Logo

On Topic: Vast/Flex

Op zoek naar de nieuwe balans in vaste en flexibele arbeidsvormen

Opleidingbeeld
Door de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moet u de flexibele schil van uw organisatie grondig herzien. Zijn de bestaande flexibele contracten nog wel (juridisch) houdbaar? En zijn de kosten voor flexibel personeel nog passend, bijvoorbeeld door hogere WW-premies?

Tijdens het middagevent "On Topic: Vast/Flex" krijgt u het overzicht om voor uw organisatie een nieuwe balans te bepalen tussen vast en flexibel, en welke vormen u daarbij kunt toepassen.

Met deskundige keynotes, inspirerende workshops en heldere praktijkcases, En natuurlijk netwerken met sprekers en vakgenoten!
Datum en locatie: donderdag 4 juni 2020 om 12:30, Amsterdam Art Center Amsterdam
Prijs: € 590 excl. 21% btw
Soort: Event

Middagevent On Topic: Vast/Flex - in het kort

Wat leert u?

Op dit middagevent haalt u de inzichten om een nieuwe balans te bepalen voor vast en flex in uw organisatie.

 

U krijgt overzicht over de grote bewegingen op de arbeidsmarkt en hoe die het arbeidsrecht raken, met daarbij een update over de WAB. De meest voorkomende flexvormen krijgt u op een rij met de impact op de kosten. En praktijkcases inspireren u over oplossingsichtingen voor uw organisatie.

 

U krijgt antwoorden op vragen als:  

 • Welke flexmogelijkheden zijn er nu?
 • Wat zijn daar de voordelen van?
 • Wat zijn de kosten van de flexvormen?
 • Welke risico’s zijn er (juridisch, fiscaal en qua aansprakelijkheid)?
 • Wat is de impact van de WAB op de flexvormen?
 • Wanneer kiezen voor vast en wanneer voor flex?

Programma On Topic: Vast/Flex

 

De gevolgen van de WAB op de inrichting van uw flexibele schil

Sinds 1 januari speelt het jaarurencontract een belangrijke rol. Hoe ga je daar mee om? In een workshop bespreekt Marjolein Gobes de juridische impact van de WAB. Wat gebeurt er als je iemand ontslaat? Wat doe je als iemand met een jaarurencontract eerder weggaat? Kan je ook een kwartaalurencontract aanbieden? Of een maandurencontract? En wat is de impact op ontslag bij flexwerkers?

 

De 7 meest voorkomende flexvormen

Wat zijn de 7 meest voorkomende flexvormen? Wanneer kun je het beste voor de ene of juist voor de andere vorm kiezen? En welk prijskaartje hangt daaraan? Wat zijn de wettelijke verplichtingen waar u als inlener/opdrachtgever minimaal aan moet voldoen? En welke risico’s loopt u bij een controle door de officiële instanties? Marc Sitskoorn bespreekt de 7 meest voorkomende flexvormen. Hij legt uit wat de verschillen zijn en wanneer u het beste voor de ene of juist de andere vorm kunt kiezen.

 

Welk prijskaartje aan de verschillende flexvormen hangt

Carlo Hoogsteder maakt tijdens deze workshop de financiële vertaalslag naar de door Marc Sitskoorn besproken flexvormen. Wat is nou duurder? Uitzenden, payroll, detacheren, ZZP of freelance? Hoe zit het met de verschillen tussen IB-47 en vrijwilligers-contracten? En wat is de impact van mijn CAO? 

 

Praktijkcase - De flexibele schil van zorgorganisatie Pluryn

De zorgorganisatie Pluryn heeft tot voor kort toegewerkt naar een grotere flexibele schil om te kunnen voorzien in de uiteenlopende zorgvragen. Nu ligt de focus bij Pluryn op het zo veel mogelijk binden en daarmee vasthouden van bestaande medewerkers. Deze praktijkcase geeft inzicht in de (continu) veranderende keuzes voor de inzet van flexibele en vaste medewerkers in de zorg.

 

Praktijkcase - Flex in een decentrale organisatie - Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een grote flexibele schil. Deze flexkrachten komen in allerlei varianten voor en worden decentraal aangevraagd en ingezet. In deze praktijkcase draait het om de keuzes die een grote dynamische decentraal georganiseerde organisatie maakt om de volledige inzet van flexkrachten zo optimaal mogelijk te organiseren.

 

Button Programma

 

 

In het programma krijgt u ook een update van de actuele stand van zaken rondom het rapport van de Commissie Regulering van Werk, dat is opgesteld o.l.v. Hans Borstlap. Hierin worden concrete maatregelen voorgesteld die de kloof tussen vast en flex gaan verkleinen én de grote diversiteit in contractvormen flink moeten beperken. Minister Koolmees heeft laten weten voor de zomer met nieuwe richtlijnen te komen. Uiteraard praten wij u daarover bij op 14 april.
 

Middagevent On Topic: Vast/Flex - Timeline

12.30 

LineOntvangst met lichte lunch

13.00 

LineInvloed van trends en ontwikkelingen op vast en flex - Marjolein Gobes

13.30 

LineDe verschillende flexvormen op een rij - Marc Sitskoorn

14.15 

LineBreak-out 1: workshops & cases

 • Workshop: Het andere speelveld naar aanleiding van de WAB - Marjolein Gobes
 • Business case: De kosten van flexwerk op een rij - Carlo Hoogsteder
 • Case Erasmus: Hoe maakt de EUR hun vast/flex keuzes? - Laurien Poleij

 

15.00

LinePauze

15.15

Line

Break-out 2: workshops & cases

 • Workshop: Het andere speelveld naar aanleiding van de WAB - Marjolein Gobes
 • Business case: De kosten van flexwerk op een rij - Carlo Hoogsteder
 • Case Erasmus: Hoe maakt de EUR hun vast/flex keuzes? - Laurien Poleij

 

16.00

LineCollega aan het woord: Pluryn legt uit hoe zij flexibele inzet voordelig én rechtmatig organiseren - Margriet Schoevaart

16.30

Borrel

 

Butten Sessies

Marjolein Gobes

 

VDVK Logo

 

 

 

 

 

De invloed van trends en ontwikkelingen op vast en flex - 13.00 uur

Dagvoorzitter & Spreker:

Marjolein Gobes, Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten

 

De organisatie van werk verandert. Het samenspel van grote economische transities door globalisering, toepassing van nieuwe technologieën (robotisering / digitalisering / platformisering), vergrijzing en verduurzaming van productieprocessen en dienstverlening hebben grote invloed op onze economie en arbeidsmarkt. Het aantal zzp-ers in de totale werkgelegenheid neem toe en de groei van het aantal vaste banen blijft achter.

 

Er is een tweedeling op de arbeidsmarkt met enerzijds een groep met een vast dienstverband met veel bescherming en anderzijds een steeds grotere groep die behoort tot de zogeheten flexibele schil met veel minder bescherming. Van de totale Nederlandse beroepsbevolking behoort ruim een derde tot die flexibele schil. Is onze huidige arbeidswetgeving wel opgewassen tegen de snelle veranderingen in deze digitale 24-uurseconomie? Of is elke wijziging in de wetgeving (Wet Werk en Zekerheid/Wet Arbeidsmarkt in Balans) slechts een pleister op de wonden maar geen concrete oplossing omdat de arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om een fundamenteel andere inrichting? 

 

Line

 

Marc Sitskoorn

 

Multiflexx International Logo

 

 

 

 

 

De verschillende flexvormen op een rij - 13.30 uur 

Spreker: Marc Sitskoorn, Chief Executive Officer Multiflexx Group

 

Marc Sitskoorn gaat in op de 7 meest voorkomende flexvormen. Hij legt uit wat de verschillen zijn en wanneer u het beste voor de ene of juist de andere vorm kunt kiezen. Tevens worden de wettelijke verplichtingen waar u als inlener/opdrachtgever minimaal aan moet voldoen per flexvorm besproken, maar ook de risico’s die u loopt bij een controle door de officiële instanties. Uiteraard krijgt u een overzichtelijke hand-out met alle besproken onderdelen uitgereikt.    

 

 

Line

 

Laurien Poleij

Erasmus Logo

 

 

 

 

 

Case Erasmus: Hoe maakt de EUR hun vast/flex keuzes? - 14.15 & 15.15 uur

Spreker: Laurien Poleij, Directeur EURflex

 

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een organisatie met 3.325 eigen medewerkers en een grote flexibele schil. Deze flexkrachten komen in allerlei varianten voor en worden decentraal aangevraagd en ingezet. Laurien Poleij vertelt welke keuzes een grote dynamische decentraal georganiseerde organisatie als de EUR maakt om de volledige inzet van flexkrachten zo optimaal mogelijk te organiseren.

 

Eén van de aspecten om hier invulling aan te geven is het oprichten van de flexorganisatie EURflex BV. Als Directeur EURflex is Laurien Poleij verantwoordelijk voor de (loon)administratie van flexwerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Voor de faculteiten en ondersteunende diensten van de EUR regelt EURflex de uitbetaling van flexwerkers. Daarbij richt EURflex zich op flexwerkers die voor een korte periode en/of een flexibel aantal uur werken bij de EUR. Hierbij maakt EURflex gebruik van diverse rechtmatige vormen van inzet op het gebied van payroll, zzp, IB-47 (betaling aan derden) en vrijwilligers.

 

Line

 

Carlo Hoogsteder

 

Multiflexx International Logo

 

 

 

 

 

 

 

Business case: De kosten van flexwerk op een rij - 14.15 & 15.15 uur

Spreker: Carlo Hoogsteder, Directeur Mutltiflexx International

 

Aan de verschillende vormen van flexwerk hangen verschillende prijskaartjes. Wat is nou duurder? Uitzenden, payroll, detacheren, ZZP of freelance? Hoe zit het met de verschillen tussen IB-47 en vrijwilligers-contracten? En wat is de impact van mijn CAO? Carlo Hoogsteder maakt tijdens deze workshop de financiële vertaalslag naar de eerder door Marc Sitskoorn besproken flexvormen.  Waar kunt u mee rekenen en waar moet u op letten. De kosten van flexkrachten kunnen ook na het werk nog oplopen en/of doorlopen en wat gebeurt er bij tussenkomst van een leverancier? Carlo maakt een complete financiële  vertaalslag per flexvorm en toont u ook nog de mogelijke boetes bij verkeerde inzet van deze flexvormen. Aan het einde van deze workshop bent u in staat om bij elke door u gekozen flexvorm een goede inschatting te maken van de financiële gevolgen.  

 

 

Line

 

Marjolein Gobes

 

VDVK Logo

 

 

 

 

 

Workshop het andere speelveld naar aanleiding van de WAB - 14.15 & 15.15 uur

Dagvoorzitter & Spreker:

Marjolein Gobes, Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten

 

Tijdens deze workshop wordt de juridische impact van de WAB besproken. Neem bijvoorbeeld de oproepcontracten: per 1 januari zal het jaarurencontract een belangrijke rol spelen. Hoe ga je daar mee om? Wat gebeurt er als je iemand ontslaat? Wat doe je als iemand met een jaarurencontract eerder weggaat? Kan je ook een kwartaalurencontract aanbieden? Of een maandurencontract? Of de impact van de WAB op ontslag bij flexwerkers. Is er een cumulatiegrondslag? Wat wordt de transitievergoeding? Marjolein gaat hier samen met de deelnemers verder op in. 

 

Line

 

Margriet Schoevaart

 

Pluryn Logo

 

 

 

 

Case Pluryn - Flexschil voor maatwerk binnen de zorg - 16.00 uur

Spreker: Margriet Schoevaart, Programma-manager HR Ontwikkeling

 

Pluryn is een landelijk werkende zorgorganisatie met circa 7000 medewerkers en ongeveer 1000 vrijwilligers. Pluryn is er voor mensen met complexe problematiek. Vaak zijn dat meerdere zorgvragen ineen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Iedereen krijgt passende hulp. Bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het liefst thuis en in de wijk. En mensen kunnen ook terecht op locaties van Pluryn in den lande.  

 

Om te kunnen voorzien in de uiteenlopende zorgvragen heeft Pluryn tot 2017 toegewerkt naar een grotere flexibele schil, waarbij het percentage flex en contracten voor bepaalde tijd sterk kon verschillen per locatie en problematiek van cliënten. Wanneer er sprake was van lage doorstroom van cliënten ging de voorkeur uit naar meer vast personeel; bij hoge doorstroom was een mix van vaste en flexkrachten prima. 

 

De laatste jaren staat de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel stevig onder druk. Met name het aantal mensen met een verpleegkundige achtergrond of specialisme in specifieke doelgroepen droogt op; zorginstellingen vissen allemaal in dezelfde (beperkte) vijver. Tegelijkertijd is het aanbod van zorg-zzp’ers enorm toegenomen, waarbij hoge tarieven worden gehanteerd voor zorginstellingen. De kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) zijn hierdoor sterk toegenomen. Binnen Pluryn ligt de focus nu op het zo veel mogelijk binden en daarmee vasthouden van bestaande medewerkers. Ook de WAB heeft impact en daarvoor is binnen Pluryn een speciale werkgroep opgezet om alle consequenties daarvan op te vangen.

 

Margriet Schoevaart geeft inzicht in de (continu) veranderende keuzes die Pluryn maakt voor de inzet van flexibele en vaste medewerkers in de zorg.

 

Locatie: Amsterdam Art Center

  

Amsterdam Art CenterLocatie
Amsterdam Art Center
23 Donauweg
1043 AJ Amsterdam (bereken route)


Plattegrond

Marjolein Gobes

Sprekersfoto
Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Marjolein Gobes (1980) is sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Zij adviseert en procedeert bij reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Marc Sitskoorn

Sprekersfoto
Directeur eigenaar van de MultiFlexx Groep
Na als ondernemer een aantal restaurants te hebben geëxploiteerd kwam Marc terecht in de uitzendbranche. Inmiddels heeft hij ruim 25 jaar ervaring in de wereld van de flexibele arbeid en is hij directeur eigenaar van de MultiFlexx Groep, een Service Provider die jaarlijks de flexibele arbeid voor haar (inter)nationale klanten organiseert en financiert. (40.000 flexkrachten) Als ondernemer heeft Marc altijd de aandacht voor continuïteit van organisaties door groei en rendement. Hierbij is de correcte inzet van flexibele arbeid zonder risico’s cruciaal. Theorie wordt vertaald naar praktische toepassing voor dagelijkse operatie.

Drs Laurien Poleij

Sprekersfoto
Directeur van EURflex
Laurien Poleij is directeur van EURflex, de interne flexorganisatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zes jaar geleden heeft Laurien Poleij de flexorganisatie opgezet. Het intern onderbrengen van de verloning van flexibele arbeidskrachten heeft de afgelopen jaren een grote besparing met zich meegebracht evenals centrale regie en grip op de totale inzet van haar flexibele medewerkers. EURflex creëert hierdoor interne en externe wendbaarheid en schept de mogelijkheid om centraal in te spelen op actuele ontwikkelingen op het gebied van flexibele inhuur.

Carlo Hoogsteder

Sprekersfoto
Bedrijfsjurist voor de MultiFlexx Groep
Carlo werkt nu 5 jaar als bedrijfsjurist voor de MultiFlexx Groep en adviseert onder andere alle bedrijfsonderdelen omtrent het flexibele arbeidsrecht. Het gaat hierbij altijd om de rechtmatige inzet van alle flexkrachten in de diverse inzetvormen. Rechtmatigheid staat altijd voorop, maar de praktische vertaalslag voor de klant wordt nooit vergeten. Het werk moet immers doorgaan. Daarnaast is hij ook directeur van MultiFlexx International. MultiFlexx International adviseert Nederlandse en buitenlandse bedrijven omtrent wereldwijde grensoverschrijdende arbeid en dienstverlening. Als 'Erkent Referent' door de IND betreft hier tevens de inzet van kennismigranten in Nederland.

Margriet Schoevaart

Sprekersfoto
HRM (Programma) Manager en Consultant
Margriet studeerde in 1995 af in de Interne Bedrijfscommunicatie gericht op het vakgebied Human Resources. Sindsdien werkt ze als HRM (Programma) Manager en Consultant in verschillende sectoren. Vanaf 2010 doet ze dit zowel in loondienst als vanuit haar eigen bedrijf en met name in de zorgsector. Ook werkt ze als Systemisch Coach voor teamontwikkeling en individuele vraagstukken.

Cedeo

Gerelateerde opleiding

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.