Logo

Praktijk-update Arbeidsrecht

Blijf up-to-date over regelgeving, jurisprudentie, de WAB en de Wnra

Opleidingbeeld
Het arbeidsrecht is volop in beweging. Door actuele jurisprudentie verandert in de praktijk voortdurend de uitleg en toepassing van regels rondom ontslag, ontslagvergoedingen, de inhuur van zzp'ers en zieke medewerkers. Bovendien is per 1 januari 2020 de WAB ingevoerd, die ook impact heeft op uw HR-taken. Van u wordt verwacht dat u up-to-date bent en het arbeidsrecht in de praktijk kunt toepassen. Dit seminar brengt u in één dag weer volledig op de hoogte.

Seminar Praktijk-update arbeidsrecht: in het kort

 

Wat leert u in dit seminar?

In dit seminar brengt u uw kennis up-to-date over de actualiteit in het arbeidsrecht. U wordt volledig geïnformeerd over de huidige praktijk rondom het ontslagrecht, de berekening van transitievergoeding, arbeidsovereenkomsten die aansluiten op moderne organisatievormen en de actuele bepalingen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

 

Ook krijgt u op hoofdlijnen zicht op de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die per 1 januari 2020 van kracht worden.

 

Na afloop van het seminar heeft u actuele kennis over het arbeidsrecht, met deze resultaten:

 • U weet welk type arbeidscontract of flexibele contractvorm nu gebruikelijk is en welke bedingen u daarin kunt opnemen.
 • U weet wat de impact is op uw privacy-regels door de actualiteit rondom de AVG.
 • U kent de nu geldende routes bij een (voorgenomen) ontslag.
 • U kunt de hoogte van de nu gebruikelijke transitievergoeding berekenen.
 • U weet welke andere billijke vergoedingen nu gebruikelijk zijn bij een ontslag.
 • U weet welke route te volgen wanneer een medewerker zich ziek meldt. 
 • U weet wat erop u af komt bij re-integratie en loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • U kunt zich voorbereiden op de gevolgen voor de arbeidsverhoudingen van de WAB en de Wnra. 

 

In dit seminar is aandacht voor de theorie én voor uw praktijk. U kunt u eigen cases inbrengen, die ter plekke wordt besproken. Daardoor leert u niet alleen van de kennis en ervaring van de docente, maar ook van de praktijkervaringen van de andere deelnemers!

 

 

Bekijk het programma

 

Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf.

 

Voor wie is dit seminar?

Tijdens dit interactieve seminar krijgt u actuele kennis van alle recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Ook krijgt u in op hoofdlijnen zicht op de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die per 1 januari 2020 van kracht worden. En krijgt u gelegenheid uw eigen casuïstiek in te brengen, die ter plekke door de docente wordt besproken. 

 

Dit seminar is zeker geschikt als u zich hier in herkent:

 • U bent binnen uw organisatie verantwoordelijk of betrokken bij taken die relateren aan het arbeidsrecht. 
 • U wilt volledig up-to-date wil zijn en blijven van recente wet- en regelgeving én jurisprudentie binnen het arbeidsrecht.
 • U wilt op de hoogte blijven van de gevolgen van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

 

 

 

Seminar Praktijk-update arbeidsrecht: programma

 

Docente: Marjolein Gobes 

 

In dit seminar krijgt u een update van recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. U wordt volledig geïnformeerd over alle componenten van de moderne arbeidsovereenkomst en over ontwikkelingen binnen het ontslagrecht, vergoedingen en de wettelijke bepalingen bij ziekte. En u wordt in hoofdlijnen bijgepraat over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020. 

 

Dit is het programma:

09.00 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Aandacht voor:

 • De arbeidsovereenkomst
  • Bepaalde tijd, onbepaalde tijd en flexibele vormen
  • Nieuwe vormen van flexibel werken
  • Relatiebeding en concurrentiebeding (in relatie tot flexibel werken)
  • Boetebeding

 • Privacy en HR
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Sollicitatie en screening
  • Controle van werknemers
  • Personeelsdossiers en bewaartermijnen

 • De zieke werknemer
  • De ziekmelding en privacy 
  • De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid
  • Re-integratie 
  • De loondoorbetalingsverplichting en mogelijke sancties
  • Beëindiging van het dienstverband en ziekte

Aan de slag met: uw eigen casuïstiek

 • Actuele jurisprudentie
 • Voorbeelden uit uw eigen praktijk

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma

 

Aandacht voor:

 • Ontslagrecht
  • Ontslag in de proeftijd
  • Ontslag in de proeftijd
  • Ontslag op staande voet
  • (Collectief) Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
  • Ontslag wegens disfunctioneren
  • Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten
  • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding
  • Ontslag op andere gronden
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden

 • Ontslagvergoedingen
  • De transitievergoeding
  • De billijke vergoeding

 • Stand van zaken nieuwe wetgeving
  • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Aan de slag met: uw eigen casuïstiek

 • Actuele jurisprudentie
 • Voorbeelden uit uw eigen praktijk

 

17.00 uur - Afsluiting

 

 

Marjolein Gobes

Sprekersfoto
Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Marjolein Gobes (1980) is sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Zij adviseert en procedeert bij reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.