Logo

Stop met beoordelen! Begin met performance management

Opleidingbeeld
Voor veel HR-professionals is de traditionele beoordelingssystematiek een doorn in het oog. Immers, medewerkers nemen meer eigen regie over hun werk. Hierdoor ligt verantwoordelijkheid voor werk en ontwikkelen meer bij hen en moet de organisatie (en dus leidinggevende) meer empoweren en faciliteren. Maar hoe pak je deze omslag naar een moderne performance cyclus nu aan? Dit online congres geeft je praktische inzichten over passende vorm van beoordelen. Ook helpen inspirerende praktijkcases je om concreet in actie te komen!

Stop met beoordelen! Begin met performance management: in het kort 

Dagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra daagt je uit om eens goed te kijken naar wat je nu eigenlijk wilt. Wat wil de organisatie, wat is de inhoud van het werk en hoe sluit dit aan op wat de medewerker kan en wil? Want misschien is de uitkomst dat je op een simpele manier een prima werkend performance managementcyclus kan realiseren.  


Een cyclus die bijdraagt aan medewerkerstevredenheid, persoonlijke talentontwikkeling en motivatie. Een cyclus waarin de medewerker centraal staat. Juist omdat gemotiveerde en tevreden medewerkers productiever zijn en zijn minder snel geneigd zijn om te ‘jobhoppen’. 


De praktijk: dialoog en continu feedback
 

We laten je zien hoe collega’s de modernisering van hun HR-cyclus hebben opgepakt op basis van een doorlopende dialoog met ruimte voor feedback en coaching. Gesprekken over inhoud en organisatie van werk met aandacht voor reflectie, leren, ontwikkelen en waardering. Aan het woord komen: 

  • Mirella van der Heijden van vertelt hoe Vodafone Ziggo de nieuwe GROW-systematiek heeft geïmplementeerd gericht op de medewerker, de eigen rol in het proces, het stellen van dynamische doelen, de manager als coach, persoonlijke ontwikkeling en de kracht van eigen reflectie. 
  • HR-manager Paul Stevens laat de opzet zien van de continu dialoog (Het Goede Gesprek) binnen Menzis en vertelt over de eerste ervaringen, aanscherpingen en vooruitblik.  

Ook krijg je inzicht in hoe zij met de integratie van het moderne performance management in hun HR-strategie een toekomstproof en wendbaar team met duurzaam inzetbare medewerkers hebben gecreëerd. 


Resultaten
 

Na afloop van de bijeenkomst  

  • heb je een beeld van prestatiemeting op basis van een moderne performance management cyclus; 
  • de lessons learned bij het inrichten van modern performance management en het verbeteren van prestaties; 
  • verschillende best practices op het gebied van continue feedback, coaching en gespreksvoering in het kader van performance management; 
  • inspiratie om aan de slag te gaan, ingegeven door succesvolle toepassingen bij collega’s. Voor wie is het event? 

Het event is relevant voor HR-professionals, (lijn)managers en leidinggevenden die af willen van de oude beoordelingscyclus en naar een moderne performancecyclus willen. Daarin staan organisatie en medewerker centraal.  


Volledig online event! 
 

Stoppen met beoordelen! Beginnen met performance management is een volledig online event. Dit betekent dat je er niet de deur voor uit hoeft, omdat je alle sessies op jouw laptop, pc of tablet live kunt volgen. Tegelijkertijd bieden we een beleving die vergelijkbaar is met een live congres, inclusief de mogelijkheid van interactie met sprekers en netwerken met vakgenoten.   

En heb je iets gemist? Geen nood, want je kunt alle sessies na afloop on demand terugkijken!  

Stop met beoordelen! Begin met performance management: het programma

09.00 - 09.15 uur

Ontvangst09.15 - 09.20 uur

Opening

Door ochtendvoorzitter:  Jan Tjerk Boonstra

  

09.20 - 10.05 uur

Modern performance management zet medewerker centraal 

Spreker: Jan Tjerk Boonstra

Wat we voorheen aanduiden als ‘de gespreks- of HR-cyclus’ betitelen we steeds vaker als performance en talent management. En dat is niet zonder reden. Leren, ontwikkelen en aanpassen wordt steeds belangrijker voor mensen en organisaties. Wendbaar en dus veranderbaar zijn is voor organisaties van groot belang om succesvol te kunnen blijven. En voor mensen (medewerkers) geldt logischerwijs hetzelfde. Zij zullen zich continu moeten aanpassen en zorgen dat ze inzetbaar blijven en van belang voor de arbeidsmarkt (employability). 

  
10.05 - 10.20 uur

Networking break10.20 - 10.50 uur

Praktijkcase - VodafoneZiggo: van klassiek prestatiemanagement naar een nieuwe systematiek Grow

Spreker: Mirella van der Heijden

In 2019 stelde VodafoneZiggo zich de vraag - is ons performance management goed genoeg voor de toekomst en voldoet het aan de behoeften van onze medewerkers. Als snel kwam daarop het antwoord dat de klassieke methode van performance management niet meer voldeed. Door middel van een combinatie van onderzoek en co-creatie met haar managers en medewerkers is VodafoneZiggo gekomen tot een nieuwe systematiek. Performance management is nu veel meer gericht op de medewerker, de eigen rol in het proces, dynamische doelen stellen, de manager als coach, persoonlijke ontwikkeling en de kracht van eigen reflectie. De nieuwe systematiek GROW is sinds 2020 geïmplementeerd en wordt inmiddels gebruikt door meer dan 80% van de medewerkers - met de medewerker aan het stuur! 

  10.50 - 11.05 uur

Networking break11.05 - 11.35 uur

Praktijkcase – Menzis: Het goede gesprek: ervaringen, aanscherpingen en vooruitblik 

Spreker: Paul Stevens


Menzis heeft haar traditionele beoordelingscyclus in 2019 verlaten en vervangen door een manier van continue dialoog tussen leidinggevende en medewerker en tussen medewerkers onderling. In deze bijdrage wordt de opzet van deze dialoog (Het Goede Gesprek) toegelicht alsmede de eerste ervaringen, aanscherpingen en vooruitblik. 11.35 - 11.50 uur

Networking break11.50 - 12.20 uur

Een nieuwe balans in het erkennen en waarderen: de basis van succesvol performance management 

Spreker: Christien Bakker

‘Sinds eind 2019 worden er binnen alle Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen stappen gezet om gezamenlijk toe te werken naar een gemoderniseerd systeem van ‘Erkennen en Waarderen’ van wetenschappelijk personeel waarin meer aandacht is voor gedifferentieerde loopbaanpaden, academisch leiderschap en impact/open science. Ook wordt een balans gezocht tussen (beoordeling van) het individu en het team. Tot slot dient er meer ruimte te komen voor kwalitatieve indicatoren naast de bestaande kwantitatieve indicatoren (zie ook position paper ‘Ruimte voor ieders talent: naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’). Om dit te bereiken is een cultuurverandering nodig waarin het huidige systeem voor het erkennen en waarderen van wetenschappelijk personeel wordt gemoderniseerd en die een blijvende mentaliteitsverandering teweegbrengt. In deze bijdrage zal de Erasmus Universiteit centraal staan en meer informatie geven over hoe deze cultuurverandering wordt ingezet binnen deze universiteit.’ 

  12.20 - 12.30 uur

Hoe nu verder binnen jouw eigen organisatie? 

Spreker: Jan Tjerk Boonstra

Dagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra maakt concreet welke vragen jij nu binnen jouw organisatie moet gaan beantwoorden/beantwoord moet krijgen om effectief performance management in te richten en succesvol te implementeren. En met welke lessons learned in je achterhoofd je de volgende morgen al aan de slag kunt met de transitie van traditioneel beoordelen naar daadwerkelijk performance management! 

  12.30 - 12.35 uur

Wrap up

Door ochtendvoorzitter: Jan Tjerk Boonstra


12.35 - 13.00 uur

Nog even napraten in NetworkingJan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Mirella van der Heijden

Sprekersfoto
Senior Talent Manager & Lead GROW bij VodafoneZiggo
Mirella van der Heijden heeft met haar ervaring als consultant, manager HR Business Partnering en SR Talent Manager meer dan 15 jaar ervaring op het vlak van Talent Management, verandermanagement en organisatieontwikkeling. Deze ervaring stelt haar instaat bedrijven te ondersteunen bij o.a. de inrichting en aanpak van Talent Management praktijken zoals leiderschaps- en talentontwikkeling, talent identificatie en succession planning, performance management en engagement. Met medewerkers en leidinggevenden van een organisatie ontwikkelt zij die talent management praktijken die helpen om prestaties en ontwikkeling te verbeteren. Hierbij het doel in het vizier houdend: de juiste persoon, op de juiste plek met de juiste energie en toegevoegde waarde. Daarnaast, en niet minder belangrijk, begeleidt zij het bedrijf en haar medewerkers met het doorlopen van de verandering. Immers levert deze vaak de grootste uitdaging.

Paul Stevens

Sprekersfoto
Manager P&O bij Menzis
Paul Stevens is opgeleid als bedrijfskundige en na zijn studie in diverse functies en rollen werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Als organisatie-adviseur (VVAA en Twynstra Gudde), secretaris Raad van Bestuur (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)) en als manager P&O (CWZ en aansluitend sinds 2015 bij Menzis) heeft hij de zorg vanuit verschillende perspectieven gezien. Paul heeft specifieke interesse en ervaring op het gebied van leiderschap en organisatie-ontwikkeling.

Christien Bakker

Sprekersfoto
Senior HR beleidsadviseur bij de Erasmus Universiteit
Christien Bakker is senior HR beleidsadviseur bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft na haar bachelor Business Administration de master Human Resources aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Eerder was Christien verschillende HR Business Partner bij de Erasmus Universiteit en Universiteit Utrecht. Daarvoor vervulde zij verschillende HR functies bij o.a. Univar en Mendix.

Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.