Logo

Strategische Personeelsplanning implementeren

Plan van aanpak voor een toekomstbestendige bezetting

Opleidingbeeld
Goed personeel is van groot strategisch belang voor iedere organisatie. In aantallen, in kwaliteiten, in flexibiliteit en in kosten. Welke mensen hebben we straks nodig, wat is er dan beschikbaar en hoe lossen we de mogelijke gaten op? Dat is de essentie van strategische personeelsplanning (SPP). Wat zijn de essentiële bouwstenen voor het opstellen van een SPP-plan voor uw organisatie? Wie betrekt u in dit proces? Hoe zorgt u voor een adequate implementatie van het plan? Deze 2-daagse masterclass met online onderdelen helpt u op weg!

Masterclass Strategische Personeelsplanning: in het kort

 

Wat leert u in deze masterclass?

Strategische personeelsplanning is essentieel voor de toekomst van uw organisatie en de basis voor effectief en toekomstgericht HRM-beleid. Het draagt bij aan het realiseren van uw organisatiedoelen en het bevordert betere beargumentering van beleidskeuzes. Ook maakt het organisaties succesvoller bij het werven en selecteren van nieuwe, geschikte mensen.

 

In deze masterclass leert u hoe u zicht krijgt op de gewenste personeelsbezetting in de toekomst en hoe u de verschillen tussen de gewenste formatie en de verwachte bezetting bepaalt. U kunt personele knelpunten op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau inventariseren. De docent is Dr. Gerard Evers, gerenommeerd expert in strategische personeelsplanning. 

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • U kunt de huidige personeelsformatie in beeld brengen, gezien door een bedrijfskundige bril.
 • U kunt een analyse maken van de actuele en gewenste personeelsbezetting in uw organisatie.
 • U kunt een vertaling maken van de gewenste positionering van uw organisatie naar kritieke competenties van mensen.
 • U kunt mogelijke personele toekomstscenario’s maken en analyseren en hiervoor een effectief SPP-plan opstellen.

En u krijgt als bagage mee:

 • U kunt de strategie van uw organisatie verbinden met strategische personeelsplanning.
 • U leert wat de 8 essentiële bouwstenen zijn van SPP
 • U heeft inzicht in noodzakelijke in-, door- en uitstroom ontwikkelingen.
 • U heeft zicht op de maatregelingen om SPP-doelstellingen in uw organisatie te realiseren.
 • U kunt op eigen kracht het SPP-proces voor uw organisatie inrichten en uitvoeren.

 

Concreet aan de slag met uw eigen plan

Tussen de eerste en de tweede dag van de masterclass gaat u aan de slag met een plan van aanpak voor de strategische personeelsplanning voor uw organisatie. Daarin komt u tot een samenhangende visie op de toekomst en de personele consequenties die dat tot gevolg heeft. Daarbij krijgt u desgewenst ook virtuele ondersteuning van Gerard Evers.

 

Op de tweede dag van de masterclass geeft u een presentatie en worden de resultaten en ervaringen besproken. U leert daarmee ook van de ervaringen van de andere deelnemers.

 

 

Bekijk het programma

 

 

Hoe leert u in deze masterclass?

 

Blended learning Deze opleiding bestaat uit een online deel in de HR Academy eCampus én twee opleidingsdagen op locatie.
Twee opleidingsdagen In de twee opleidingsdagen draait het om interactie en verdieping. De docent bouwt voort op de inhoud uit het online deel.
eCampus De eCampus geeft met video's en artikelen basiskennis, extra informatie en opdrachten over uw eigen organisatie.
Persoonlijk actieplan Tijdens de masterclass stelt u een plan van aanpak op voor strategische personeelsplanning in uw organisatie.

 

Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf. 

NB. Mocht het vanwege het oplaaien van het virus onverhoopt niet mogelijk zijn om de opleiding op locatie te geven, dan kunnen wij deze ook online aanbieden in een virtual classroom. Zo bent u ervan verzekerd dat de opleiding altijd kan doorgaan.

  

Voor wie is deze masterclass?

In deze tweedaagse interactieve masterclass krijgt u inzicht in het ontwikkelen en toepassen van strategische personeelsplanning, zowel voor de inhoudelijke en technische aspecten als de wijze waarop het proces kan worden ingericht.  

 

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt:

 • U gaat in uw organisatie aan de slag met SPP. U gaat leiding geven aan dit proces, of bent er nauw bij betrokken.
 • U wilt weten hoe u SPP voor uw organisatie kunt toepassen en u wilt weten wat daarbij komt kijken.
 • U wilt zich ontwikkelen in SPP om daarmee de waarde voor uw organisatie én uw carrièreperspectief te vergroten.

   

 

 

De 8 bouwstenen van strategische personeelsplanning (SPP)

 

Bouwsteen 1: Huidige formatie
De huidige formatie wordt bepaald, dat wil zeggen: huidige interne bezetting + externe inhuur + vacatures - boventalligheid. 

 

Bouwsteen 2: Scenario-analyse
Welke externe factoren hebben er allemaal invloed op de strategische personeelsplanning van uw organisatie?

 

Bouwsteen 3: Toekomstige gewenste formatie
Op basis van strategische keuzen rond positionering en beleidsmatige keuzen wordt per scenario een gewenste formatie in beeld gebracht, met de bijbehorende bandbreedtes.

 

Bouwsteen 4: Huidige bezetting
In deze fase wordt het huidige personeelsbestand doorgelicht: de 'vlootschouw'. Hoeveel, hoe oud, hoe duur, hoe flexibel, en welke kwaliteit heeft u in huis?

 

Bouwsteen 5: Externe arbeidsmarktontwikkelingen
Wij kijken naar patronen rond instroom, doorstroom en uitstroom. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt.

 

Bouwsteen 6: Toekomstige verwachte bezetting
Wat betekent dit voor de toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid?

 

Bouwsteen 7: Confrontatie en beleidsdiscussie
Door de toekomstige gewenste formatie (bouwsteen 3) te vergelijken met de toekomstige verwachte bezetting (bouwsteen 6) wordt duidelijk in welke mate en waar er sprake is van een kwantitatief en/of kwalitatief overschot of tekort.

 

Bouwsteen 8: Cocktails en actieplannen
De verschillende bevindingen en discrepanties uit de voorgaande fase leiden tot adviezen voor uw beleid, actieplannen en HR-interventies.

 

NB. Als deelnemer aan de masterclass ontvangt u het boek Strategische Personeelsplanning - Theorie, instrumenten en praktische aanpak t.w.v. € 41,95 van de docent dr. Gerard Evers.

 

Masterclass Strategische Personeelsplanning: programma

 

Docent: Dr.Gerard Evers 

 

In deze tweedaagse interactieve masterclass krijgt u inzicht in het ontwikkelen en toepassen van strategische personeelsplanning, zowel voor de inhoudelijke en technische aspecten als de wijze waarop het proces kan worden ingericht. Dit is het programma: 

 

 

Masterclass Strategische Personeelsplanning - eCampus

 

2 weken voor Dag 1 - Openstelling eCampus

 

HR Academy eCampusDe HR Academy eCampus is het online deel van de opleiding. De eCampus:

 • Biedt u basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads.
 • Bevat opdrachten over uw organisatie.
 • Helpt u met de voorbereidingen op de opleidingsdagen.
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdagen.
 • Begeleidt u door de hele 'leerreis' van de opleiding.

 

 

Masterclass Strategische Personeelsplanning - Dag 1

 

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

 

HR Academy eCampus Verwachtingen, leerdoelen en bespreking van opdrachten uit de eCampus.

  

En aandacht voor:

 • Bouwsteen 1 en 2: Interne en externe analyse, scenario-analyse
 • Bouwsteen 3: Toekomstige gewenste formatie

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma

 

Daarin o.a. aandacht voor:

 • Bouwsteen 4: Huidige bezetting in kaart brengen
 • Bouwsteen 5 en 6: Externe ontwikkelingen en toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid
 • Bouwsteen 7: Confronteren vraag en aanbod
 • Bouwsteen 8: Maatregelen
 • Vooruitblik naar dag 2

HR Academy eCampus Bespreking huiswerkopdrachten uit de eCampus.

 

17.00 - Afsluiting

 

 

Masterclass Strategische Personeelsplanning - Dag 2

 

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

 

HR Academy eCampus Behandeling huiswerkopdracht uit de eCampus. 


Aandacht voor:

 • Terugblik op dag 1, vragen en opmerkingen
 • Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, incl. eerste ronde discussie

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma

 

Daarin o.a. aandacht voor:

 • Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, tweede discussieronde
 • Resultaten van de tweedaagse op een rij
 • Hoe nu verder binnen uw organisatie?

16.30 - Afsluiting

 

 

Gerard Evers

Sprekersfoto
Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM
Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT. Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.