Logo

UWV-beoordeling zieke medewerkers: do’s en don'ts

Stappenplan bezwaar maken tegen UWV-besluit

Opleidingbeeld
Een medewerker die verzuimt kost handenvol geld. Door adequaat in te grijpen kunt u de kosten beperken. Het UWV toetst uw handelen en kan u een loondoorbetalingsverplichting opleggen. Of uw ernstig beperkte werknemer geen IVA-uitkering toekennen, maar een WGA-uitkering. Wat doet u als u het niet eens bent met het oordeel van het UWV? In dit seminar maakt u op praktische wijze kennis met het voeren van een bezwaarprocedure.
Prijs: € 590 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers
Soort: Seminar

Bezwaarprocedure voeren

Bezwaar maken is een juridisch proces. In dit seminar maakt u op praktische wijze kennis met het voeren van een bezwaarprocedure. Het gaat dan om effectief en succesvol bezwaar voeren tegen UWV-besluiten over loondoorbetalingsverplichtingen en over UWV-beoordelingen van uitkeringsrechten van zieke (ex-)werknemers. U krijgt inzicht in hoe verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV zieke medewerkers beoordelen. Het is de bedoeling dat u ook goed inzicht krijgt in de haalbaarheid van een bezwaarzaak. Ook kunt u beoordelen wanneer het inschakelen van een specialist zinvol is. Wij laten u zien hoe u stap voor stap zelf een bezwaarzaak kunt voeren. 

 

In het seminar wordt het format Bezwaarschrift behandeld. Met dit format kunt u direct aan de slag. U kunt vooraf aan het seminar een casus uit uw praktijk inzenden. Tijdens de workshop behandelt Cor Hoogendoorn uw casus (geanonimiseerd).

 

Welke praktische kennis hebt u na dit seminar in handen?

 • U kent het stappenplan bezwaar voeren.
 • U kent de structuur van het bestuursrecht en de positie van de bezwaarfase daarbinnen.
 • U kent de meest belangrijke onderwerpen waartegen bezwaar voeren zinvol kan zijn.
 • U krijgt handvatten aangereikt om de belangrijkste onderwerpen van bezwaar te toetsen.
 • U kent het toetsingskader UWV met betrekking tot re-integratieverslagen.
 • U heeft inzicht in de inhoudelijke beoordelingen van het recht op uitkering door het UWV.
 • U kunt als HR-professional de haalbaarheid van een bezwaarzaak inschatten.
 • U kunt als HR-professional zelf een bezwaarzaak tegen een UWV-besluit voeren.
 • U weet als HR-professional in welke zaken u een specialist (bedrijfsarts, arts-gemachtigde, arbeidsdeskundige) in moet schakelen.

Doelgroep

 

HR-professionals die verantwoordelijk zijn voor (aanpak van) ziekteverzuim en willen weten hoe om te gaan met een UWV-besluit m.b.t. zieke medewerkers. Centraal staat daarbij de haalbaarheid van het bezwaar maken tegen een besluit.

 


09.30 uur

Welkom & kennismaking

09.40 uur

Loondoorbetalingsverplichting door het UWV Een overzicht over het eerste en tweede ziektejaar: 

 • Rollen van diverse professionals (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige arbodienst, arbeidsdeskundige verzekeraar, casemanager, leidinggevende werkgever)
 • Betekenis Eigen of passende arbeid,
 • Rol en status van Deskundigheidsoordeel  in deze ziektejaren
 • Stand van zaken jurisprudentie met ‘geen benutbare mogelijkheden’ en ‘bedongen arbeid’

Werkwijze UWV, besluitvorming UWV (toetsingskader), rol arbeidsdeskundige  UWV Casuïstiek: In kleine groepjes wordt een casus  besproken.

11.15 uur

WIA / WGA: 

 • Wat verstaan we onder arbeidsongeschiktheid?
 • Wat is Gangbare arbeid
 • Geen benutbare mogelijkheden, de vier categorieen
 • Wanneer ga je wel en wanneer  ga je  niet in overleg met de bedrijsarts
 • Wel of geen bezwaar maken tegen een loonsanctie?
 • Toekennen LGU / WGA en het al dan niet bestaan van belang bij bezwaar.
 • Verschillen en overeenkomsten  80-100% WGA en IVA

 Casuïstiek: Een casus wordt met de volledige groep besproken.

12.30 uur

Lunchpauze

13.30 uur

Bezwaar 

 • Structuur van het bestuursrecht
 • Stappenplan bezwaar
 • Enkele voorbeelden van bezwaarschriften
 • Contact met het UWV. Op welke wijze?

15.00 uur

Pauze

15.15 uur

Bezwaar maken: Ronde tafelgesprek: casuïstiek bespreking in een ronde-tafel gesprek op basis van een casus door één van de deelnemers aangeleverd.

16.15 uur

Vragen en overige casuïstiek van deelnemers

 

 

*Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

Onderstaand referenties over het seminar: bezwaar tegen een UWV besluit

 ‘Doordat we de training hebben kunnen voorbespreken en onze eigen casuïstiek in konden brengen, verliep het geheel efficiënt en effectief. Verder een goede docent en veel praktijkvoorbeelden. Het was kortom een hele leerzame dag.’

Regina Quakernaat, Consulent HRM van De Zorgcirkel

 

"Veel praktijkcasussen en een trainer met kennis van zaken. Eye opener in de zaken van het UWV"

A. van der Hoek - HR Adviseur - Bloominess

 

"Leuke training, goede presentatie, verhelderend"

G. Bieshaar - Verzuimbegeleiding - Bouwgroep Dijkstra Draisma

 

"Zeer duidelijk, praktische handvatten en direct toepasbaar"

K. van Ouwerkerk - HR Adviseur - Nature's Pride 

 

"Een inspirerende dag met veel ruimte voor praktijksituaties"

S. Prekpalaj - Jurist - ISBO 

 

"Een must voor P&O" 

L. Oude Munnink - P&O Adviseur - WVS Groep

 

"Leuke leerzame dag met veel interactie en leuke mensen met een enthousiaste spreker!"

J. Slot-Sterken - HR Adviseur - Zorggroep Leveste Middenveld

 

"Leerzame dag, genoten van alle praktijkervaring van docent en medecursisten." 

E. van der Horst - Stichting Philadelphia Zorg

 

"Duidelijk seminar met goede inzichten in de manier van denken van het UWV."

C. van der Laan - Worktrans Group BV

Cor Hoogendoorn

Sprekersfoto
Arbeidsdeskundige
Cor is arbeidsdeskundige en is ruim 25 jaar werkzaam geweest bij (de voorlopers van) het UWV in diverse functies op het terrein van de arbeidsongeschiktheidswetten ZW, WAO en WIA. Hij heeft binnen UWV onder andere 7 jaar op de afdeling Bezwaar en Beroep gewerkt, aansluitend als arbeidsdeskundige en laatstelijk als stafarbeidsdeskundige. Thans werkt Cor voor zijn eigen bedrijf Hoog Advies. Naast arbeidsdeskundige werkzaamheden voor diverse opdrachtgevers in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt werkt Cor als docent in de opleiding van aanstaande arbeidsdeskundigen.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.