Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Masterclass Wendbaar worden met zelfsturende teams

Word adaptiever met teams als dominante wijze van organiseren

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

wo 20 november 2024, Utrecht

Prijs (excl. btw)

Wendbaarheid is een van de meest kritieke succesfactoren voor succesvolle organisaties. Daarbij worden flexibele, multidisciplinaire (project)teams gevormd die aan specifieke opgaven en doelen werken. Organisaties die zo werken zijn adaptiever en leren het snelst. Maar deze manier van werken stelt andere eisen aan sturing en aan mensen dan in de meer klassieke organisaties. In deze masterclass leer je hoe je aan deze wijze van organiseren en werken invulling geeft.

Wat leer je in deze masterclass?

In deze masterclass leer je invulling te geven aan wendbaar organiseren en werken. Deze manier van organiseren wordt ook wel ketengericht of opgavegericht werken genoemd, en kun je zien als een agile manier van organiseren en werken. Organisaties die op deze manier werken zijn adaptiever en profiteren van een steile leercurve. Maar het werken op deze manier stelt andere eisen aan mensen dan in de meer klassieke organisaties. In wendbare organisaties zijn samenwerking, aanpassingsvermogen, vertrouwen, willen leren en ontdekken belangrijke cultuurkenmerken en waarden.

In deze organisaties wordt gewerkt in flexibele, multidisciplinaire (project)teams van wisselende samenstellingen waarbij projectleden specifieke rollen of taken verrichten. Zelforganisatie van individuen en van teams is speelt daarin een belangrijk onderdeel. Dat begint bij medewerkers binnen teams de ruimte geven zelf meer initiatief en regie te nemen. Hoe je dat kunt bevorderen door (andere) invullingen van leiderschap, samenwerking, sturing, performance management en leren, is de focus van deze masterclass met natuurlijk aandacht voor de wijze waarop HR daaraan kan bijdragen.

Hoe leer je in deze masterclass?

Deze masterclass is een combinatie van theorie, praktijkcases, analyse van de eigen praktijk en onderlinge bespreking en analyse. Deelnemers maken aan de hand van een aangereikt stappenplan een routekaart voor de ontwikkeling van hun eigen organisatie met een ist-soll diagnose van de organisatie en welke interventies nodig en haalbaar zijn. Zo leer je de activiteiten kennen die HR kan inzetten aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe wijzen van werken.

Dit levert je de volgende resultaten op:

 • Je weet hoe je doelgerichte multidisciplinaire teams flexibel organiseert en wat de impact is op functies en rollen.
 • Je bent in staat om talent en performance management te verbinden met de (ontwikkeling naar een) wendbare organisatie.
 • Je weet op welke wijze je met een opgavegerichte aanpak zelforganisatie en zelfregie stimuleert.
 • Je kunt een empowerment strategie ontwikkelen gericht op het versterken van de hele organisatie.
 • Je kent de HR aspecten bij verschillende wijzen van organiseren, zoals ontwikkelen, inzetbaarheid, belonen en (meten van) performance.

En dit neem je als bagage mee:

 • Het theoretische fundament onder de verschillende wijzen van organiseren en werken. Zoals de flexibele onderneming, de ‘ambidextere organisatie’, de waardedisciplines van Treacy en Wiersema en concurrerende waarden.
 • De toepassing van teammodellen voor het vormen en verder ontwikkelen van effectieve teams, zoals Lencioni, Belbin en Tuckman en ‘high performance teams en workplaces’.
 • Inzicht in verschillende wijzen van organiseren, hoe deze kunnen worden onderscheiden en met elkaar in samenhang kunnen worden gebracht.
 • De toepassing van persoonlijkheidsmodellen bij het organiseren van werk en het vormen van teams.

Voor wie is deze masterclass?

Je werkt in deze masterclass aan het opstellen van een plan van aanpak met interventies om wendbaarder te gaan organiseren. In de volgende gevallen is het programma zeker voor jou geschikt:

 • Binnen jouw organisatie is opgavegericht of ketengericht werken als strategisch doel gekozen, maar je mist de juiste tools om hier invulling aan te geven.
 • Je wilt handen en voeten geven aan zelfleiderschap en medewerkers binnen teams stimuleren zelf meer initiatief te nemen.
 • Je signaleert dat de ‘klassieke’ manier van organiseren niet meer aansluit op de klantvraag en behoeften van je medewerkers.
 • Kortom, je wilt de wendbaarheid van je organisatie stimuleren door het adaptieve en zelflerende vermogen van teams te vergroten.

Aan de slag met jouw eigen team?
Dit interessante programma bieden wij incompany aan. Dat betekent dat we dit programma in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompanyprogramma maken we op maat en is direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De masterclass duurt één dag waarbij het programma als volgt is:

9.00 uur - Inloop en ontvangst

9.30 uur - Start van het programma

Met aandacht voor:

 • Kennismaking en uitleg programma en leerdoelen
 • Theorie en verschillende wijzen van wendbaar organiseren (van functionele hiërarchie tot volledige zelforganisatie)
 • Analyse van de eigen organisatie a.d.h.v. een organisatiescan
 • Bespreken van conclusies over de mate waarin de wijze(n) van organiseren van de eigen organisatie passend zijn
 • Veranderkundige invalshoeken bij de ontwikkeling naar wendbaarheid en ontwerp van een empowermentstrategie
 • Bepalen van de juiste mix van veranderstrategieën
 • Invulling van empowerment interventies m.b.t. leiderschap, functie-/rollenontwerp, job crafting en werken met teamrollen
 • Bepalen van eerste implementatiestappen.

12.30 uur - Pauze/lunch

13.15 uur - Start van het middagprogramma

Met aandacht voor:

 • De veranderende positionering en bijdrage van HR
 • Co-creatie met en versterking van lijnmanagement
 • (Nieuwe) invullingen van HR-thema's, zoals waarderen en belonen, talent en performance management
 • Eigen analyse van de gewenste en mogelijke bijdrage van het HR-team
 • Ontwerp van het eigen plan van aanpak voor de wendbaarheid van de eigen organisatie
 • Vaststelling van belemmerende en bevorderende factoren in de ontwikkeling naar wendbaarheid
 • Bepalen hoe de eerste ontwikkelactiviteiten in de organisatie kunnen plaatsvinden op basis van juiste condities
 • Bepalen van de veranderaanpak en de juiste empowerment interventies.
 • Gezamenlijke bespreking van de plannen van aanpak en vragen.

17.00 uur - Afsluiting

Jan Tjerk Boonstra
Jan Tjerk Boonstra
Organisatieadviseur, publicist en docent
Jan Tjerk is een ervaren HR-adviseur op diverse thema’s zoals strategisch HRM, strategisch beloningsbeleid (bijvoorbeeld voor bestuurders), performance management, strategische personeelsplanning en organisatie-inrichting en -ontwikkeling. Jan Tjerk doceert masterclasses m.b.t. HR-ontwikkeling (en specifiek HR-business partner), empowerment en eigen regie, talentontwikkeling, performance en belonen, organisatie- en teamontwikkeling en job crafting. Jan Tjerk is naast zijn werk voor Human Capital Group en HR Academy tevens verbonden aan… meer info
Masterclass Wendbaar worden met zelfsturende teams
Startdatum 20 november
wo 20 november 2024
9:30 - 16:30
Utrecht
Routebeschrijving