Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Het nieuwe beoordelen vraagt om het goede gesprek

Actieplan voor effectief performance management

Deze cursus is nog niet gepland, klik hier voor ons totale cursusaanbod.

We moeten stoppen met het jaarlijkse ritueel van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De HR-cyclus is een papieren tijger! Maar wat komt ervoor in de plaats? In deze masterclass leer je alles over het nieuwe beoordelen. Op basis van een organisatieanalyse maak je een plan van aanpak voor een effectieve prestatiemeting, waarin ruimte is voor feedback en een continue dialoog die past bij jouw organisatie. En je leert wat de consequenties daarvan zijn op functies, competenties en vormen van belonen.

Wat leer je in deze masterclass?

De geheel vernieuwde masterclass geeft je een volledig overzicht van moderne wijzen van beoordelen en performance management bij verschillende typen organisaties. We laten je zien waarom de traditionele ‘HR-cyclus’ niet meer werkt en hoe moderne werkwijzen leiden tot een effectieve sturing van prestaties. Flexibele sturing waarin het goede gesprek centraal staat, die uitgaat van wat de situatie vereist en de medewerker en zijn/haar behoeften en kwaliteiten centraal stelt.

Stappenplan performance management

Je leert wat de kritieke succesfactoren voor effectief performance management zijn en ontdekt de samenhang met het type organisatie, de bedrijfscultuur en de kwaliteit van leidinggeven. Stap voor stap werk je tijdens de opleiding aan jouw performance management stappenplan. Daarin bepaal je de consequenties van het nieuwe beoordelen op functies, competenties en vormen van belonen. Het stappenplan biedt je de gelegenheid om na dag 1 met betrokkenen in je organisatie een analyse van knelpunten en oplossingsrichtingen te maken.

Het ingevulde stappenplan wordt besproken met de andere deelnemers, onder begeleiding van de docenten, in het derde dagdeel dat online plaatsvindt.

Dit levert je de volgende resultaten:

 • Je weet hoe je performance management specifiek voor jouw organisatie moet vormgeven
 • Je kent de kritieke succesfactoren voor effectief performance management voor je organisatie
 • Je weet wat de impact hiervan is op de leidinggevenden van je organisatie en wat de gevolgen zijn voor het HR-beleid
 • Je hebt een persoonlijk actieplan voor effectief performance management van je organisatie dat een goede basis vormt voor afstemming en nadere invulling met alle stakeholders in je organisatie

En dit neem je als bagage mee:

 • Je hebt inzicht in moderne wijzen van beoordelen en performance management
 • Je weet wat de consequenties daarvan zijn op op functies, competenties en vormen van belonen
 • Je kent de best practices van moderne prestatiemeting van verschillende typen organisaties
 • Je hebt de tools om aan de slag te gaan met het performance management stappenplan

Hoe leer je in deze masterclass?

Deze opleiding bestaat uit een online deel in de HR Academy eCampus, één opleidingsdag live op locatie en halve opleidingsdag die online plaatsvindt in een virtuele classroom.

De eCampus geeft met video's en artikelen een introductie op het programma, extra informatie en opdrachten over je eigen organisatie. In de klassikale opleidingsdag draait het om interactie en verdieping. De docent bouwt voort op de inhoud uit de eCampus. Tijdens de masterclass stel je een persoonlijk actieplan op voor effectief performance management in jouw organisatie. In de virtuele classroom staat de uitwerking van het persoonlijke actieplan centraal en wordt kennis verder verdiept.

Voor wie is deze masterclass?

Je werkt in deze masterclass aan het opstellen van een persoonlijk actieplan om je huidige HR-cyclus beter aan te laten sluiten bij jouw organisatie. In de volgende gevallen is het programma zeker voor jou geschikt:

 • De huidige HR-cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen je organisatie staat onder druk en medewerkers en/of leidinggevenden hebben behoefte aan een andere invulling
 • Je wilt de traditionele HR-cyclus omvormen naar een strategisch instrument voor effectief performance management
 • Je bent op zoek naar een concreet plan van aanpak om hiermee te kunnen starten
Aan de slag met je eigen team?

We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompanyprogramma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

In steeds meer organisaties begint de traditionele wijze van afspraken maken en beoordelen te wringen. In deze masterclass krijg je praktische handvatten aangereikt om jouw huidige HR-cyclus te moderniseren.

Naast het opdoen van kennis en vaardigheden werk je in deze masterclass aan jouw persoonlijk actieplan voor effectief performance management in jouw organisatie.Het nieuwe beoordelen vraagt om het goede gesprek - eCampus

2 weken voor opleidingsdag - Openstelling eCampus

De HR Academy eCampus is het online deel van de masterclass. De eCampus:

 • Biedt je basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads
 • Bevat opdrachten over uw organisatie
 • Helpt je met de voorbereidingen op de opleidingsdagen
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdag
 • Begeleid je door de 'leerreis' van de opleiding


Het nieuwe beoordelen vraagt om het goede gesprek - Dag 1 (2 dagdelen - live op locatie)

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur- Start van het ochtendprogramma

Met aandacht voor:

 • Leerdoelen van de deelnemers
 • Organisatietrends
 • Werken in verschillende rollen en in meerdere projecten
 • Wat is een effectieve HR-cyclus?
 • Wat levert die op en wat zijn knelpunten?
 • Welke gesprekken zijn zinvol en wat is daarvan de inhoud?
 • Wat kenmerkt een goed gesprek?

Bespreking van de opdracht uit de HR Academy eCampus: Waarom staat de HR-cyclus in uw organisatie onder druk?

Aan de slag met jouw plan van aanpak voor effectief performance management:

 • Wat hebben medewerkers in jouw organisatie nodig om succesvol te zijn?
 • Zinnig gebruik maken van competenties en (performance) indicatoren
 • Opzet en gebruik van functieprofielen

13.15 uur - Start van het middagprogramma

Met aandacht voor:

Kritieke succesfactoren voor effectief performance management

 • Aandacht
 • Kwaliteit van leidinggevenden
 • One size doesn’t fit all

Impact op belonen van medewerkers

 • Hoe kun en wil je prestaties meten?
 • Moet salarisontwikkeling afhankelijk van prestaties zijn?
 • Van promotie en/of demotie naar blijvend ontwikkelen
 • Van functies naar rollen
 • Tools voor performance management

Voorbereiding huiswerkopdracht van het stappenplan in de eCampus.

17.00 uur - AfsluitingHet nieuwe beoordelen vraagt om het goede gesprek - Dag 2 (1 dagdeel online)

09.00 uur - Start van het ochtendprogramma

Tijdens het afsluitende dagdeel bespreken we per deelnemer het ingevulde stappenplan voor effectief performance management. Daarbij gaat o.a. aandacht uit naar:

 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Wat gaan we met onze leidinggevenden doen en hoe doen medewerkers mee?
 • Wat is de inspirerende boodschap voor onze organisatie?

12.00 uur - Afsluiting