Logo

Strategisch Talentmanagement

Zet in op rendement van uw menselijk kapitaal

Opleidingbeeld
HR is verantwoordelijk om op het juiste moment, de juiste mensen op de juiste plek in de organisatie te plaatsen. Om daarmee een essentiële rol te vervullen in de continuïteit en het rendement van de organisatie. Dat is talentmanagement waar het voor is bedoeld. In deze masterclass leert u hoe u duurzaam talentmanagement aanpakt, ontwikkelt en in uw organisatie implementeert.
Prijs: € 1690 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers

Masterclass Strategisch Talentmanagement: in het kort

 

Wat leert u in deze masterclass?

In deze masterclass leert u wat talentmanagement is en waar het voor bedoeld is. U gaat een visie over talentmanagement ontwikkelen voor uw organisatie en de vertaling maken van de missie van de organisatie naar het aantrekken, ontwikkelen en begeleiden van medewerkers. Hiermee verduurzaamt u de organisatie en maakt u deze klaar voor de toekomst. 

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • U heeft uw eigen visie ontwikkeld op strategisch talentmanagement.
 • U heeft uw visie vertaald naar tactische en operationele acties rondom het waarderen, schouwen, beoordelen, en begeleiden van talent binnen uw eigen organisatie.  
 • U kunt sturen op de kosten en opbrengsten van medewerkers. 
 • U heeft - vanuit uw eigen taakopvatting - gezien hoe u zelf een talent kunt zijn.  

En dit neemt u als bagage mee:

 • U weet hoe u naar talent moet kijken en talent het beste in kunt zetten.
 • U weet hoe u synergie behaalt door de juiste mensen te selecteren en te laten excelleren.
 • U weet op welke manier u vooroordelen en blindheid in talentbeleid voorkomt.
 • U heeft geleerd hoe u talent kunt recyclen. 
 • U weet wat de samenhang is tussen de gezamenlijke kwaliteit en mentaliteit van mensen en de prestaties en waarde van de organisatie.

 

Neem uw werk mee! U kunt uw eigen actuele vraagstukken over talentmanagement meenemen in de discussies en groepsopdrachten. Samen met de docente en de andere deelnemers werkt u aan het opstellen van een Persoonlijk Actieplan om met een praktische visie op talent met concrete acties in de praktijk aan de slag te gaan.

 

Bij deelname ontvangt u het boek Het selectieproces – van opdracht tot voordracht (2017) van Prof. Dr. Lidewey van der Sluis. Dit boek werd genomineerd voor het Managementboek van het Jaar.

 

Bekijk het programma

 

Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf. 

NB. Mocht het vanwege het oplaaien van het virus onverhoopt niet mogelijk zijn om de opleiding op locatie te geven, dan kunnen wij deze ook online aanbieden in een virtual classroom. Zo bent u ervan verzekerd dat de opleiding altijd kan doorgaan.

 

Voor wie is deze masterclass?

Het programma van deze tweedaagse interactieve masterclass, daagt u uit de gebaande paden te verlaten en vernieuwend te denken. Dat helpt u om uw eigen visie op strategisch talentmanagement te ontwikkelen. En om de concrete vertaling te maken naar het management van talent in uw eigen organisatie. 

 

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt:

 • Uw organisatie heeft gekozen om strategisch talentmanagement in te voeren. U gaat leiding geven aan dit proces, of bent er nauw bij betrokken.
 • U wilt weten of strategisch talentmanagement voor uw organisatie toepasbaar is en wat bij de toepassing ervan komt kijken.
 • U wilt zich ontwikkelen in strategisch talentmanagement om daarmee de waarde voor uw organisatie én uw carrièreperspectief te vergroten.

   

 

 

Masterclass Strategisch Talentmanagement: in detail

 

Andersom en vernieuwend leren denken

Prof. dr. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan Nyenrode Business Universiteit, deelt met u haar visies en inzichten rondom talent challengen en mythes ontkrachten. Zij daagt u uit om met open vizier de materie te bezien. U leert om andersom te denken en met een open houding te kijken naar talentmanagement. Dit zijn twee kerndoelen van het programma.

 

U wordt uitgenodigd en uitgedaagd om gebaande paden los te laten en om uw eigen visie te ontwikkelen op talentmanagement. Deze visie kunt u toetsen en bijschaven gedurende de masterclass. Ook kunt u de masterclass benutten om uw visie te operationaliseren naar tactisch en operationeel niveau voor van het managen van mensen in hun eigen organisatie.

 

Talentprofiel = waarde 

Thema’s die in de masterclass aan de orde komen zijn:

 • Omschrijving van talent op de arbeidsmarkt
 • Relevantie en essentie van talent in organisaties
 • Inzichten uit onderzoek naar talentmanagement:
 • Talent als waarde in organisaties
 • Invloed van organisatieprofiel op talentprofiel
 • De arbeidsrelatie als fundament van rendement op talent

 

 

 

Bekijk het programma

 

 

 

 

Masterclass Strategisch Talentmanagement: programma

 

Docent: Prof.Dr. Lidewey E.C. van de Sluis 

 

In deze masterclass leert u wat talentmanagement is en waar het voor bedoeld is. U gaat een visie over talentmanagement ontwikkelen voor uw organisatie en de vertaling maken van de missie van de organisatie naar het aantrekken, ontwikkelen en begeleiden van medewerkers.

 

Het programma is opgedeeld in vier dagdelen. Elk dagdeel bevat praktijkvoorbeelden vanuit individueel- en organisatieperspectief.

 

Masterclass Strategisch Talentmanagement - Dag 1

 

Talent is een gave; succes een opgave.

Geen talent? Geen excuus. Succes is een keuze.

 

09.30 uur - Ontvangst

10.00 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Wat is talent? Met theorie, modellen en een matrix 

Aandacht voor:

 • Omschrijving van talent op de arbeidsmarkt
 • Relevantie en essentie van talent in organisaties
 • Inzichten uit onderzoek naar talentmanagement:
 • Talent als waarde in organisaties

Aan de slag met: de basisthema’s van strategisch talentmanagement 

 • Welke stappen kunt u zetten bij het vinden, binden, boeien, en laten bloeien van talent? 
 • Hoe maak je de organisatie een gezonde voedingsbodem voor talent?

 

13.00 uur - Start van het middagprogramma

 

Managen van talent vanuit keuzes en kansen

 

Aandacht voor:

 • Invloed van organisatieprofiel op talentprofiel
 • De arbeidsrelatie als fundament van rendement op talent
 • 4K-model karakter – kennis – kunde – klimaat
 • Hoe krijg je mensen in beweging?
 • En hoe zorg je ervoor dat zij op de juiste plek zitten binnen een organisatie?

Aan de slag met: de Branddriehoek/energiedriehoek

 • Inzicht krijgen in de factoren die de energie van medewerkers bepalen. 
 • Wat bepaalt of een medewerker gaat  groeien, gloeien of bloeien? 
 • Het beïnvloeden van de factoren om de energiestromen de juiste kant op te sturen.

16.00 uur - Afsluiting

 

 

Masterclass Strategisch Talentmanagement - Dag 2

 

Gewenst leiderschap in organisaties om talent in beweging te brengen
Leiding geven = talentmanagement = werkgeverschap

 

09.30 uur - Ontvangst

10.00 uur - Start van het ochtendprogramma 

 

Talentmanagement: Wat is de bedoeling?

 

Aandacht voor:

 • Van talent naar waarde 
 • Van potentieel naar prestatie
 • Hoe werkt loopbaan-, competentie- en vaardigheden-ontwikkeling

Aan de slag met: KTI’s, Key Talent Indicators

 • Inhoud en gebruik van KTI’s om de waarde van medewerkers te bepalen en voorspellen. 
 • Scouten van waardevolle medewerkers binnen en buiten de organisatie.

 

13.00 uur - Start van het middagprogramma

 

Modellen en instrumenten voor Talentmanagement 

 

Aandacht voor:

 • Krachten en machten in organisaties die talentmanagement beïnvloeden
 • Beoordelen en waarderen van talent
 • Talentontwikkeling: sociale innovatie

Aan de slag met: uw Persoonlijk Actieplan 

 • Bepalen van de stappen die u morgen gaat zetten om een onderbouwd talentbeleid binnen uw organisatie (verder) te ontwikkelen en te implementeren. Met daarin:
  • Uw talentvisie en mensbeeld
  • De doelen die u met medewerkers wilt bereiken
  • De verschilanalyse van de gewenste versus de aanwezige HR-kwaliteit
  • De stappen naar de gewenste situatie? (strategische acties)
  • Wat u concreet gaat doen om uw plan in de praktijk uit te voeren 
  • Met wie u hiervoor gaat samenwerken

16.00 uur - Afsluiting

 

 

Prof. dr. Lidewey van der Sluis

Sprekersfoto
Hoogleraar Strategisch Talent Management aan Nyenrode Business Universiteit
Lidewey van der Sluis is part-time hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is zij spreker, auteur, expert en adviseur voor directies. Verder is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika en visiting professor aan diverse business schools in Europa en ZuidAfrika. Zij richtte binnen het Nyenrode Center for Leadership and Management Development het Powerhouse ‘Competing for Talent’ op. Dat is inmiddels een toonaangevend internationaal netwerk van academici en praktijkdeskundigen rondom haar leerstoel. Zij heeft ruim 200 publicaties op haar naam staan en heeft in Nederland en daarbuiten een reputatie opgebouwd als bevlogen spreker en vernieuwende denker met een strategische visie op leiderschap en het organiseren van werk. Lidewey is visionair op het gebied van talentmanagement, holacratisch organiseren, en dragend leiderschap en werkt als zelfstandige voor overheidsorganisaties, zorg- en onderwijsinstellingen, en het bedrijfsleven.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.