Logo

Zoekresultaten

Er zijn 8 items voor "online cursus" gevonden.

Zoeken
De zoekmachine zoekt standaard op alle trefwoorden afzonderlijk waarbij documenten met alle trefwoorden het beste scoren en dus bovenaan verschijnen. Bovendien houdt de zoekmachine rekening met het tekstelement waarin het trefwoord verschijnt: een trefwoord in de kop van een artikel of in de introductietekst scoort hoger dan hetzelfde trefwoord in de lopende tekst. Ook de frequentie van het trefwoord in het document en een eventuele publicatiedatum bepalen de relevantie van een document.

Zoekopdracht aanpassen
Verder kunt u ook gebruik maken van AND, OR en quotes om uw zoekopdracht aan te passen, bijvoorbeeld:
- digitaal AND transformatie zoekt alleen naar document waarin beide trefwoorden voorkomen
- digitaal OR transformatie zoekt naar documenten waarin één van beide of beide trefwoorden voorkomen
- "digitale transformatie" zoekt alleen naar documenten waarin beide woorden na elkaar voorkomen

Online Cursus Functiehuis en functiewaardering

Sterke basis voor (ver)bouw van een modern functiegebouw

Door organisatieveranderingen staan bestaande systemen van functiewaardering en de inrichting van functiehuizen onder druk. Streeft u naar een functiegebouw dat (beter) past bij uw organisatie? Meld u dan aan voor deze online cursus. Na het volgen weet u hoe u een goede start maakt met het up-to-date houden en ontwikkelen van uw functiehuis.

Online Cursus Strategische Personeelsplanning

Sterke basis voor bepalen van personeelsbehoefte

Weet u welke mensen uw organisatie straks nodig heeft om concurrerend te blijven? In aantallen, in kwaliteiten, in flexibiliteit en in kosten? En wilt u weten hoe u een plan opstelt om van uw huidige personeelsbezetting naar de toekomstige gewenste formatie te komen? Meld u dan aan voor deze online cursus. Na het volgen weet u hoe u een goede start maakt met strategische personeelsplanning in uw organisatie.

Online Cursus Moderne HR-cyclus

Sterke basis voor effectief performance management

Begint de traditionele wijze van functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers te wringen, omdat die niet meer past bij de wensen van de organisatie? Meld u dan aan voor deze online cursus. Na het volgen weet u hoe u een goede start maakt met modernisering van de HR-cyclus en effectief performance management in uw organisatie.

Online Cursus Arbeidsrecht in de HR-praktijk

Helder zicht op essentiële arbeidswet- en regelgeving

Het speelveld rondom arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling en beweging. Wat vandaag standaard is, is morgen achterhaald. Als HR-professional bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor arbeidsrechtelijke vragen. Wilt u uw organisatie van een volledig en juist advies kunnen blijven voorzien? Deze online cursus zorgt dat uw kennis over arbeidsrecht weer up-to-date is!

Online Cursus Zieke werknemers en Poortwachter

Helder zicht op regels en procedures bij zieke medewerkers

Het is van belang dat de regels die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft correct worden toegepast. Gebeurt dat niet dan kost het de werkgever namelijk veel extra tijd en geld! Er zijn veel regels en stappen gekoppeld aan langdurig verzuim van medewerkers. Deze online cursus biedt je de essentiële kennis over het proces van de ziekmelding tot aan de WIA-aanvraag volgens de Wet verbetering poortwachter. Je kan hier direct mee aan de slag!

Online Cursus HR Analytics en HR Metrics

Sterke basis voor datagedreven HR

Wilt u weten wat de toepassingsmogelijkheden zijn van HR Analytics en HR Metrics? En wilt u echt werk maken van datagedreven HR, zodat u de business nog beter kan ondersteunen? Meld u dan aan voor deze online cursus en maak een vliegende start met een HR Analytics-proces in uw organisatie!

Online cursuspakket: Employee & Performance

Strategische personeelsplanning, Functiehuis & functiewaardering en Moderne HR-cyclus

Weet u welke mensen uw organisatie straks nodig heeft om concurrerend te blijven? In aantallen, in kwaliteiten, in flexibiliteit en in kosten? Hoe biedt u deze medewerkers een passend en flexibel functiehuis en een optimale hr-cyclus met continue focus op prestaties en verbetering? U leert het in dit pakket van drie online cursussen over strategische personeelsplanning, functiehuis en functiewaardering en moderne HR-cyclus.

Online seminar: Verdieping ziekteverzuim en re-integratie

Blijf up-to-date over actuele regelgeving en jurisprudentie

Binnen veel organisaties is het aantal verzuimdossiers de afgelopen maanden hoog opgestapeld. Actuele kennis over de Wet verbetering poortwachter is onontbeerlijk voor HR-professionals die zich dagelijks bezig houden met verzuimbegeleiding van zieke medewerkers. Maar zelfs dan kun je tegen onverwachte obstakels aanlopen tijdens het re-integratieproces. Dit live online seminar gaat in op verdiepende aspecten rond ziekteverzuim en re-integratie van medewerkers.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

CEDEO-erkenning

Alle opleidingen hebben een CEDEO-erkenning.
Cedeo erkenning

© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.