Logo

Online seminar: Groene arbeidsvoorwaarden, hoe werkt het en wat kost het?

Keuzes en kosten duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket

Opleidingbeeld
De opmars van de groene arbeidsvoorwaarden is niet meer weg te denken. Organisaties geven sustainability een centrale plaats in de strategie en werknemers kiezen voor een werkgever die duurzaamheid belangrijk vindt. Aan HR de taak om ook het arbeidsvoorwaardenbeleid meer te koppelen aan de duurzaamheidskoers van organisatie en medewerkers. In dit online seminar leer je hoe je arbeidsvoorwaarden kunt vergroenen en laten we je zien wat de kosten zijn voor werkgever en werknemer.

Groene arbeidsvoorwaarden: in het kort

  
Wat leer je in deze masterclass?

Steeds meer werkgevers kiezen voor een arbeidsvoorwaardenpakket dat medewerkers stimuleert duurzame keuzes te maken en te werken aan een gezonde lifestyle. Naast uiteenlopende thuiswerkmogelijkheden zien we o.a. groene mobiliteitsregelingen (fiets, lease en reiskosten), groene vakantieregelingen en mogelijkheden voor individueel duurzaamheidsbudgetten.

Deze Summer Refresher laat zien welke keuzes in groene arbeidsvoorwaarden je kunt maken en wat de kosten én fiscale gevolgen zijn voor werkgever en werknemer. Ook staan we stil bij de noodzakelijk administratieve verplichtingen. Uiteraard krijg je tips en tricks op het gebied van compliancy. Wij laten je zien hoe je door het helder definiëren van processen kunt analyseren wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat je nauwkeurig aan geldende compliance verplichtingen kunt voldoen. 

We geven o.a. antwoord op vragen als: 

 • Kun je een variabele beloning inzetten om duurzaamheidsdoelen te behalen? 

 • Hoe kunnen we ons mobiliteitsbeleid duurzamer maken én wordt de werknemer gestimuleerd duurzamere keuzes te maken?
 • Kan een individueel keuzebudget gekoppeld worden aan duurzame privé keuzes?
 • Kan plaatsonafhankelijk werken ingezet worden om duurzaamheidsdoelen te behalen? 


Na afloop van de Summer Resfresher heb je actuele kennis over belasting, belonen en arbeidsvoorwaarden, met deze resultaten: 

 • Je weet meer over groene arbeidsvoorwaarden, zoals de groene reiskostenregeling, een groene mobiliteitsregeling, een groene vakantiedagenregeling of een individueel duurzaamheidsbudget
 • Je weet hoe je de werkelijke kosten van de arbeidsvoorwaarden moet berekenen en hoe dit administratief (door HR, finance en de loonadministratie) verwerkt moet worden in bijvoorbeeld de WKR
 • Je kent de fiscale regels voor thuiswerkende werknemers (o.a. gerichte vrijstelling voor ARBO-voorzieningen en de onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- in relatie tot een reiskostenvergoeding en reiskostenvergoeding) 
 • Je kent de regels voor de bijtelling van de auto van de zaak, het mobiliteitsbudget en de fiets van de zaak 
 • Je hebt handvaten om aan geldende compliance verplichtingen te kunnen voldoen 
  

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan u computer veranderd of geinstalleerd te worden!

 

 HR Academy - Live online seminar

Tijdens dit interactieve seminar krijg je actuele kennis van fiscale actualiteiten rondom groen en duurzaam belonen en geldende administratieve verplichtingen. Ook toets je het optimale gebruik van de WKR en krijg je in op hoofdlijnen zicht op de impact van. En je krijgt gelegenheid eigen casuïstiek in te brengen, die ter plekke door de docente wordt besproken.  


Voor wie is deze Online Summer Refresher? 

Deze Online Summer Refresher is zeker geschikt als je je hier in herkent: 

 • Je bent binnen uw organisatie verantwoordelijk of betrokken bij taken die relateren aan compensation & benefits en het inrichten van een modern beloningsbeleid.  

 • Je wilt volledig up-to-date zijn en blijven van recente wet- en regelgeving én jurisprudentie rondom fiscaliteit en groene arbeidsvoorwaarden. 

 

Aan de slag met jouw eigen team? 


We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompany programma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

   

Wil je meer weten? Klik dan hier voor informatie of een offerte.

Groene arbeidsvoorwaarden, hoe werkt het en wat kost het? - het programma

Docent: Imke Bos


Aan de slag met groene arbeidsvoorwaarden. Wat zijn de mogelijkheden en welke kosten brengen die met zich mee. 


Dit is het programma:


09.00 - 09.15 -
 Introductie en kennismaking 


09.15 - 12.00 -
 Plaats onafhankelijk werken om duurzame doelstellingen te bereiken


Met aandacht voor: 

 • Fiscale gevolgen van thuiswerken in Nederland om daarmee het reizen te beperken
 • Fiscale gevolgen van het thuiswerken in een ander land?  Bijvoorbeeld na een vakantie in het betreffende land om daarmee vliegbewegingen te verminderen
 • Hierbij wordt ook stil gestaan bij de noodmaatregelen die ten tijde van de coronapandemie zijn ingevoerd bij het “thuiswerken” in de België en Duitsland en wat de werkgever zal moeten doen als de tijdelijke regeling komt te vervallen

12.00 - 13.00 - Pauze 


13.00 - 14.00 -
 Verschillende soorten groene mobiliteit 


Met aandacht voor: 

 • Wat is een groene reiskostenregeling en wat kost het?
 • Wat is een groene fietsregeling en wat kost het?
 • Wat is een groene leaseregeling en wat kost het?


14.00 - 15.30 - 
Andere groene arbeidsvoorwaarden 


Met aandacht voor: 

 • Wat is een individueel duurzaamheidsbudget en wat kost het?
 • Wat is een groene vakantiedagenregeling en wat kost het


16.00 - 17.00
- Hoe zorg je ervoor dat je compliant bent?


Met aandacht voor: 

 • Waar vind je de relevante informatie voor de WKR? 
 • Wanneer maak je als werkgever een keuze om de belastingheffing voor eigen rekening te nemen en wanneer niet? 
 • Diverse cijfervoorbeelden (verschil tussen bruteren en het opnemen van kosten in de vrije ruimte) en cafetariseren (uitruilen van brutoloon)

Imke Bos

Sprekersfoto
Fiscalist
Mr. Imke Bos heeft haar eerste jaren ervaring opgedaan als belastingadviseur bij de grotere advieskantoren (Mazars en PwC), daarna is zij als in house fiscalist verantwoordelijk geweest voor de loonheffingen (voor zowel de werkgever als de werknemer) voor 33 landen. Na een klein uitstapje bij een Boutique kantoor heeft zij de stoute schoenen aangetrokken en is op 1 januari 2022 voor zichzelf begonnen als interimmer. Daarnaast verzorgt ze diverse trainingen en denkt ze mee over een loonbelasting-opleiding bij een grote uitgever. Ook doceert ze op de Universiteit van Amsterdam en probeert zich hier en daar in te zetten voor kinderen die geen “normale” thuissituatie hebben.

Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.