Logo

Strategische Personeelsplanning in twee dagen

In 6 stappen naar een effectief stuurinstrument

Opleidingbeeld
Goed personeel is van groot strategisch belang voor iedere organisatie. In aantallen, in kwaliteiten, in flexibiliteit en in kosten. Wat hebben we straks nodig, wat is er dan beschikbaar en hoe lossen we de mogelijke gaten op? Dat is de essentie van strategische personeelsplanning. Welke stappen moet u zetten om een SPP-plan voor uw organisatie te schrijven? Wie betrekt u in dit proces? Hoe zorgt u voor een adequate implementatie van het plan? Dr. Gerard Evers geeft u in twee dagen de handvatten om dit te realiseren!
7 mei al vol
Datum:
Overzicht van alle beschikbare data en locaties:
DagStartdatumLocatieVervolgdata
do3 oktober 2019NBC, Nieuwegein31 okt
di26 november 2019NBC, Nieuwegein17 dec
Prijs: € 1690 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers

Masterclass Strategische Personeelsplannig: in het kort

 

Wat leert u in deze masterclass?

Strategische personeelsplanning is essentieel voor de toekomst van uw organisatie en de basis voor effectief en toekomstgericht HRM-beleid. Het draagt bij aan het realiseren van uw organisatiedoelen en het bevordert betere beargumentering van beleidskeuzes. Ook maakt het organisaties succesvoller bij het werven en selecteren van nieuwe, geschikte mensen.

 

In deze masterclass leert u hoe u zicht krijgt op de gewenste personeelsbezetting in de toekomst en hoe u de verschillen tussen de gewenste formatie en de verwachte bezetting bepaalt. U kunt personele knelpunten op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau inventariseren. De docent is Dr. Gerard Evers, gerenommeerd expert in strategische personeelsplanning. 

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • U kunt de organisatiestrategie en met de strategische personeelsplanning verbinden.
 • U kunt een vertaling maken van de gewenste positionering naar kritieke competenties.
 • U kunt mogelijke toekomstscenario’s maken en analyseren.
 • U kunt de huidige formatie in beeld brengen, gezien door een bedrijfskundige bril,
 • U kunt een analyse maken van de actuele en gewenste personeelsbezetting in uw organisatie.
 • U heeft inzicht in noodzakelijke in-, door- en uitstroom ontwikkelingen.
 • U heeft zicht op de maatregelingen om SPP-doelstellingen in uw organisatie te realiseren.
 • U kunt op eigen kracht het proces van Strategische Personeelsplanning voor uw organisatie inrichten en uitvoeren.

Centraal in het programma staat het 6 stappenplan waarmee u tot een optimaal SPP-plan komt. Lees meer informatie over het 6 stappenplan. Als deelnemer ontvangt u het boek Strategische Personeelsplanning - Theorie, instrumenten en praktische aanpak t.w.v. € 41,95 van de docent dr. Gerard Evers.

 

Concreet aan de slag met uw eigen plan

Tussen de eerste en de tweede dag van de masterclass gaat u aan de slag met een plan van aanpak voor de strategische personeelsplanning voor uw organisatie. Daarin komt u tot een samenhangende visie op de toekomst en de personele consequenties die dat tot gevolg heeft. Daarbij krijgt u desgewenst ook virtuele ondersteuning van Gerard Evers.

 

Op de tweede dag van de masterclass geeft u een presentatie en worden de resultaten en ervaringen besproken. U leert daarmee ook van de ervaringen van de andere deelnemers.

 

 

Bekijk het programma

 

 

Voor wie is deze masterclass?

In deze tweedaagse interactieve masterclass krijgt inzicht in het ontwikkelen en toepassen van strategische personeelsplanning, zowel voor de inhoudelijke en technische aspecten als de wijze waarop het proces kan worden ingericht.  

 

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt:

 • U gaat in uw organisatie aan de slag met strategische personeelsplanning. U gaat leiding geven aan dit proces, of bent er nauw bij betrokken.
 • U wilt weten hoe u strategische personeelsplanning voor uw organisatie kunt toepassen en u wilt weten wat daarbij komt komt kijken.
 • U wilt zich ontwikkelen in strategische personeelsplaning om daarmee de waarde voor uw organisatie én uw carrièreperspectief te vergroten.

   

 

  • SPP en uw organisatie

“Strategische personeelsplanning is het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, teneinde de activiteiten uit te kunnen voeren, benodigd voor het behalen van de strategische doelen."

(bron: Evers, 2014)

 

Om de personele formatie van uw organisatie te bepalen wordt de in de toekomst te leveren productie/ dienstverlening afgeleid van de strategische visie en doelstellingen. Een periode van 3 tot 5 jaar is voor het management van de meeste organisaties redelijk goed te overzien. Het management van uw organisatie wordt begeleid om vooruit te kijken en de doelstellingen (productie, diensten, services) te vertalen en te concretiseren naar de personeelsbehoefte (kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelatie). Dit vraagt van managers enig abstraherend vermogen en lange termijn denken. En ook al is de actualiteit vaak grillig en de toekomst onvoorspelbaar, door dialoog en doorredeneren blijkt het vaak goed mogelijk om tot een aantal meest waarschijnlijke toekomstbeelden te komen. Hierbij worden aannames gedaan en scenario’s doorgesproken. Bij dit proces zijn verschillende disciplines betrokken in een iteratief denkproces. Uiteindelijk leidt dit tot concrete inzichten in de gewenste toekomstige formatie op het gebied van kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelaties.

 

Het 6-stappen model van Gerard Evers

 

Stap 1. In- en externe analyse, scenario-analyse 
De interne en externe ontwikkelingen die van toepassing zijn op uw organisatie worden in kaart gebracht. Verder wordt de huidige formatie in beeld gebracht, in termen van functiehuis, productenrange, productiviteit en functiemix. Hiermee is de bedrijfskundige situatie bepaald.

 

Stap 2. De toekomstige gewenste formatie 

Op basis van strategische keuzen rond positionering en beleidsmatige keuzen rond o.a. functiemix, sourcing en productiviteit wordt per scenario een gewenste formatie in beeld gebracht, met de bijbehorende bandbreedtes.

 

Stap 3. Huidige bezetting in kaart brengen
In deze fase wordt het huidige personeelsbestand doorgelicht. Hoeveel, hoe oud, hoe duur, hoe flexibel, en welke kwaliteit (heeft u in huis?)?

 

Stap 4. De toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid 
De uitkomsten van de voorgaande stap worden doorvertaald naar de toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid. Wij kijken naar patronen rond instroom, doorstroom en uitstroom. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt.

 

Stap 5. Confronteren vraag en aanbod 
Door de toekomstige gewenste formatie (stap 2: de vraag) te vergelijken met de toekomstige verwachte bezetting (stap 4: aanbod) wordt duidelijk in welke mate en waar er sprake is van een kwantitatief en/of kwalitatief overschot of tekort.

 

Stap 6. Maatregelen 
De verschillende bevindingen en discrepanties uit de voorgaande fase leiden tot adviezen ten aanzien van te ontwikkelen beleid, instrumenten en maatregelen.

 

Masterclass Strategische Personeelsplanning: programma

 

Docent: Dr.Gerard Evers 

 

In deze tweedaagse interactieve masterclass krijgt inzicht in het ontwikkelen en toepassen van strategische personeelsplanning, zowel voor de inhoudelijke en technische aspecten als de wijze waarop het proces kan worden ingericht.  

 

Dit is het programma:

 

Masterclass Strategische Personeelsplanning - Dag 1

 

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Daarin o.a. aandacht voor:

 • Stap 1 - In- en externe analyse, scenario-analyse
 • Stap 2: De toekomstige gewenste formatie
 • Stap 3: Huidige bezetting in kaart brengen

13.30 uur - Start van het middagprogramma

 

Daarin o.a. aandacht voor:

 • Stap 4: De toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid
 • Stap 5: Confronteren vraag en aanbod
 • Stap 6: Maatregelen
 • Vooruitblik naar dag 2 en bespreking van de opdracht

17.00 - Afsluiting

 

 

Masterclass Strategische Personeelsplanning - Dag 2

 

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Daarin o.a. aandacht voor:

 • Terugblik op dag 1, vragen en opmerkingen
 • Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, incl. eerste ronde discussie

13.30 uur - Start van het middagprogramma

 

Daarin o.a. aandacht voor:

 • Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, tweede discussieronde
 • Afronding- Resultaten van de tweedaagse op een rij
 • Hoe nu verder binnen uw organisatie?

16.30 - Afsluiting

Gerard Evers

Sprekersfoto
Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM
Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT. Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.