Logo

Privacy op de werkvloer: de impact van de AVG op HR

Alle nieuwe regels in 1 dag uitgelegd

Opleidingbeeld
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierdoor geldt er in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Voor werkgevers betekent dit een toename van het aantal verplichtingen en verantwoordelijkheden waarvan een deel bij u als HR-professional is neergelegd. Daarnaast ziet HR zich door de AVG geconfronteerd met een versterking en uitbreiding van privacy rechten van werknemers. Dit seminar geeft u inzicht in de werking van de AVG en voorziet u van tips om adequaat om te gaan met de AVG in de eigen HR-praktijk.
Prijs: € 590 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers
Soort: Seminar

Technologische ontwikkelingen maken het steeds gemakkelijker om data te verzamelen, maar tegelijkertijd legt de AVG u verschillende beperkingen op. Verwerkt u alle persoonsgegevens van de werknemers – van sollicitatie tot ontslag – rechtmatig? En mag u ook bijzondere persoonsgegevens van werknemers zoals medische gegevens verzamelen? Hoelang bewaart u de gegevens van sollicitanten en werknemers eigenlijk?

 

Voorkom een boete

Dit seminar brengt u in 1 dag op de hoogte van de actuele privacywetgeving. U weet niet alleen hoe u met uw eigen HR-afdeling in lijn met de AVG kunt handelen, maar weet u ook wat u moet doen wanneer u gehackt wordt of wanneer zich een datalek voordoet bij een verwerker die u heeft ingeschakeld om de salarisadministratie te verzorgen. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn o.a.:

 • Moet ik als gevolg van de AVG een Data Protection Officer (DPO) aanstellen?
 • Wie is er eigenaar van de (sollicitanten)data in het HR of recruitmentsysteem?
 • Waar loop ik als werkgever tegenaan als persoonsgegevens onverhoopt gehackt worden of op straat komen te liggen? 

Met het antwoord op deze vragen voorkomt u dat de Autoriteit Persoonsgegevens een forse boete oplegt. 

 

Regels bij het uitvoeren van controles

Daarnaast geeft het seminar inzicht in de privacyregels die gelden wanneer u controles wilt uitvoeren op de werkvloer, zoals het plaatsen van camera´s of het controleren van mailboxen, alsmede in de regels die gelden in het contact met een zieke werknemer. U krijgt antwoord op vragen als:  

 • Mag ik als werkgever (verborgen) camera’s plaatsen als er sprake is van diefstal op de werkvloer?
 • Ben ik als werkgever bevoegd om privémails uit de zakelijke mailbox van een werknemer in te zien als ik geruchten hoor dat deze werknemer een overstap gaat maken naar een concurrent?
 • Wat mag ik vragen aan een werknemer bij een ziekmelding?
 • Hoe ga ik als werkgever om met uitingen van werknemers op social media?

 

Resultaten van het programma

Na afloop van het programma kent u de:

 • belangrijkste verplichtingen voor werkgevers en rechten van werknemers die voortvloeien uit de AVG;
 • tips voor een adequate invoering van de AVG in uw eigen HR-praktijk;
 • jurisprudentie met betrekking tot controlemogelijkheden van de werkgever op de werkvloer;
 • privacyregels tijdens de arbeidsongeschiktheid van uw werknemers;
 • privacyregels met betrekking tot de personeelsdossiers;
 • regels voor het maken van een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Doelgroep

Het seminar is ontwikkeld voor HR-professionals die geheel op de hoogte willen zijn van de meest actuele privacywetgeving op de werkvloer. De nieuwe wet- en regelgeving wordt uitgelegd aan de hand van verschillende praktijkcases die u helpen de kennis direct in de praktijk te brengen. De opleiding is ook geschikt voor lijnmanagers met HR-taken.

 

 

09.00 uur

Introductie en verkenning vragen/issues deelnemers

 

09.30 uur

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Achtergronden en begrippen
 • Beginselen en grondslagen voor verwerking
 • Rechten van de betrokkenen

10.45 uur

Pauze

 

11.00 uur

Vervolg Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Verplichtingen -> Privacymanagement
  • de functionaris voor gegevensbescherming (FG)
  • het verwerkingsregister
  • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  • gegevensbescherming
  • de meldplicht datalekken
  • de verwerkersovereenkomst
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • In 10 stappen voorbereid op de AVG

12.30 uur

Lunch

 

13.30 uur

Privacy op de werkvloer

 • Sollicitatie en screening
 • Controle van werknemers
  • E-mail
  • Internet
  • Telefoon
  • Trackingsystemen
  • Cameratoezicht

14.45 uur

Pauze

 

15.00 uur

Vervolg Privacy op de werkvloer

 • Controle van zieke werknemers
 • Personeelsdossiers
 • Bewaartermijnen

16.30 uur

Afronding, evaluatie en vragen

HR Academy heeft voor ons een 1-daagse incompanytraining rondom de AVG verzorgd. Door de diversiteiten aan casussen, zijn we bewuster geworden van wat de impact van de AVG wetgeving betekent voor onze dagelijkse bedrijfsvoering. Het was prettig dat we deze training met collega’s binnen de organisatie konden volgen. Hierdoor konden we tijdens de training specifiek ingaan op vraagstukken binnen onze organisatie. Ook hebben we veel praktische tips gehad die we mooi konden vertalen naar onze eigen praktijk.

 

Magda Huijzer, teamleider HR bij CVO Rotterdam over hun incompanyopleiding Privacy op de werkvloer: de impact van AVG op HR

Marjolein Gobes

Sprekersfoto
Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Marjolein Gobes (1980) is sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Zij adviseert en procedeert bij reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.