Logo

Summercourse Arbeidsrecht update

In 1 dag up-to-date over regelgeving, jurisprudentie en de WAB

Opleidingbeeld
Met de komst van de WAB is het arbeidsrecht weer volop in beweging. Ook door actuele jurisprudentie verandert in de praktijk voortdurend de uitleg en toepassing van regels rondom ontslag, ontslagvergoedingen, de inhuur van zzp-ers en zieke medewerkers. Deze summercourse brengt u in één dag weer volledig op de hoogte.
Prijs: € 690 excl. 21% btw l Summercourse prijs € 580 excl. 21% btw!

Summercourse Arbeidsrecht update: in het kort

Wat leert u in deze summercourse?

Na afloop van deze summercourse heeft u actuele kennis over het arbeidsrecht, met deze resultaten:

 • U kunt u voorbereiden op de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die per 1 januari 2020 van kracht worden.
 • U weet welk type arbeidscontract of flexibele contractvorm nu gebruikelijk is en welke bedingen u daarin kunt opnemen.
 • U weet wat de impact is op uw privacy-regels door de actualiteit rondom de AVG.
 • U kent de nu geldende routes bij een (voorgenomen) ontslag.
 • U kunt de hoogte van de nu gebruikelijke transitievergoeding berekenen.
 • U weet welke andere billijke vergoedingen nu gebruikelijk zijn bij een ontslag.
 • U weet welke route te volgen wanneer een medewerker zich ziek meldt. 
 • U weet wat erop u af komt bij re-integratie en loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

In deze summercourse is aandacht voor de theorie én voor uw praktijk. U kunt u eigen cases inbrengen, die ter plekke wordt besproken. Daardoor leert u niet alleen van de kennis en ervaring van de docente, maar ook van de praktijkervaringen van de andere deelnemers!

 

Voor wie is deze summercourse?

Deze summercourse is zeker geschikt als u zich hierin herkent:

 • U bent binnen uw organisatie verantwoordelijk of betrokken bij taken die relateren aan het arbeidsrecht. 
 • U wilt volledig up-to-date wil zijn en blijven van recente wet- en regelgeving én jurisprudentie binnen het arbeidsrecht.
 • U wilt op de hoogte blijven van de gevolgen van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Summercourse Arbeidsrecht update: programma

Docente: Marjolein Gobes 

 

In deze summercourse krijgt u een update van recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. 

Dit is het programma:

 

09.00 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Aandacht voor:

 • De arbeidsovereenkomst
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Sollicitatie en screening
  • Controle van werknemers
  • Personeelsdossiers en bewaartermijnen
 • De zieke werknemer
  • De ziekmelding en privacy 
  • De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid
  • Re-integratie 
  • De loondoorbetalingsverplichting en mogelijke sancties
  • Beëindiging van het dienstverband en ziekte

Aan de slag met: uw eigen casuïstiek

 • Actuele jurisprudentie
 • Voorbeelden uit uw eigen praktijk 

 13.30 uur - Start van het middagprogramma

 

Aandacht voor:

 • Ontslagrecht
  • Ontslag in de proeftijd
  • Ontslag in de proeftijd
  • Ontslag op staande voet
  • (Collectief) Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
  • Ontslag wegens disfunctioneren
  • Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten
  • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding
  • Ontslag op andere gronden
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden
 • Ontslagvergoedingen
  • De transitievergoeding
  • De billijke vergoeding
 • Stand van zaken nieuwe wetgeving
  • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Aan de slag met: uw eigen casuïstiek

 • Actuele jurisprudentie
 • Voorbeelden uit uw eigen praktijk

17.00 uur - Afsluiting

Marjolein Gobes

Sprekersfoto
Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Marjolein Gobes (1980) is sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Zij adviseert en procedeert bij reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.