Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Job crafting als katalysator van werkplezier

Job crafting als katalysator van werkplezier

Deze cursus is nog niet gepland, klik hier voor ons totale cursusaanbod.

Om medewerkers flexibeler en beter inzetbaar te maken, moet je slimmer met taken en rollen in de organisatie omgaan. Job crafting is daarvoor een uitstekende manier. Maar hoe kunnen taakontwikkelingen in banen meebewegen met wat werknemers kunnen en willen? Hoe kom je van functies naar rollen? Hoe kun je werknemers beter betrekken bij de invulling van hun baan? Tijdens deze masterclass leer je op welke wijze je job crafting in de praktijk vorm kunt geven.

Wat leer je in deze cursus?

Het werk verandert voortdurend. Dit vraagt om aanpassingsvermogen en veerkracht van medewerkers. Maar vooral ook om organisaties die mensen ruimte geven om kwaliteiten te ontdekken, eigen verantwoordelijkheid te hebben, eigen keuzes te maken en samen de beste ‘fit’ met het werk te vinden.

Job crafting ondersteunt mensen en teams bij het bepalen van de werkorganisatie en taakverdeling die past bij ieders kwaliteiten. Op deze wijze worden onderling begrip en samenwerking en de individuele en teamperformance bevorderd.

In deze masterclass laten we je zien hoe je job crafting in de praktijk vorm kunt geven door het maken van een gezamenlijke analyse op de organisatie en de uitvoering van het werk. Vervolgens starten we met het herontwerpen en herverdelen daarvan. Tevens leren deelnemers hoe zij de introductie en uitvoering van job crafting kunnen doen en teams kunnen begeleiden in het zetten van (eerste) stappen. Ook besteden we aandacht aan meervoudige loopbaanpatronen en de manier waarop je aan ontwikkeling naar vak- en meesterschap invulling kunt gegeven (bijvoorbeeld in dual-/triple career ladders).

Job crafting heeft aan het einde van de masterclass voor jou geen geheimen meer en je bent in staat om het – op een laagdrempelige wijze – in te gaan voeren in jouw organisatie.

We behandelen tijdens de ochtend met name de theorie, de concepten en de interventies. In de middag besteden we aandacht aan de inrichting van het proces en werken we een voorbeeld uit. Dat voorbeeld gebruiken we als kapstok voor een team in jouw eigen organisatie (of jouw eigen team).

Als resultaten neem je mee:

 • Je ziet mogelijkheden om te anticiperen op veranderende takenpakketten en kunt omgaan met functies, rollen, taak- en functieverbreding, verrijking en roulatie.
 • Je weet hoe je daarbij ook medewerkers kunt betrekken en kunt aanzetten tot het doen van de (eerste) stappen.
 • Je kunt meer op maat alternatieven formuleren voor huidige functies die onder druk staan.
 • Je kunt scherper adviseren op welke onderdelen van het werk er aanpassingen nodig zijn, zonder daarbij hele functiegebouwen opnieuw in te hoeven richten.

En als bagage neem je mee:

 • Kennis van job crafting technieken, taakeisen, hulpbronnen (job demand resources), loopbaanstadia en meervoudige loopbaanpatronen.
 • Inzicht in leiderschapsstijlen en het belang van empowerment op inzetbaarheid.
 • Invulling geven aan vak- en meesterschap.
 • Meer interventiemogelijkheden door het hanteren van een taakperspectief op werk.

Aan de slag met jouw eigen team?
Dit interessante programma bieden wij incompany aan. Dat betekent dat we dit programma in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompanyprogramma maken we op maat en is direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Dit is het programma:

9.00 uur– Start ochtendprogramma

Met daarin aandacht voor:

 • Ontwikkelingen in organiseren en werken; werken aan opdrachten en in projecten, teams en rollen;
 • Wetenschappelijk fundament van job crafting en de relatie met werkvermogen, empowerment, eigenaarschap en betrokkenheid en motivatie;
 • Job crafting in organisaties; een blik op toepassingen in de praktijk.

13.00 uur – Start middagprogramma

Hoe nu verder binnen de eigen organisatie?

 • Bespreken van casuïstiek
 • Aan de slag met de eigen functie; ‘craften met het eigen werk’
 • Uitwerken van een casus in de eigen organisatie waar job crafting tot verbetering van eigenaarschap en werkplezier zou kunnen bijdragen

Gezamenlijk bespreken van ieders aanpak en leerpunten

Gezamenlijke afsluiting en evaluatie

17.00 uur - Afsluiting