Logo

Privacy op de werkvloer: de impact van de AVG op HR

Alle veranderingen in 1 dag uitgelegd

Opleidingbeeld
Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor HR betekent dit dat er strenge eisen worden gesteld aan de opslag van gegevens van medewerkers. Dit seminar geeft u inzicht in de werking van deze nieuwe wet en tips voor een adequate invoering in de eigen HR-praktijk.

Technologische ontwikkelingen maken het steeds gemakkelijker om data te verzamelen, maar tegelijkertijd leggen o.m. de AVG u vanaf 25 mei verschillende beperkingen op. Bent u op de hoogte van de actuele privacywetgeving? Kent u de grenzen die gesteld worden aan het verwerken van persoonsgegevens en het uitvoeren van controles? Tijdens de training 'Privacy op de werkvloer' krijgt u de antwoorden op deze vragen.

 

Wet Melding Datalekken

 

Per 1 januari 2016 is de Wet Melding Datalekken ingegaan. Sinds die datum is iedere verwerker van persoonsgegevens verplicht een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Doet een organisatie dit niet of is de informatiebeveiliging niet op orde, dan loopt de organisatie het risico op een boete die kan oplopen tot € 500.000. Voldoet uw onderneming aan de verplichtingen in de Wet Melding Datalekken en de AVG?

 

Een werkgever verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van zijn werknemers bijvoorbeeld tijdens de sollicitatieprocedure en de loopbaan van de werknemers. Daarnaast voeren werkgevers in sommige gevallen controles uit op de werkvloer. Bijvoorbeeld door camera’s te plaatsen. Maar welke privacyregels zijn op deze situaties van toepassing?

 

Tijdens de training ‘Privacy op de werkvloer’ krijgt u inzicht in alle aspecten van privacy en privacywetgeving op de werkvloer. Van sollicitatie tot aan ontslag. 

 

Kent u de regels?

Kent u bijvoorbeeld het antwoord op vragen als:

 • Moet ik als gevolg van de AVG een Data Protection Officer (DPO) aanstellen?
 • Op welke vragen van sollicitanten of werknemers over AVG moet HR antwoord kunnen geven?
 • Mag ik als werkgever camera’s plaatsen als er sprake is van diefstal op de werkvloer?
 • Ben ik als werkgever bevoegd om privémails uit de zakelijke mailbox van een werknemer in te zien als ik geruchten hoor dat deze werknemer een overstap gaat maken naar een concurrent?
 • Wie is er eigenaar van de (sollicitanten)data in het HR of recruitmentsysteem?
 • Wat mag ik vragen aan een werknemer bij een ziekmelding?
 • Wat moet ik doen richting de kandidaten in mijn database als ik gehackt word?
 • Hoe ga ik als werkgever om met uitingen van werknemers op social media?
 • Waar loop ik als werkgever tegenaan als persoonsgegevens onverhoopt op straat komen te liggen? 

Resultaten van het programma

Na afloop van het programma kent u:

 • de jurisprudentie met betrekking tot controlemogelijkheden van de werkgever op de werkvloer;
 • de privacyregels tijdens de arbeidsongeschiktheid van uw werknemers;
 • de privacyregels met betrekking tot de personeelsdossiers;
 • uw verplichtingen als werkgever in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet Melding Datalekken;
 • de regels voor het maken van een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Doelgroep

De training is ontwikkeld voor HR-professionals die geheel op de hoogte willen zijn van de meest actuele privacywetgeving op de werkvloer. De wet- en regelgeving wordt uitgelegd aan de hand van verschillende praktijkcases die u helpen de kennis direct in de praktijk te brengen. De opleiding is ook geschikt voor lijnmanagers met HR-taken.

 

09.00 uur

Introductie en verkenning vragen/issues deelnemers

 

09.30 uur

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Achtergronden en begrippen
 • Beginselen en grondslagen voor verwerking
 • Rechten van de betrokkenen

 

10.45 uur

Pauze

 

11.00 uur

Vervolg Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Verplichtingen -> Privacymanagement
 • de functionaris voor gegevensbescherming (FG)
 • het verwerkingsregister
 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • gegevensbescherming
 • de meldplicht datalekken
 • de verwerkersovereenkomst
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • In 10 stappen voorbereid op de AVG

 

12.30 uur

Lunch

 

13.30 uur

Privacy op de werkvloer

 • Sollicitatie en screening
 • Controle van werknemers
 • E-mail
 • Internet
 • Telefoon
 • Trackingsystemen
 • Cameratoezicht

 

14.45 uur

Pauze

 

15.00 uur

Vervolg Privacy op de werkvloer

 • Controle van zieke werknemers
 • Personeelsdossiers
 • Bewaartermijnen

 

16.30 uur

Afronding, evaluatie en vragen

Marjolein Gobes

Sprekersfoto
Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Marjolein Gobes (1980) is sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Zij adviseert en procedeert bij reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten