Logo

Strategisch Talentmanagement

Zet in op rendement op uw HR-investering

Opleidingbeeld
Talentmanagement en het aantrekken en ontwikkelen van medewerkers is topprioriteit en staat bovenaan op de HR-agenda in Nederland. Wilt u een kennispartner worden die talentmanagement kan inzetten als hefboom naar individuele topprestaties en succesvolle ontwikkeling van een organisatie? Dan is deze tweedaagse masterclass echt iets voor u.
Datum en locatie: dinsdag 13 november 2018 om 10:00, Green Village Nieuwegein
Vervolgdata: 27 nov
Prijs: € 1490 excl. 21% btw

Definiëren, detecteren, motiveren en positioneren van talent

De tweedaagse masterclass Strategisch Talentmanagement is integraal gericht op het definiëren, detecteren, motiveren en positioneren van talent in organisaties. O.l.v. thought leader op dit gebied prof. dr. Lidewey van der Sluis, docent en spreker, toezichthouder, en hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit en de North-West University in Zuid-Afrika, leert u o.a. wat talent op de arbeidsmarkt is en hoe mensen een talent kunnen worden.

 

Ook krijgt u inzicht in de wijze waarop u menselijk kapitaal en sociaal kapitaal zodanig kunt managen dat de risico’s en rendementen afgestemd zijn op de missie, visie en strategische doelen van een organisatie. U leert hoe deze kant van talentmanagement overeenkomt met principes vanuit talent investment en risk management.

 

Passie, purpose en professionaliteit

Belangrijke vragen die binnen het programma aan de orde komen zijn o.a.:

 • Wat is het nut en de noodzaak van talentmanagement? 
 • Hoe relevant is talent op de arbeidsmarkt? 
 • Welke rol spelen passie, purpose en professionaliteit in talentmanagement?
 • Op welke manier kan talent worden omgebogen naar rendement? 

Het optimaliseren van financiële rendementen op talent vormt een belangrijk uitgangspunt van de tweedaagse masterclass.

 

Neem uw werk mee!

Tijdens het programma komt niet alleen de theorie aan de orde. Deelnemers worden vooral ook gestuurd op het toepassen van de kennis en de inzichten zoals die worden besproken. Daartoe zullen de deelnemers worden uitgedaagd om eigen actuele vraagstukken omtrent Talentmanagement in te brengen in de discussies en groepsopdrachten tijdens de opleiding. Samen met de docente en de overige deelnemers wordt gezocht naar de toepassing van theorie in uw dagelijkse praktijk. Hiermee komt u tot een strategische koers en de implementatie en/of verbetering van het talentmanagement binnen de eigen organisatie. 

 

Resultaten van het programma

Na afloop van de masterclasses:

 • heeft u geleerd vernieuwend en andersom te denken én met een open houding te durven kijken naar arbeidsrelaties;
 • bent u meerdere malen uitgedaagd om gebaande paden los te laten en om een eigen visie te ontwikkelen op talentmanagement: een visie die u kunt toetsen en bijschaven gedurende het programma;
 • weet u op welke wijze u uw visie kunt operationaliseren naar tactisch en operationeel niveau ten behoeve van het managen van mensen binnen uw eigen organisatie.    Doelgroep
De tweedaagse masterclass is ontwikkeld voor HR-directeuren en -managers, leidinggevenden, managers en beleidsmakers van organisaties die willen sturen op het vinden, binden, boeien, snoeien en laten groeien en bloeien van medewerkers. Het programma geeft zicht op de mogelijkheden om een ‘talentgerichte organisatie’ te realiseren met oog voor kwaliteit en rendement.

 

Deelname
De tweedaagse masterclass bestaat uit 4 modules van één dagdeel. De kosten voor de gehele programma bedragen € 1.490,00. Er is een maximum aantal deelnemers en de deelnemers zijn allen ervaren professionals. Deelnemers ontvangen het boek 
‘Het selectieproces – van opdracht tot voordracht’ van Prof. Dr. Lidewey E.C. van der Sluis dat werd genomineerd voor het Managementboek van het Jaar. Na afloop van het programma ontvangen deelnemers een HR Academy-deelnemerscertificaat, ondertekend door Prof. Dr. Lidewey van der Sluis.

Incompany of maatwerk?
Daarnaast is het programma uitermate geschikt om als incompany programma – samen met uw complete HR-team – te volgen. Het programma wordt in dat geval direct toepasbaar gemaakt op uw eigen werksituatie. Bovendien bevordert de in huis aanpak de onderlinge samenhang binnen het team, omdat u groepsgewijs werkt aan opdrachten die de persoonlijke en organisatieontwikkeling ondersteunen. Wilt u meer informatie over de incompany mogelijkheden, neem dan contact met ons op of plan een belafspraak.

Andersom en vernieuwend leren denken

Prof. dr. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan Nyenrode Business Universiteit, deelt met u haar visies en inzichten rondom talent challengen en mythes ontkrachten. Zij daagt de deelnemers uit om met open vizier de materie te bezien. Andersom leren denken en met een open houding durven kijken naar talentmanagement zijn twee kerndoelen van het programma. De deelnemers worden uitgenodigd en uitgedaagd om gebaande paden los te laten en om een eigen visie te ontwikkelen op talentmanagement. Deze visie kunnen zij toetsen en bijschaven gedurende de masterclasses. Tevens kunnen zij de masterclasses benutten om hun visie te operationaliseren naar tactisch en operationeel niveau ten behoeve van het managen van mensen in hun eigen organisatie.

 

What-makes-you-tick? 
Binnen het programma staat de vraag: What-makes-you-tick? centraal. Veel arbeidskrachten, van hoog tot laag, zijn namelijk zoekende naar hun talent, ambitie en motivatie om te werken. Daarom is het binnen uw strategisch talent managementbeleid van belang steeds opnieuw te ontdekken wat iemand bezighoudt. Dit vormt het vertrekpunt van talentontwikkeling en talentrendement.

 

Na deze knowing-why-fase, volgen de knowing-how-fase en de knowing-what-fase van talentmanagement. In de professionele dienstverlenende economie speelt vervolgens de vraag  knowing-with-who een prominente rol. Hierbij gaat het om de context waarin iemand wil functioneren en kan renderen in een rol. Al deze fases van talentmanagement zullen aan de orde komen in het masterclass programma.

 

Talentprofiel en talentrendement

Thema’s die tijdens de masterclasses aan de orde komen zijn:

 • Omschrijving van talent op de arbeidsmarkt
 • Impact van talent op prestaties en loopbaanverloop
 • Inzichten uit onderzoek naar talentmanagement:
 •  Relevantie van talent en ambitie
 • Invloed van organisatieprofiel op talentprofiel
 • De arbeidsrelatie als fundament van talentrendement

De tweedaagse masterclass Strategisch Talentmanagement is door Prof. Dr. Lidewey E.C. van der Sluis ontwikkeld. Zij heeft bij het indelen van de modules gekozen voor een driedeling in:

 • Hoofd: fundamenten van talentmanagement
 • Hart: managen van talent vanuit keuzen en kansen, en kosten en kaders 
 • Handen: modellen en instrumenten voor talentmanagement

Elke module wordt ondersteund met praktijkcases vanuit individueel- en organisatieperspectief.

 

Dag 1:
De fundamenten van strategisch talentmanagement

Tijdens de eerste masterclass vindt een algemene introductie plaats van deelnemers, programma en inhoud modules. Daarnaast worden de fundamenten van talentmanagement besproken evenals het managen van talent.

 

10.00 uur            
Inleiding en introductie

10.30 uur            
Module 1: Fundamenten van talentmanagement- ‘Hoofd’ 
Van talent naar ambitie, van motivatie naar bestemming.
Arbeidskracht = Talent + Veerkracht

 

Tijdens deze module wordt aandacht geschonken aan o.a.:

 • Omschrijving van talent op de arbeidsmarkt;
 • Impact van talent op prestaties en loopbaanverloop;
 • Inzichten uit onderzoek naar talentmanagement;
 • Relevantie van talent en ambitie;
 • Invloed van organisatieprofiel op talentprofiel;
 • De arbeidsrelatie als fundament van talentrendement; 
 • KAMACOS-model: 4K-model karakter – kennis – kunde – klimaat

12.30 uur              
Lunchpauze

13.00 uur
Module 2: Managen van talent vanuit keuzes en kansen – ‘Hart’
Talent is een gave; succes een opgave
Geen talent? Geen excuus. Succes is een keuze

 

Tijdens deze module wordt aandacht geschonken aan o.a.:

 • Wat is bevlogenheid en hoe krijg je meer bevlogenheid? 
 • Hoe te zoeken naar bestemming? Talentgedreven en ambitiegericht?
 • Wat is het effect van het succes van een persoon? 
 • Hoe krijg je mensen in beweging?
 • En hoe zorg je ervoor dat zij op de juiste plek zitten binnen een organisatie?

 

16.00 uur             

Afsluiting

 

Dag 2:
Modellen en instrumenten voor Talentmanagement

Tijdens de tweede masterclass worden modellen en instrumenten, kosten en kaders van strategisch talentmanagement besproken. 

 

10.00 uur            
Module 3: Modellen en instrumenten voor Talentmanagement – ‘Handen’
Gewenst leiderschap in organisaties om talent in beweging te brengen
Leiding geven = talentmanagement = werkgeverschap

 

Tijdens deze module wordt aandacht geschonken aan o.a.:

 • Werven van talenten en talentidentificatie;
 • Hoe werkt loopbaan-, competentie- en vaardigheden-ontwikkeling. 

12.30 uur            
Lunchpauze
 

13.00 uur            
In de middag gaat de aandacht o.a. uit naar:

 • Krachten en machten in organisaties die talentmanagement beïnvloeden;
 • Belonen van talent;
 • Delen van talent: sociale innovatie.

 

15.45 uur             

Uitreiking van de deelnemerscertificaten door Lidewey van der Sluis. 

16.00 uur            
Afsluiting

 

*Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

 

 Locatie
Green Village
7 Blokhoeve
3438 LC Nieuwegein (bereken route)


Plattegrond

Prof. dr. Lidewey van der Sluis

Sprekersfoto
Hoogleraar Strategisch Talent Management aan Nyenrode Business Universiteit
Prof. dr. Lidewey E. C. van der Sluis is part-time hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is zij toezichthouder, auteur, adviseur en coach. Verder is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika en visiting professor aan de Berlin School for Creative Leadership en Stellenbosch Business School. Zij richtte binnen het Nyenrode Center for Leadership and Management Development het Powerhouse ‘Competing for Talent’ op. Dat is inmiddels een toonaangevend netwerk van academici en praktijkdeskundigen rondom haar leerstoel. Zij heeft ruim 200 publicaties op haar naam staan en heeft in Nederland en daarbuiten een reputatie opgebouwd als bevlogen spreker en vernieuwende denker met een strategische visie op onderwijs, ontwikkeling van arbeidskracht en talentmanagement.

Downloads

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

CEDEO-erkenning

Alle opleidingen hebben een CEDEO-erkenning.
Cedeo
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.