Logo

HR-teamprestaties verbeteren

Aan de slag met competenties en processen

Opleidingbeeld
Ambities om als HR-team te werken aan samen continu verbeteren zijn niet vanzelfsprekend. Een HR-team moet dit leren en hier vaardigheden in opdoen. Hoe krijgt u in het HR-team een proactieve houding? Weten de teamleden van elkaar waar men voor staat? En hoe verhoudt het HR-team zich in de organisatie zich tot andere teams? Tijdens deze training gaat u aan de slag met het verbeteren van de prestaties binnen uw HR-afdeling.

Efficiënte HR-teams kenmerken zich door steeds wisselend aanwezige competenties, binnen de veranderende omgeving waarin ze functioneren. Daarom moeten teams continu verbeteren om succesvol te zijn. Maar:

 • Hoe krijg je in een team een proactieve houding?
 • Weten de teamleden van elkaar waar men voor staat?
 • Hoe verhoudt het team zich in de organisatie tot andere teams?
 • Hoe zorgt u ervoor dat teams de ambitie hebben om samen continu te willen verbeteren? 
 • Met een goed team en de juiste omstandigheden kan meer rendement worden behaald uit de individuele en gemeenschappelijke inspanningen.

Kwaliteit en werkzaamheden verbeteren

Tijdens deze training gaat u samen met Leo Kerklaan aan de slag met verbeteringstrajecten. U krijgt inzicht in oplossingsvermogen van uw team en krijgt de tools aangereikt voor de ‘update’ van werkprocessen. U leert hoe u de kwaliteit en werkzaamheden van uw team kunt meten en verbeteren en krijgt antwoord op vragen als: 

 • Wat zijn kritieke competenties en hoe worden die geïdentificeerd?
 • Hoe deel je kritieke competenties aan het HR-team toe?
 • Hoe passen wij de cirkel van Deming - Plan Do Check Act – toe binnen onze HR-praktijk? 

Leerdoelen

Het resultaat van de training is dat u leert om van grotere toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie, doordat u 

 • organisatiedoelen effectief leert te vertalen naar HR-teamdoelen;
 • inventariseert welke competenties in het team aanwezig moeten zijn;
 • leert hoe u de prestaties van het team beoordeelt; 
 • de handvatten krijgt om uw team continu te verbeteren.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor HR-managers en -adviseurs die de resultaten van het HR-team op een hoger niveau willen brengen door de optimale inzet en ontwikkeling van competenties en het gebruik van de juiste werkprocessen. 

 

Incompany of maatwerk?
Daarnaast is het programma uitermate geschikt om als incompany programma – samen met uw complete HR-team – te volgen. Het programma wordt in dat geval direct toepasbaar gemaakt op uw eigen werksituatie. Bovendien bevordert de in huis aanpak de onderlinge samenhang binnen het team, omdat u groepsgewijs werkt aan opdrachten die de persoonlijke en organisatieontwikkeling ondersteunen. Wilt u meer informatie over de incompany mogelijkheden, neem dan contact met ons op of plan een belafspraak.

 

Deelnemers aan dit masterclass programma ontvangen allemaal het boek 'De wendbare organisatie' van Leo Kerklaan (1948).

 

Kerklaan laat hierin zien dat organisaties niet zonder een agility based strategy kunnen. Tools voor het omgaan met onzekerheid en complexiteit in de strategie-ontwerpfase. Manoeuvres voor optimale afstemming van de bedrijfsmiddelen op de doelen tijdens de strategie-implementatie. Een 'coöperatief systeem' voor de strategierealisatie door teams van gemotiveerde  medewerkers. En relevante KPI's om een sterke feedback-loop in te richten. Van zijn hand verscheen eerder de bestseller 'De cockpit van de organisatie'. 

 

 

9.00 uur tot 16.00 uur

Op deze dag leert u hoe u de kritieke competenties voor een HR-team vaststelt. Tijdens de trainingsdag gaat u samen met Leo Kerklaan aan de slag met de volgende vragen:

 • Wat zijn kritieke competenties?
  • Ze zijn onmisbaar voor de realisatie van de strategie
  • Ze sluiten aan op waar de organisatie goed in is
  • Je kan competenties ontwikkelen maar ook verliezen
 • Hoe kunt u kritieke competenties identificeren?
  • De rol van HRM
  • Een strategiehuis is simpel en levert goed resultaat
  • Voorbeelden uit de praktijk en leren deze direct zelf toe te passen
 • Hoe zou u doelen moeten vaststellen?
  • Soorten doelen
  • Missie, thema’s, strategische doelen
  • Condities voor het vaststellen van doelen
  • ‘Rollen uit’ het strategiehuis

Leo Kerklaan

Sprekersfoto
Associate Partner bij Passionned Group
Leo Kerklaan (1948) heeft een langjarige ervaring als organisatieadviseur en sinds 2003 directeur van de Franeker Management Academie. Na zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij 15 jaar managementfuncties vervuld, aanvankelijk bij de Postbank en later bij Fokker Aircraft BV. Daarna was hij 20 jaar verbonden aan de Holland Consulting Group.Hij is sinds 2012 verbonden aan het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Passionned Group. Leo is tevens de auteur van De Cockpit van de organisatie.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.