Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

2 dagen

Groene arbeidsvoorwaarden: hoe en waarom?

Keuzes en kosten duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket

Details
Lengte

2 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

wo 6 november 2024

Prijs (excl. btw)

€ 749

In deze live online training leer je hoe je arbeidsvoorwaarden kunt vergroenen en laten we je zien wat de kosten zijn voor werkgever en werknemer. Met als doel om jouw arbeidsvoorwaardenbeleid beter te laten aansluiten bij de duurzaamheidskoers van organisatie en medewerkers.

Dit interactieve seminar laat zien welke keuzes in groene arbeidsvoorwaarden je kunt maken en wat de kosten én fiscale gevolgen zijn voor werkgever en werknemer. Ook staan we stil bij de noodzakelijk administratieve verplichtingen. Uiteraard krijg je tips en tricks op het gebied van compliancy. Wij laten je zien hoe je door het helder definiëren van processen kunt analyseren wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat je nauwkeurig aan geldende compliance verplichtingen kunt voldoen. 

Je krijgt actuele kennis van fiscale actualiteiten rondom groen en duurzaam belonen en geldende administratieve verplichtingen. Ook toets je het optimale gebruik van de WKR en krijg je in op hoofdlijnen zicht op de impact van. En je krijgt gelegenheid eigen casuïstiek in te brengen, die ter plekke door de docente wordt besproken.

We geven o.a. antwoord op vragen als: 

 • Kun je een variabele beloning inzetten om duurzaamheidsdoelen te behalen? 
 • Hoe kunnen we ons mobiliteitsbeleid duurzamer maken én wordt de werknemer gestimuleerd duurzamere keuzes te maken?
 • Kan een individueel keuzebudget gekoppeld worden aan duurzame privé keuzes?
 • Kan plaats onafhankelijk werken ingezet worden om duurzaamheidsdoelen te behalen? 

Na afloop van dit seminar heb je actuele kennis over belasting, belonen en arbeidsvoorwaarden, met deze resultaten: 

 • Je weet meer over groene arbeidsvoorwaarden, zoals de groene reiskostenregeling, een groene mobiliteitsregeling, een groene vakantiedagenregeling of een individueel duurzaamheidsbudget
 • Je weet hoe je de werkelijke kosten van de arbeidsvoorwaarden moet berekenen en hoe dit administratief (door HR, finance en de loonadministratie) verwerkt moet worden in bijvoorbeeld de WKR
 • Je kent de fiscale regels voor thuiswerkende werknemers (o.a. gerichte vrijstelling voor ARBO-voorzieningen en de onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- in relatie tot een reiskostenvergoeding en reiskostenvergoeding) 
 • Je kent de regels voor de bijtelling van de auto van de zaak, het mobiliteitsbudget en de fiets van de zaak 
 • Je hebt handvatten om aan geldende compliance verplichtingen te kunnen voldoen 

Voor wie is dit online seminar
Dit online seminar is zeker geschikt als je je hier in herkent:

 • Je bent binnen jouw organisatie verantwoordelijk of betrokken bij taken die relateren aan compensation & benefits en het inrichten van een modern beloningsbeleid.
 • Je wilt volledig up-to-date zijn en blijven van recente wet- en regelgeving én jurisprudentie rondom fiscaliteit en groene arbeidsvoorwaarden.

Aan de slag met groene arbeidsvoorwaarden. Wat zijn de mogelijkheden en welke kosten brengen die met zich mee?

Dit is het programma:

Dag 1

09.00 uur - Introductie en kennismaking

09.30 uur - Beloningsvormen: opzoek naar de voordeligste optie voor werkgever en werknemer. Met aandacht voor:

 • Hoe kan de werkgever bijdrage aan duurzame keuzes van werknemers?

Hier wordt stilgestaan bij de drie vormen van belonen: brutoloon in de vorm van bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget, nettoloon, en het ruilen van arbeidsvoorwaarden.

 • Wat zijn de fiscale gevolgen (in algemene zin) voor de werkgever en hoe zien de administratieve verplichtingen eruit?
 • Diverse cijfervoorbeelden (verschil tussen bruteren en het opnemen van kosten in de vrije ruimte) en cafetariseren (uitruilen van brutoloon)

12.30 uur - Afsluiting

Dag 2

09.00 uur - Verschillende soorten groene mobiliteit

Groene arbeidsvoorwaarden kunnen worden ingedeeld in enerzijds bijdragen door de werkgever in materiaal, bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen. In dit seminar zullen populaire groene arbeidsvoorwaarden de revue passeren. Daarnaast kan een werkgever werknemers stimuleren om duurzame keuzes te maken, zoals een extra vrije dag als de werknemer (in privé) de trein pakt in plaats van het vliegtuig.

Ook wordt hierbij stilgestaan bij de verschillende soorten groene mobiliteit zoals:

 • Wat is een groene reiskostenregeling en wat kost het?
 • Wat is een groene fietsregeling en wat kost het?
 • Wat is een groene leaseregeling en wat kost het?

Gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de wens van millennials, gen X en gen Y om flexibel te werken kan een werkgever beleid introduceren waarbij het werknemers toestaat om in het buitenland te werken voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld na een conferentie, of aansluitend op een vakantie. Hiermee worden de reisbewegingen beperkt.

In dit verlengde ligt het thuiswerken in Nederland, om zo reisbewegingen te beperken. Op welke manier kunnen werknemers gestimuleerd worden om vanuit te huis werken en wat zijn de verplichtingen van de werkgever (vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief). Hierbij wordt ook ingegaan op de kosten voor de werkgever ten aanzien van het thuiswerken.

11.00 uur - De ESG (Environment Social Governance) verplichting

Voor grote ondernemingen bestaat de verplichting om ESG beleid op te stellen. Hierbij dient aangegeven te worden welke maatregelen worden genomen op het gebied van mensenrechten en milieu.

Als onderdeel van de ESG verplichting geldt dat werkgevers met meer dan 100 werknemers in dienst met ingang van 1 juli 2023 verplicht zijn om een C02 registratie bij te houden voor hun werknemers. In dit onderdeel wordt ingegaan op de eisen en registratieplicht. Daarnaast worden praktische tips gegeven hoe binnen de organisatie een dergelijke verplichting in combinatie met het implementeren van duurzame arbeidsvoorwaarden kan worden ingeregeld (bijvoorbeeld: wagenpark vervangen met elektrische voertuigen, en het invoeren van hybride werken).

13.00 uur - Afsluiting

Imke Bos
Imke Bos
Sr. tax advisor loonheffingen (nationaal/ internationaal)
Belastingadviseur voor multinationals. Ik geef advies, help bij boekenonderzoek en het in kaart brengen en optimaliseren van processen rondom de loonheffingen en sociale zekerheid. Ik geef trainingen over alle loonbelasting gerelateerde onderwerpen, zoals groene arbeidsvoorwaarden. Daarbij heb ik met name oog voor de kostenkant. Ook sta ik stil bij het samenspel tussen HR, de financiële administratie en de salarisadministratie. meer info
Groene arbeidsvoorwaarden: hoe en waarom?
Startdatum 6 november
wo 6 november 2024
9:00 - 12:30
Online
do 7 november 2024
9:00 - 13:00
Online