optimaal kunnen (samen)werken. In deze masterclass leer je hoe je als HR Business Partner met impact de aansluiting vindt bij ‘de business’ en actief bijdraagt aan de strategische ontwikkeling van de organisatie.

Wat leer je in deze masterclass?

De rol van HR Business Partner is geen eenvoudige. Er wordt veel van verwacht. Je draagt bij aan de organisatiestrategie en vertaalt die strategie naar HR-beleid, inclusief de concrete acties en resultaten. Dit vraagt o.a. om analytisch denkvermogen en proactief gedrag. Bovendien moet je in staat zijn visie te ontwikkelen en overtuigingskracht hebben om stakeholders positief te beïnvloeden.

In deze masterclass ontdek je aan de hand van 9 stappen hoe je jouw rol als Business Partner optimaal invult, wat daarvoor nodig is en hoe je bijdraagt aan een goed functionerende organisatie. Je vergroot met jouw persoonlijk routeplan niet alleen je toegevoegde waarde, maar leert vooral ook hoe je beter tot je recht komt in jouw werkpraktijk en binnen de samenwerking met directie en management.

De masterclass levert je de volgende resultaten op:

 • Je analyseert welke kant jouw organisatie op beweegt en vertaalt dit in relevante bijdragen aan HR-processen en -projecten die de organisatie strategie ondersteunen
 • Je leert hoe je als HR Business Partner invloed uitoefent op het strategische HR-beleid en bijdraagt aan het besluitvormingsproces op management- en directieniveau
 • Je ziet hoe je de rol en positie van HR in de organisatie versterkt
 • Je weet wat er van je verwacht wordt en welke stappen je moet zetten om de rol van HR Business Partner met succes te vervullen

Na afloop neem je daarnaast als bagage mee:

 • kennis van organisatietrends en organisatievormen en de impact daarvan op HR
 • inzicht in veranderstrategieën en de positionering van HR binnen jouw organisatie
 • kennis van verschillende invloedstijlen en competenties om jouw impact als HR Business Partner te vergroten
 • jouw persoonlijk routeplan naar HR Business Partner, gebaseerd op de negen stappen

Voor wie is deze masterclass?

Je leert tijdens de interactieve masterclass de rol van HR Business Partner in te vullen. In deze situaties is het programma zeker voor jou geschikt:

 • Je wilt ontdekken hoe jij optimaal jouw rol als HR Business Partner kunt invullen, wat daarvoor nodig is en hoe je bijdraagt aan een goed functionerende organisatie
 • Je wilt weten of en hoe de rol van HR Business Partner in jouw organisatie kan worden ingevuld en hoe die ontwikkeling mogelijk is
 • Je wilt je verder (door)ontwikkelen tot volwaardig HR Business Partner om daarmee de waarde voor jouw organisatie én jouw carrièreperspectief te vergroten

Aan de slag met je eigen team?

We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompanyprogramma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

In deze masterclass verken je de verschillende rollen die van een HR Business Partner worden verwacht en de toepassing daarvan in jouw eigen werkpraktijk. Na het volgen van de masterclass weet je wat ervoor nodig is om deze rollen succesvol te vervullen, zodat je wezenlijk kunt bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelen.

Naast het verkrijgen van kennis en het opdoen van vaardigheden werk je in deze 2,5-daagse masterclass – samen met de docenten en andere deelnemers - aan de hand van 9 stappen aan een persoonlijk routeplan voor de invulling en positionering van jouw rol als HR Business Partner.

Openstelling eCampus - 2 weken voor Dag 1 (online leeromgeving)

De HR Academy eCampus is het online deel van de opleiding. De eCampus:

 • Biedt je basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads
 • Bevat opdrachten over uw organisatie
 • Helpt je met de voorbereidingen op de opleidingsdagen
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdagen
 • Begeleidt je door de hele 'leerreis' van de opleiding

Dag 1 (2 dagdelen, op locatie)

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

Aandacht voor:

 • Kennismaking, introductie en leerdoelen
 • Trends en ontwikkelingen in werken en organiseren
 • Organisatievormen en organisatiestrategieën
 • Positionering van HR binnen de organisatie

Bespreking van opdrachten uit de eCampus.

13.30 uur - Start van het middagprogramma

Aandacht voor:

 • Werken aan een veranderstrategie
 • Rollen van HR
 • HR als Business Partner

Aan de slag met jouw persoonlijk actieplan:

 • Introductie van de 9 stappen uit het Routeplan naar HR Business Partner
 • Analyse van jouw organisatie
 • Conclusies en bevindingen uit dag 1
 • Next steps en vooruitblik op dag 2

Bespreking huiswerkopdracht in de eCampus.

17.00 uur - Afsluiting

Dag 2 (2 dagdelen, op locatie)

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

Aandacht voor:

 • Huiswerkopdracht
 • Veranderbehoefte binnen jouw organisatie en de rol van HR;
 • Sturen van veranderprocessen

Bespreking van de huiswerkopdracht in de eCampus.

13.30 uur - Start van het middagprogramma

Aandacht voor:

 • Overtuigend beïnvloeden en adviseren vanuit HR
 • Eisen aan de HR Business Partner en bepalen van relevante competenties

Aan de slag met uw persoonlijk actieplan:

 • Verdere uitwerking van het Routeplan naar HR Business Partner
 • Analyse van jouw rol als HR Business Partner
 • Conclusies en bevindingen uit dag 2
 • Next steps en vooruitblik op dag 3

17.00 uur - Afsluiting

Dag 3 (1 dagdeel, live online)

09.00 uur - Start van het ochtendprogramma

Tijdens het afsluitende dagdeel ga je aan de slag met de uitwerking van jouw persoonlijke routeplan, gebaseerd op de ontwikkelrichting van de organisatie. Je bepaalt daarin op basis van de 9 stappen op welke wijze jij als HR Business Partner bijdraagt aan de ontwikkelstrategie en toegevoegde waarde levert aan de organisatie.

Daarbij gaat o.a. aandacht uit naar:

 • Strategische organisatiedoelen
 • Klantanalyse, positionering en toegevoegde waarde
 • Data-analyse en sourcing
 • Organisatie empowerment
 • Ontwikkeling vaardigheden

12.30 uur - Afsluiting

Jan Tjerk Boonstra
Jan Tjerk Boonstra
Organisatieadviseur, publicist en docent
Jan Tjerk is een ervaren HR-adviseur op diverse thema’s zoals strategisch HRM, strategisch beloningsbeleid (bijvoorbeeld voor bestuurders), performance management, strategische personeelsplanning en organisatie-inrichting en -ontwikkeling. Jan Tjerk doceert masterclasses m.b.t. HR-ontwikkeling (en specifiek HR-business partner), empowerment en eigen regie, talentontwikkeling, performance en belonen, organisatie- en teamontwikkeling en job crafting. Jan Tjerk is naast zijn werk voor Human Capital Group en HR Academy tevens verbonden aan… meer info
Bas Oerlemans
Bas Oerlemans
Principal Consultant
Bas Oerlemans is een breed inzetbare professional met accent op leiderschap- en talentontwikkeling. Ook helpt hij organisaties bij het vormgeven van ontwikkeltrajecten en brengt mensen in beweging. Tevens leert hij de organisatie te leren en laat instrumenten achter waarmee men zelf (verder) aan de slag kan. Bas helpt bij de vertaling van visie en strategie naar concrete actie, waarneembaar gedrag en blijvend resultaat. Hij sluit… meer info
Word HR Business Partner met impact
Startdatum 4 juni
di 4 juni 2024
9:30 - 17:00
Bunnik
di 25 juni 2024
9:30 - 17:00
Bunnik
di 2 juli 2024
9:00 - 12:00
Online
Routebeschrijving
Startdatum 12 november
di 12 november 2024
9:30 - 17:00
Bunnik
di 26 november 2024
9:30 - 17:00
Bunnik
di 10 december 2024
9:00 - 12:00
Online
Routebeschrijving