Logo

Strategisch Talentmanagement

Zet in op rendement van uw menselijk kapitaal

Opleidingbeeld
De concurrentie op de (arbeids)markt is hevig en innovaties en disrupties zetten druk op organisaties. Daarom is het aantrekken en ontwikkelen van medewerkers topprioriteit en staat bovenaan op de HR-agenda. In deze tweedaagse masterclass leert u hoe u met strategisch talentmanagement het benodigde menselijk kapitaal voor uw organisatie aantrekt, ontwikkelt en optimaal laat renderen. En daarmee de slagkracht van uw organisatie duurzaam versterkt.
25 mrt al vol
Datum:
Overzicht van alle beschikbare data en locaties:
Prijs: € 1490 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers

Masterclass Strategisch Talentmanagement: in het kort

 

Wat leert u in deze masterclass?

In deze masterclass leert u hoe u met strategisch talentmanagement de vertaling maakt van de strategie van de organisatie naar het aantrekken, ontwikkelen en positioneren van mensen die de benodigde toegevoegde waarde leveren. Zodat u daarmee de slagkracht van uw organisatie duurzaam versterkt. 

 

Want mensen maken een organisatie én bepalen het succes ervan. Maar personeel is ook één van de grootste kostenposten. Daarom moeten mensen meer waarde toevoegen dan ze kosten. Dan rendeert de investering in het menselijk kapitaal. De missie, visie en doelstellingen van de organisatie bepalen welke toegevoegde waarde nodig is en hoe het stratgisch talentmanagement vormgegeven moet worden. 

 

Op o.a. deze vragen krijgt u tijdens de masterclass de antwoorden:

 • Wat is het nut en de noodzaak van talentmanagement? 
 • Wat is bevlogenheid en hoe krijg je meer bevlogenheid? 
 • Wat is het effect van het succes van een persoon? 
 • Hoe zorg je ervoor dat mensen op de juiste plek zitten?
 • Hoe krijg je mensen in beweging?
 • Op welke manier kan talent worden omgebogen naar rendement?

U kunt daarmee:

 • Uw eigen visie ontwikkelen op strategisch talentmanagement;
 • Uw visie concreet vertalen naar tactisch en operationeel niveau voor van het managen van talent binnen uw eigen organisatie.    

 

Neem uw werk mee! Tijdens het programma kunt u uw eigen actuele vraagstukken over talentmanagement meenemen in de discussies en groepsopdrachten. Samen met de docente en de andere deelnemers gaat u op zoek naar de vertaling van de theorie voor het talentmanagement in uw eigen organisatie!

 

 • Bij deelname ontvangt u het boek Het selectieproces – van opdracht tot voordracht van Prof. Dr. Lidewey van der Sluis. Dit boek werd genomineerd voor het Managementboek van het Jaar.
 • Na afloop van het programma ontvangt u een HR Academy-deelnamecertificaat.

 

 

Bekijk het programma

 

 

Voor wie is deze masterclass?

Het programma van deze tweedaagse interactieve masterclass, daagt u uit de gebaande paden te verlaten en vernieuwend te denken. Dat helpt u om uw eigen visie op strategisch talentmanagement te ontwikkelen. En om de concrete vertaling te maken naar het management van talent in uw eigen organisatie. 

 

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt:

 • Uw organisatie heeft gekozen om strategisch talentmanagement in te voeren. U gaat leiding geven aan dit proces, of bent er nauw bij betrokken.
 • U wilt weten of strategisch talentmanagement voor uw organisatie toepasbaar is en wat bij de toepassing ervan komt kijken.
 • U wilt zich ontwikkelen in strategisch talentmanagement om daarmee de waarde voor uw organisatie én uw carrièreperspectief te vergroten.

   

 

 

Masterclass Strategisch Talentmanagement: in detail

 

Andersom en vernieuwend leren denken

Prof. dr. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan Nyenrode Business Universiteit, deelt met u haar visies en inzichten rondom talent challengen en mythes ontkrachten. Zij daagt u uit om met open vizier de materie te bezien. Andersom leren denken en met een open houding durven kijken naar talentmanagement zijn twee kerndoelen van het programma.

 

U wordt uitgenodigd en uitgedaagd om gebaande paden los te laten en om uw eigen visie te ontwikkelen op talentmanagement. Deze visie kunt u toetsen en bijschaven gedurende de masterclass. Ook kunt u de masterclass benutten om uw visie te operationaliseren naar tactisch en operationeel niveau voor van het managen van mensen in hun eigen organisatie.

 

What makes you tick?

In het programma staat de vraag centraal: What-makes-you-tick? Veel arbeidskrachten, van hoog tot laag, zijn namelijk zoekende naar hun talent, ambitie en motivatie om te werken. Daarom is het binnen uw strategisch talent managementbeleid van belang steeds opnieuw te ontdekken wat iemand bezighoudt. Dit vormt het vertrekpunt van talentontwikkeling en talentrendement.

 

Na deze knowing-why-fase, volgen de knowing-how-fase en de knowing-what-fase van talentmanagement. In de professionele dienstverlenende economie speelt vervolgens de vraag  knowing-with-who een prominente rol. Hierbij gaat het om de context waarin iemand wil functioneren en kan renderen in een rol. Al deze fases van talentmanagement zullen aan de orde komen in het masterclass programma.

 

Talentprofiel en talentrendement

Thema’s die in de masterclass aan de orde komen zijn:

 • Omschrijving van talent op de arbeidsmarkt
 • Impact van talent op prestaties en loopbaanverloop
 • Inzichten uit onderzoek naar talentmanagement:
 •  Relevantie van talent en ambitie
 • Invloed van organisatieprofiel op talentprofiel
 • De arbeidsrelatie als fundament van talentrendement

 

 

Bekijk het programma

 

 

 

 

Masterclass Strategisch Talentmanagement: programma

 

Docent: Prof.Dr. Lidewey E.C. van de Sluis 

 

Het programma is opgedeeld in drie modules: 

 • Hoofd: fundamenten van talentmanagement
 • Hart: managen van talent vanuit keuzen en kansen, en kosten en kaders 
 • Handen: modellen en instrumenten voor talentmanagement

Elke module bevat praktijkcases vanuit individueel- en organisatieperspectief.

 

Masterclass Strategisch Talentmanagement - Dag 1

 

09.30 uur - Ontvangst

10.00 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Module 1: Fundamenten van talentmanagement- ‘Hoofd’ 

 

Van talent naar ambitie, van motivatie naar bestemming.
Arbeidskracht = Talent + Veerkracht

 

Aandacht voor:

 • Omschrijving van talent op de arbeidsmarkt;
 • Impact van talent op prestaties en loopbaanverloop;
 • Inzichten uit onderzoek naar talentmanagement;
 • Relevantie van talent en ambitie;
 • Invloed van organisatieprofiel op talentprofiel;
 • De arbeidsrelatie als fundament van talentrendement; 
 • KAMACOS-model: 4K-model karakter – kennis – kunde – klimaat

 

13.00 uur - Start van het middagprogramma

 

Module 2: Managen van talent vanuit keuzes en kansen – ‘Hart’

 

Talent is een gave; succes een opgave
Geen talent? Geen excuus. Succes is een keuze

 

Aandacht voor:

 • Wat is bevlogenheid en hoe krijg je meer bevlogenheid? 
 • Hoe te zoeken naar bestemming? Talentgedreven en ambitiegericht?
 • Wat is het effect van het succes van een persoon? 
 • Hoe krijg je mensen in beweging?
 • En hoe zorg je ervoor dat zij op de juiste plek zitten binnen een organisatie?

 

16.00 uur - Afsluiting

 

 

Masterclass Strategisch Talentmanagement - Dag 2

 

09.30 uur - Ontvangst

10.00 uur - Start van het ochtendprogramma 

 

Module 3: Modellen en instrumenten voor Talentmanagement – ‘Handen’

 

Gewenst leiderschap in organisaties om talent in beweging te brengen
Leiding geven = talentmanagement = werkgeverschap

 

Aandacht voor:

 • Werven van talenten en talentidentificatie;
 • Hoe werkt loopbaan-, competentie- en vaardigheden-ontwikkeling. 

 

13.00 uur - Start van het middagprogramma

Aandacht voor:

 • Krachten en machten in organisaties die talentmanagement beïnvloeden;
 • Belonen van talent;
 • Delen van talent: sociale innovatie.

 

15.45 uur - Uitreiking van de deelnemerscertificaten 

16.00 uur - Afsluiting

 

 

Prof. dr. Lidewey van der Sluis

Sprekersfoto
Hoogleraar Strategisch Talent Management aan Nyenrode Business Universiteit
Lidewey van der Sluis is part-time hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is zij spreker, auteur, expert en adviseur voor directies. Verder is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika en visiting professor aan diverse business schools in Europa en ZuidAfrika. Zij richtte binnen het Nyenrode Center for Leadership and Management Development het Powerhouse ‘Competing for Talent’ op. Dat is inmiddels een toonaangevend internationaal netwerk van academici en praktijkdeskundigen rondom haar leerstoel. Zij heeft ruim 200 publicaties op haar naam staan en heeft in Nederland en daarbuiten een reputatie opgebouwd als bevlogen spreker en vernieuwende denker met een strategische visie op leiderschap en het organiseren van werk. Lidewey is visionair op het gebied van talentmanagement, holacratisch organiseren, en dragend leiderschap en werkt als zelfstandige voor overheidsorganisaties, zorg- en onderwijsinstellingen, en het bedrijfsleven.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.