Logo

Summercourse Bouwstenen voor een moderne HR-cyclus

Van ‘verplicht nummer’ naar effectief middel

Opleidingbeeld
In veel organisaties staat de traditionele HR-cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken onder druk. Leidinggevenden én medewerkers willen af van wat zij zien als een jaarlijks ‘verplicht nummertje’. Maar wat komt ervoor in de plaats? Hoe kunt u de transitie maken naar modern performance management? In deze summercourse leert u met welke bouwstenen u een effectieve HR-cyclus inricht die past bij uw organisatie.
Datum en locatie: dinsdag 23 juli 2019 om 09:30, NBC Nieuwegein
Prijs: € 590 excl. 21% btw l Summercourse prijs € 499 excl. 21% btw!

Summercourse in het kort

Wat leert u?

In deze summercourse leert u hoe u de huidige HR-cyclus in uw organisatie kunt moderniseren. 

 • U leert wat de verschillende bouwstenen en condities zijn voor een effectieve HR-cyclus;
 • U leert wat onderscheidende kenmerken van een HR-cyclus zijn, die passen bij verschillende organisatiekenmerken;
 • U leert welke veranderingen u in uw huidige HR-cyclus kunt doorvoeren voor meer effectiviteit.

En als bagage neemt u mee:

 • U krijgt inzicht in de ontwikkelingen die (andere) eisen stellen aan de HR-cyclus;
 • U weet welke organisatiekenmerken van invloed zijn op de HR-cyclus;
 • U krijgt inzicht in de rol van leidinggevenden voor succesvol performance management.

Voor wie?

Deze summercourse is voor HR-professionals die de HR-cyclus in hun organisatie willen verbeteren en moderniseren. Deelnemers krijgen concepten, modellen en voorbeelden aangereikt om hiermee in hun eigen praktijk aan de slag te gaan.

 

In de volgende gevallen is deze summercourse zeker voor u geschikt:

 • U bent verantwoordelijk voor de HR-cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen uw organisatie en u heeft behoefte aan een andere invulling;
 • U wilt de traditionele HR-cyclus omvormen naar een strategisch instrument voor effectief performance management. 

Summercourse programma

Docent: Jan Tjerk Boonstra en Wilma van Vuuren

 

In deze summercourse gaat u aan de slag met de bouwstenen voor de inrichting van een moderne HR-cyclus. U leert welke veranderingen u in uw huidige HR-cyclus kunt doorvoeren voor meer effectiviteit.

 

Dit is het programma: 

 

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur – Start van het ochtendprogramma

 

Aandacht voor:

 • Inleiding en leerdoelen deelnemers
 • Hoe wij tegenwoordig werken 
 • Zelforganisatie en –sturing
 • Werken in verschillende rollen en in meerdere projecten
 • Wat is een effectieve HR-cyclus?
 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Tools die het proces ondersteunen. 
 • Factoren die bepalen welke vormen van sturen effectief zijn
 • Wat voor gesprekken zijn zinvol en wat is daarvan de inhoud?
 • De rol van de leidinggevende en zijn competenties en vaardigheden.

13.15 uur – Start van het middagprogramma

 

Aandacht voor:

 • Beleid, werkwijzen en hulpmiddelen voor sturen op performance, inzetbaarheid, ontwikkeling en resultaten 
 • Opzet en gebruik van functieprofielen
 • Moet salarisontwikkeling afhankelijk van prestaties zijn?
 • Hoe moet onze nieuwe HR-cyclus er nu uit gaan zien?
 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Wat gaan we met onze leidinggevenden doen en hoe doen medewerkers mee?
 • Wat is de inspirerende boodschap voor onze organisatie?

17.00 uur - Afsluiting

 

Locatie
NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein (bereken route)


Plattegrond

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal consultant en propositiemanager Strategisch HRM bij de Human Capital Group, een van de grootste HRM adviesorganisaties in Nederland. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als HRM-adviseur en heeft onder meer bij Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgfederatie, Hay Group, Berenschot en Manpower (Right Management) gewerkt. Zijn ervaring betreft met name het ontwikkelen en implementeren van HRM-strategie, HR-professionalisering en talent- en performancemanagement. Jan Tjerk is ontwikkelaar en docent van diverse masterclasses en leergangen in HRM (voor HR Academy) en voorzitter van het Noordelijk HR-netwerk. Verder is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, van de Advisory Board van business school TIAS en van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie.

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.