Logo

Reorganiseren in tijden van corona

Maak uw organisatie wendbaar voor de crisis

Opleidingbeeld
De corona-uitbraak gaat gepaard met een stevige economische crisis. Een reorganisatie zal voor veel bedrijven helaas onvermijdelijk zijn. Hoe kan je dit vanuit HR zo goed mogelijk voorbereiden? En hoe faciliteer je op verantwoorde wijze bij de uitvoering van een reorganisatie? Na het volgen van dit seminar bent u goed voorbereid om uw organisatie door de crisis te helpen.
Prijs: € 690 excl. 21% btw
Info: Dit seminar is ook live online. Bekijk hier de info
Soort: Seminar

Reorganiseren in tijden van corona: in het kort

Wat leert u?

Effectief reorganiseren vraagt om twee dingen: een goede voorbereiding en een strakke uitvoering. In dit seminar gaan we uitgebreid in op wat er allemaal nodig is voordat je een reorganisatie kunt gaan uitvoeren. Daarbij gaat het om zaken als:

 • de informatie, documenten en plannen die je nodig hebt;
 • wie wat gaat doen (in welke rolverdeling);
 • hoe je de boodschap van de reorganisatie het beste kunt communiceren;
 • en wat de aanpak voor de reorganisatie wordt.

De middag staat in het teken van de uitvoering van een reorganisatie: 

 • Met wie voer je overleg en hoe?
 • Wat doet HR en wat doet het management? 
 • Welke externen gaan je erbij betrekken? 
 • Wat leg je vast in een vaststellingsovereenkomst?
 • Welke informatie gaat er naar het UWV?
 • Wie voert welke gesprekken? 
 • Wat doe je op het gebied van nazorg? 

Na het bijwonen van dit seminar bent u volledig op de hoogte van wat er allemaal komt kijken bij het uitvoeren (en voorbereiden) van een reorganisatie. Alle aspecten en elementen komen aan bod. Er worden vele, praktische voorbeelden gegeven. En tips! Tevens wordt duidelijk gemaakt wat er vaak misgaat… om van te leren! 

 

 

 

Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf.

 

Wilt u liever niet de deur uit? U kunt ook live online aan dit seminar meedoen! Bekijk hier de informatie.

 

 

Voor wie is dit seminar?

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt: 

 • U bent vanuit HR betrokken bij (mogelijke) reorganisaties binnen uw bedrijf en u moet hiervoor advies uitbrengen aan de directie. 
 • U wilt proactief handelen en goed voorbereid zijn op een mogelijke reorganisatie als gevolg van de coronacrisis.
 • U zoekt inzicht en kennis van alle stappen die doorlopen moeten worden om een  reorganisatieproces, zowel de voorbereiding als de uitvoering, effectief te doorlopen.

 

 

 

Reorganiseren in tijden van corona: programma

Spreker: Rein Heddema

Na het bijwonen van dit seminar bent u volledig op de hoogte van wat er allemaal komt kijken bij het uitvoeren (en voorbereiden) van een reorganisatie. Alle aspecten en elementen komen aan bod. Er worden vele, praktische voorbeelden gegeven.

 

09.00 uur – Start ochtendprogramma


Voorbereiding van een reorganisatie 


Met aandacht voor:

 • Wat gaat er vaak mis bij reorganisaties?
 • Zijn er alternatieven voor een reorganisatie?
 • Welke ‘soorten’ reorganisaties zijn er te onderscheiden?
 • Waarom gaan ‘we’ reorganiseren?
 • Wie gaat wat doen bij de reorganisatie (rollen)?
 • Wat is de rol van de OR?
 • Hoe ziet een adviesaanvraag eruit?
 • Wat is een functie-migratie-matrix?
 • Wat is ‘belangstellingsregistratie’?
 • Hoe ziet ‘afspiegelen’ er uit?
 • Wat is een ‘uitwisselbare’ en een ‘passende’ functie?
 • Welke informatie is van cruciaal belang?
 • Sociaal Plan: ja of nee?
 • De kosten van een reorganisatie?
 • Transitievergoeding
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Weten we waar gaan ‘we’ afslanken?
 • -Het ‘plaatsingsplan’

 

13.30 uur – Start middagprogramma


Uitvoering van een reorganisatie


Met aandacht voor:

 • Het OR-advies
 • Rol van de vakbonden
 • Aanzeg-gesprek
 • Opzeg-gesprek
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Boventalligheid
 • UWV
 • Kantonrechter
 • Vrijwillig vertrek / remplacering
 • Volgorde in afbouw
 • ‘Handling’: wat moeten we allemaal in kaart brengen
 • Outplacement
 • Omgaan met verandering
 • Deeltijdontslag
 • ‘Billijke vergoeding’
 • Nazorg


16.30 uur
- Afsluiting seminar

 

 

 

 

Rein Heddema

Sprekersfoto
Managing Director van i-Start
Rein heeft rollen vervuld als projectmanager, algemeen secretaris, HR-manager, HR-directeur (ABN AMRO, Fortis), directielid (MeesPierson). Na 25 jaar is hij actief als ondernemer, maar ook als investeerder en toezichthouder. Rein heeft veel ervaring opgedaan met fusies en overnames, outsourcing, offshoring, afsplitsing, afstoting en inkrimping en met HR transformatie-trajecten.

Cedeo
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.