Logo

Summercourse Bouwen aan een dynamisch functiehuis

Handvatten voor een passend en up-to-date functiegebouw

Opleidingbeeld
In organisaties lijken functies te veranderen in rollen. Toch blijft er behoefte aan functiehuizen met herkenbare functies. Hoe ziet het functiegebouw dat past bij uw organisatie eruit? In deze summercourse krijgt u de bouwstenen en maakt u een actieplan voor de (om)bouw!
Prijs: € 790 excl. 21% btw l Summercourse prijs € 670 excl. 21% btw!

Summercourse in het kort

Wat leert u in deze summercourse?

In deze summercourse maakt u kennis met verschillende functie-ontwerpen en waarderingsmethodieken. En u leert de bouwstenen te gebruiken voor het ontwikkelen en onderhouden van een functiehuis, dat: 

 • meebeweegt met veranderingen binnen en rond uw organisatie; 
 • zorgt voor de herkenbaarheid van functies en een objectieve waardering en indeling is voor management en medewerkers; 
 • een legitimatie vormt van beloningsverschillen; 
 • ingebed is in andere HR-instrumenten voor organisatieontwikkeling en performance. 

De resultaten van de summercourse zijn:

 • U heeft een heldere visie op functiewaardering in een moderne HR-context en hoe deze uw organisatie ondersteunt.
 • U heeft een praktisch One Page Action Plan gemaakt voor de(ver)bouw van uw functiehuis.

En als bagage neemt u mee:

 • U heeft kennis van systemen van functiewaardering en -ontwerp.
 • U weet wat de verschillen en overeenkomsten zijn.
 • U heeft inzicht in welk systeem het beste past bij uw organisatie.
 • U kent de elementen voor het ‘format’ van een functiebeschrijving.
 • U kent de verschillen tussen de soorten functiebeschrijvingen.
 • U weet de toepassing van een taak- en resultaatgerichte beschrijving.

Voor wie is deze summercourse?

Deze summercourse is zeker geschikt als u zich hierin herkent:

 • U bent verantwoordelijk voor het functiehuis binnen uw organisatie en u geeft sturing aan het bouwen of onderhouden ervan.
 • U wilt weten hoe u het functiegebouw en de functiebeschrijvingen up-to-date kunt houden om mee te bewegen met veranderingen binnen en rond uw organisatie.
 • U wilt aan de slag met het uitwerken van een plan van aanpak om uw functiegebouw te ontwikkelen of aan te passen aan de actuele omstandigheden binnen de organisatie.

Summercourse programma

Docent: Wilma van Vuuren 

 

In deze interactieve summercourse gaat u aan de slag met de bouw of een onderhoudsplan van een passend functiehuis voor uw organisatie. U krijgt inzicht in verschillende functiewaarderingssystemen en functie-ontwerpen en leert functiematrices te gebruiken. Na afloop bent u klaar om op eigen kracht de (ver)bouw van uw functiehuis in gang te zetten.

 

Dit is het programma:

 

09.00 uur – Ontvangst

 

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Aandacht voor:

 • Introductie en leerdoelen van deelnemers
 • Achtergronden, toepassingen en actuele trends en ontwikkelingen
 • Inzicht in functie-ontwerp
 • Verschillende systemen van functiewaardering
 • Verschillende vormen en typen functiebeschrijvingen en de toepassingen
 • Do's en don'ts bij het beschrijven van functies

13.30 uur - Start van het middagprogramma

 

Aandacht voor:            

 • Functiewaardering als basis voor de toepassing van uw HR-processen
 • De inzet van functiebeschrijvingen voor meer dan alleen beloning
 • Implementatie of actualisatie van het functiebouwwerk 
 • Blik op de toekomst: Heeft functiewaardering (de) toekomst?
 • Aan de slag met – Plan van aanpak Implementatie of grootschalig onderhoud
 • Plan van aanpak Implementatie
 • Probleemanalyse – Projectvoorbereiding - Projectstructuur – Projectuitvoering
 • Do's & don'ts
 • Aan de slag met – One Page Action Plan
 • Welke doelen wilt u bereiken?
 • Wat is uw analyse?
 • Wat is uw strategie (voor de aanpak)?
 • Wat gaat u concreet doen en met wie?
 • Feedback en samenvatting

17.00 uur - Afsluiting

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.