Logo

Strategische Personeelsplanning in twee dagen

In 6 stappen naar een effectief stuurinstrument

Opleidingbeeld
De noodzaak van strategische personeelsplanning (SPP) als instrument om medewerkers effectief in te zetten voor de realisatie van organisatiedoelen wordt steeds meer onderkend. Welke stappen moet u zetten om dit plan te schrijven? Wie betrekt u in dit proces? Hoe zorgt u voor een adequate implementatie van het plan? Dr. Gerard Evers geeft u in twee dagen de handvatten om dit te realiseren!
Datum en locatie: dinsdag 2 oktober 2018 om 09:00, Green Village Nieuwegein
Vervolgdata: 30 okt
Prijs: € 1490 excl. 21% btw

Strategische personeelsplanning is de basis voor effectief en toekomstgericht HRM-beleid, dat bijdraagt aan het realiseren van uw organisatiedoelen. Het bevordert betere beargumentering van beleidskeuzes, met name op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. Ook maakt het organisaties succesvoller bij het werven en selecteren van nieuwe, geschikte mensen. Daarom is een uitgewerkt SPP-beleid essentieel voor de toekomst van uw organisatie. Maar hoe komt u nu daadwerkelijk tot een plan?

 

Aan de slag met SPP

Tijdens het programma Strategische Personeelsplanning in twee dagen gaat u samen met Dr. Gerard Evers aan de slag met het uitwerken van uw SPP-plan. U inventariseert de organisatie en de personele knelpunten in de toekomst op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau. U krijgt inzicht in de huidige personeelssamenstelling en analyseert de huidige bezetting. Daarnaast brengt u de in de toekomst gewenste samenstelling (vaak de komende 3-5 jaar), én/of uw dreamteam, in beeld en analyseert u de verwachte bezetting aan personeel in de toekomst.

 

6 stappen naar het optimale SPP-plan

Binnen het tweedaagse programma doorloopt Gerard Evers met u 6 stappen, die u de tools geven die leiden tot het optimale SPP-plan. 

 1. In- en externe analyse, scenario-analyse: U brengt de (interne en externe) omgeving van uw organisatie in kaart.
 2. De toekomstige gewenste formatie: U brengt het gewenste beeld (het dreamteam) in kaart.
 3. Huidige bezetting in kaart brengen: U analyseert de huidige personeelsbezetting.
 4. De toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid: U onderzoekt de in-, door- en uitstroom en ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt.
 5. Confronteren vraag en aanbod: U bepaalt het kwalitatief en/of kwantitatief overschot of tekort in de personeelsformatie.
 6. Maatregelen: Uiteindelijk leidt dit tot het SPP-plan.

Op dag één van het tweedaagse programma ontvangt u naast het stappenplan het nodige achtergrondmateriaal, zoals een boek, rekenmodellen en artikelen. Met deze bagage gaat u als huiswerkopdracht aan de slag met een plan van aanpak van uw eigen strategische personeelsplanning. U eigent zich een werkwijze toe om, samen met actoren in uw organisatie, te komen tot een samenhangende visie op de toekomst en de personele consequenties die dat tot gevolg heeft. Op de tweede dag worden onder andere de resultaten besproken.

 

Resultaat van het programma

Na afloop van het tweedaagse programma heeft u:

 • inzicht in het ontwikkelen en toepassen van SPP, zowel wat betreft de inhoudelijke en technische aspecten als de wijze waarop het proces kan worden ingericht;
 • een analyse van de actuele en gewenste personeelsbezetting binnen uw eigen organisatie;
 • inzicht in noodzakelijke in-, door- en uitstroom ontwikkelingen;
 • overzicht van maatregelingen om SPP-doelstellingen binnen uw organisatie te realiseren;
 • ervaring in het werken met een uitgebalanceerd en op maat toegesneden instrumentarium om in de toekomst zelf SPP uit te kunnen voeren.

Daarmee

 • reduceert u onzekerheid en zorgt u voor een juiste personele bezetting om uw strategische doelstellingen voor nu en in de toekomst te realiseren; en
 • behaalt u concurrentievoordeel omdat u zeer goed in staat bent de organisatie te bemensen.

Deelnemers ontvangen het boek Strategische Personeelsplanning - Theorie, instrumenten en praktische aanpak t.w.v. € 44,95 van de hand van de docent dr. Gerard Evers.

 

Doelgroep

Deze masterclass is speciaal bedoeld voor HR professionals die in hun organisatie, zowel profit als non-profit, de concrete stap zetten naar een effectieve strategische personeelsplanning.

 

 

Ook interessant voor u

 • Na het succesvol deelnemen aan deze training kunnen aanvullende masterclasses worden gevolgd, zoals de 3-daagse training ‘Basis statistiek voor HR-analytics’, de 1-daagse ‘Strategische Personeelsplanning’ en de masterclass ‘datavisualisatie’.
 • Deze training is onderdeel van een uitgebreider opleidingsprogramma rondom HR-analytics. Heeft u de basistraining nog niet gevolgd? Bekijkt u dan ook eens de 1-daagse en 5-daagse training HR-metrics en HR-analytics.
 • Bekijk ook eens de online tool van Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement. Met deze online tool krijgt u inzicht in 53 belangrijke HR-KPI's. 

SPP en uw organisatie

“Strategische personeelsplanning is het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, teneinde de activiteiten uit te kunnen voeren, benodigd voor het behalen van de strategische doelen."

(bron: Evers, 2014)

 

Om de personele formatie van uw organisatie te bepalen wordt de in de toekomst te leveren productie/ dienstverlening afgeleid van de strategische visie en doelstellingen. Een periode van 3 tot 5 jaar is voor het management van de meeste organisaties redelijk goed te overzien. Het management van uw organisatie wordt begeleid om vooruit te kijken en de doelstellingen (productie, diensten, services) te vertalen en te concretiseren naar de personeelsbehoefte (kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelatie). Dit vraagt van managers enig abstraherend vermogen en lange termijn denken. En ook al is de actualiteit vaak grillig en de toekomst onvoorspelbaar, door dialoog en doorredeneren blijkt het vaak goed mogelijk om tot een aantal meest waarschijnlijke toekomstbeelden te komen. Hierbij worden aannames gedaan en scenario’s doorgesproken. Bij dit proces zijn verschillende disciplines betrokken in een iteratief denkproces. Uiteindelijk leidt dit tot concrete inzichten in de gewenste toekomstige formatie op het gebied van kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelaties.

 

Het 6-stappen model van Gerard Evers

 

Stap 1. In- en externe analyse, scenario-analyse 
De interne en externe ontwikkelingen die van toepassing zijn op uw organisatie worden in kaart gebracht. Verder wordt de huidige formatie in beeld gebracht, in termen van functiehuis, productenrange, productiviteit en functiemix. Hiermee is de bedrijfskundige situatie bepaald.

 

Stap 2. De toekomstige gewenste formatie 

Op basis van strategische keuzen rond positionering en beleidsmatige keuzen rond o.a. functiemix, sourcing en productiviteit wordt per scenario een gewenste formatie in beeld gebracht, met de bijbehorende bandbreedtes.

 

Stap 3. Huidige bezetting in kaart brengen
In deze fase wordt het huidige personeelsbestand doorgelicht. Hoeveel, hoe oud, hoe duur, hoe flexibel, en welke kwaliteit (heeft u in huis?)?

 

Stap 4. De toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid 
De uitkomsten van de voorgaande stap worden doorvertaald naar de toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid. Wij kijken naar patronen rond instroom, doorstroom en uitstroom. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt.

 

Stap 5. Confronteren vraag en aanbod 
Door de toekomstige gewenste formatie (stap 2: de vraag) te vergelijken met de toekomstige verwachte bezetting (stap 4: aanbod) wordt duidelijk in welke mate en waar er sprake is van een kwantitatief en/of kwalitatief overschot of tekort.

 

Stap 6. Maatregelen 
De verschillende bevindingen en discrepanties uit de voorgaande fase leiden tot adviezen ten aanzien van te ontwikkelen beleid, instrumenten en maatregelen.

 

 

Dag 1.

 

09.00 - 09.30

Ontvangst

09.30 - 10.00

Algemene introductie Verwachtingen en doelen van de tweedaagse

10.00 - 11.00

Stap 1: In- en externe analyse, scenario-analyse

11.00 - 12.30

Stap 2: De toekomstige gewenste formatie

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 14.30

Stap 3: Huidige bezetting in kaart brengen

14.30 - 15.30

Stap 4: De toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid

15.30 - 16.00

Stap 5: Confronteren vraag en aanbod

16.00 - 16.30

Stap 6: Maatregelen

16.30 - 17.00

Vooruitblik naar dag 2 en bespreking van de opdracht

17.00 

Afsluiting

 


Dag 2.

 

9.00 - 09.30

Ontvangst

09.30 - 10.00

Terugblik op dag 1

 • Vragen en opmerkingen n.a.v. dag 1
 • Doelen voor het programma vandaag

10.00 - 12.30

Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, incl. eerste ronde discussie

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 -16.00

Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, tweede discussieronde

16.00 - 16.30

Afronding- Resultaten van de tweedaagse op een rij.

 • Hoe nu verder binnen uw organisatie?

16.30

Afsluiting

 

 

 

 Locatie
Green Village
7 Blokhoeve
3438 LC Nieuwegein (bereken route)


Plattegrond

Gerard Evers

Sprekersfoto
Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM
Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT. Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.

Downloads

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

CEDEO-erkenning

Alle opleidingen hebben een CEDEO-erkenning.
Cedeo
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.